Thị trường tiền điện tử

Xem tất cả ý tưởng phổ biến 

Xu hướng của cộng đồng

BTC.D
Market Cap BTC Dominance, %
BTC.D
ARBUSDT
ARB / TetherUS
ARBUSDT
ONDOUSDT.P
ONDO / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
ONDOUSDT.P
INJUSDT
INJ / TetherUS
INJUSDT
USDT.D
Market Cap USDT Dominance, %
USDT.D
TOTAL3
Crypto Total Market Cap Excluding BTC and ETH, $
TOTAL3
RNDRUSDT
RNDR / TetherUS
RNDRUSDT
LINKUSDT
ChainLink / TetherUS
LINKUSDT
DOTUSDT
DOT / TetherUS
DOTUSDT
BNBUSDT
Binance Coin / TetherUS
BNBUSDT
Xếp hạng đồng tiền
Giá & chgVốn hóa
Giá trị vốn hóa thị trường/Giá
BTCUSD
1.272 T
ETHUSD
367.561 B
USDTUSD
107.413 B
BNBUSD
83.754 B
SOLUSD
64.191 B
USDCUSD
32.332 B
Giá & chgTVL
TVL/Giá
LDOUSD
33.253 B
AAVEUSD
17.867 B
JSTUSD
7.466 B
UNIUSD
7.106 B
MKRUSD
6.347 B
RPLUSD
4.253 B
S
SLERFUSD
+45.23%
AGLAUSD
+24.74%
LOCUSUSD
+22.20%
FORTUSD
+16.65%
ARRRUSD
+15.66%
c
MEWUSD
+14.53%
OBSRUSD
−28.46%
ATAUSD
−25.92%
NVIRUSD
−23.95%
FERUSD
−23.49%
ORDIUSD
−21.76%
ONTUSD
−21.70%