Dự đoán và phân tích

Pitchforks

Pitchforks là một trong những kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích và giao dịch. Về cơ bản, kỹ thuật này bao gồm 3 yếu tố chính: 2 đường thẳng song song bao ngoài đại diện cho hỗ trợ và kháng cự và một đường trung tuyến nằm giữa. Để dùng pitchfork một cách hiệu quả, cần xác định 3 đỉnh và đáy liên tiếp, với đỉnh hoặc đáy đầu tiên là điểm bắt đầu xu hướng. Đường trung tuyến nối giữa điểm đầu tiên với trung điểm đoạn thẳng nối giữa 2 điểm còn lại. Các đường bao ngoài sẽ song song và cách đường trung tuyến theo một độ lệch chuẩn định sẵn, tạo ra các kênh song song trên mô hình.

Người ta thường dùng pitchfork để xác định các cơ hội mua và bán trên các đường thẳng (tìm các điểm bật lại hoặc phá mô hình), tuỳ thuộc vào các quy tắc nhất định về điểm vào hoặc thoát lệnh của mỗi người. Các nhà giao dịch theo phong cách thận trọng thường tìm kiếm tín hiệu xác nhận. Bên cạnh kỹ thuật Pitchfork của Andrew còn có nhiều biến thể khác như Schiff Pitchfork, Schiff Pitchfork biến đổi và Nội Pitchfork. TradingView có các công cụ thông minh cho tất cả những kỹ thuật này, hơn nữa còn có cả một phòng thảo luận để người dùng có thể chia sẻ các ý tưởng về pitchfork.