Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Bahrain

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
1.030B0.00%32.788K22
133.512M-0.66%115.426K23
106.059M-0.67%25.000K11
7.056B0.24%353.846K615
7.313M0.00%60.000K11
1.040B0.00%10.000K11
84.652M-0.83%4.200K11
116.550M-0.38%120.000K11
Tải thêm