Năng lượng Mỏ

Công ty Bangladesh tham gia một lĩnh vực: năng lượng mỏ

Những Công ty Bangladesh sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, năng lượng mỏ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như JAMUNA OIL COMPANY LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như CVO PETROCHEMICAL REFINERY PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
JAMUNAOILJAMUNA OIL COMPANY LTD
19,744 B BDT178,80 BDT0,00%11,739 K0,494,8836,65 BDT+34,57%7,27%
CVOPRLCVO PETROCHEMICAL REFINERY PLC
4,088 B BDT147,20 BDT+1,03%61,754 K0,7844,883,28 BDT0,34%
BDAUTOCABANGLADESH AUTOCARS LTD
108,20 BDT+0,46%12,469 K0,34