Truyền thông (Khu vực)

11
Cổ phiếu
1075.546B
Giá trị vốn hóa thị trường
544.612K
Khối lượng
+1.86%
Thay đổi
+4.95%
Hiệu suất Tháng
−23.46%
Hiệu suất Năm
−17.74%
Hiệu suất YTD
           
ATTB34 ATT INC DRN
33.822.18%0.72Mua4.086K138188.52716.245B7.864.24203000.00
BRIT3 BRISANET ON NM
2.55-7.27%-0.20Bán Mạnh2.346M5983575.001.235B32.090.09
DESK3 DESKTOP ON NM
10.43-6.04%-0.67Bán Mạnh338.800K3533684.00967.697M32.120.35
FIQE3 UNIFIQUE ON NM
4.27-0.70%-0.03Bán266.600K1138382.001.557B16.280.261572.00
LBRD34 LIBERTY BROADRN
287.49-1.49%-4.36Bán1.439K413698.1092.552B15441.800.031900.00
OIBR3 OI ON N1
0.670.00%0.00Bán40.079M26852863.004.513B-1.5139052.00
TELB3 TELEBRAS ON
33.00-6.57%-2.32Bán Mạnh3.900K128700.002.007B-1.95370.00
TIMS3 TIM ON NM
13.85-0.36%-0.05Mua5.208M72137725.0033.643B10.901.279337.00
TLNC34 TELEFONIC DRN
25.424.10%1.00Mua2576532.94136.932B0.01104150.00
VERZ34 VERIZON DRN
40.492.48%0.98Mua7.940K321490.621.6224.43118400.00
VIVT3 TELEF BRASILON
51.920.66%0.34Sức mua mạnh2.595M134732394.8185.895B14.323.6033985.00
Tải thêm