Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

13
Cổ phiếu
2842.780B
Giá trị vốn hóa thị trường
753.268K
Khối lượng
+2.13%
Thay đổi
+15.70%
Hiệu suất Tháng
+28.09%
Hiệu suất Năm
−4.55%
Hiệu suất YTD
           
AALR3 ALLIAR ON NM
19.860.35%0.07Sức mua mạnh259.100K5145726.262.329B-0.27
DASA3 DASA ON NM
14.74-3.60%-0.55Bán Mạnh132.100K1947154.008.262B-0.32
DVAI34 DAVITA INC DRN
406.571.26%5.07Bán23896763.6641.999B8982.100.0569000.00
FLRY3 FLEURY ON NM
15.48-2.46%-0.39Mua2.558M39591648.004.907B14.771.0813000.00
FMSC34 FRESENIUS DRN
132.203.85%4.90Bán1132.2077.844B
HAPV3 HAPVIDA ON NM
6.047.47%0.42Mua49.981M301887656.0043.109B94.450.06
MATD3 MATER DEI ON NM
7.740.26%0.02Bán143.500K1110690.002.748B15.060.53
ODPV3 ODONTOPREV ON NM
9.35-0.95%-0.09Bán755.500K7063925.005.315B12.490.76
ONCO3 ONCOCLINICASON NM
4.893.60%0.17Bán1.096M5357484.002.284B-0.12
PARD3 IHPARDINI ON NM
20.09-0.30%-0.06Mua822.500K16524025.002.548B11.241.807100.00
QUAL3 QUALICORP ON NM
11.501.59%0.18Bán2.250M25875000.003.193B9.731.162821.00
RDOR3 REDE D OR ON NM
28.870.66%0.19Bán1.832M52895615.8356.916B40.280.7267285.00
UNHH34 UNITEDHEALTHDRN
80.002.08%1.63Sức mua mạnh89171280.002593.002B27989.290.00350000.00
Tải thêm