Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Bangladesh

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính817.851 B BDT4.66%+0.99%255.267 K10118
Công nghệ Sức khỏe481.661 B BDT2.97%+2.56%214.295 K324
Truyền thông434.695 B BDT5.34%+2.04%320.868 K37
Hàng tiêu dùng không lâu bền400.15 B BDT2.39%+1.37%246.463 K641
Công nghiệp Chế biến380.435 B BDT2.09%+2.94%89.979 K780
Công ty dịch vụ công cộng188.393 B BDT4.52%+1.59%54.161 K213
Khoáng sản phi năng lượng178.984 B BDT4.76%+1.71%218.387 K418
Khách hàng Lâu năm176.61 B BDT5.45%+7.59%44.584 K39
Sản xuất Chế tạo52.681 B BDT1.24%+1.99%259.067 K720
Dịch vụ Phân phối46.397 B BDT6.87%+0.75%23.458 K24
Dịch vụ Công nghiệp36.774 B BDT0.42%+1.44%1.156 M13
Dịch vụ Khách hàng32.138 B BDT2.69%+1.78%1.499 M35
Năng lượng Mỏ22.147 B BDT6.54%+2.11%12.24 K23
Vận chuyển21.151 B BDT3.15%+1.99%94.243 K22
Dịch vụ Thương mại8.349 B BDT1.73%+1.80%547.277 K12
Dịch vụ Công nghệ8.127 B BDT3.08%+1.22%842.273 K24
Bán Lẻ7.277 B BDT3.65%+3.28%57.204 K11
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.493 B BDT+0.58%53.699 K11
Hỗn hợp1.44 B BDT6.00%+1.96%64.502 K19
Công nghệ Điện tử1.295 B BDT1.78%+3.40%1.354 K11