dinhchien

NZD index - giảm tiếp xuống sóng 5 Elliot

Giá xuống
TVC:ZXY   Chỉ số Tiền Đô la New Zealand
Bức tranh bên trái sẽ lập lại?