Các công ty Brazil tham gia một lĩnh vực: khách hàng lâu năm

Những Các công ty Brazil sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khách hàng lâu năm. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như TESLA INC DRN, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như UNICASA ON NM và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
TSLA34TESLA INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
2.447 T BRL22.90 BRL−4.46%294.676 K0.2832714.290.00 BRL+16.67%0.00%
TMCO34TOYOTAMO DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.61 T BRL74.46 BRL−0.03%30.01106371.430.00 BRL+75.00%1.35%
HOND34HONDA MO DRN
Chứng chỉ lưu ký
303.145 B BRL176.76 BRL−2.58%230.2026.616.64 BRL+23.30%2.65%
GMCO34GENERAL MOT DRN
Chứng chỉ lưu ký
255.289 B BRL54.98 BRL−0.97%2.094 K0.216041.760.01 BRL+15.19%0.59%
FDMO34FORD MOTORS DRN
Chứng chỉ lưu ký
251.774 B BRL63.36 BRL+0.84%10.0011733.330.01 BRL4.15%
D1HI34DR HORTON INDRN
Chứng chỉ lưu ký
246.248 B BRL771.00 BRL−2.65%51.11
L1EN34LENNAR CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
215.903 B BRL775.52 BRL−2.12%20.36
N1VR34NVR INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
128.273 B BRL798.00 BRL−1.99%152.73
S1NA34SNAP-ON INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
73.96 B BRL349.90 BRL−4.86%2500.58
S1WK34STANLEY BLACDRN
Chứng chỉ lưu ký
71.7 B BRL117.48 BRL−0.61%30.27
T2PX34TEMPUR SEALYDRN
Chứng chỉ lưu ký
44.18 B BRL65.100 BRL−0.82%20.01
R1KU34ROKU INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
42.629 B BRL14.980 BRL−0.20%60.02
H1AS34HASBRO INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
40.037 B BRL143.50 BRL+0.70%10.10
W1HR34WHIRLPOOL CODRN
Chứng chỉ lưu ký
29.752 B BRL135.20 BRL−0.66%1.226 K3.59
L1EG34LEGGETT PL DRN
Chứng chỉ lưu ký
12.745 B BRL89.34 BRL−2.01%10.10
WHRL3WHIRLPOOL ON
7.029 B BRL4.69 BRL−0.85%1.7 K0.1827.980.17 BRL−39.56%7.26%
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
5.234 B BRL22.21 BRL+0.23%60.8 K0.0114.171.57 BRL+2.52%1.64%
Sức mua mạnh
GPRO34GOPRO DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.353 B BRL8.91 BRL−2.73%5041.91
TRIS3TRISUL ON NM
840.433 M BRL4.60 BRL+0.44%48.8 K0.076.760.68 BRL+82.41%3.00%
Mua
TECN3TECHNOS ON NM
307.081 M BRL4.53 BRL−1.31%10.5 K0.056.040.75 BRL+51.45%3.23%
BBMKS3BIC MONARK ON
197.807 M BRL433.99 BRL−0.23%10.0111.0739.22 BRL−27.22%13.28%
UCAS3UNICASA ON NM
155.964 M BRL2.41 BRL+2.12%3000.0010.500.23 BRL−53.96%8.51%
CCTNM3COTEMINAS ON
138.574 M BRL8.77 BRL+1.39%2000.360.00%
VIVR3VIVER ON NM
83.408 M BRL3.05 BRL0.00%1.8 K0.02−3.11 BRL−514.10%0.00%
SSGPS3SPRINGS ON NM
37.5 M BRL0.76 BRL+1.33%5.6 K0.040.00%
JJFEN3JOAO FORTES ON
34.717 M BRL1.63 BRL−1.21%5.8 K0.08−1.39 BRL+76.34%0.00%
TEKA3TEKA ON
22.124 M BRL50.00 BRL0.00%5001.16−301.24 BRL+5.09%0.00%
HHAGA3HAGA S/A ON
19.278 M BRL2.50 BRL0.00%1000.1211.970.21 BRL−55.19%0.00%