Các công ty Brazil tham gia một lĩnh vực: dịch vụ công nghệ

Những Các công ty Brazil sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ công nghệ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như MICROSOFT DRN, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như GODADDY INC DRN và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
MSFT34MICROSOFT DRN
Chứng chỉ lưu ký
15.478 T BRL86.37 BRL−2.42%125.985 K1.3337552.180.00 BRL+21.05%0.46%
GOGL34ALPHABET DRN A
Chứng chỉ lưu ký
10.047 T BRL66.83 BRL−2.41%83.139 K0.3747735.720.00 BRL−30.00%0.00%
GOGL35ALPHABET DRN C
Chứng chỉ lưu ký
10.047 T BRL66.99 BRL−2.73%4190.5947850.000.00 BRL−30.00%0.00%
M1TA34META PLAT DRN
Chứng chỉ lưu ký
6.401 T BRL89.140 BRL−5.13%281.323 K2.7934284.620.00 BRL+62.50%0.07%
ORCL34ORACLE DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.648 T BRL99.28 BRL−2.53%1010.0232025.810.00 BRL+19.23%0.99%
SSFO34SALESFOR INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
1.369 T BRL63.68 BRL−1.67%2.357 K0.3070755.560.00 BRL0.10%
NFLX34NETFLIX DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.254 T BRL57.64 BRL−7.27%435.885 K6.7641171.430.00 BRL+40.00%0.00%
ADBE34ADOBE INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.087 T BRL48.38 BRL−2.36%1.879 K0.5048380.000.00 BRL0.00%0.00%
SAPP34SAP SE DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.076 T BRL922.14 BRL−2.83%30.0663160.270.01 BRL+36.45%0.84%
ACNB34ACCENTURE DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.04 T BRL1650.39 BRL−0.32%10.1630116.610.05 BRL−1.79%1.01%
CSCO34CISCO DRN
Chứng chỉ lưu ký
1.021 T BRL50.29 BRL−0.61%10.0015239.390.00 BRL+17.86%2.06%
INTU34INTUIT INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
884.316 B BRL71.33 BRL−1.53%260.845752.420.01 BRL+45.88%0.36%
IBMB34IBM DRN
Chứng chỉ lưu ký
868.802 B BRL957.12 BRL+0.07%30.2023749.880.04 BRL+357.95%2.26%
N1OW34SERVICENOW DRN
Chứng chỉ lưu ký
763.839 B BRL73.970 BRL−5.03%1640.24
ADPR34AUTOMATIC DTDRN
Chứng chỉ lưu ký
521.657 B BRL53.36 BRL+0.21%10.023195.210.02 BRL+165.08%1.39%
P2AN34PALOALTO NETDRN
Chứng chỉ lưu ký
468.309 B BRL24.040 BRL−2.28%1860.13
S2HO34SHOPIFY INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
467.926 B BRL3.000 BRL−1.64%23.789 K2.31
S1NP34SYNOPSYS INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
406.605 B BRL661.12 BRL−2.83%220.15
C1DN34CADENCE DESIDRN
Chứng chỉ lưu ký
398.729 B BRL729.00 BRL−3.46%660.51
I1FO34INFOSYS LTD DRN
Chứng chỉ lưu ký
366.73 B BRL45.500 BRL+0.89%421.75
C2RW34CROWDSTRIKE DRN
Chứng chỉ lưu ký
356.794 B BRL67.060 BRL−4.39%4330.12670599.980.00 BRL0.00%
NETE34NETEASE DRN
Chứng chỉ lưu ký
298.39 B BRL48.65 BRL+0.50%25.256 K10.457.636.37 BRL+34.63%2.50%
S1PO34SPOTIFY TECHDRN
Chứng chỉ lưu ký
281.109 B BRL356.00 BRL−5.77%16.476 K16.07−0.00 BRL−2.78%0.00%
ROXO34NU HOLDINGS DRN
Chứng chỉ lưu ký
256.321 B BRL9.010 BRL−3.43%5.658 M2.098.731.03 BRL0.00%
Mua
S2NW34SNOWFLAKE DRN
Chứng chỉ lưu ký
253.702 B BRL19.480 BRL−0.71%2.5 K2.58
F1TN34FORTINET INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
252.485 B BRL163.88 BRL−3.89%4321.82
A1UT34AUTODESK INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
241.715 B BRL281.05 BRL+1.39%2794.00
P2LT34PALANTIRTECHDRN
Chứng chỉ lưu ký
236.402 B BRL35.310 BRL−4.44%1.016 K0.38
S2QU34BLOCK INC. DRN
Chứng chỉ lưu ký
226.29 B BRL15.180 BRL−1.94%320.01
P1AY34PAYCHEX INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
224.545 B BRL313.28 BRL−2.74%284.75
F1NI34FIDELITY NATDRN
Chứng chỉ lưu ký
212.805 B BRL23.08 BRL0.00%432.11−0.00 BRL+62.37%1.72%
M1SC34MSCI INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
210.906 B BRL60.60 BRL−1.27%831.07
D1DG34DATADOG INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
208.01 B BRL65.520 BRL+0.05%510.18
T2TD34TRADE DESK DRN
Chứng chỉ lưu ký
197.259 B BRL4.110 BRL−3.07%2.806 K3.70
C1GP34COSTAR GROUPDRN
Chứng chỉ lưu ký
179.606 B BRL4.460 BRL−1.98%20.18
G1AR34GARTNER INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
178.907 B BRL573.26 BRL−3.25%10.01
BIDU34BAIDU INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
178.844 B BRL35.24 BRL−1.78%1.113 K0.257.204.89 BRL+148.73%0.00%
EAIN34ELECTR ARTS DRN
Chứng chỉ lưu ký
177.587 B BRL330.12 BRL+0.24%900.0933685.710.01 BRL+3.16%0.38%
CTSH34COGNIZANT DRN
Chứng chỉ lưu ký
175.006 B BRL355.68 BRL−3.58%130.5116937.140.02 BRL−7.89%1.10%
H2UB34HUBSPOT INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
166.951 B BRL68.530 BRL+1.77%801.58
C1DW34CDW CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
165.163 B BRL63.200 BRL+0.41%1602.07
N2ET34CLOUDFLARE DRN
Chứng chỉ lưu ký
148.211 B BRL24.240 BRL−4.27%1011.09
F2IC34FAIR ISAAC CDRN
Chứng chỉ lưu ký
146.578 B BRL129.780 BRL−4.31%391.526554.550.02 BRL+15.12%0.00%
Z2SC34ZSCALER INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
132.346 B BRL29.490 BRL−4.47%1280.64
T1TW34TAKE-TWO INTDRN
Chứng chỉ lưu ký
125.18 B BRL182.34 BRL−1.77%1810.28
M1DB34MONGODB INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
124.325 B BRL85.080 BRL−2.79%6764.39
R2BL34ROBLOX CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
116.504 B BRL18.220 BRL−2.25%3.366 K1.94
P2IN34PINTERESTINCDRN
Chứng chỉ lưu ký
114.818 B BRL28.290 BRL+1.73%50.30
M2ST34MICROSTRATEGDRN
Chứng chỉ lưu ký
103.979 B BRL89.990 BRL−1.54%29.009 K1.10
S2NA34SNAP INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
96.143 B BRL9.760 BRL−3.17%9721.26
Z1OM34ZOOM VIDEO DRN
Chứng chỉ lưu ký
95.431 B BRL12.380 BRL−1.82%4000.62
C1HK34CHECK POINT DRN
Chứng chỉ lưu ký
93.077 B BRL412.87 BRL+1.49%10.01
G2DD34GODADDY INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
89.324 B BRL64.840 BRL+7.32%100.04
O1KT34OKTA INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
80.405 B BRL24.750 BRL−2.02%2513.49
A1KA34AKAMAI TECHNDRN
Chứng chỉ lưu ký
80.273 B BRL44.04 BRL−0.90%80.2229360.000.00 BRL+15.38%0.00%
S1SN34SSC TECHNOL DRN
Chứng chỉ lưu ký
78.444 B BRL52.800 BRL−0.38%10.01
N2TN34NUTANIX DRN
Chứng chỉ lưu ký
74.918 B BRL76.060 BRL−2.89%3501.89
E2PA34EPAM SYSTEMSDRN
Chứng chỉ lưu ký
74.361 B BRL21.260 BRL−4.23%2100.70
T2RM34TRIMBLE INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
73.887 B BRL31.280 BRL+0.16%10.11 K9.82
D2TC34DYNATRACE INDRN
Chứng chỉ lưu ký
70.138 B BRL29.480 BRL+1.83%210.35
S1YM34GEN DIGT INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
68.145 B BRL107.20 BRL−4.29%81.90
J1NP34JUNIPER NETWDRN
Chứng chỉ lưu ký
61.05 B BRL190.50 BRL−1.00%1500.27
D1OC34DOCUSIGN INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
59.716 B BRL14.500 BRL−3.59%7703.11
P2AT34UIPATH INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
55.684 B BRL12.150 BRL−4.56%2821.09
P1YC34PAYCOM SOFTWDRN
Chứng chỉ lưu ký
55.043 B BRL32.940 BRL−3.85%10.10
T1WL34TWILIO INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
53.306 B BRL12.060 BRL−2.82%4.59 K8.12
Z2LL34ZILLOW GROUPDRN
Chứng chỉ lưu ký
51.324 B BRL19.300 BRL−3.21%10.00
E2ST34ELASTIC NV DRN
Chứng chỉ lưu ký
50.609 B BRL41.380 BRL+0.32%140.00
U2ST34UNITY SOFTWRDRN
Chứng chỉ lưu ký
46.681 B BRL5.960 BRL−3.72%12.922 K1.75
M1TC34MATCH GROUP DRN
Chứng chỉ lưu ký
45.014 B BRL8.350 BRL−0.71%20.01
C2AC34CACI INTERNLDRN
Chứng chỉ lưu ký
42.963 B BRL2.420 BRL0.00%30.03864.290.00 BRL+3.70%0.00%
W1IX34WIX.COM LTD DRN
Chứng chỉ lưu ký
35.261 B BRL21.720 BRL−0.28%30.01
B2HI34BILL HOLD DRN
Chứng chỉ lưu ký
32.709 B BRL1.750 BRL−3.85%17.806 K42.58
Z2IT34ZOOMINFO TC DRN
Chứng chỉ lưu ký
30.777 B BRL10.150 BRL+2.32%2.1 K0.74
P2EG34PEGASYSTEMS DRN
Chứng chỉ lưu ký
25.228 B BRL25.860 BRL−1.67%400.51
STOC31STONE CO DR1
Chứng chỉ lưu ký
24.675 B BRL79.750 BRL−1.16%198.745 K2.6017.184.64 BRL0.00%
E2EF34EURONETWORLDDRN
Chứng chỉ lưu ký
24.621 B BRL3.520 BRL−0.28%30.09
S2QS34SQUARESPACE DRN
Chứng chỉ lưu ký
24.585 B BRL29.790 BRL−1.88%2011.78
D2OC34DOXIMITY INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
23.983 B BRL21.960 BRL−1.17%30.00
B1IL34BILIBILI INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
23.25 B BRL11.500 BRL−0.95%7240.63
F2IV34FIVE9 INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
21.849 B BRL20.410 BRL+0.25%10.00
I1AC34IAC INTERACTDRN
Chứng chỉ lưu ký
21.536 B BRL12.590 BRL−7.36%10.00
I1QY34IQIYI INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
20.481 B BRL10.520 BRL−4.19%250.10
P2WS34POWERSCHOOL DRN
Chứng chỉ lưu ký
18.462 B BRL53.000 BRL−0.75%200.38
TOTS3TOTVS ON NM
17.087 B BRL28.10 BRL+1.22%7.691 M1.3923.451.20 BRL+48.04%1.57%
Sức mua mạnh
A1TH34AUTOHOME INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
15.678 B BRL12.660 BRL−2.09%91.4860.630.21 BRL+27.86%6.33%
U2PS34UPSTART HOLDDRN
Chứng chỉ lưu ký
9.866 B BRL5.630 BRL−4.25%500.10
W1BO34WEIBO CORP DRN ED
Chứng chỉ lưu ký
9.67 B BRL10.260 BRL−1.63%50.005.731.79 BRL+291.80%0.00%
B2MB34BUMBLE INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
9.44 B BRL10.740 BRL−3.59%10.00
F1SL34FASTLY INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
8.615 B BRL6.320 BRL−4.82%10.00
V2TX34VTEX DRN
Chứng chỉ lưu ký
7.285 B BRL40.800 BRL−3.13%300.07−0.00 BRL+71.43%0.00%
INTB3INTELBRAS ON NM
6.103 B BRL18.630 BRL+0.98%1.325 M1.0111.211.66 BRL+13.32%3.14%
Mua
G1DS34GDS HOLDINGSDRN
Chứng chỉ lưu ký
5.875 B BRL3.240 BRL−3.57%9.28 K7.34
F2VR34FIVERR INTL DRN
Chứng chỉ lưu ký
3.965 B BRL5.050 BRL−3.44%1.62 K1.72
K2CG34KINGSOFT CHLDRN
Chứng chỉ lưu ký
3.523 B BRL2.260 BRL−3.42%3000.13
V2ME34VIMEO INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
3.096 B BRL3.680 BRL−2.39%110.0036800.000.00 BRL0.00%
LWSA3LWSA ON NM
2.905 B BRL4.87 BRL0.00%4.9 M0.66−0.12 BRL−342.94%1.08%
Mua
CLSA3CLEARSALE ON NM
1.458 B BRL7.760 BRL−2.76%2.059 M0.92−0.15 BRL+28.98%0.00%
Theo dõi
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
1.062 B BRL12.500 BRL+0.40%339.9 K0.6812.590.99 BRL+1.59%6.04%
Mua
ALLD3ALLIED ON EJ NM
701.09 M BRL7.500 BRL−1.45%149.3 K0.515.821.29 BRL−63.71%12.87%
Mua