Biểu đồ vốn hóa thị trường tiền điện tử và DeFi

Xem tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, cao hơn 0.36% so với ngày hôm qua, vốn hóa thị trường tiền điện tử DeFi đã tăng 0.65%. Bạn cũng sẽ tìm thấy ở đây vốn hóa thị trường của Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP và các tài sản tiền điện tử khác bằng USD, cũng như tỷ lệ phần trăm thống trị của Bitcoin so với các loại tiền điện tử khác.

Tổng Khối lượng và Vốn hoá thị trường tiền điện tử, $

Tổng vốn hóa thị trường DeFi, $

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử so với DeFi, $

Tổng Khối lượng và Vốn hoá thị trường (Trừ BTC), $

Tỷ giá DeFi/Etherium

Tổng Vốn hoá thị trường theo ưu thế, %%