NgocHaiPearlie

Bã đậu tương kỳ hạn tháng 7 - Chiến lược chờ bán vùng kháng cự

Giá xuống
CBOT:ZMN2023   Soybean Meal Futures (Jul 2023)
Đồ thị Bã đậu tương giao tháng 7 hiện tại đang có sự điều chỉnh tăng nhẹ và nếu xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật thuần thì xu hướng giảm đã được xác nhận và áp lực bán có thể xuất hiện trong tuần này đẩy giá giảm tiếp diễn xuống vùng đáy cũ 433 USD/stn

Hiện tại khả năng giá điều chỉnh lên vùng 448-450 USD/stn có thể là không cao nhưng vẫn còn có khả năng sẽ điều chỉnh nhẹ với động thái đóng trạng thái bán trước đó, do vậy ở vùng giá này sẽ chưa phải là mức thích hợp nhất để bán tiếp diễn, mặc dù vẫn có thể giá sẽ giảm ngay ở vùng giá này.

Dù vậy thì hiện tại theo đồ thị phân tích kỹ thuật các chiến lược vẫn ưu tiên lệnh bán.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.