Dịch vụ Công nghệ

Công ty Bangladesh tham gia một lĩnh vực: dịch vụ công nghệ

Những Công ty Bangladesh sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ công nghệ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như IT CONSULTANTS PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như AAMRA TECHNOLOGIES LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ITCIT CONSULTANTS PLC
5,311 B BDT41,30 BDT−2,36%369,896 K0,2814,832,79 BDT+31,54%2,42%
BDCOMBDCOM ONLINE LTD
1,507 B BDT26,40 BDT−2,22%95,813 K0,3033,940,78 BDT−45,93%3,79%
AAMRATECHAAMRA TECHNOLOGIES LTD
1,443 B BDT22,30 BDT−2,19%18,436 K0,2053,400,42 BDT−66,29%4,48%
ISNLTDINFORMATION SERVICES NETWORK LTD
47,70 BDT−2,85%44,545 K0,32