Đào tạo và nghiên cứu

Tâm lý Giao dịch

Tâm lý giao dịch là khái niệm liên quan đến trạng thái tâm lý của nhà giao dịch khi tham gia vào thị trường tài chính và sự ảnh hưởng của nó đến các quyết định giao dịch. Tuy nhiên khía cạnh tâm lý này thường xuyên bị bỏ qua. Một trạng thái tâm lý khoẻ mạnh đồng nghĩa với việc một người thực hiện kế hoạch giao dịch của mình một cách nhất quán, luôn ý thức được về các rủi ro xảy ra, không bị giới hạn bởi cảm xúc, nhận trách nhiệm như nhau về các lệnh thắng cũng như lệnh thua và nhìn chung là có tư duy thực tế trong giao dịch. Tâm lý giao dịch không tốt cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thua lỗ khi giao dịch.

Các dấu hiệu của tâm lý tốt bao gồm không gắn cảm xúc với bất kỳ một lệnh đơn lẻ nào, không bị ảnh hưởng bởi áp lực lời lãi, tập trung vào kết quả sau một số lượng lớn các giao dịch và không đặt lệnh quá cao so với khả năng có thể xử lý được. Các nhà giao dịch có tâm lý tốt không cố gắng trả đũa các lệnh thua, không giao dịch theo phán đoán và tập trung vào việc cải thiện kỹ năng bản thân mà không phá hoại các kết quả đang có. Họ rất trung thực về tỉ lệ thắng và thua, nhận trách nhiệm về mình và thấu hiểu cách phương pháp đối mặt với sợ hãi hay tham lam. Đây là hai cảm xúc tiêu cực có thể huỷ hoại công việc giao dịch, nhưng có nhiều kỹ thuật có thể kiểm soát được chúng.