Khoáng sản phi năng lượng

Công ty Bangladesh tham gia một lĩnh vực: khoáng sản phi năng lượng

Những Công ty Bangladesh sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khoáng sản phi năng lượng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như LAFARGEHOLCIM BANGLADESH, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như PREMIER CEMENT MILLS PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
LHBLLAFARGEHOLCIM BANGLADESH
69,915 B BDT60,20 BDT−2,90%103,303 K0,2514,704,10 BDT−19,18%8,31%
BSRMLTDBANGLADESH STEEL RE-ROLLING MILLS LTD
26,873 B BDT90,00 BDT0,00%570,224,4820,10 BDT2,78%
BSRMSTEELBSRM STEELS LTD
20,715 B BDT55,10 BDT−0,90%12,936 K0,264,5412,13 BDT+214,10%4,54%
HEIDELBCEMHEIDELBERG MATERIALS BANGLADESH PLC
16,459 B BDT291,30 BDT−3,00%43,362 K0,2735,348,24 BDT+44,98%0,86%
GPHISPATGPH ISPAT LTD
13,162 B BDT27,20 BDT−1,81%148,423 K0,2410,772,53 BDT1,75%
CROWNCEMNTCROWN CEMENT PLC
8,94 B BDT60,20 BDT−2,43%4,908 K1,007,667,86 BDT+35,76%3,32%
PREMIERCEMPREMIER CEMENT MILLS PLC
7,529 B BDT71,40 BDT+0,71%334,84 K0,43−3,25 BDT+69,37%1,40%
CONFIDCEMCONFIDENCE CEMENT LTD
5,883 B BDT68,20 BDT−2,57%42,176 K0,4811,435,96 BDT0,70%
SSSTEELS.S. STEEL LTD
3,94 B BDT11,10 BDT−2,63%540,767 K0,25166,170,07 BDT−85,15%1,80%
ANWARGALVANWAR GALVANIZING LTD
3,9 B BDT129,20 BDT−1,45%50,958 K0,3057,242,26 BDT−61,22%0,77%
BDTHAIBANGLADESH THAI ALUMINIUM
2,479 B BDT19,40 BDT−3,00%832,262 K0,42−0,79 BDT−59,91%0,00%
SALAMCRSTS. ALAM COLD ROLLED STEELS LTD
2,292 B BDT23,30 BDT−2,51%67,442 K0,35140,870,17 BDT−74,88%2,15%
MEGHNACEMMEGHNA CEMENT MILLS PLC
2,268 B BDT71,80 BDT−2,97%24,228 K3,75196,340,37 BDT−67,38%0,66%
NAHEEACPNAHEE ALUMINUM COMPOSITE PANEL LTD
2,229 B BDT32,60 BDT−2,98%131,28 K0,230,77%
COPPERTECHCOPPERTECH INDUSTRIES LTD
1,848 B BDT28,20 BDT−2,42%136,567 K0,360,71%
APOLOISPATAPPOLLO ISPAT COMPLEX LTD
1,605 B BDT4,00 BDT−2,44%77,884 K0,190,00%
ARAMITARAMIT LTD
1,46 B BDT243,40 BDT−0,12%18,102 K0,88313,820,78 BDT−86,91%1,03%
ARAMITCEMARAMIT CEMENT LTD
657,272 M BDT19,40 BDT−1,02%24,176 K0,65−17,33 BDT+15,33%0,00%