Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

109
Cổ phiếu
48918.378B
Giá trị vốn hóa thị trường
65.591K
Khối lượng
+0.08%
Thay đổi
+13.77%
Hiệu suất Tháng
+21.20%
Hiệu suất Năm
+32.30%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
A1KA34AKAMAI TECHNDRN
Chứng chỉ lưu ký
35.70 BRL−0.72%−0.26 BRL
Mua
311.107K BRL70.703B BRL29750.000.00 BRL9.8K
A1NS34ANSYS INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
401.12 BRL−0.94%−3.80 BRL
Mua
83.209K BRL139.915B BRL
A1TH34AUTOHOME INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
15.060 BRL2.45%0.360 BRL
Mua
345 BRL18.296B BRL
A1UT34AUTODESK INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
255.00 BRL0.00%0.00 BRL
Mua
123.06K BRL216.848B BRL
A1YX34ALTERYX INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
10.220 BRL−2.67%−0.280 BRL
Theo dõi
1.167K11.927K BRL14.821B BRL
ACNB34ACCENTURE DRN
Chứng chỉ lưu ký
1505.23 BRL−3.75%−58.72 BRL
Mua
1015.052K BRL1.025T BRL26975.450.06 BRL721K
ADBE34ADOBE INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
42.98 BRL−0.16%−0.07 BRL
Mua
36.884K1.585M BRL994.351B BRL42980.000.00 BRL29.239K
ADPR34AUTOMATIC DTDRN
Chứng chỉ lưu ký
44.32 BRL0.00%0.00 BRL
Theo dõi
8355 BRL444.358B BRL3574.190.01 BRL60K
ALLD3ALLIED ON NM
6.800 BRL0.00%0.000 BRL
Mua
37.7K256.36K BRL633.9M BRL
ATVI34ACTIVISION DRN
Chứng chỉ lưu ký
398.76 BRL−0.36%−1.46 BRL
Theo dõi
12750.643K BRL314.385B BRL32685.250.01 BRL13K
B1IL34BILIBILI INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
14.700 BRL−2.97%−0.450 BRL
Bán Mạnh
3.356K49.333K BRL31.88B BRL
B2HI34BILL HOLD DRN
Chứng chỉ lưu ký
3.000 BRL0.67%0.020 BRL
Mua
88264 BRL56.73B BRL
B2LN34BLACKLINE INDRN
Chứng chỉ lưu ký
21.160 BRL0.00%0.000 BRL
Mua
363 BRL16.605B BRL
B2MB34BUMBLE INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
15.580 BRL−3.35%−0.540 BRL
Bán
116 BRL15.547B BRL
BIDU34BAIDU INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
46.63 BRL−1.54%−0.73 BRL
Mua
29.697K1.385M BRL232.442B BRL12.313.83 BRL41.3K
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
14.240 BRL0.14%0.020 BRL
Mua
358.6K5.106M BRL1.264B BRL15.290.93 BRL700
BOAS3BOA VISTA ON NM
7.720 BRL0.00%0.000 BRL
Sức mua mạnh
635.4K4.905M BRL4.112B BRL14.700.53 BRL
C1DN34CADENCE DESIDRN
Chứng chỉ lưu ký
570.60 BRL−1.73%−10.04 BRL
Mua
2514.265K BRL311.142B BRL
C1DW34CDW CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
44.090 BRL2.87%1.230 BRL
Bán
10441 BRL116.654B BRL
C1GP34COSTAR GROUPDRN
Chứng chỉ lưu ký
4.050 BRL1.00%0.040 BRL
Mua
1249 BRL166.176B BRL
C1HK34CHECK POINT DRN
Chứng chỉ lưu ký
305.04 BRL−0.76%−2.35 BRL
Bán
41.22K BRL74.407B BRL
C2AC34CACI INTERNLDRN
Chứng chỉ lưu ký
1.910 BRL0.00%0.000 BRL
Bán Mạnh
2344 BRL34.885B BRL1364.290.00 BRL22K
C2RN34CERENCE INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
35.880 BRL7.04%2.360 BRL
Sức mua mạnh
272 BRL5.807B BRL
C2RW34CROWDSTRIKE DRN
Chứng chỉ lưu ký
34.570 BRL−2.78%−0.990 BRL
Mua
3.234K111.799K BRL178.231B BRL
CLSA3CLEARSALE ON NM
6.650 BRL4.23%0.270 BRL
Sức mua mạnh
272.5K1.812M BRL1.199B BRL−0.08 BRL
D1DG34DATADOG INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
49.500 BRL0.32%0.160 BRL
Sức mua mạnh
1527.524K BRL157.873B BRL
D1OC34DOCUSIGN INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
14.100 BRL−0.77%−0.110 BRL
Theo dõi
61860 BRL57.643B BRL
D2AS34DOORDASH INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
21.920 BRL−3.01%−0.680 BRL
Mua
1K21.92K BRL131.054B BRL
D2KN34DRAFTKINGS DRN
Chứng chỉ lưu ký
20.480 BRL−0.58%−0.120 BRL
Mua
4018.212K BRL
DOTZ3DOTZ SA ON NM
0.980 BRL−2.97%−0.030 BRL
Mua
89.6K87.808K BRL133.389M BRL−0.72 BRL451
E2EF34EURONETWORLDDRN
Chứng chỉ lưu ký
3.810 BRL1.06%0.040 BRL
Sức mua mạnh
14 BRL28.06B BRL
E2PA34EPAM SYSTEMSDRN
Chứng chỉ lưu ký
16.700 BRL−21.56%−4.590 BRL
Bán Mạnh
4377.298K BRL74.69B BRL
EAIN34ELECTR ARTS DRN
Chứng chỉ lưu ký
313.18 BRL−0.97%−3.06 BRL
Bán
123.758K BRL172.962B BRL42321.620.01 BRL13.4K
F1NI34FIDELITY NATDRN
Chứng chỉ lưu ký
16.82 BRL−4.38%−0.77 BRL
Bán
661.11K BRL162.986B BRL−0.01 BRL69K
F1SL34FASTLY INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
8.090 BRL7.15%0.540 BRL
Mua
3092.5K BRL10.404B BRL
F2IC34FAIR ISAAC CDRN
Chứng chỉ lưu ký
84.410 BRL2.03%1.680 BRL
Mua
10844 BRL98.19B BRL
F2IV34FIVE9 INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
23.490 BRL−1.76%−0.420 BRL
Bán
17399 BRL24.86B BRL
F2VR34FIVERR INTL DRN
Chứng chỉ lưu ký
6.640 BRL0.30%0.020 BRL
Bán
427 BRL5.092B BRL
G1AR34GARTNER INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
426.20 BRL4.56%18.58 BRL
Sức mua mạnh
239.803K BRL135.471B BRL
G1DS34GDS HOLDINGSDRN
Chứng chỉ lưu ký
5.320 BRL−1.12%−0.060 BRL
Bán
211 BRL9.959B BRL
G2DD34GODADDY INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
36.600 BRL2.52%0.900 BRL
Bán
273 BRL58.127B BRL
GOGL34ALPHABET DRN A
Chứng chỉ lưu ký
51.70 BRL0.41%0.21 BRL
Mua
100.791K5.211M BRL7.881T BRL258500.000.00 BRL190.234K
GOGL35ALPHABET DRN C
Chứng chỉ lưu ký
51.95 BRL0.54%0.28 BRL
Mua
12.032K625.062K BRL7.881T BRL259750.000.00 BRL190.234K
H2UB34HUBSPOT INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
52.630 BRL0.15%0.080 BRL
Mua
904.737K BRL129.248B BRL
I1FO34INFOSYS LTD DRN
Chứng chỉ lưu ký
40.000 BRL1.94%0.760 BRL
Theo dõi
1.003K40.12K BRL324.773B BRL
I1QY34IQIYI INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
10.850 BRL−2.86%−0.320 BRL
Bán Mạnh
3.215K34.883K BRL20.92B BRL
IBMB34IBM DRN
Chứng chỉ lưu ký
654.06 BRL−0.14%−0.94 BRL
Mua
877573.611K BRL597.334B BRL66740.820.01 BRL311.3K
INTB3INTELBRAS ON NM
25.340 BRL0.32%0.080 BRL
Bán
1.336M33.862M BRL8.275B BRL16.191.57 BRL
INTU34INTUIT INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
49.51 BRL1.81%0.88 BRL
Mua
763.763K BRL598.922B BRL4853.920.01 BRL17.3K
K2CG34KINGSOFT CHLDRN
Chứng chỉ lưu ký
3.970 BRL−14.07%−0.650 BRL
Bán
12.062K47.886K BRL6.558B BRL
LWSA3LOCAWEB ON NM
8.18 BRL−2.04%−0.17 BRL
Mua
5.663M46.325M BRL4.958B BRL147.390.06 BRL
M1DB34MONGODB INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
95.770 BRL3.43%3.180 BRL
Sức mua mạnh
83379.776K BRL131.848B BRL
M1SC34MSCI INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
53.60 BRL−0.54%−0.29 BRL
Bán
361.93K BRL190.418B BRL
M1TA34META PLAT DRN
Chứng chỉ lưu ký
47.680 BRL−1.02%−0.490 BRL
Mua
144.494K6.889M BRL3.471T BRL31786.670.00 BRL86.482K
M1TC34MATCH GROUP DRN
Chứng chỉ lưu ký
9.660 BRL10.65%0.930 BRL
Mua
102985 BRL53.908B BRL
M2ST34MICROSTRATEGDRN
Chứng chỉ lưu ký
19.330 BRL−8.65%−1.830 BRL
Bán Mạnh
6.042K116.792K BRL19.45B BRL
MBLY3MOBLY ON NM
2.930 BRL5.78%0.160 BRL
Sức mua mạnh
1.042M3.054M BRL294.977M BRL−0.84 BRL
MSFT34MICROSOFT DRN
Chứng chỉ lưu ký
69.00 BRL−0.25%−0.17 BRL
Mua
84.814K5.852M BRL12.389T BRL34500.000.00 BRL221K
N1OW34SERVICENOW DRN
Chứng chỉ lưu ký
54.920 BRL1.09%0.590 BRL
Sức mua mạnh
693.789K BRL554.716B BRL
N2AT34NATIO INSTRUDRN
Chứng chỉ lưu ký
57.540 BRL−0.79%−0.460 BRL
Sức mua mạnh
158 BRL38.124B BRL
N2ET34CLOUDFLARE DRN
Chứng chỉ lưu ký
19.600 BRL−1.41%−0.280 BRL
Mua
120 BRL116.475B BRL
NETE34NETEASE DRN
Chứng chỉ lưu ký
42.79 BRL−0.42%−0.18 BRL
Bán Mạnh
1154.921K BRL268.92B BRL8.205.27 BRL31.119K
NFLX34NETFLIX DRN
Chứng chỉ lưu ký
39.95 BRL0.91%0.36 BRL
Mua
74.007K2.957M BRL884.37B BRL39950.000.00 BRL12.8K
NGRD3NEOGRID ON NM
1.63 BRL1.88%0.03 BRL
Mua
383.8K625.594K BRL378.777M BRL27.390.06 BRL
NUBR33NU-NUBANK DR3
Chứng chỉ lưu ký
5.600 BRL−1.06%−0.060 BRL
Mua
2.074M11.613M BRL162.536B BRL−0.19 BRL
O1KT34OKTA INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
17.630 BRL−5.72%−1.070 BRL
Bán Mạnh
3005.289K BRL59.542B BRL
ORCL34ORACLE DRN
Chứng chỉ lưu ký
88.50 BRL2.76%2.38 BRL
Sức mua mạnh
6.569K581.357K BRL1.42T BRL34038.460.00 BRL143K
P1AY34PAYCHEX INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
268.53 BRL−1.28%−3.47 BRL
Bán
1269 BRL197.447B BRL
P2AN34PALOALTO NETDRN
Chứng chỉ lưu ký
18.640 BRL3.38%0.610 BRL
Sức mua mạnh
2594.828K BRL330.074B BRL
P2AT34UIPATH INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
11.790 BRL3.60%0.410 BRL
Sức mua mạnh
10.728K126.483K BRL50.792B BRL
P2EG34PEGASYSTEMS DRN
Chứng chỉ lưu ký
18.830 BRL−0.05%−0.010 BRL
Theo dõi
119 BRL19.609B BRL
P2IN34PINTERESTINCDRN
Chứng chỉ lưu ký
20.100 BRL5.40%1.030 BRL
Theo dõi
1.11K22.311K BRL79.708B BRL
P2LT34PALANTIRTECHDRN
Chứng chỉ lưu ký
25.250 BRL5.08%1.220 BRL
Sức mua mạnh
16.308K411.777K BRL152.806B BRL
R2BL34ROBLOX CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
20.010 BRL−0.55%−0.110 BRL
Theo dõi
27.232K544.912K BRL122.379B BRL
R2NG34RINGCENTRAL DRN
Chứng chỉ lưu ký
6.670 BRL10.61%0.640 BRL
Mua
30200 BRL16.717B BRL
R2PD34RAPID7 INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
19.070 BRL−3.69%−0.730 BRL
Theo dõi
10191 BRL14.556B BRL
S1NP34SYNOPSYS INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
572.85 BRL4.82%26.35 BRL
Sức mua mạnh
52.864K BRL339.664B BRL
S1PL34SPLUNK INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
25.130 BRL0.12%0.030 BRL
Sức mua mạnh
375 BRL84.635B BRL
S1PO34SPOTIFY TECHDRN
Chứng chỉ lưu ký
192.14 BRL2.32%4.35 BRL
Sức mua mạnh
3.488K670.184K BRL143.398B BRL−0.01 BRL
S1YM34GEN DIGT INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
89.20 BRL0.97%0.86 BRL
Bán
6535 BRL57.265B BRL
S2HO34SHOPIFY INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
2.470 BRL2.49%0.060 BRL
Mua
241.221K595.816K BRL370.333B BRL
S2NA34SNAP INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
8.700 BRL1.75%0.150 BRL
Mua
2422.105K BRL82.834B BRL
S2NW34SNOWFLAKE DRN
Chứng chỉ lưu ký
22.160 BRL0.96%0.210 BRL
Sức mua mạnh
37.049K821.006K BRL282.878B BRL
S2QU34BLOCK INC. DRN
Chứng chỉ lưu ký
12.450 BRL−1.35%−0.170 BRL
Theo dõi
16.114K200.619K BRL190.694B BRL
SAPP34SAP SE DRN
Chứng chỉ lưu ký
650.00 BRL−2.20%−14.62 BRL
Bán
1650 BRL771.932B BRL69892.470.01 BRL111.961K
SQIA3SINQIA ON NM
20.63 BRL−2.37%−0.50 BRL
Mua
1.439M29.691M BRL1.836B BRL227.700.09 BRL
SSFO34SALESFOR INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
47.13 BRL−1.79%−0.86 BRL
Bán
50.589K2.384M BRL1.031T BRL471300.010.00 BRL79.39K
STOC31STONE CO DR1
Chứng chỉ lưu ký
63.140 BRL−1.68%−1.080 BRL
Bán
10.781K680.712K BRL19.356B BRL4819.850.06 BRL
T1AM34ATLASSIAN CODRN
Chứng chỉ lưu ký
45.610 BRL14.66%5.830 BRL
Mua
1155.245K BRL
T1TW34TAKE-TWO INTDRN
Chứng chỉ lưu ký
168.44 BRL−1.17%−1.99 BRL
Theo dõi
10217.181K BRL115.682B BRL
T1WL34TWILIO INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
13.020 BRL−3.27%−0.440 BRL
Mua
113 BRL61.356B BRL
T2RM34TRIMBLE INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
23.740 BRL−1.08%−0.260 BRL
Bán
1002.374K BRL60.995B BRL
T2TD34TRADE DESK DRN
Chứng chỉ lưu ký
3.680 BRL0.82%0.030 BRL
Mua
152.234K560.221K BRL180.289B BRL
TOTS3TOTVS ON NM
28.70 BRL−0.45%−0.13 BRL
Theo dõi
3.309M94.974M BRL17.531B BRL34.420.85 BRL
TRAD3TC ON NM
0.990 BRL0.00%0.000 BRL
Mua
917.4K908.226K BRL277.346M BRL−0.33 BRL447
U2PS34UPSTART HOLDDRN
Chứng chỉ lưu ký
7.200 BRL4.96%0.340 BRL
Sức mua mạnh
56403 BRL12.144B BRL
U2ST34UNITY SOFTWRDRN
Chứng chỉ lưu ký
8.960 BRL17.28%1.320 BRL
Sức mua mạnh
51.256K459.254K BRL58.313B BRL
V1RS34VERISK ANALYDRN
Chứng chỉ lưu ký
14.55 BRL−0.89%−0.13 BRL
Mua
10146 BRL159.227B BRL
V2EE34VEEVASYSTEMSDRN
Chứng chỉ lưu ký
27.500 BRL−1.33%−0.370 BRL
Bán Mạnh
5138 BRL154.805B BRL
V2ME34VIMEO INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
3.800 BRL8.88%0.310 BRL
Mua
204775 BRL3.434B BRL