NgocHaiPearlie

Bã đậu tương kỳ hạn tháng 5 - Xác nhận breakout

Giá xuống
CBOT:ZMK2023   SOYBEAN MEAL FUTURES (MAY 2023)
Đồ thị bã đậu tương giao tháng 5 tiếp tục giảm mạnh xuống lại vùng đáy 451 USD/stn, trong xu hướng hiện tại áp lực bán đang chiếm ưu thế và có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên hôm nay xuống lại vùng 445 USD/stn hoặc có thể sẽ về lại vùng đáy cũ 436 USD/stn

Về góc độ phân tích kỹ thuật trên đồ thị chúng ta có thể nhận thấy giá vẫn trong biên độ giảm và chưa có tín hiệu nào cho thấy sẽ đảo chiều tăng ở vùng giá này do đó các chiến lược bán sẽ tiếp tục được duy trì. Trường hợp phá vỡ vùng 449 USD/stn thì giá có thể sẽ giảm mạnh xuống vùng 436 USD/stn

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.