NgocHaiPearlie

Đậu tương kỳ hạn tháng 7 - Chờ bán trở lại ở vùng kháng cự

Giá xuống
CBOT:ZSN2023   SOYBEAN FUTURES (JUL 2023)
Đồ thị giá Đậu tương giao tháng 7 đang xác nhận tín hiệu giảm theo đồ thị kỹ thuật, tuy nhiên như đã nêu ở trên diễn biến có thể bất ngờ do tin tức chưa xác nhận.

Về yếu tố phân tích kỹ thuật hiện giá đã phá vỡ 1461 cent/giạ do đó có thể trrong thời điểm hiện tại áp lực bán đang chiếm ưu thế hơn. Hiện vùng kháng cự nhạy cảm 1452-1455 cent/giạ có thể sẽ là các thông tin ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và do đó trong trường hợp hiện tại, chúng ta có thể chờ bán tiếp diễn với điều kiện cần có các phương án chặn lỗ trong trường hợp tin tức bất ngờ.

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.