NgocHaiPearlie

Lúa mì kỳ hạn tháng 5 - Tiếp tục bán

Giá xuống
CBOT:ZWK2023   WHEAT FUTURES (MAY 2023)
Đồ thị Lúa mì giao tháng 5 tiếp tục xu hướng giảm dài hạn từ đồ thị Daily. Hiện giá đã quay lại phá vỡ vùng hỗ trợ 679 cent/giạ do đó chiến lược bán đã tiếp tục được duy trì và có lợi nhuận kỳ vọng.

Theo đánh giá trên đồ thị phân tích kỹ thuật hiện tại giá Lúa mì có thể sẽ tiếp tục giảm xuống vùng đáy cũ 658 cent/giạ. Hiện giá đã phá vỡ các mốc hỗ trợ do đó có thể xu hướng giảm sẽ được duy trì thay vì có điểm điều chỉnh tăng nhẹ trong đầu phiên.

Dự báo theo quan điểm cá nhân chiến lược hiện tại sẽ ưu tiên các lệnh bán và không nên mạo hiểm với các chiến lược mua vào ở vùng giá này.

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.