Các công ty Brazil tham gia một lĩnh vực: dịch vụ khách hàng

Những Các công ty Brazil sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ khách hàng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như WALT DISNEY DRN, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như PARAMOUNT GLDRN và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
DISB34WALT DISNEY DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.078 T BRL38.90 BRL−1.37%24.445 K0.5577800.000.00 BRL−16.67%0.17%
MCDC34MCDONALDS DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.024 T BRL70.56 BRL−0.59%3.773 K1.5424331.030.00 BRL+31.82%1.50%
CMCS34COMCAST DRN
Chứng chỉ lưu ký
834.173 B BRL41.66 BRL+0.41%9.94 K3.6711259.460.00 BRL+208.33%1.85%
BKNG34BOOKING DRN
Chứng chỉ lưu ký
609.018 B BRL101.29 BRL−1.76%25.165 K8.7030693.940.00 BRL+43.48%0.17%
AIRB34AIRBNB DRN
Chứng chỉ lưu ký
522.581 B BRL40.160 BRL−4.56%51.278 K18.71
SBUB34STARBUCKS DRN
Chứng chỉ lưu ký
517.704 B BRL456.78 BRL−0.58%160.1224558.060.02 BRL+24.83%1.57%
C1MG34CHIPOTLE MEXDRN
Chứng chỉ lưu ký
413.469 B BRL741.76 BRL−2.50%505.81
M1TT34MARRIOTT INTDRN
Chứng chỉ lưu ký
356.569 B BRL306.97 BRL−3.36%30.28
C1TA34CINTAS CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
350.191 B BRL693.18 BRL+10.14%81.07
H1LT34HILTON WORLDDRN
Chứng chỉ lưu ký
255.938 B BRL42.48 BRL−3.01%60.41
CHCM34CHARTER COMMDRN
Chứng chỉ lưu ký
223.527 B BRL22.93 BRL+0.97%1460.529172.000.00 BRL−3.85%0.00%
L1VS34LAS VEGAS SADRN
Chứng chỉ lưu ký
178.808 B BRL52.650 BRL−3.39%301.22
R1CL34ROYAL CARIBBDRN
Chứng chỉ lưu ký
173.078 B BRL331.98 BRL−1.37%1506.28
CRIP34CTRIPCOM DRN
Chứng chỉ lưu ký
166.825 B BRL254.25 BRL+0.10%10.0024.4210.41 BRL+622.88%0.00%
L1YV34LIVE NATION DRN
Chứng chỉ lưu ký
108.364 B BRL93.150 BRL−1.22%1371.69
W1BD34WARNER DISCODRN
Chứng chỉ lưu ký
106.959 B BRL44.080 BRL+2.61%560.33
D1RI34DARDEN RESTADRN
Chứng chỉ lưu ký
95.001 B BRL199.49 BRL+0.89%10.02
C1CL34CARNIVAL CORDRN
Chứng chỉ lưu ký
92.569 B BRL73.99 BRL−1.49%10.01
D2PZ34DOMINOSPIZZADRN
Chứng chỉ lưu ký
86.081 B BRL49.100 BRL−2.96%290.06
FOXC34FOX CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
74.701 B BRL156.45 BRL+0.60%10.0018849.400.01 BRL−41.13%1.12%
E1DU34NEW ORIENTALDRN
Chứng chỉ lưu ký
73.538 B BRL29.550 BRL−2.76%1180.12486.020.06 BRL0.00%
SRXM34SIRIUS XM HDDRN
Chứng chỉ lưu ký
62.034 B BRL16.06 BRL−0.37%50.1710037.500.00 BRL0.00%2.12%
C1BS34PARAMOUNT GLDRN
Chứng chỉ lưu ký
45.326 B BRL64.74 BRL+11.58%1.425 K2.86
C2ZR34CAESARS ENTTDRN
Chứng chỉ lưu ký
43.124 B BRL22.050 BRL+1.19%552.7912250.000.00 BRL0.00%
N1CL34NORWEGIAN CRDRN
Chứng chỉ lưu ký
40.633 B BRL91.20 BRL−4.70%2180.41
P2LN34PLANETFITNESDRN
Chứng chỉ lưu ký
27.003 B BRL39.840 BRL+9.87%2800.37
T1RI34TRIPADVISOR DRN
Chứng chỉ lưu ký
18.022 B BRL132.27 BRL−1.70%200.77
M1LC34MELCO RESORTDRN
Chứng chỉ lưu ký
14.03 B BRL18.280 BRL−4.29%30.01
SMFT3SMART FIT ON NM
13.988 B BRL23.86 BRL+1.79%2.769 M1.1614.021.70 BRL1.90%
Sức mua mạnh
C1AB34CABLE ONE INDRN
Chứng chỉ lưu ký
11.602 B BRL9.790 BRL+1.35%5002.64
S2IX34SIX FLAGS DRN
Chứng chỉ lưu ký
10.296 B BRL41.100 BRL−6.38%60.01
A2FY34AFYA LTD DRN
Chứng chỉ lưu ký
7.836 B BRL44.280 BRL0.00%10.01
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
1.338 B BRL3.670 BRL+2.23%169.3 K0.3713.740.27 BRL+1462.57%6.36%
Sức mua mạnh
CVCB3CVC BRASIL ON NM
1.009 B BRL1.92 BRL+6.67%35.035 M1.14−1.37 BRL+19.39%0.00%
Mua
ZAMP3ZAMP S.A. ON
962.206 M BRL3.51 BRL+8.67%1.109 M1.10−0.35 BRL−76.33%0.00%
Theo dõi
AALPK3ESTAPAR ON NM
878.947 M BRL4.050 BRL+1.25%93.6 K0.66−0.37 BRL+54.06%0.00%
Sức mua mạnh
SEER3SER EDUCA ON NM
695.096 M BRL5.40 BRL+2.47%662.9 K0.66−0.22 BRL+87.35%0.00%
Theo dõi
ESPA3ESPACOLASER ON NM
325.281 M BRL0.900 BRL0.00%970.8 K1.02−0.06 BRL+65.87%0.00%
Theo dõi
BBAHI3BAHEMA ON MA
243.511 M BRL8.91 BRL0.00%3000.07−0.26 BRL+94.69%0.00%
SHOW3TIME FOR FUNON NM
169.88 M BRL2.52 BRL+1.20%74.4 K0.402.960.85 BRL0.00%