Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: Semiconductors

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, Semiconductors. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000541FOSHAN ELECTRICAL
5.33 CNY−5.66%26.443M1.158.006B CNY29.000.18 CNY−11.29%1.77%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
000670INFOTMIC CO LTD
4.97 CNY−8.64%45.484M1.234.62B CNY−0.03 CNY−878.13%0.00%Công nghệ Điện tử
000925UNITTEC CO LTD
6.83 CNY−8.69%31.704M1.174.093B CNY−0.03 CNY−111.49%0.00%Công nghệ Điện tử
001269INNER MONGOLIA OJI
47.89 CNY−3.84%11.349M1.269.581B CNY13.063.67 CNY+214.17%0.51%Công nghệ Điện tử
Mua
001309SHENZHEN TECHWINSE
79.68 CNY−7.60%3.05M1.159.765B CNY−0.88 CNY0.15%Công nghệ Điện tử
Mua
002017EASTCOMPEACE TECH
8.76 CNY−8.18%19.406M1.665.537B CNY37.660.23 CNY+78.79%0.62%Công nghệ Điện tử
002049UNIGROUP GUOXIN MI
65.08 CNY−2.00%60.299M3.2356.423B CNY21.073.09 CNY+3.66%0.35%Công nghệ Điện tử
Mua
002079SUZHOU GOOD-ARK EL
9.20 CNY−5.83%26.229M1.517.895B CNY28.940.32 CNY+11.08%0.30%Công nghệ Điện tử
002104HENGBAO CO. LTD.
6.34 CNY−7.85%32.244M1.644.82B CNY30.160.21 CNY+58.52%0.00%Công nghệ Điện tử
002129TCL ZHONGHUAN RENE
12.78 CNY−2.96%218.832M1.6553.172B CNY6.911.85 CNY+5.57%0.61%Công nghệ Điện tử
Mua
002151BEIJING BDSTAR NAV
26.47 CNY−6.13%16.19M1.6316.216B CNY0.00%Công nghệ Điện tử
002156TONGFU MICROELECTR
21.24 CNY−4.97%40.958M1.2133.759B CNY−0.03 CNY−104.62%0.43%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002185TIANSHUI HUATIAN T
7.80 CNY−5.68%98.093M1.0026.5B CNY188.410.04 CNY−88.07%0.31%Công nghệ Điện tử
Mua
002218SZ TOPRAYSOLAR CO.
3.76 CNY−3.59%23.243M1.505.511B CNY105.920.04 CNY−61.95%0.77%Công nghệ Điện tử
002273ZHEJIANG QUARTZ CR
10.79 CNY−4.85%39.083M1.0215.683B CNY27.600.39 CNY−5.31%1.76%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002506GCL SYSTEM INTEGRA
2.58 CNY−2.27%116.776M1.2415.398B CNY49.810.05 CNY0.00%Công nghệ Điện tử
002610ZHEJIANG AKCOME NE
2.11 CNY+4.46%478.855M3.479.049B CNY−0.12 CNY+2.96%0.00%Công nghệ Điện tử
002745MLS CO LTD
7.25 CNY−5.60%23.482M1.1811.199B CNY71.640.10 CNY−75.65%1.30%Công nghệ Điện tử
Mua
002866JIANGSU TRANSIMAGE
14.48 CNY−8.24%11.777M1.314.547B CNY47.170.31 CNY−31.10%0.25%Công nghệ Điện tử
002881MEIG SMART TECHNOL
20.92 CNY−8.41%7.927M1.725.847B CNY71.500.29 CNY−56.18%0.44%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002962HUBEI W-OLF PHOTOE
12.92 CNY−9.97%50.16M1.264.164B CNY54.100.24 CNY−9.03%1.39%Công nghệ Điện tử
002992SHENZHEN BAOMING T
47.79 CNY−6.81%3.798M1.039.449B CNY−1.14 CNY+36.07%0.00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
003015JIANGSU RIJIU OPTO
9.09 CNY−10.00%36.95M1.222.839B CNY294.170.03 CNY−82.77%1.98%Công nghệ Điện tử
003026ZHEJIANG MTCN TECH
24.96 CNY−9.17%2.841M1.552.765B CNY−0.25 CNY−158.86%0.73%Công nghệ Điện tử
200541FOSHAN ELECTRICAL
2.10 HKD−0.94%362.5K1.048.006B CNY10.270.19 CNY−17.31%5.34%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300042NETAC TECHNOLOGY C
31.00 CNY−6.49%13.449M1.226.643B CNY−0.07 CNY−131.83%0.15%Công nghệ Điện tử
300046TECH SEMICONDUCTOR
11.40 CNY−10.09%10.097M1.443.007B CNY106.240.11 CNY+28.66%0.00%Công nghệ Điện tử
300053ZHUHAI AEROSPACE M
10.00 CNY−9.17%54.526M1.417.489B CNY−0.36 CNY+4.04%0.00%Công nghệ Điện tử
300077NATIONS TECHNOLOGI
9.49 CNY−7.86%32.902M1.405.766B CNY−0.68 CNY−399.34%0.00%Công nghệ Điện tử
300102XIAMEN CHANGELIGHT
6.01 CNY−8.10%22.65M1.025.972B CNY−0.13 CNY−1858.90%0.00%Công nghệ Điện tử
300118RISEN ENERGY CO LT
15.72 CNY−0.06%59.128M1.9217.417B CNY11.551.36 CNY+245.82%1.27%Công nghệ Điện tử
Mua
300125LINGDA GROUP CO LT
7.91 CNY−9.60%32.639M1.472.323B CNY81.380.10 CNY0.00%Công nghệ Điện tử
300219HONGLI ZHIHUI GROU
6.25 CNY−8.49%23.7M1.334.835B CNY19.940.31 CNY+12.37%0.00%Công nghệ Điện tử
300223INGENIC SEMICONDUC
61.20 CNY−7.46%24.62M1.1231.474B CNY69.190.88 CNY−58.58%0.12%Công nghệ Điện tử
Mua
300241SHENZHEN REFOND OP
3.68 CNY−11.11%32.434M1.132.832B CNY−0.05 CNY−148.80%0.24%Công nghệ Điện tử
300274SUNGROW POWER SUPP
84.88 CNY+0.96%34.408M1.77121.973B CNY14.405.90 CNY+308.50%0.26%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300279WUXI HODGEN TECHNO
4.61 CNY−9.43%22.609M1.222.482B CNY−0.45 CNY−306.36%0.00%Công nghệ Điện tử
300301SHENZHEN CHANGFANG
1.45 CNY−5.84%14.267M1.351.217B CNY−0.27 CNY+56.28%0.00%Công nghệ Điện tử
300308ZHONGJI INNOLIGHT
149.81 CNY−7.49%40.112M1.00129.94B CNY70.972.11 CNY+40.93%0.12%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300317JIAWEI RENEWABLE E
3.77 CNY−6.91%34.584M1.883.35B CNY177.830.02 CNY0.00%Công nghệ Điện tử
300323HC SEMITEK CORPORA
5.30 CNY−6.36%17.943M1.046.001B CNY−0.53 CNY−2262.14%0.00%Công nghệ Điện tử
300327SINO WEALTH ELECTR
18.04 CNY−8.10%12.26M1.256.633B CNY55.300.33 CNY−72.28%2.04%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300373YANGZHOU YANGJIE E
37.67 CNY−6.18%17.051M1.3621.835B CNY26.321.43 CNY−35.19%1.25%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300394SUZHOU TFC OPTICAL
124.70 CNY−6.24%21.661M0.9652.383B CNY87.071.43 CNY+52.18%0.38%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300395HUBEI FEILIHUA QUA
28.91 CNY−3.18%10.692M1.0815.522B CNY28.571.01 CNY+14.83%0.64%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300458ALL WINNER TECHNOL
17.95 CNY−7.33%20.719M1.1512.229B CNY0.77%Công nghệ Điện tử
300493SHANGHAI FORTUNE T
6.30 CNY−10.76%26.989M1.123.495B CNY82.030.08 CNY−37.61%0.50%Công nghệ Điện tử
300502EOPTOLINK TECHNOLO
57.95 CNY−9.07%57.195M0.9845.229B CNY72.030.80 CNY−40.66%0.14%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300548BROADEX TECHNOLOGI
23.50 CNY−10.75%26.589M1.307.537B CNY32.210.73 CNY+11.26%0.84%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
300613SHANGHAI FULLHAN M
34.00 CNY−7.91%6.355M1.278.513B CNY33.951.00 CNY−47.91%0.49%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300623JIANGSU JIEJIE MIC
13.55 CNY−7.38%16.915M1.3710.715B CNY52.120.26 CNY−49.02%0.65%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300632XIAMEN GUANGPU ELE
9.06 CNY−8.76%7.537M1.162.976B CNY53.670.17 CNY−44.98%0.50%Công nghệ Điện tử
300661SG MICRO CORP
67.56 CNY−5.15%3.501M0.9633.157B CNY124.030.54 CNY−75.84%0.32%Công nghệ Điện tử
Mua
300666KONFOONG MATERIALS
44.30 CNY−6.48%7.248M1.2912.574B CNY49.480.90 CNY−9.11%0.43%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300672GOKE MICROELECTRON
52.10 CNY−4.74%18.24M2.1511.823B CNY97.310.54 CNY−58.03%0.55%Công nghệ Điện tử
300701SENBA SENSING TECH
7.36 CNY−10.68%11.277M1.272.33B CNY40.040.18 CNY−24.76%0.00%Công nghệ Điện tử
300708FOCUS LIGHTINGS TE
9.21 CNY−8.81%20.012M1.446.75B CNY45.840.20 CNY0.40%Công nghệ Điện tử
Mua
300724SHENZHEN S C NEW E
62.28 CNY−2.34%12.732M1.4322.177B CNY14.954.17 CNY+54.29%0.31%Công nghệ Điện tử
Mua
300751SUZHOU MAXWELL TEC
118.50 CNY+0.98%3.911M1.5332.681B CNY37.273.18 CNY−5.83%0.50%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
300782MAXSCEND MICROELEC
100.19 CNY−2.78%12.779M1.6355.015B CNY0.16%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300831XIAN PERI POWER SE
9.11 CNY−9.35%6.299M1.483.216B CNY271.940.03 CNY−81.56%0.31%Công nghệ Điện tử
300842WUXI DK ELECTRONIC
77.00 CNY−3.19%5.968M1.157.994B CNY29.642.60 CNY+1518.63%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300889SHENZHEN EXC-LED T
10.25 CNY−14.51%9.238M1.591.87B CNY106.880.10 CNY−35.77%0.50%Công nghệ Điện tử
300940SHEN ZHEN AUSTRALI
14.70 CNY−4.98%4.739M1.653.444B CNY−0.68 CNY−893.86%0.00%Công nghệ Điện tử
301002SHENZHEN SOSEN ELE
13.30 CNY−12.15%4.269M1.591.86B CNY77.330.17 CNY−79.32%3.30%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
301045TALANT OPTRONICS (
17.60 CNY−10.89%3.379M1.342.179B CNY1205.480.01 CNY−97.29%0.00%Công nghệ Điện tử
301095SEMITRONIX CORPORA
59.65 CNY−8.43%3.35M1.1013.028B CNY85.500.70 CNY0.61%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
301106JIANGSU SMARTWIN E
37.68 CNY−2.08%2.422M1.302.793B CNY35.031.08 CNY−10.96%1.56%Công nghệ Điện tử
301205LINKTEL TECHNOLOGI
87.88 CNY−6.47%9.914M1.2712.191B CNY174.540.50 CNY0.12%Công nghệ Điện tử
301308SHENZHEN LONGSYS E
78.00 CNY−8.98%7.208M1.0835.383B CNY−2.47 CNY0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
301348FOSHAN BLUE ROCKET
32.65 CNY−11.99%10.653M1.717.42B CNY100.800.32 CNY0.00%Công nghệ Điện tử
600171SHANGHAI BELLING CO.,LTD.
12.30 CNY−6.96%23.176M1.239.236B CNY−0.15 CNY−117.64%1.51%Công nghệ Điện tử
600207HENAN ANCAI HI-TECH CO.,LTD.
3.74 CNY−5.79%32.126M1.554.325B CNY410.990.01 CNY−92.63%0.00%Công nghệ Điện tử
600360JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO.,LTD
6.07 CNY−7.33%35.404M1.596.29B CNY137.020.04 CNY−53.22%0.28%Công nghệ Điện tử
600363JIANXI LIANCHUANG OPTO-ELECTRONIC SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD
28.22 CNY−4.66%8.538M1.1213.119B CNY39.860.71 CNY+26.95%0.20%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
600460HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO.,LTD.
19.96 CNY−4.04%24.223M1.5434.613B CNY318.340.06 CNY−94.32%0.48%Công nghệ Điện tử
Mua
600537EGING PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY
4.30 CNY−5.08%60.406M1.795.418B CNY13.470.32 CNY0.00%Công nghệ Điện tử
600584JCET GROUP
25.10 CNY−3.79%30.446M1.1746.671B CNY25.550.98 CNY−46.83%0.77%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
600703SAN'AN OPTOELECTRONICS CO.,LTD
12.00 CNY−4.61%62.742M1.6867.805B CNY−0.03 CNY−111.48%0.40%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
600732SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY
14.55 CNY−4.40%74.782M1.4627.834B CNY9.111.60 CNY+217.83%1.84%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
600770JIANGSU ZONGYI CO.,LTD
3.63 CNY−7.87%25.666M1.225.122B CNY−0.08 CNY+65.07%0.00%Công nghệ Điện tử
601012LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY
20.62 CNY−1.81%181.017M1.52159.139B CNY10.072.05 CNY+24.14%1.90%Công nghệ Điện tử
Mua
601908BEIJING JINGYUNTONG TECHNOLOGY CO.,LTD.
3.83 CNY−3.04%39.053M1.439.538B CNY−0.02 CNY−104.78%1.52%Công nghệ Điện tử
603005CHINA WAFER LEVEL CSP CO., LTD
17.24 CNY−7.46%38.51M1.5212.145B CNY95.570.18 CNY−69.53%0.38%Công nghệ Điện tử
603160SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO.,LTD.
59.96 CNY−4.63%5.551M1.0128.318B CNY−1.41 CNY−545.04%0.35%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
603290STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD.
142.38 CNY−4.99%3.254M1.3125.619B CNY27.505.18 CNY+21.58%0.96%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
603396YINGKOU JINCHEN MACHINERY CO., LTD.
40.85 CNY−4.98%6.33M1.585.958B CNY56.330.73 CNY+125.64%0.40%Công nghệ Điện tử
603501WILL SEMICONDUCTOR CO., LTD. SHANGHAI
87.70 CNY−2.93%10.412M1.10109.638B CNY−0.67 CNY−125.44%0.09%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
603628CLENERGY TECHNOLOGY PTY., LTD
18.12 CNY−2.00%68.904M1.675.063B CNY26.670.68 CNY+172.74%0.43%Công nghệ Điện tử
603685ZHEJIANG CHENFENG SCIENCE & TECHNOL
11.82 CNY−8.73%1.682M1.252.189B CNY−0.23 CNY−248.72%0.00%Công nghệ Điện tử
603893FUZHOU ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD
50.40 CNY−6.32%5.31M1.1822.25B CNY211.680.24 CNY−79.03%0.46%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
603986GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC.
69.90 CNY−5.78%24.215M0.9949.159B CNY118.210.59 CNY−85.89%0.84%Công nghệ Điện tử
Mua
605111WUXI NCE POWER CO LTD
32.32 CNY−7.21%15.404M1.4210.386B CNY30.651.05 CNY−32.22%0.60%Công nghệ Điện tử
Mua
605358HANGZHOU LION MICROELECTRONICS CO.,LTD.
22.69 CNY−5.46%14.666M1.3716.245B CNY66.270.34 CNY−72.66%1.75%Công nghệ Điện tử
Bán
605588KEYSTONE TECHNOLOGY CO.,LTD.
38.14 CNY−10.00%3.762M1.473.12B CNY44.230.86 CNY−35.36%0.26%Công nghệ Điện tử
688008MONTAGE TECHNOLOGY
50.77 CNY−4.94%13.245M1.1360.965B CNY0.56%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
688018ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO.,LTD
90.00 CNY−6.25%1.394M0.867.756B CNY71.821.25 CNY−23.99%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
688045SHENZHEN KIWI INSTRUMENTS CO., LTD
28.16 CNY−12.27%2.275M1.442.214B CNY−0.28 CNY−150.93%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
688048SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS
40.95 CNY−10.75%6.621M1.338.088B CNY−0.49 CNY−172.18%0.59%Công nghệ Điện tử
Mua
688052SUZHOU NOVOSENSE MICROELECTRONICS
108.34 CNY−6.42%2.278M1.1518.169B CNY−1.71 CNY−178.43%0.35%Công nghệ Điện tử
Mua