Công ty dịch vụ công cộng

Công ty Bangladesh tham gia một lĩnh vực: công ty dịch vụ công cộng

Những Công ty Bangladesh sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công ty dịch vụ công cộng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như UNITED POWER GENERATION AND DISTRIBUTION COMPANY LTD , các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như KHULNA POWER CO LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
UPGDCLUNITED POWER GENERATION AND DISTRIBUTION COMPANY LTD
80,172 B BDT138,30 BDT−1,64%28,029 K0,4711,7011,83 BDT−22,24%5,78%
POWERGRIDPOWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD
36,644 B BDT40,10 BDT−1,47%78,211 K1,08−2,29 BDT+67,12%2,49%
SUMITPOWERSUMMIT POWER LTD
25,202 B BDT23,60 BDT−2,88%171,449 K0,549,752,42 BDT−38,24%4,24%
TITASGASTITAS GAS TRANSMISSION & DISTRIBUTION COMPANY LTD
23,543 B BDT23,80 BDT−2,46%80,723 K0,28−3,42 BDT−378,82%2,10%
SPCLSHAHJIBAZAR POWER CO LTD
12,224 B BDT65,50 BDT0,00%2801,079,017,27 BDT1,68%
KPCLKHULNA POWER CO LTD
10,571 B BDT26,60 BDT0,00%3000,7181,050,33 BDT3,76%
DESCODHAKA ELECTRIC SUPPLY CO LTD
10,218 B BDT25,70 BDT−1,53%10,634 K1,05−16,99 BDT−951,34%3,89%
DOREENPWRDOREEN POWER GENERATIONS AND SYSTEMS LTD
5,325 B BDT29,40 BDT−2,33%224,585 K0,597,364,00 BDT+9,60%3,74%
EPGLENERGYPAC POWER GENERATION PLC
4,165 B BDT21,90 BDT−2,67%109,639 K0,522,28%
BARKAPOWERBARAKA POWER LTD
3,179 B BDT13,50 BDT−2,88%311,248 K0,649,151,48 BDT3,70%
BPPLBARAKA PATENGA POWER LTD
2,508 B BDT14,50 BDT−2,03%273,117 K0,8016,990,85 BDT3,45%
NAVANACNGNAVANA CNG LTD
1,896 B BDT25,10 BDT−1,57%238,184 K0,75251,000,10 BDT−21,01%3,98%
GBBPOWERGBB POWER LTD
936,593 M BDT9,20 BDT−2,13%75,491 K0,53−0,32 BDT−133,75%2,17%