Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Trung Quốc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính17.116 T CNY4.13%−0.78%43.617 M10248
Sản xuất Chế tạo11.389 T CNY1.46%−1.19%8.492 M91129
Công nghệ Điện tử9.404 T CNY0.97%−1.45%18.187 M9713
Công nghiệp Chế biến6.413 T CNY1.61%−1.74%8.386 M8653
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.114 T CNY2.55%−0.87%1.825 M8209
Năng lượng Mỏ5.631 T CNY4.76%−0.82%26.434 M453
Công nghệ Sức khỏe5.401 T CNY1.41%−0.93%3.588 M5425
Khoáng sản phi năng lượng3.854 T CNY1.79%−2.65%31.973 M6252
Khách hàng Lâu năm3.724 T CNY2.56%−0.97%10.272 M8222
Công ty dịch vụ công cộng3.409 T CNY2.09%−0.25%21.256 M4127
Vận chuyển3.209 T CNY2.36%−0.85%15.841 M6138
Dịch vụ Công nghệ2.891 T CNY0.77%−1.83%11.511 M4307
Truyền thông2.414 T CNY4.06%−0.34%10.86 M319
Dịch vụ Công nghiệp2.045 T CNY2.57%−1.53%28.121 M5188
Dịch vụ Thương mại1.219 T CNY0.65%−1.31%5.239 M4192
Dịch vụ Phân phối1.134 T CNY1.30%−1.73%40.24 M4113
Bán Lẻ850.119 B CNY1.74%−1.62%10.056 M997
Dịch vụ Khách hàng780.827 B CNY1.58%−2.07%8.173 M989
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe244.666 B CNY0.85%−1.90%11.964 M214
Hỗn hợp1806