Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe

Các công ty Brazil tham gia một lĩnh vực: dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Những Các công ty Brazil sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như UNITEDHEALTHDRN, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như QUALICORP ON NM và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
UNHH34UNITEDHEALTHDRN
Chứng chỉ lưu ký
2.411 T BRL37.17 BRL+0.43%19.769 K0.9830975.000.00 BRL−25.00%0.96%
C1IC34CIGNA GROUP DRN
Chứng chỉ lưu ký
521.683 B BRL452.65 BRL0.00%10.0720859.450.02 BRL−21.38%0.93%
H1CA34HCA HEALTHCADRN
Chứng chỉ lưu ký
421.175 B BRL78.08 BRL−4.59%1530.11
C1NC34CENTENE CORPDRN
Chứng chỉ lưu ký
209.786 B BRL391.56 BRL+3.10%30.31
H1UM34HUMANA INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
206.575 B BRL37.96 BRL−0.34%270.35
L1CA34LABORATORY CDRN
Chứng chỉ lưu ký
88.437 B BRL261.30 BRL−0.13%51.28
FMSC34FRESENIUS DRN
Chứng chỉ lưu ký
59.739 B BRL101.30 BRL+6.07%10.011.96%
DVAI34DAVITA INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
58.506 B BRL666.00 BRL−2.07%100.1718097.830.04 BRL+27.78%0.00%
RDOR3REDE D OR ON NM
55.022 B BRL24.450 BRL+4.85%8.874 M1.5627.020.90 BRL+71.06%2.05%
Mua
HAPV3HAPVIDA ON NM
27.124 B BRL3.60 BRL+2.86%75.427 M0.91−0.10 BRL+11.93%0.00%
Sức mua mạnh
T2DH34TELADOCHEALTDRN
Chứng chỉ lưu ký
11.47 B BRL2.240 BRL−3.03%5.212 K1.05
FLRY3FLEURY ON NM
7.669 B BRL14.04 BRL+1.23%2.762 M0.7315.830.89 BRL−1.43%4.15%
Theo dõi
ODPV3ODONTOPREV ON ED NM
6.004 B BRL10.85 BRL+0.18%1.877 M1.1511.720.93 BRL+14.64%3.15%
Theo dõi
ONCO3ONCOCLINICASON NM
3.469 B BRL6.950 BRL+2.66%2.452 M0.7116.510.42 BRL+390.10%0.00%
Sức mua mạnh
DASA3DASA ON NM
3.191 B BRL4.24 BRL+0.71%459.9 K0.91−1.64 BRL−136.13%0.00%
Mua
MATD3MATER DEI ON NM
2.02 B BRL5.690 BRL+2.89%1.209 M1.6919.190.30 BRL+14.92%1.13%
Mua
AALR3ALLIAR ON NM
1.176 B BRL10.03 BRL+0.40%130.2 K0.52
KRSA3KORA SAUDE ON NM
587.745 M BRL0.760 BRL+8.57%678 K0.64−0.22 BRL−54.80%0.00%
Theo dõi
QUAL3QUALICORP ON NM
408.1 M BRL1.47 BRL+8.89%11.07 M1.52−0.30 BRL−188.47%5.38%
Theo dõi