Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nước Brazil

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
5774.868B0.571.17%136.528K529
1766.615B4.06-0.13%271.975K318
5093.777B0.840.08%539.398K724
10401.149B2.100.98%1.150M847
4419.301B0.93-0.10%21.330K738
364.737B1.26-0.74%620.560K417
24628.495B0.96-0.66%234.932K751
6013.916B2.06-0.79%1.159M325
15615.342B1.38-0.17%620.750K13174
2.791B7.92%20011
2828.992B0.80-2.53%836.466K421
16045.058B1.440.20%9.323K557
460.408B2.351.05%100.569K519
4.071B7.410.85%1.317M2112
1604.955B4.713.33%7.703M530
409.601B3.10-1.62%2.220M833
2007.920B1.390.19%550.773K841
15816.357B0.661.00%740.804K1056
34154.541B0.450.43%190.883K498
3230.746B1.42-0.16%239.323K628
1896.608B2.62-0.14%1.467M459
Tải thêm