Truyền thông

Công ty Bangladesh tham gia một lĩnh vực: truyền thông

Những Công ty Bangladesh sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, truyền thông. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như GRAMEENPHONE LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như AGNI SYSTEMS LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
GPGRAMEENPHONE LTD
339,736 B BDT251,60 BDT+0,92%460,045 K3,789,6126,17 BDT+8,65%4,97%
Mua
ROBIROBI AXIATA PLC
122,568 B BDT23,40 BDT−2,50%903,747 K0,5531,790,74 BDT+108,53%4,27%
BSCPLCBANGLADESH SUBMARINE CABLES PLC
18,766 B BDT113,80 BDT−2,90%37,572 K0,448,5313,34 BDT−16,33%4,48%
ADNTELADN TELECOM LTD
6,75 B BDT104,40 BDT+0,77%74,734 K0,3031,653,30 BDT−2,19%1,44%
AAMRANETAAMRA NETWORKS LTD
3,106 B BDT33,40 BDT−2,34%270,289 K0,519,013,71 BDT+30,94%2,91%
AGNISYSLAGNI SYSTEMS LTD
2,133 B BDT29,40 BDT+3,89%3,849 M1,2227,601,07 BDT−9,66%1,62%
INTECHINTECH LTD
21,40 BDT−2,28%38,785 K0,37