Cửa hàng Đặc sản (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
91.054M
Giá trị vốn hóa thị trường
11.000K
Khối lượng
0%
Thay đổi
+4.92%
Hiệu suất Tháng
+1.59%
Hiệu suất Năm
+7.02%
Hiệu suất YTD
           
DUTYF BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO
0.640.00%0.00Mua11.000K7040.0091.054M42.670.01
Tải thêm