Công nghệ Sức khỏe

Các công ty Brazil tham gia một lĩnh vực: công nghệ sức khỏe

Những Các công ty Brazil sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghệ sức khỏe. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như LILLY DRN, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như BIOMARIN PHADRN và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
LILY34LILLY DRN
Chứng chỉ lưu ký
3.636 T BRL125.90 BRL−3.50%3.356 K0.458804.200.01 BRL+130.65%0.41%
N1VO34NOVO NORDISKDRN
Chứng chỉ lưu ký
2.907 T BRL79.840 BRL−0.99%4270.21
JNJB34JOHNSON DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.877 T BRL51.11 BRL+0.73%9.361 K0.8719657.690.00 BRL+62.50%2.03%
MRCK34MERCK DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.677 T BRL81.75 BRL−0.30%3.57 K2.99817500.000.00 BRL−97.30%1.54%
ABBV34ABBVIE DRN ED
Chứng chỉ lưu ký
1.552 T BRL54.08 BRL−0.13%680.384035.820.01 BRL−61.27%2.32%
A1ZN34ASTRAZENECA DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.111 T BRL59.100 BRL−1.20%2.678 K2.42
TMOS34THERMFISCHERDRN
Chứng chỉ lưu ký
1.095 T BRL58.98 BRL−0.14%15.952 K4.4836862.500.00 BRL−15.79%0.17%
ABTT34ABBOTT DRN ED
Chứng chỉ lưu ký
980.256 B BRL46.26 BRL−0.15%210.0635584.610.00 BRL−7.14%1.25%
N1VS34NOVARTIS AG DRN
Chứng chỉ lưu ký
977.39 B BRL49.010 BRL−0.08%20.16
DHER34DANAHER CORPDRN
Chứng chỉ lưu ký
918.407 B BRL43.72 BRL−1.18%2.658 K0.675465.000.01 BRL+25.00%0.28%
PFIZ34PFIZER DRN
Chứng chỉ lưu ký
773.124 B BRL33.95 BRL+2.04%7.749 K1.1067900.000.00 BRL−92.86%4.06%
AMGN34AMGEN DRN
Chứng chỉ lưu ký
758.95 B BRL49.72 BRL+0.04%2.701 K2.0322600.000.00 BRL0.00%2.10%
I1SR34INTUITIVE SUDRN
Chứng chỉ lưu ký
683.774 B BRL94.94 BRL−2.67%720.40
S1YK34STRYKER CORPDRN
Chứng chỉ lưu ký
651.655 B BRL88.20 BRL+0.92%1800.03
MDTC34MEDTRONIC DRN
Chứng chỉ lưu ký
555.742 B BRL207.90 BRL−0.92%20.0226316.450.01 BRL+1.28%2.40%
VRTX34VERTEX PHARMDRN
Chứng chỉ lưu ký
536.312 B BRL510.81 BRL−1.27%120.2229526.590.02 BRL+4.22%0.00%
BMYB34BRISTOLMYERSDRN
Chứng chỉ lưu ký
522.219 B BRL253.00 BRL+0.10%5759.3413108.810.02 BRL+26.14%2.97%
REGN34REGENERON PHDRN
Chứng chỉ lưu ký
518.361 B BRL78.72 BRL+0.66%10.004524.140.02 BRL+427.27%0.00%
GILD34GILEAD DRN
Chứng chỉ lưu ký
438.376 B BRL172.30 BRL−0.69%8865.5715383.930.01 BRL+19.15%2.92%
G1SK34GSK PLC DRN
Chứng chỉ lưu ký
431.604 B BRL42.000 BRL−0.05%434.57
Z1TS34ZOETIS INC DRN ED
Chứng chỉ lưu ký
353.226 B BRL47.55 BRL−5.30%7.387 K3.17
E1WL34EDWARDS LIFEDRN
Chứng chỉ lưu ký
272.121 B BRL111.65 BRL−1.42%464.30
D1EX34DEXCOM INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
265.354 B BRL13.450 BRL−5.35%4301.45
TAKP34TAKEDAPH DRN
Chứng chỉ lưu ký
217.901 B BRL69.23 BRL−0.65%580.3817307.500.00 BRL−39.39%3.68%
I1DX34IDEXX LABORADRN
Chứng chỉ lưu ký
208.424 B BRL490.50 BRL−2.61%90.02
A1GI34AGILENT TECHDRN
Chứng chỉ lưu ký
204.83 B BRL346.07 BRL−1.30%20.32
M1RN34MODERNA INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
204.465 B BRL26.220 BRL−3.00%2.028 K0.17
R1MD34RESMED INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
138.53 B BRL235.06 BRL+3.64%10.05
M1TD34METTLER-TOLEDRN
Chứng chỉ lưu ký
133.862 B BRL617.15 BRL−4.38%90.38
A1LG34ALIGN TECHNODRN
Chứng chỉ lưu ký
118.52 B BRL385.20 BRL−4.47%100.44
B1NT34BIONTECH SE DRN
Chứng chỉ lưu ký
108.673 B BRL28.230 BRL−0.32%5782.38
S1TE34STERIS PLC DRN
Chứng chỉ lưu ký
103.815 B BRL53.050 BRL+0.27%10.12
I1LM34ILLUMINA INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
98.26 B BRL123.00 BRL−4.95%20.01
A1LN34ALNYLAM PHARDRN
Chứng chỉ lưu ký
96.161 B BRL38.520 BRL0.00%10.24
PHGN34KOPHILIPS DRN
Chứng chỉ lưu ký
96.014 B BRL105.16 BRL+4.61%10.34−0.00 BRL−112.73%4.20%
B1MR34BIOMARIN PHADRN
Chứng chỉ lưu ký
88.572 B BRL235.55 BRL+7.07%10.02
T1EV34TEVA PHARMACDRN
Chứng chỉ lưu ký
77.501 B BRL35.370 BRL−0.17%20.04
B1GN34BEIGENE LTD DRN
Chứng chỉ lưu ký
74.084 B BRL27.120 BRL−1.99%60.06
N1BI34NEUROCRINE BDRN
Chứng chỉ lưu ký
69.168 B BRL34.930 BRL−0.82%10.00
S2WA34SHOCKWAVE MEDRN
Chứng chỉ lưu ký
64.962 B BRL94.790 BRL−0.99%1400.28
R1DY34DR REDDYS LADRN
Chứng chỉ lưu ký
62.325 B BRL62.640 BRL+1.94%10.01
I1NC34INCYTE CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
61.895 B BRL136.00 BRL−6.14%100.04
E2XA34EXACT SCIENCDRN
Chứng chỉ lưu ký
58.273 B BRL35.700 BRL−2.03%2021.11
S1RP34SAREPTA THERDRN
Chứng chỉ lưu ký
57.144 B BRL29.880 BRL−6.21%310.58
B2RK34BRUKER CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
56.373 B BRL41.000 BRL−2.66%20.02
S1NN34SMITH NEPH DRN
Chứng chỉ lưu ký
55.004 B BRL24.840 BRL+1.35%60.09
T1CH34BIO-TECHNE CDRN
Chứng chỉ lưu ký
51.42 B BRL11.450 BRL0.00%20.01
M2AS34MASIMO CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
37.552 B BRL23.400 BRL−2.09%8901.92
E2XE34EXELIXIS INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
34.96 B BRL60.250 BRL+2.15%1.1 K5.55
C2RS34CRISPR THERADRN
Chứng chỉ lưu ký
24.607 B BRL35.730 BRL−9.68%1640.53
HYPE3HYPERA ON NM
17.923 B BRL28.35 BRL−0.18%4.858 M1.1710.982.58 BRL−2.63%4.29%
Mua
T2ND34TAND DIABETEDRN
Chứng chỉ lưu ký
10.346 B BRL10.620 BRL−3.10%800.20
G1LP34GALAPAGOS NVDRN
Chứng chỉ lưu ký
10.038 B BRL7.580 BRL−0.26%130.31
N2VC34NOVOCURE DRN
Chứng chỉ lưu ký
6.818 B BRL7.040 BRL−1.81%1.603 K3.29
BBIOM3BIOMM ON MA
2.169 B BRL17.10 BRL+5.43%473.3 K3.58−0.97 BRL+23.02%0.00%
BLAU3BLAU ON NM
1.846 B BRL10.290 BRL+0.39%227.2 K0.707.331.40 BRL−31.00%3.03%
Bán
OFSA3OUROFINO S/AON NM
1.171 B BRL21.70 BRL−0.46%17.8 K2.77−0.93 BRL−138.25%2.18%
Theo dõi
BBALM3BAUMER ON
110.021 M BRL12.00 BRL0.00%1000.407.451.61 BRL+174.80%5.50%