Nhà phân phối Y tế (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
60.128B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.655M
Khối lượng
−0.26%
Thay đổi
+3.29%
Hiệu suất Tháng
−1.28%
Hiệu suất Năm
−8.88%
Hiệu suất YTD
          
002462 CACHET PHARMACEUTI
12.86-0.85%-0.11Sức bán mạnh393.800K3.783B10.711.223031.00
600051 NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD.
6.56-1.20%-0.08Sức bán mạnh216.935K2.064B23.080.29704.00
600713 NANJING PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
4.61-1.07%-0.05Bán1.049M4.854B11.640.415033.00
600998 JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED
16.02-1.17%-0.19Mua710.200K30.374B8.022.1428213.00
603368 GUANGXI LIUZHOU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
16.71-0.54%-0.09Bán225.300K6.078B9.451.794706.00
605136 SHANGHAI LILY&BEAUTY COSMETICS CO., LTD.
23.42-1.93%-0.46Bán263.000K9.552B24.130.99945.00
688310 MAIDER MEDICAL INDUSTRY EQUIPMENT
40.22-1.71%-0.70Bán36.230K3.421B85.790.49524.00
Tải thêm