TheCommoTrader

Giờ thì hết cả vào lệnh !

Giá lên
CBOT:ZS1!   Hợp đồng tương lai Đậu nành
Như đã chia sẻ giai đoạn trước thì với kiểu mô hình này thì việc vượt qua vùng bán kia là rất có tiềm năng để nó "phụt" siêu mạnh lên tầm 1600. Cùng theo dõi nhé !

www.youtube.com/watch?v=0pv5_000...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.