TheCommoTrader

Đậu tương quá tam ba bận hay là đi thật xa luôn đây !

Giá lên
CBOT:ZS1!   Hợp đồng tương lai Đậu nành
Như các bạn có thể thấy, đậu tương đã thử phá đỉnh tới 3 lần nhưng lại cho thấy sự buồn tủi của mình khi chưa có lần nào thật sự thành công.

Theo như các cụ hay nói thì "Quá tam ba bận" sau lần này chắc chắn thành công. Nhưng có thật sự như vậy không thì hãy cùng theo dõi thêm cái ông đậu tương này nhé ....

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.