Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

1
Cổ phiếu
1.734B
Giá trị vốn hóa thị trường
56.347K
Khối lượng
+0.41%
Thay đổi
+14.95%
Hiệu suất Tháng
+42.20%
Hiệu suất Năm
+13.36%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
1.225BHD0.66%0.008BHD
Mua
890.025K1.09M1.734BBHD3.090.39BHD