Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

15
Cổ phiếu
1383.376B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.223M
Khối lượng
+2.33%
Thay đổi
−8.51%
Hiệu suất Tháng
−22.08%
Hiệu suất Năm
−15.67%
Hiệu suất YTD
           
AURA33 AURA 360 DR3
35.700.54%0.19Bán114.816K4098931.312.603B7.005.09
BLUT3 B TECH EQI ON
1.090.93%0.01Bán12.400K13516.0014.121M-0.32
CBAV3 CBA ON NM
11.507.48%0.80Bán6.346M72979000.006.852B4.912.18
CMIN3 CSNMINERACAOON N2
4.140.73%0.03Bán8.465M35046756.0022.584B4.820.856500.00
CRHP34 CRH PLC DRN
182.40-6.17%-12.00Bán Mạnh203648.00139.159B11.0417.7677400.00
CSNA3 SID NACIONALON
16.465.18%0.81Bán18.559M305474537.4421.706B2.606.0135179.00
ETER3 ETERNIT ON NM
10.332.08%0.21Bán1.004M10367188.00638.051M2.324.361647.00
FCXO34 FREEPORT DRN
161.764.88%7.52Bán1.370K221611.19235.762B8428.420.0224700.00
FESA3 FERBASA ON N1
49.10-1.60%-0.80Bán1004910.004.227B5.089.833103.00
GGBR3 GERDAU ON N1
18.543.52%0.63Bán186.800K3463272.1936.848B1.929.36
GOAU3 GERDAU MET ON N1
8.982.75%0.24Bán51.200K459776.0010.251B1.874.67
PMAM3 PARANAPANEMAON NM
6.09-1.62%-0.10Bán71.600K436044.00264.321M-5.02
RIOT34 RIO TINTO DRN
327.712.94%9.35Bán17055710.70536.643B4.5670.3249345.00
USIM3 USIMINAS ON N1
8.552.89%0.24Bán1.035M8849250.0010.744B1.107.58
VALE3 VALE ON NM
74.622.78%2.02Bán22.394M1671062733.18355.081B3.1722.8872266.00
Tải thêm