Giao thông vận tải khác (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
109.800M
Giá trị vốn hóa thị trường
2.800K
Khối lượng
−1.61%
Thay đổi
−2.01%
Hiệu suất Tháng
−5.57%
Hiệu suất Năm
−7.92%
Hiệu suất YTD
           
APMTB APM TERMINALS BAHRAIN BSC
1.22-1.61%-0.02Bán Mạnh2.800K3416.00109.800M14.450.09
Tải thêm