Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Trung Quốc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
1192.267B0.66-1.85%6.163M4167
1508.640B0.330.76%15.244M315
3827.148B1.87-2.11%20.743M8218
6897.386B1.36-0.39%5.303M8204
715.561B1.44-1.31%12.101M991
807.739B1.31-0.62%29.599M4104
8912.726B0.98-2.20%17.974M9640
3655.928B5.650.66%53.731M450
14529.366B4.810.58%67.506M10256
434.480B0.45-0.65%17.074M314
5637.358B1.140.14%9.222M5410
2496.439B1.96-0.48%39.764M5200
%19
3490.253B2.96-0.17%31.681M6245
7861.860B1.49-1.12%14.954M8617
11269.989B1.08-2.60%13.008M91046
1151.065B1.49-0.45%10.295M9102
2633.168B0.77-0.96%18.732M4280
2751.826B1.72-0.52%34.102M6136
2650.426B1.780.01%37.571M4118
Tải thêm