Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: Electronic Production Equipment

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, Electronic Production Equipment. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000032SHENZHEN SED INDUS
19.41 CNY+4.86%28.352M0.7822.873B CNY192.370.10 CNY0.40%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
000413DONGXU OPTOELECTRO
1.78 CNY+2.30%54.359M0.7610.14B CNY−0.15 CNY+65.15%0.00%Công nghệ Điện tử
000636FENGHUA ADV TECH
11.88 CNY+4.58%14.73M0.7214.011B CNY108.790.11 CNY−70.58%1.77%Công nghệ Điện tử
Mua
000727TPV TECHNOLOGY CO
2.48 CNY+3.33%59.873M0.6911.55B CNY0.00%Công nghệ Điện tử
002036LIANCHUANG ELECTRO
7.33 CNY+3.68%24.014M0.678.228B CNY−0.42 CNY−456.86%0.12%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002106SHENZHEN LAIBAO HI
8.41 CNY+2.06%10.548M0.716.261B CNY18.930.44 CNY−29.08%2.25%Công nghệ Điện tử
002137SHENZHEN SEA STAR
5.13 CNY+3.43%18.454M0.733.165B CNY106.880.05 CNY+182.35%0.00%Công nghệ Điện tử
002138SZ SUNLORD ELECTRO
27.23 CNY+2.06%12.03M0.7921.726B CNY42.880.64 CNY−13.94%0.74%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002199ZJ EAST CRYSTAL EL
6.01 CNY+1.86%10.67M0.621.595B CNY−0.31 CNY−105.15%0.00%Công nghệ Điện tử
002289SHENZHEN SUCCESS E
4.49 CNY0.00%2.157M0.921.326B CNY−0.02 CNY+77.44%0.00%Công nghệ Điện tử
002369SHENZHEN ZOWEE TEC
4.00 CNY−0.25%31.883M0.822.485B CNY−0.50 CNY−51.12%0.00%Công nghệ Điện tử
002384SUZHOU DONGSHAN PR
14.79 CNY+2.99%25.824M0.6125.773B CNY11.881.24 CNY−5.53%0.73%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002402SHENZHEN H&T INTEL
12.29 CNY+2.93%13.757M0.5612.028B CNY25.680.48 CNY−1.66%0.79%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002456OFILM GROUP CO LTD
7.74 CNY+4.31%127.843M0.6925.962B CNY−0.68 CNY+62.48%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
002591JIANGXI HENGDA HI-
4.77 CNY+8.90%45.106M1.461.462B CNY−0.22 CNY−532.00%0.00%Công nghệ Điện tử
002681SHENZHEN FENDA TEC
4.70 CNY+1.95%88.733M2.898.215B CNY43.040.11 CNY−40.81%0.00%Công nghệ Điện tử
002729HOLLYLAND (CHINA)
14.17 CNY−4.90%11.026M1.453.028B CNY91.010.16 CNY+5.85%0.00%Công nghệ Điện tử
002841GUANGZHOU SHIYUAN
38.70 CNY+2.98%2.948M0.7727.482B CNY17.522.21 CNY−27.47%2.68%Công nghệ Điện tử
Mua
002845SHENZHEN TXD TECHN
13.38 CNY+3.00%8.315M0.724.592B CNY−0.25 CNY−194.35%0.00%Công nghệ Điện tử
002859ZHEJIANG JIEMEI EL
22.21 CNY+3.74%5.438M0.909.452B CNY50.750.44 CNY−13.33%0.45%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002902DONGGUAN MENTECH O
24.05 CNY+2.34%26.454M1.035.138B CNY−0.12 CNY−131.54%0.14%Công nghệ Điện tử
Mua
002908GUANGDONG TECSUN S
9.73 CNY+2.53%9.519M0.874.498B CNY40.800.24 CNY−12.51%0.68%Công nghệ Điện tử
002925XIAMEN INTRETECH I
16.11 CNY+3.40%4.247M0.6712.9B CNY25.550.63 CNY−33.81%4.84%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002952YES OPTOELECTRONI
33.51 CNY−8.57%21.389M1.156.692B CNY97.300.34 CNY−40.27%0.98%Công nghệ Điện tử
002990MAXVISION TECHNOLO
25.28 CNY+3.06%5.771M0.666.609B CNY35.050.72 CNY+82.33%0.38%Công nghệ Điện tử
200413DONGXU OPTOELECTRO
0.77 HKD+1.32%217.2K0.6110.135B CNY−0.16 CNY+67.91%0.00%Công nghệ Điện tử
300083GUANGDONG CREATE C
5.13 CNY+2.40%33.954M0.6410.877B CNY152.680.03 CNY−90.36%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
300123YAGUANG TECHNOLOGY
5.75 CNY+3.79%33.414M0.816.151B CNY−1.03 CNY+24.41%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
300128SUZHOU JINFU TECHN
4.12 CNY+0.49%22.014M0.505.729B CNY−0.31 CNY−18.36%0.00%Công nghệ Điện tử
300259SUNTRONT TECHNOLOG
3.06 CNY+1.32%9.775M0.683.725B CNY16.210.19 CNY−19.59%4.69%Công nghệ Điện tử
300319SHENZHEN MICROGATE
7.93 CNY+2.59%16.077M0.647.227B CNY31.050.26 CNY−7.06%1.52%Công nghệ Điện tử
300360HANGZHOU SUNRISE T
15.92 CNY+2.78%8.245M0.708.231B CNY13.041.22 CNY+56.47%1.24%Công nghệ Điện tử
Mua
300460GUANGDONG FAITH LO
8.43 CNY+3.82%8.136M0.542.569B CNY−0.61 CNY−1418.16%0.00%Công nghệ Điện tử
300474CHANGSHA JINGJIA M
62.51 CNY+6.17%11.846M1.0128.836B CNY237.230.26 CNY−44.26%0.19%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300543SHENZHEN LONGOOD I
7.11 CNY+1.14%9.548M0.872.116B CNY29.310.24 CNY+21.54%0.94%Công nghệ Điện tử
300552VANJEE TECHNOLOGY
18.87 CNY+2.83%10.788M0.614.475B CNY−0.64 CNY−15.80%0.00%Công nghệ Điện tử
300553HANGZHOU JIZHI MEC
24.69 CNY+3.00%2.327M0.702.186B CNY51.610.48 CNY+106.92%0.22%Công nghệ Điện tử
300582INVENTRONICS (HANG
8.40 CNY+4.48%5.315M0.622.621B CNY−0.09 CNY−116.10%1.15%Công nghệ Điện tử
300593BEIJING RELPOW TEC
10.65 CNY+2.40%11.094M0.595.998B CNY36.890.29 CNY−66.59%0.83%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300615XDC INDUSTRIES (SH
12.00 CNY+4.44%4.556M0.722.466B CNY27.000.44 CNY+130.43%0.77%Công nghệ Điện tử
300657XIAMEN HONGXIN ELE
17.29 CNY+3.78%17.682M0.578.581B CNY−0.90 CNY−104.27%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300671FUMAN MICROELECTRO
24.57 CNY+4.69%4.952M0.675.604B CNY−1.75 CNY−961.09%0.00%Công nghệ Điện tử
300684JONES TECH PLC
14.28 CNY+4.54%7.54M0.874.575B CNY38.500.37 CNY−33.87%4.23%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300686SHENZHEN CDL PRECI
6.65 CNY+4.07%7.215M0.541.947B CNY−1.73 CNY−11695.92%0.00%Công nghệ Điện tử
300693SHENZHEN SINEXCEL
29.18 CNY+2.39%10.163M0.828.954B CNY0.50%Công nghệ Điện tử
Mua
300735DBG TECHNOLOGY CO
18.55 CNY+7.16%44.375M0.6814.692B CNY41.750.44 CNY+3.59%1.03%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300752SHENZHEN LONGLI TE
11.99 CNY+3.10%4.735M0.622.968B CNY−1.36 CNY−577.49%0.00%Công nghệ Điện tử
300820SICHUAN INJET ELEC
45.94 CNY+6.81%5.367M1.0710.052B CNY24.151.90 CNY+66.97%0.49%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300835SINOMAG TECHNOLOGY
23.43 CNY+0.73%1.905M0.652.975B CNY33.340.70 CNY−26.71%0.81%Công nghệ Điện tử
300875TIANJIN JIEQIANG P
23.60 CNY+2.61%4.321M0.752.658B CNY−0.24 CNY−118.73%0.00%Công nghệ Điện tử
300909SHENZHEN HUI CHUAN
20.26 CNY+2.84%3.606M0.913.873B CNY37.040.55 CNY−41.83%0.00%Công nghệ Điện tử
300939SHENZHEN AV-DISPLA
28.00 CNY+3.51%2.848M0.713.624B CNY27.031.04 CNY−22.81%1.32%Công nghệ Điện tử
300968GUANGDONG GREEN PR
8.56 CNY+2.64%11.497M0.703.886B CNY52.480.16 CNY−43.54%2.13%Công nghệ Điện tử
300976DONGGUAN TARRY ELE
36.00 CNY+3.33%697.32K0.713.703B CNY25.041.44 CNY−16.27%2.06%Công nghệ Điện tử
Mua
301050CHENGDU RML TECHNO
50.30 CNY+5.23%3.21M1.008.918B CNY29.801.69 CNY+7.41%0.29%Công nghệ Điện tử
Mua
301176GANZHOU YIHAO NEW
10.83 CNY+3.84%2.46M0.692.049B CNY−0.10 CNY0.91%Công nghệ Điện tử
301180SUZHOU WANXIANG TE
13.14 CNY+3.46%3.569M0.485.696B CNY109.140.12 CNY0.35%Công nghệ Điện tử
301379TECHSHINE ELECTRON
21.54 CNY+1.89%2.357M0.722.351B CNY2.55%Công nghệ Điện tử
301383MINAMI ACOUSTICS L
40.84 CNY+1.82%2.726M0.555.457B CNY0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
301386SUZHOU FUTURE ELEC
19.33 CNY+2.38%1.287M0.662.905B CNY4.34%Công nghệ Điện tử
301421NANJING WAVELENGTH
47.68 CNY+6.33%4.642M1.055.87B CNY0.00%Công nghệ Điện tử
301486SHENZHEN ZESUM TEC
33.38 CNY+1.77%2.025M0.764.656B CNY54.740.61 CNY0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
301489GUANGDONG SUQUN NE
55.95 CNY+7.14%2.764M0.913.339B CNY0.00%Công nghệ Điện tử
600462SHENZHEN GEOWAY
2.40 CNY−0.83%2.448M0.481.446B CNY−0.08 CNY+43.68%0.00%Công nghệ Điện tử
600666AURORA OPTOELECTRONICS CO.,LTD
1.47 CNY−5.16%33.776M1.374.505B CNY3.450.43 CNY0.00%Công nghệ Điện tử
601231UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL(SHANGHAI)CO.,LTD.
14.28 CNY+2.96%4.933M0.5631.441B CNY13.981.02 CNY−21.21%3.01%Công nghệ Điện tử
Mua
603052SUZHOU K-HIRAGAWA ELECTRONIC TECHNOLOGY
31.45 CNY+2.88%1.595M0.553.269B CNYCông nghệ Điện tử
603068BEKEN CORPORATION
20.49 CNY+3.17%2.686M0.723.317B CNY−1.38 CNY−84.61%0.91%Công nghệ Điện tử
603236QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD.
40.10 CNY+2.58%5.325M0.7211.022B CNY62.470.64 CNY−67.31%1.22%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
603380SUZHOU ETRON TECHNOLOGIES
18.37 CNY+0.88%1.599M0.653.166B CNY19.980.92 CNY−24.15%0.71%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
603738TKD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
13.57 CNY+3.59%14.732M1.335.484B CNY61.370.22 CNY−67.95%0.75%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
603920OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD
16.18 CNY+2.02%10.898M0.928.939B CNY17.250.94 CNY+42.03%3.59%Công nghệ Điện tử
Mua
605218WAYS ELECTRON
18.04 CNY+2.50%10.272M0.724.161B CNY44.600.40 CNY−3.07%1.24%Công nghệ Điện tử
688011HARBIN XINGUANG OPTIC-ELECTRONICS TECHNOLOGY
15.55 CNY+2.57%1.325M0.951.749B CNY−0.52 CNY−1789.25%0.00%Công nghệ Điện tử
688053CHENGDU SCREEN MICRO ELECTRONICS C0.,LTD.
38.72 CNY+3.17%477.637K0.494.243B CNY82.610.47 CNY−51.89%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
688093SUZHOU SHIHUA NEW MATERIAL TECHNOLOGY
13.56 CNY+0.97%1.107M0.433.811B CNY2.76%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
688141JOULWATT TECHNOLOGY
18.56 CNY+4.86%3.631M0.478.955B CNY−0.75 CNY−284.04%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
688181BEIJINGBAYI SPACE LCD TECHNOLOGY CO.,LTD.
18.75 CNY+3.76%2.08M0.922.725B CNY19.970.94 CNY−40.75%0.81%Công nghệ Điện tử
688312SHENZHEN YANMADE TECHNOLOGY INC.
15.36 CNY−0.90%2.12M0.982.48B CNY1.17%Công nghệ Điện tử
688328SHENZHEN S-KING INTELLIGENT EQUIPMENT
19.94 CNY+0.71%8.582M0.712.179B CNY−1.28 CNY−494.51%0.00%Công nghệ Điện tử
688332SHENZHEN BLUETRUM TECHNOLOGY CO.,LTD
66.60 CNY+1.66%797.077K0.718.43B CNY1.42%Công nghệ Điện tử
Mua
688362FOREHOPE ELECTRONIC (NINGBO)CO., LTD.
21.65 CNY+7.28%6.264M0.859.36B CNY−0.24 CNY0.46%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
688375GUOBO ELECTRONICS CO LTD
69.90 CNY+1.39%706.556K0.5728.441B CNY0.88%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
688395SHENZHEN SINE ELECTRIC CO.,LTD.
16.11 CNY+2.09%1.042M0.651.502B CNY28.670.56 CNY−13.96%0.92%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6885363PEAK INCORPORATED
109.46 CNY+1.90%1.434M0.9415.369B CNY−0.28 CNY−112.74%0.18%Công nghệ Điện tử
Mua
688538EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI)
2.36 CNY+0.85%29.26M0.5532.841B CNY−0.22 CNY−143.37%0.00%Công nghệ Điện tử
688595CHIPSEA TECHNOLOGIES (SHENZHEN) CORP., LTD.
31.13 CNY+3.25%4.985M1.054.975B CNY−1.01 CNY−4775.93%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
688663WINDSUNSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD.
21.84 CNY+2.15%2.262M0.843.168B CNY1.77%Công nghệ Điện tử
688682SHANGHAI HOLLYWAVE ELECTRONIC SYSTEM CO.,LTD.
31.86 CNY+2.44%1.725M1.212.415B CNY46.850.68 CNY−17.53%0.55%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
688686OPT MACHINE VISION TECH
82.27 CNY+3.48%713.824K0.7910.732B CNY0.97%Công nghệ Điện tử
Mua
688776GUOGUANG ELECTRIC CO.,LTD.CHENGDU
69.45 CNY−0.74%1.205M0.757.966B CNY0.00%Công nghệ Điện tử
Mua