doantuanlinh1212

Về tôi Tôi là Linh thành viên ITP, hiện tại phụ trách mảng giao dịch hàng hóa
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
75 % hàng hóa 25 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
ZWK2021 50% | 2 ZCK2021 25% | 1 XTIUSD 25% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư