Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: Electronic Equipment/Instruments

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, Electronic Equipment/Instruments. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000547ADDSINO CO LTD
7.47 CNY+0.95%19.685M0.7211.941B CNY−0.43 CNY−281.61%0.47%Công nghệ Điện tử
000682D/F ELECTRONICS CO
8.59 CNY+2.02%17.431M1.2511.517B CNY22.940.37 CNY+22.91%0.87%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
000725BOE TECHNOLOGY GP
4.11 CNY+3.01%696.023M1.93152.135B CNY91.330.05 CNY−91.20%1.48%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002028SIEYUAN ELECTRIC C
57.88 CNY+1.08%4.275M0.5144.58B CNY0.52%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002058SHANGHAI WELLTECH
11.62 CNY+10.04%10.417M2.091.667B CNY−0.15 CNY−1205.13%0.00%Công nghệ Điện tử
002090WISCOM SYSTEM CO
8.73 CNY+3.68%11.103M1.013.322B CNY91.220.10 CNY−69.58%0.29%Công nghệ Điện tử
002121SHENZHEN CLOU ELEC
4.51 CNY+1.81%19.834M0.847.49B CNY−0.06 CNY+84.96%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
002139SHENZHEN TOPBAND C
8.92 CNY+2.18%22.112M0.9111.175B CNY0.67%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002152GRG BANKING EQUIPM
11.89 CNY+3.12%33.339M1.0029.527B CNY1.68%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002177GZ KINGTELLER TECH
4.01 CNY+4.97%103.482M2.753.052B CNY213.300.02 CNY−77.57%0.00%Công nghệ Điện tử
002184SHANGHAI HI-TECH C
13.08 CNY+3.73%13.148M1.054.603B CNY27.830.47 CNY+31.25%0.76%Công nghệ Điện tử
002197SHENZHEN ZHENGTONG
9.10 CNY+2.36%23.051M0.845.591B CNY−0.85 CNY−1843.27%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
002214ZHEJIANG DALI TECH
13.03 CNY+1.09%7.642M0.697.755B CNY−0.47 CNY−137.59%0.38%Công nghệ Điện tử
002278SHANGHAI SK PETROL
4.31 CNY+1.41%9.845M0.831.525B CNY−0.06 CNY−154.65%0.00%Công nghệ Điện tử
002288GUANGDONG CHAOHUA
2.82 CNY+0.71%41.723M0.882.627B CNY−0.39 CNY−10410.53%0.00%Công nghệ Điện tử
002296HENAN SPLENDOR SCI
6.68 CNY+1.06%13.642M0.742.396B CNY23.150.29 CNY−10.54%0.00%Công nghệ Điện tử
002335KEHUA DATA CO LTD
26.61 CNY+6.02%23.749M1.8512.282B CNY30.310.88 CNY−8.47%0.19%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002339INTEGRATED ELECTRO
5.93 CNY+3.31%14.186M0.802.944B CNY−0.06 CNY+69.93%0.00%Công nghệ Điện tử
002401COSCO SHIPPING TEC
17.80 CNY+1.95%25.737M1.036.477B CNY32.110.55 CNY+8.88%0.67%Công nghệ Điện tử
002414WUHAN GUIDE INFRAR
6.43 CNY+1.90%26.36M0.8627.461B CNY108.430.06 CNY−66.83%1.20%Công nghệ Điện tử
Mua
002441ZHONGYEDA ELECTRIC
7.95 CNY+2.32%9.598M1.634.329B CNY18.080.44 CNY−42.40%4.40%Công nghệ Điện tử
002546NANJING XINLIAN EL
4.14 CNY+2.48%17.279M0.843.453B CNY32.290.13 CNY−9.97%2.90%Công nghệ Điện tử
002609SHENZHEN JIESHUN S
9.19 CNY+1.21%17.504M0.855.7B CNY65.460.14 CNY−14.55%0.33%Công nghệ Điện tử
002706SHANGHAI LIANGXIN
7.69 CNY+0.65%12.654M0.698.494B CNY18.380.42 CNY+2.02%5.20%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002730DIANGUANG EXPLOSIO
7.43 CNY+2.91%8.019M0.692.69B CNY23.810.31 CNY+14.16%1.48%Công nghệ Điện tử
002747ESTUN AUTOMATION
18.30 CNY+5.05%50.918M1.3715.912B CNY85.200.21 CNY+20.81%0.16%Công nghệ Điện tử
Mua
002857SMS ELECTRIC CO LT
11.18 CNY+1.73%3.323M0.901.431B CNY220.510.05 CNY−66.78%0.00%Công nghệ Điện tử
002947SUZHOU HENGMINGDA
29.24 CNY+0.14%5.763M0.946.73B CNY28.201.04 CNY+16.78%1.03%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002980SHENZHEN EVERBEST
20.54 CNY+2.19%1.266M0.652.801B CNY29.340.70 CNY−18.18%2.39%Công nghệ Điện tử
200725BOE TECHNOLOGY GP
2.62 HKD+3.56%1.835M2.79152.135B CNY54.130.04 CNY−92.19%2.64%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300007HANWEI ELECTRONICS
16.47 CNY+1.92%12.656M0.745.393B CNY33.260.50 CNY−43.48%0.73%Công nghệ Điện tử
300018WUHAN ZHONGYUAN HU
4.98 CNY+2.47%10.452M0.892.399B CNY64.840.08 CNY+1.86%1.00%Công nghệ Điện tử
300025HANGZHOU HUAXING C
8.37 CNY+2.07%8.699M0.634.259B CNY−0.03 CNY−1000.00%0.00%Công nghệ Điện tử
300035HUNAN ZHONGKE ELEC
9.01 CNY+0.45%9.617M0.706.387B CNY−0.17 CNY−121.68%1.66%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300080HENAN YICHENG NEW
4.38 CNY+0.92%8.385M0.709.532B CNY23.400.19 CNY+1156.38%0.00%Công nghệ Điện tử
300099UROICA PRECISION I
5.15 CNY+2.18%19.475M1.233.797B CNY43.760.12 CNY−48.33%5.22%Công nghệ Điện tử
300112SHENZHEN MAXONIC
8.80 CNY+2.80%17.175M1.242.584B CNY37.400.24 CNY−19.14%2.27%Công nghệ Điện tử
300114ZHONGHANG ELECTRON
41.97 CNY+1.01%6.548M0.7724.597B CNY252.530.17 CNY−58.43%0.07%Công nghệ Điện tử
Mua
300137HEBEI SAILHERO ENV
4.99 CNY+4.39%11.818M1.182.605B CNY−0.23 CNY−618.75%0.00%Công nghệ Điện tử
300165JIANGSU SKYRAY INS
4.94 CNY+19.90%42.744M1.952.448B CNY−0.11 CNY+38.77%0.00%Công nghệ Điện tử
300266XINGYUAN ENVIRONME
2.02 CNY−0.49%21.646M0.703.104B CNY−0.43 CNY−258.98%0.00%Công nghệ Điện tử
300275CHONGQING MASSCI
9.27 CNY+0.32%4.989M0.562.763B CNY60.230.15 CNY+31.09%0.20%Công nghệ Điện tử
300282SANSHENG INTELLECT
1.61 CNY−5.29%20.412M0.76601.445M CNY−0.35 CNY+49.83%0.00%Công nghệ Điện tử
300286ACREL CO LTD
21.33 CNY+5.44%7.104M1.254.235B CNY23.170.92 CNY+16.83%0.94%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300306HANGZHOU EVERFINE
9.94 CNY+4.52%5.785M0.992.617B CNY2.62%Công nghệ Điện tử
300333SINOSUN TECHNOLOGY
5.24 CNY+2.75%16.047M0.761.761B CNY−0.31 CNY−408.09%0.00%Công nghệ Điện tử
300349GOLDCARD SMART GP
11.81 CNY+0.77%7.598M0.974.797B CNY12.660.93 CNY+53.03%0.85%Công nghệ Điện tử
Mua
300354DONGHUA TESTING TE
45.58 CNY−0.11%1.976M0.596.305B CNY42.471.07 CNY+54.44%0.39%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300371HUIZHONG INSTRUMEN
9.10 CNY+3.29%3.581M0.761.831B CNY0.76%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300386FEITIAN TECHNOLOGI
7.99 CNY+3.63%11.309M1.223.34B CNY−0.44 CNY−217.97%0.00%Công nghệ Điện tử
300416SUZHOU SUSHI TEST
14.20 CNY+1.21%6.9M0.727.179B CNY23.070.62 CNY+21.88%0.81%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300417NANHUA INSTRUMENTS
8.36 CNY+4.89%8.779M1.211.097B CNY−0.30 CNY−1335.10%0.00%Công nghệ Điện tử
300420JIANGSU WUYANG
2.64 CNY+0.38%20.038M0.882.947B CNY59.730.04 CNY0.38%Công nghệ Điện tử
300427RED PHASE INC
4.13 CNY−8.22%27.399M1.691.494B CNY−0.16 CNY+90.87%0.00%Công nghệ Điện tử
300445BEIJING CONST INST
18.88 CNY+5.83%12.75M1.134.011B CNY48.630.39 CNY+4.24%0.37%Công nghệ Điện tử
Mua
300455BEIJING AEROSPACE.
10.99 CNY+1.76%16.323M0.937.888B CNY83.320.13 CNY−12.65%0.14%Công nghệ Điện tử
300466SAIMO TECHNOLOGY C
7.79 CNY+0.26%44.481M0.594.172B CNY0.00%Công nghệ Điện tử
300480GL TECH CO LTD
18.00 CNY+6.70%15.595M1.276.339B CNY84.310.21 CNY−26.66%0.83%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300545SHENZHEN LIANDE AU
27.50 CNY+2.27%5.497M0.814.888B CNY32.350.85 CNY+209.88%0.36%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300572SHENZHEN ANCHE TEC
11.85 CNY+0.25%4.078M0.572.714B CNY−0.14 CNY−334.43%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300604HANGZHOU CHANG CHU
29.47 CNY+1.66%17.973M1.0318.069B CNY138.620.21 CNY−68.74%0.34%Công nghệ Điện tử
Mua
300648FUJIAN NEBULA ELEC
19.26 CNY+3.22%3.286M1.082.846B CNY−0.40 CNY−428.51%0.05%Công nghệ Điện tử
300667BEIJING BEETECH IN
13.80 CNY+4.78%4.695M0.952.798B CNY−0.00 CNY−101.08%0.72%Công nghệ Điện tử
Mua
300706FUJIAN ACETRON NEW
19.64 CNY+3.70%3.841M0.993.002B CNY256.400.08 CNY−45.79%0.05%Công nghệ Điện tử
Mua
300720GUANGDONG HIGH DRE
14.90 CNY+4.86%9.313M1.122.904B CNY85.780.17 CNY−42.94%1.01%Công nghệ Điện tử
300763GINLONG TECHNOLOGI
66.15 CNY+1.57%9.393M0.9326.359B CNY23.252.85 CNY+29.83%0.60%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
300800LIHE TECHNOLOGY (H
10.06 CNY+3.82%2.642M0.802.366B CNY112.150.09 CNY−84.70%1.49%Công nghệ Điện tử
300813ZHEJIANG TAILIN BI
16.68 CNY+1.34%1.632M0.631.813B CNY35.280.47 CNY−21.64%1.38%Công nghệ Điện tử
300822SHENZHEN BESTEK TE
10.45 CNY+2.45%4.79M0.682.508B CNY114.580.09 CNY−65.61%0.64%Công nghệ Điện tử
300827SINENG ELECTRIC CO
25.83 CNY−0.54%12.359M1.209.248B CNY37.060.70 CNY+296.02%0.18%Công nghệ Điện tử
Mua
300853HANGZHOU SHENHAO T
19.89 CNY+1.17%1.938M0.492.923B CNY−0.07 CNY−110.83%1.01%Công nghệ Điện tử
300862ANHUI LANDUN PHOTO
37.96 CNY−0.32%2.941M1.135.006B CNY89.300.43 CNY−53.58%0.00%Công nghệ Điện tử
300880NINGBO JIANAN ELEC
16.09 CNY+7.05%9.93M1.423.124B CNY22.480.72 CNY+5.20%3.11%Công nghệ Điện tử
300906JIANGXI EVERBRIGHT
18.84 CNY+2.06%1.269M0.761.507B CNY46.350.41 CNY−23.06%1.06%Công nghệ Điện tử
300929ANHUI HUAQI ENVIRO
8.42 CNY+0.84%3.743M0.651.113B CNY59.590.14 CNY−74.66%0.48%Công nghệ Điện tử
300985CHANGCHUN ZHIYUAN
30.97 CNY−2.55%7.105M1.754.129B CNY−0.21 CNY−15.69%0.00%Công nghệ Điện tử
301203HANGZHOU GUOTAI EN
31.48 CNY−1.01%1.107M0.712.518B CNY4.76%Công nghệ Điện tử
301282CAMELOT ELECTRONIC
17.85 CNY+2.53%4.015M0.842.698B CNY36.730.49 CNY−41.81%2.80%Công nghệ Điện tử
301353ZHEJIANG PRULDE EL
25.13 CNY+0.72%863.831K0.55477.47M CNY0.00%Công nghệ Điện tử
301360RONGCHEER INDUSTRI
56.96 CNY+2.12%1.918M0.863.038B CNY0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
301361SMARTGEN (ZHENGZHO
18.07 CNY+1.92%2.757M1.002.102B CNY0.28%Công nghệ Điện tử
301516SHENZHEN VAPEL POW
24.82 CNY−3.65%24.358M0.996.967B CNY0.00%Công nghệ Điện tử
301525SHANGHAI RUKING TE
69.69 CNY+2.41%1.112M0.726.573B CNY0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
301568XIAMEN SINIC-TEK I
37.75 CNY+0.75%4.629M0.613.898B CNY0.00%Công nghệ Điện tử
600071PHENIX OPTICS COMPANY LIMITED
18.80 CNY+2.56%5.851M0.905.294B CNY−0.07 CNY−124.53%0.00%Công nghệ Điện tử
600133WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUPE CO.,LTD.
10.08 CNY+0.20%36.143M0.7110.748B CNY20.980.48 CNY−8.37%1.25%Công nghệ Điện tử
600560BEIJING ARITIME INTELLIGENT CONTROL
15.81 CNY+3.33%18.228M0.663.536B CNY81.040.20 CNY−11.68%0.38%Công nghệ Điện tử
600651SHANGHAI FEILO ACOUSTICS CO., LTD
3.15 CNY+0.32%13.258M0.7211.883B CNY670.210.00 CNY−38.16%0.00%Công nghệ Điện tử
600848SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORPORATION LIMITED
10.69 CNY0.00%6.592M0.5726.158B CNY27.420.39 CNY+2.34%1.87%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
601222JIANGSU LINYANG ENERGY
6.26 CNY+1.46%20.314M1.0612.842B CNY13.250.47 CNY+18.10%2.84%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
601567NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO.,LTD.
27.46 CNY+1.55%12.333M0.9338.751B CNY22.041.25 CNY+139.97%1.27%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
603015NINGBO TECHMATION CO.,LTD.
8.12 CNY+6.56%30.636M1.703.282B CNY86.840.09 CNY−27.63%0.62%Công nghệ Điện tử
603070WECOME INTELLIGENT MANUFACTURING CO.,LTD.
12.98 CNY+3.84%2.786M1.035.205B CNY23.830.54 CNY+10.29%0.62%Công nghệ Điện tử
603100CHONGQING CHUANYI AUTOMATION CO.,LTD
28.40 CNY−0.14%3.981M0.6111.218B CNY15.211.87 CNY+40.15%2.11%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
603416WUXI XINJE ELECTRIC CO.,LTD.
29.42 CNY+1.55%2.644M0.874.135B CNY21.331.38 CNY−24.41%0.61%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
603508HENAN THINKER AUTOMATIC EQUIPMENT CO.,LTD
16.28 CNY+10.00%16.271M2.406.151B CNY15.631.04 CNY+24.87%3.35%Công nghệ Điện tử
603556HEXING ELECTRICAL CO.,LTD
35.60 CNY+4.09%5.283M1.3217.397B CNY20.051.78 CNY+42.86%1.97%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
603662KELI SENSING TECHNOLOGY (NINGBO) CO.,LTD.
30.41 CNY+0.83%12.265M0.658.591B CNY30.840.99 CNY+7.53%0.91%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
688001SUZHOU HYC TECHNOLOGY CO., LTD
27.22 CNY+1.68%1.271M0.6712.031B CNY1.10%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
688003SUZHOU TZTEK TECHNOLOGY CO., LTD
35.20 CNY+0.66%2.303M0.786.633B CNY0.85%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh