Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Trung Quốc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại1.382T CNY0.61%2.61%12.453M4191
Truyền thông2.349T CNY3.56%−0.00%43.352M319
Khách hàng Lâu năm3.352T CNY2.26%1.23%17.389M8221
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.511T CNY1.69%2.11%6.267M8209
Dịch vụ Khách hàng800.465B CNY1.16%2.54%16.276M988
Dịch vụ Phân phối1.106T CNY1.13%0.95%32.33M4109
Công nghệ Điện tử10.151T CNY0.78%3.14%34.271M9703
Năng lượng Mỏ4.531T CNY5.58%0.56%80.794M453
Tài chính16.144T CNY4.27%1.50%116.025M10245
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe372.719B CNY0.58%1.23%20.965M214
Công nghệ Sức khỏe5.782T CNY1.28%1.05%10.053M5424
Dịch vụ Công nghiệp2.11T CNY2.22%1.86%53.385M5188
Hỗn hợp1776
Khoáng sản phi năng lượng3.632T CNY1.82%0.15%39.674M6252
Công nghiệp Chế biến6.795T CNY1.71%1.22%11.275M8645
Sản xuất Chế tạo12.134T CNY1.14%1.97%14.502M91118
Bán Lẻ1.009T CNY1.29%1.62%22.288M9102
Dịch vụ Công nghệ3.613T CNY0.55%4.31%48.529M4303
Vận chuyển3.029T CNY2.68%0.41%28.151M6138
Công ty dịch vụ công cộng3.005T CNY2.02%0.37%35.903M4125