Công ty dịch vụ công cộng

Các công ty Brazil tham gia một lĩnh vực: công ty dịch vụ công cộng

Những Các công ty Brazil sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công ty dịch vụ công cộng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như NEXTERA ENERDRN, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như ENERGISA MT ON và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
NEXT34NEXTERA ENERDRN
Chứng chỉ lưu ký
688.785 B BRL83.55 BRL−0.81%160.0318566.670.00 BRL+66.67%1.89%
T1SO34THE SOUTHERNDRN
Chứng chỉ lưu ký
410.839 B BRL355.25 BRL+0.69%10.53
DUKB34DUKE ENERGY DRN
Chứng chỉ lưu ký
395.553 B BRL510.15 BRL+1.52%160.1227725.540.02 BRL+7.60%2.59%
N1GG34NATIONAL GRIDRN
Chứng chỉ lưu ký
249.759 B BRL57.360 BRL+4.69%20.06
A1EP34AMERICAN ELEDRN
Chứng chỉ lưu ký
231.236 B BRL211.15 BRL+0.55%20.02
S1RE34SEMPRA DRN
Chứng chỉ lưu ký
231.216 B BRL88.84 BRL+0.01%202.98
D1OM34DOMINION ENEDRN
Chứng chỉ lưu ký
217.84 B BRL129.54 BRL+0.11%702.06
E1XC34EXELON CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
195.929 B BRL195.51 BRL+1.73%301.6016710.260.01 BRL+2.63%2.50%
W1EC34WEC ENERGY GDRN
Chứng chỉ lưu ký
134.328 B BRL205.59 BRL−0.30%50.27
A1WK34AMERICAN WATDRN
Chứng chỉ lưu ký
120.513 B BRL153.62 BRL+0.80%20.03
ELET3ELETROBRAS ON N1
88.376 B BRL37.79 BRL−0.03%354.4 K0.0419.111.98 BRL−17.24%0.58%
Sức mua mạnh
N1RG34NRG ENERGY IDRN
Chứng chỉ lưu ký
78.418 B BRL363.00 BRL−2.22%200.25
A1EN34ALLIANT ENERDRN
Chứng chỉ lưu ký
66.664 B BRL252.80 BRL+3.57%20.07
E1VR34EVERGY INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
62.061 B BRL134.93 BRL+3.87%10.03
A1ES34AES CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
60.842 B BRL84.35 BRL+1.09%20.05
SBSP3SABESP ON NM
57.75 B BRL84.31 BRL−0.21%441.4 K0.1316.355.16 BRL+12.89%1.51%
Sức mua mạnh
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
40.248 B BRL34.75 BRL−0.52%99.2 K0.047.244.80 BRL+16.41%8.26%
Mua
EQTL3EQUATORIAL ON NM
34.771 B BRL31.23 BRL+0.26%121.8 K0.0117.401.80 BRL+44.68%1.12%
Mua
EGIE3ENGIE BRASILON NM
32.556 B BRL40.04 BRL+0.35%64.5 K0.029.534.20 BRL+28.78%7.27%
Theo dõi
CMIG3CEMIG ON N1
30.397 B BRL15.21 BRL0.00%6 K0.025.812.62 BRL+40.86%7.63%
Mua
CSAN3COSAN ON NM
26.936 B BRL14.50 BRL+0.55%313.9 K0.02−0.15 BRL−119.40%2.97%
Sức mua mạnh
CPLE3COPEL ON N2
26.724 B BRL8.47 BRL−0.12%209.7 K0.0210.700.79 BRL+94.83%3.59%
Sức mua mạnh
NEOE3NEOENERGIA ON NM
23.754 B BRL19.41 BRL+0.46%60.1 K0.025.283.68 BRL−5.42%5.91%
Sức mua mạnh
ENEV3ENEVA ON NM
19.437 B BRL12.29 BRL+0.16%177.8 K0.0289.250.14 BRL−55.58%0.00%
Mua
TRPL3TRAN PAULISTON N1
18.739 B BRL33.40 BRL+0.54%8000.317.754.31 BRL+25.59%6.60%
Bán
EQPA3EQTL PARA ON
17.959 B BRL8.13 BRL+0.87%2000.038.071.01 BRL+43.02%1.83%
ENMT3ENERGISA MT ON
17.212 B BRL76.00 BRL+5.26%1000.0512.076.30 BRL+15.82%4.37%
CGAS3COMGAS ON
15.226 B BRL115.00 BRL0.00%1000.0710.8310.62 BRL−22.20%2.74%
REDE3REDE ENERGIAON
14.772 B BRL7.00 BRL+2.04%1.1 K0.418.910.79 BRL+11.54%8.36%
ENGI3ENERGISA ON N2
14.342 B BRL14.60 BRL−1.02%1000.0215.700.93 BRL−18.90%2.31%
Sức mua mạnh
AAURE3AUREN ON NM
11.81 B BRL11.660 BRL−1.27%322.3 K0.06−0.32 BRL−111.88%3.39%
Theo dõi
ALUP3ALUPAR ON N2
9.128 B BRL9.97 BRL+3.38%3.8 K0.1613.060.76 BRL−24.00%5.97%
CSMG3COPASA ON NM
8.164 B BRL21.31 BRL−1.02%134.9 K0.085.863.64 BRL+63.55%8.31%
Theo dõi
EKTR3ELEKTRO ON ED
8.047 B BRL40.95 BRL−9.30%1110.438.175.01 BRL−1.52%17.25%
SAPR3SANEPAR ON N2
7.596 B BRL4.88 BRL+0.83%85.5 K0.344.910.99 BRL+30.55%5.80%
CEEB3COELBA ON ED
6.845 B BRL38.43 BRL0.00%1 K1.025.487.02 BRL+17.36%11.85%
AESB3AES BRASIL ON NM
5.621 B BRL9.200 BRL+0.11%96.1 K0.0442.030.22 BRL−22.60%0.00%
Bán
SSRNA3SERENA ON NM
5.505 B BRL8.830 BRL−0.11%17.6 K0.0155.330.16 BRL0.00%
Mua
EQMA3BEQUATORIAL MARANHA
4.759 B BRL29.50 BRL0.00%5000.756.234.73 BRL+19.94%9.46%
CSRN3COSERN ON ED
4.121 B BRL24.50 BRL+2.08%2000.357.023.49 BRL+1.03%10.53%
CBEE3AMPLA ENERG ON
2.998 B BRL11.80 BRL−1.17%1000.05−0.79 BRL−133.61%0.00%
ORVR3ORIZON ON NM
2.986 B BRL36.150 BRL+0.42%1.4 K0.0076.880.47 BRL0.00%
Sức mua mạnh
CLSC3CELESC ON N2
2.615 B BRL68.40 BRL+2.87%6003.524.7414.44 BRL+3.05%8.15%
GEPA3GER PARANAP ON
2.581 B BRL28.00 BRL0.00%2000.297.743.62 BRL−29.45%7.06%
LIGT3LIGHT S/A ON NM
1.9 B BRL5.10 BRL0.00%5.7 K0.010.00%
Bán
CCEBR3CEB ON
1.518 B BRL21.62 BRL+0.84%1.1 K0.338.492.55 BRL−6.54%11.86%
LLIPR3ELETROPAR ON
588.244 M BRL50.00 BRL−3.66%5000.9430.751.63 BRL−29.54%4.93%
AAFLT3AFLUENTE T ON ED
476.92 M BRL7.56 BRL0.00%6000.5416.610.46 BRL−23.41%7.86%
RRNEW3RENOVA ON N2
256.968 M BRL1.03 BRL−1.90%2 K0.041.550.66 BRL−93.00%0.00%
ENGI11ENERGISA UNT N2
46.20 BRL−0.00%34 K0.01
RRNEW11RENOVA UNT N2
3.13 BRL−0.95%10.8 K1.27
SAPR11SANEPAR UNT N2
25.61 BRL−0.12%106 K0.11
ALUP11ALUPAR UNT N2
28.28 BRL−5.58%195.3 K0.22