Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Bahrain

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
1.031B-0.04%94.835K22
110.879M-0.29%29.822K22
126.600M0.00%211.206K12
6.789B0.19%451.600K513
8.603M0.00%60.000K11
970.809M0.87%1.528M11
83.940M0.00%15.000K11
117.360M0.08%29.174K11
Tải thêm