Khoáng sản phi năng lượng

Các công ty Brazil tham gia một lĩnh vực: khoáng sản phi năng lượng

Những Các công ty Brazil sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khoáng sản phi năng lượng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như RIO TINTO DRN, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như FRANCONEVADADRN ED và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
RIOT34RIO TINTO DRN
Chứng chỉ lưu ký
617.401 B BRL358.70 BRL−1.23%3.759 K0.6111.6430.80 BRL−55.90%5.89%
FCXO34FREEPORT DRN
Chứng chỉ lưu ký
382.649 B BRL85.94 BRL−2.97%34.777 K2.2515346.430.01 BRL−11.11%0.66%
VALE3VALE ON NM
258.511 B BRL60.83 BRL+1.15%13.693 M0.726.798.96 BRL−50.29%11.62%
Mua
N1EM34NEWMONT GOLDDRN
Chứng chỉ lưu ký
254.398 B BRL218.21 BRL−1.46%1830.82
N1UE34NUCOR CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
199.294 B BRL69.08 BRL−0.72%80.37
V1MC34VULCAN MATERDRN
Chứng chỉ lưu ký
178.379 B BRL21.92 BRL0.00%20.020.6434.42 BRL+49.96%0.71%
F2NV34FRANCONEVADADRN ED
Chứng chỉ lưu ký
123.13 B BRL3.520 BRL+3.53%3.193 K9.34
P1KX34POSCO HOLD DRN
Chứng chỉ lưu ký
112.554 B BRL93.890 BRL+1.98%1170.345427.170.02 BRL1.80%
ARMT34ARCELOR DRN
Chứng chỉ lưu ký
106.931 B BRL64.19 BRL−2.18%1460.06
T1SS34TENARIS SA DRN
Chứng chỉ lưu ký
101.007 B BRL83.950 BRL−3.79%80.29
G1FI34GOLD FIELDS DRN
Chứng chỉ lưu ký
75.647 B BRL36.410 BRL−11.37%2.091 K18.42
USSX34US STEEL DRN
Chứng chỉ lưu ký
45.067 B BRL201.23 BRL−0.16%3.255 K14.41
TXSA34TERNIUMSA DRN
Chứng chỉ lưu ký
40.36 B BRL205.00 BRL−1.06%10.02
GGBR3GERDAU ON N1
35.143 B BRL15.50 BRL−0.96%37.8 K0.575.462.84 BRL−54.12%7.11%
Sức mua mạnh
CMIN3CSNMINERACAOON N2
26.348 B BRL4.990 BRL+3.31%5.951 M0.487.580.66 BRL+32.43%10.42%
Theo dõi
KLBN11QKLABIN S/A UNT N2
24.587 B BRL20.38 BRL147.6 K12.651.61 BRL−57.98%5.14%
Mua
KLBN3KLABIN S/A ON N2
24.587 B BRL4.12 BRL+0.98%235.4 K0.4612.620.33 BRL−60.08%5.17%
Theo dõi
S1BS34SIBANYE STILDRN
Chứng chỉ lưu ký
17.063 B BRL11.800 BRL−4.53%1.656 K0.13
CSNA3SID NACIONALON
15.706 B BRL11.90 BRL−0.08%3.776 M0.55856.120.01 BRL12.25%
Theo dõi
M2PM34MP MATERIALSDRN
Chứng chỉ lưu ký
13.026 B BRL15.960 BRL−0.99%140.01
GOAU3GERDAU MET ON N1
10.464 B BRL10.30 BRL−0.10%28.6 K0.824.942.08 BRL−42.98%13.87%
Mua
USIM3USIMINAS ON N1
8.297 B BRL6.60 BRL+1.38%209.7 K0.608.720.76 BRL+3.67%3.95%
Mua
S2GM34SIGMA LITHM DRN
Chứng chỉ lưu ký
8.153 B BRL23.400 BRL−7.00%55.711 K3.09−0.00 BRL+88.89%0.00%
CBAV3CBA ON NM
4.388 B BRL6.540 BRL−2.97%2.944 M0.69−1.64 BRL−285.26%5.12%
Mua
AURA33AURA 360 DR3
Chứng chỉ lưu ký
3.489 B BRL48.900 BRL+2.41%100.136 K1.18185.580.26 BRL−89.74%3.97%
Sức mua mạnh
FESA3FERBASA ON EJ N1
3.439 B BRL13.84 BRL−4.49%3000.397.171.93 BRL−74.94%3.83%
EUCA3EUCATEX ON N1
1.38 B BRL15.20 BRL0.00%7001.943.524.32 BRL+60.11%9.31%
ETER3ETERNIT ON NM
389.131 M BRL6.27 BRL−0.48%96.8 K0.583.671.71 BRL−10.10%7.92%
PPMAM3PARANAPANEMAON NM
138.119 M BRL2.46 BRL+0.82%23 K0.45−34.51 BRL+51.08%0.00%
KLBN11KLABIN S/A UNT N2
20.45 BRL−0.29%3.433 M0.68