NgocHaiPearlie

Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 7 - Chiến lược bán đã đạt lợi nhuận

Giá xuống
CBOT:ZLN2023   Soybean Oil Futures (Jul 2023)
Đồ thị Dầu đậu tương giao tháng 7 hiện tại đã xác nhận giảm và đạt vùng mục tiêu lợi nhuận trong chiến lược bán cuối tuần vừa qua, hiện theo quan sát giá đang chịu áp lực bán mạnh và có thể sẽ giảm xuống vùng đáy cũ 51.64 cent/pound

Đánh giá khách quan thì hiện tại các chiến lược bán có thể đã đạt lợi nhuận kỳ vọng do đó giá có thể có nhịp điều chỉnh tăng nhẹ, nhưng về yếu tố kỹ thuật hiện không hỗ trợ cho các chiến lược mua ngắn hạn này mà thay vào đó chúng ta nên chờ bán trở lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.