Dịch vụ Công nghiệp

Công ty Bangladesh tham gia một lĩnh vực: dịch vụ công nghiệp

Những Công ty Bangladesh sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ công nghiệp. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như BEST HOLDINGS LIMITED, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như BEST HOLDINGS LIMITED và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
BBESTHLDNGBEST HOLDINGS LIMITED
29,129 B BDT28,20 BDT+2,55%661,177 K0,360,00%
MIRAKHTERMIR AKHTER HOSSAIN LTD
4,432 B BDT37,40 BDT+1,91%16,114 K0,2610,643,52 BDT3,41%
DOMINAGEDOMINAGE STEEL BUILDING SYSTEMS LTD
1,252 B BDT12,30 BDT+0,82%211,829 K0,41−0,26 BDT−167,59%0,41%