Dịch vụ Phân phối

Công ty Bangladesh tham gia một lĩnh vực: dịch vụ phân phối

Những Công ty Bangladesh sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ phân phối. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như MEGHNA PETROLEUM LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như INTRACO REFUELING STATION LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
MPETROLEUMMEGHNA PETROLEUM LTD
21,503 B BDT198,60 BDT−0,05%5,277 K0,105,0239,60 BDT+18,03%8,05%
PADMAOILPADMA OIL CO LTD
18,261 B BDT190,20 BDT+2,31%1180,035,1037,32 BDT+57,46%7,26%
DAFODILCOMDAFFODIL COMPUTERS LTD
3,833 B BDT78,40 BDT+2,08%7,562 K0,27176,340,44 BDT−37,69%0,65%
INTRACOINTRACO REFUELING STATION LTD
3,766 B BDT36,90 BDT+3,94%1,024 M0,6342,840,86 BDT−48,17%2,82%