Thị trường Tiền điện tử

Tổng quan
Bitcoin
Đồng Ethereum
Solana
Uniswap
Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
 
   
Bitcoin / Đô la
 
   
Ethereum / Đô la Mỹ
 
   
Solana / USD
 
   
AVAX / US Dollar (calculated by TradingView)
 
   
Uniswap / USD
 
   
Bitcoin / Đô la
 
   
Bitcoin / Euro
 
   
Bitcoin / British Pound
 
   
Bitcoin / Japanese Yen
 
   
Bitcoin / Rúp Nga
 
   
Hợp đồng tương lai Bitcoin
 
   
Ethereum / Đô la Mỹ
 
   
Ethereum / Euro
 
   
Ethereum/Bảng Anh
 
   
Ethereum/Yên Nhật
 
   
Ethereum / Bitcoin
 
   
Ethereum / TetherUS
 
   
Solana / USD
 
   
SOL / Euro
 
   
Solana / British Pound
 
   
SOL / Bitcoin
 
   
Solana / Ethereum
 
   
SOL / TetherUS
 
   
Uniswap / USD
 
   
Uniswap / Euro
 
   
Uniswap / British Pound
 
   
UNI / Bitcoin
 
   
Uniswap / Ethereum
 
   
UNI / TetherUS