NgocHaiPearlie

Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 5 - Nến xác nhận bán

Giá xuống
CBOT:ZLK2023   Soybean Oil Futures (May 2023)
Đồ thị Dầu đậu tương giao tháng 5 đã đảo chiều giảm hình thành tín hiệu bán ở khung H4, hiện tại xu hướng giảm được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong phiên hôm nay.

Theo đánh giá kháng cự hiện tại ở ngưỡng 55 cent/pound

Hỗ trợ và cũng là vùng được kỳ vọng sẽ giảm xuống ở ngưỡng 53 cent/pound. Hiện đồ thị H4 đang có tín hiệu cho thấy hình thành mẫu hình 2 đỉnh để xác nhận xu hướng giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.