Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Bahrain

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
17.820M5.560.00%3.960K11
824.895M6.370.36%68.782K22
96.709M5.920.00%40.621K12
19.350M5.380.00%11.435K11
17.517B1.69-0.09%361.552K712
30.402M2.75-5.51%56.587K12
1.434B8.39-1.28%70.000K11
110.250M7.240.25%8.150K11
Tải thêm