TheCommoTrader

Cái gì hấp dẫn Trung Quốc nhất 2018

Đào tạo
CBOT:ZM1!   Hợp đồng tương lai Bột Đậu nành
Có thể nói Trung Quốc chưa chắc đã là một quốc gia bị hấp dẫn bởi những sản phẩm "tài chính" như lãi suất hay equity index nhưng điều chắc chắn rằng là họ rất bị hấp dẫn bởi những thứ đơn giản trong đó có:
  • Nông Sản
  • Khai Khoáng

Luôn luôn tuôn theo kịch bản giao dịch của mình, quản trị rủi ro và quản trị trạng thái.

Chúc may mắn!

~ Tuấn Anh Commo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.