Thông tin chi tiết về thị trường

Giới thiệu

Chúng tôi đã xây dựng Ý tưởng để mọi người, ở bất kỳ đâu trên thế giới, có thể dễ dàng chia sẻ suy nghĩ và ý kiến của họ về thị trường toàn cầu. Giờ đây, hàng nghìn hàng nghìn người dùng tạo Ý tưởng mỗi ngày từ nền tảng biểu đồ của chúng tôi: thảo luận về các dự đoán của họ, phân tích thị trường và thiết lập giao dịch chung với những người khác trong cộng đồng. Tại sao Ý tưởng lại quan trọng như vậy? Chà, theo ý kiến của chúng tôi, có thể có vô số nơi khác mà bạn có thể nói về tài chính trên web, nhưng rất ít trong số đó cung cấp trải nghiệm xã hội đặc biệt và đáng tin cậy như chúng tôi.

Chúng tôi đã tạo không gian tối ưu này để thảo luận với nhà giao dịch thông qua sự kết hợp của chức năng lập biểu đồ nâng cao, các nút phát lại để xem giao dịch diễn ra như thế nào, phản hồi cởi mở của cộng đồng và người dùng không thể xóa các Ý tưởng không theo ý mình. Hãy xem qua các Ý tưởng ở đây: tận hưởng chúng, học hỏi từ chúng, và sau đó tại sao không xuất bản một trong những Ý tưởng của riêng bạn? Chỉ cần nhấn vào nút Xuất bản màu xanh lam lớn nằm ở trên cùng bên phải biểu đồ của bạn.
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
23
...
119
1
2
...
119