Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

214
Cổ phiếu
4236.379B
Giá trị vốn hóa thị trường
19.370M
Khối lượng
+0.73%
Thay đổi
+5.33%
Hiệu suất Tháng
−2.45%
Hiệu suất Năm
+9.40%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
000012CSG HOLDING CO
7.08 CNY−1.67%−0.12 CNY
Mua
21.301M150.813M17.041B CNY13.240.54 CNY11.91K
000016KONKA GROUP
4.74 CNY−1.25%−0.06 CNY
Bán
7.497M35.537M8.996B CNY9.900.48 CNY16.238K
000017SHENZHEN CHINA BIC
4.58 CNY−1.72%−0.08 CNY
Bán
8.214M37.618M2.336B CNY−0.00 CNY61
000042SHN CENTRALCON INV
8.17 CNY−0.85%−0.07 CNY
Bán
2.464M20.133M5.485B CNY33.690.24 CNY2.609K
000045SHN TEXTILE HLDGS
11.95 CNY3.20%0.37 CNY
Sức mua mạnh
24.81M296.474M5.47B CNY162.180.07 CNY1.631K
000090SHN TAGEN GROUP
5.66 CNY−0.70%−0.04 CNY
Theo dõi
10.718M60.664M10.65B CNY5.461.04 CNY12.534K
000333MIDEA GROUP CO LTD
51.25 CNY−3.86%−2.06 CNY
Bán
42.186M2.162B367.612B CNY12.384.35 CNY165.799K
000521CHANGHONG MEILING
4.91 CNY0.41%0.02 CNY
Mua
20.58M101.048M4.58B CNY33.180.15 CNY12.815K
000550JIANGLING MOTORS
15.04 CNY−0.53%−0.08 CNY
Mua
4.313M64.871M9.832B CNY16.040.94 CNY12.93K
000572HAIMA AUTOMOBILE C
5.16 CNY−1.34%−0.07 CNY
Mua
11.617M59.945M8.601B CNY97.940.05 CNY
000587JINZHOU CIHANG GRO
0.72 CNY−5.26%−0.04 CNY
Bán Mạnh
4.494M3.236M1.529B CNY−0.50 CNY43
000589GUI ZHOU TYRE CO
5.09 CNY−0.59%−0.03 CNY
Mua
12.892M65.618M5.875B CNY16.690.34 CNY6.174K
000599QINGDAO DOUBLESTAR
4.57 CNY0.66%0.03 CNY
Mua
18.936M86.536M3.708B CNY−0.77 CNY4.009K
000625CHONG QING CHANGAN
13.85 CNY−1.98%−0.28 CNY
Mua
139.067M1.926B122.617B CNY18.930.75 CNY42.444K
000628CHENGDU HI-TECH DE
13.52 CNY−1.82%−0.25 CNY
Mua
5.03M67.999M4.851B CNY37.580.37 CNY1.202K
000797CHINA WUYI
3.75 CNY−1.06%−0.04 CNY
Mua
48.051M180.19M5.909B CNY153.440.02 CNY8.106K
000800FAW JIEFANG GROUP
8.28 CNY−1.08%−0.09 CNY
Mua
8.305M68.763M38.594B CNY−0.07 CNY20.684K
000868ANHUI ANKAI AUTOMO
6.98 CNY−0.85%−0.06 CNY
Mua
44.043M307.418M5.163B CNY−0.38 CNY2.241K
000885CITY DEVELOPMENT E
10.45 CNY0.87%0.09 CNY
Mua
5.847M61.102M6.652B CNY6.411.62 CNY4.712K
000909SOYEA TECHNOLOGY
10.66 CNY6.81%0.68 CNY
Sức mua mạnh
92.305M983.97M4.529B CNY143.800.07 CNY527
000913ZHEJIANG QIANJIANG
26.00 CNY−1.22%−0.32 CNY
Mua
3.595M93.473M12.342B CNY32.630.81 CNY4.315K
000921HISENSE HOME APPL.
16.82 CNY−1.29%−0.22 CNY
Mua
8.279M139.259M19.897B CNY20.810.82 CNY48.263K
000927CHINA RAILWAY MATE
2.94 CNY0.34%0.01 CNY
Mua
21.246M62.462M17.728B CNY21.370.14 CNY4.237K
000951SINOTRUK JINAN TRU
14.90 CNY−4.97%−0.78 CNY
Bán
21.341M317.986M18.422B CNY75.130.21 CNY7.077K
000957ZHONGTONG BUS CO L
12.91 CNY0.39%0.05 CNY
Mua
32.135M414.863M7.625B CNY170.330.08 CNY3.966K
001216HUNAN HUALIAN CHIN
15.07 CNY−0.79%−0.12 CNY
Mua
1.32M19.892M3.826B CNY19.170.79 CNY5.257K
001238ZHEJIANG ZHENGTE C
28.00 CNY−0.28%−0.08 CNY
Bán
1.292M36.173M3.089B CNY2.047K
001259BEIJING LIVEN TECH
29.15 CNY−1.29%−0.38 CNY
Theo dõi
686.1K20M2.173B CNY656
001300SPORTSOUL CO LTD
15.29 CNY−0.97%−0.15 CNY
Theo dõi
1.774M27.13M940.975M CNY1.273K
001323DE RUCCI HEALTHY S
35.77 CNY−1.95%−0.71 CNY
Bán
709.146K25.366M14.592B CNY7.358K
002005ELEC-TECH INTL CO
1.43 CNY0.00%0.00 CNY
Bán
5.673M8.112M2.506B CNY−0.31 CNY5.227K
002032ZHEJIANG SUPOR CO
52.39 CNY−1.08%−0.57 CNY
Mua
1.241M65.03M42.413B CNY21.182.50 CNY11.84K
002035VATTI CORPORATION
5.95 CNY−0.50%−0.03 CNY
Theo dõi
9.183M54.642M4.94B CNY24.090.25 CNY8.159K
002045GUOGUANG ELECTRIC
14.26 CNY−3.65%−0.54 CNY
Mua
40.791M581.683M6.669B CNY73.710.20 CNY4.002K
002105HL CORP.(SHENZHEN)
7.51 CNY−0.27%−0.02 CNY
Mua
3.134M23.538M2.745B CNY10.650.71 CNY2.948K
002175GUANGXI ORIENTAL I
3.74 CNY−1.84%−0.07 CNY
Mua
26.752M100.052M4.865B CNY7.430.51 CNY808
002241GOERTEK INC.
22.76 CNY2.89%0.64 CNY
Mua
355.976M8.102B73.694B CNY15.491.43 CNY95.78K
002242JOYOUNG CO. LTD.
18.16 CNY−3.04%−0.57 CNY
Theo dõi
6.198M112.557M14.366B CNY24.300.77 CNY2.915K
002282BOSUN CO LTD
7.83 CNY−0.25%−0.02 CNY
Mua
1.853M14.506M4.27B CNY26.050.30 CNY1.889K
002283TIANRUN INDUSTRY T
5.89 CNY−0.34%−0.02 CNY
Mua
17.655M103.99M6.608B CNY25.500.23 CNY3.687K
002292ALPHA GROUP
5.37 CNY1.70%0.09 CNY
Mua
78.93M423.857M7.166B CNY−0.24 CNY3.794K
002345GUANGDONG CHJ INDU
6.07 CNY−0.33%−0.02 CNY
Mua
18.297M111.061M5.308B CNY18.010.34 CNY4.669K
002348GOLDLOK HOLDINGS
4.64 CNY−2.93%−0.14 CNY
Mua
115.856M537.572M4.528B CNY−0.13 CNY820
002351EDIFIER TECHNOLOGY
10.14 CNY−1.36%−0.14 CNY
Mua
18.125M183.786M9.14B CNY39.210.26 CNY2.854K
002397HUNAN MENDALE HOME
5.19 CNY−4.77%−0.26 CNY
Mua
19.442M100.905M4.065B CNY−0.37 CNY3.066K
002429SHENZHEN MTC CO.LT
4.06 CNY−0.25%−0.01 CNY
Mua
26.124M106.061M18.288B CNY−0.08 CNY13.725K
002444H/Z GREAT STAR IND
21.19 CNY−1.03%−0.22 CNY
Mua
6.964M147.565M25.617B CNY17.591.22 CNY10.778K
002489YOTRIO GROUP COMPA
3.70 CNY−0.54%−0.02 CNY
Mua
21.85M80.846M8.08B CNY−0.04 CNY10.994K
002501JILIN LIYUAN PRECI
1.97 CNY0.00%0.00 CNY
Mua
12.913M25.438M6.994B CNY−0.16 CNY917
002508HANGZHOU ROBAM APP
28.81 CNY−2.17%−0.64 CNY
Bán
5.087M146.563M27.804B CNY22.741.30 CNY4.879K
002571ANHUI DELI HOUSEHO
7.09 CNY−0.28%−0.02 CNY
Mua
11.669M82.73M2.787B CNY−0.01 CNY2.212K
002572SUOFEIYA HOME COL
20.25 CNY−1.22%−0.25 CNY
Theo dõi
8.114M164.305M18.603B CNY240.890.09 CNY14.486K
002574ZHEJIANG MING JEWE
6.64 CNY9.93%0.60 CNY
Sức mua mạnh
12.505M83.033M3.189B CNY45.310.13 CNY962
002575GUANGDONG QUNXING
6.20 CNY−1.90%−0.12 CNY
Mua
8.643M53.587M3.721B CNY345.360.02 CNY17
002594BYD COMPANY LTD
289.98 CNY−1.70%−5.02 CNY
Mua
10.045M2.913B778.318B CNY86.493.41 CNY288.186K
002614XIAMEN COMFORT SCI
8.69 CNY−0.23%−0.02 CNY
Bán
10.644M92.492M5.43B CNY27.120.35 CNY10.799K
002655GETTOP ACOUSTIC CO
13.28 CNY−2.14%−0.29 CNY
Mua
6.961M92.441M4.968B CNY67.450.20 CNY2.274K
002668GUANGDONG HOMA APP
5.98 CNY−0.17%−0.01 CNY
Mua
7.969M47.653M6.494B CNY18.520.32 CNY10.322K
002677ZHEJIANG MEIDA IND
11.54 CNY−1.28%−0.15 CNY
Bán
3.495M40.328M7.552B CNY12.880.91 CNY1.179K
002678GUANGZHOU PEARL.R.
6.70 CNY−1.18%−0.08 CNY
Mua
15.678M105.041M9.244B CNY72.750.09 CNY2.605K
002699MEISHENG CULTURAL
3.40 CNY−1.73%−0.06 CNY
Mua
28.642M97.384M3.147B CNY−0.15 CNY3.022K
002705GUANGDONG XINBAO E
17.72 CNY−1.06%−0.19 CNY
Bán
8.527M151.104M14.676B CNY14.061.27 CNY28.012K
002713DONG YI RI SHENG H
7.03 CNY−1.68%−0.12 CNY
Mua
28.605M201.094M3B CNY−0.54 CNY7.228K
002721BEIJING KINGEE CUL
3.68 CNY−4.17%−0.16 CNY
Mua
61.344M225.745M3.686B CNY−1.50 CNY1.34K
002731SHENYANG CUIHUA GO
16.35 CNY−1.51%−0.25 CNY
Bán
1.885M30.813M4.252B CNY191.460.09 CNY598
002751SHENZHEN ESUN DISP
7.25 CNY0.69%0.05 CNY
Bán
1.97M14.284M1.096B CNY−4.67 CNY828
002759GUANGDONG TONZE EL
17.58 CNY−0.68%−0.12 CNY
Theo dõi
3.959M69.607M7.231B CNY8.482.09 CNY1.249K
002790XIAMEN R AND T PLU
9.30 CNY−2.21%−0.21 CNY
Theo dõi
2.972M27.643M3.891B CNY22.010.44 CNY3.131K
002791GUANGDONG KINLONG
96.99 CNY−0.53%−0.52 CNY
Bán
1.124M109.023M31.353B CNY165.950.59 CNY15.226K
002798D&O HOME COLLECTI
8.47 CNY1.07%0.09 CNY
Mua
16.705M141.495M3.128B CNY−1.79 CNY6.864K
002853GUANGDONG PIANO CU
20.75 CNY−0.91%−0.19 CNY
Theo dõi
1.839M38.163M3.906B CNY−4.22 CNY2.495K
002862SHIFENG CULTURAL D
16.87 CNY5.57%0.89 CNY
Sức mua mạnh
7.414M125.081M1.902B CNY−0.01 CNY625
002888HIVI ACOUSTICS TEC
14.92 CNY0.20%0.03 CNY
Sức mua mạnh
6.798M101.432M2.228B CNY471.200.03 CNY778
002899IMPULSE (QINGDAO)
14.03 CNY0.94%0.13 CNY
Mua
2.75M38.584M1.668B CNY88.250.16 CNY1.505K
002959BEAR ELECTRIC APPL
67.14 CNY−1.26%−0.86 CNY
Theo dõi
938.546K63.014M10.578B CNY31.672.15 CNY4.013K
002981RISUNTEK INC
30.10 CNY0.40%0.12 CNY
Mua
1.845M55.519M2.878B CNY−0.07 CNY3.468K
002984QINGDAO SENTURY TI
29.27 CNY−1.45%−0.43 CNY
Bán
1.913M55.982M19.295B CNY23.071.30 CNY2.698K
003023CHENGDU RAINBOW AP
24.27 CNY−0.94%−0.23 CNY
Mua
4.614M111.972M2.581B CNY31.390.78 CNY3.357K
003041ZHEJIANG TRUELOVE
18.47 CNY−1.49%−0.28 CNY
Mua
1.983M36.618M2.25B CNY19.980.94 CNY1.567K
200012CSG HOLDING CO
3.04 HKD−0.65%−0.02 HKD
Mua
526.321K1.6M17.041B CNY4.770.58 CNY11.91K
200016KONKA GROUP
1.90 HKD−0.52%−0.01 HKD
Bán
156.6K297.54K8.996B CNY3.230.54 CNY16.238K
200017SHENZHEN CHINA BIC
1.32 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
178.138K235.142K2.336B CNY−0.01 CNY61
200045SHN TEXTILE HLDGS
4.23 HKD1.44%0.06 HKD
Sức mua mạnh
202.756K857.658K5.47B CNY49.760.08 CNY1.631K
200054CHONGQING JIANSHE
4.92 HKD−4.65%−0.24 HKD
Bán Mạnh
48.7K239.604K531.633M CNY−0.20 CNY794
200512TSANN KUEN (CHINA)
3.52 HKD−0.28%−0.01 HKD
Bán Mạnh
6.088K21.43K564.825M CNY6.070.53 CNY3.582K
200521CHANGHONG MEILING
2.22 HKD0.00%0.00 HKD
Mua
16.9K37.518K4.58B CNY13.010.15 CNY12.815K
200550JIANGLING MOTORS
6.68 HKD−0.30%−0.02 HKD
Bán
101.1K675.348K9.832B CNY5.991.01 CNY12.93K
200625CHONG QING CHANGAN
3.93 HKD−1.26%−0.05 HKD
Mua
2.56M10.06M122.617B CNY4.410.83 CNY42.444K
300074AVCON INFORMATION
4.22 CNY0.48%0.02 CNY
Mua
16.468M69.495M2.218B CNY−0.02 CNY899
300093GANSU JINGANG SOLA
43.97 CNY−0.72%−0.32 CNY
Bán
1.399M61.507M9.567B CNY−1.66 CNY652
300126KEN HOLDING CO LTD
6.48 CNY−0.61%−0.04 CNY
Mua
2.426M15.723M1.982B CNY195.210.03 CNY935
300167SHENZHEN DVISION
5.50 CNY1.66%0.09 CNY
Mua
9.413M51.769M1.951B CNY−0.84 CNY929
300201XUZHOU HANDLER SPE
3.11 CNY0.00%0.00 CNY
Mua
6.028M18.746M3.237B CNY21.980.14 CNY767
300329HAILUN PIANO CO LT
7.73 CNY−2.15%−0.17 CNY
Mua
7.806M60.34M1.998B CNY−0.43 CNY1.28K
300433LENS TECHNOLOGY CO
13.21 CNY−0.90%−0.12 CNY
Mua
45.866M605.895M66.296B CNY−0.09 CNY156.88K
300464GUANGDONG SACA PRE
6.52 CNY−1.51%−0.10 CNY
Mua
9.148M59.643M2.444B CNY−4.33 CNY1.778K
300526CHINA DIVE COMPANY
12.60 CNY1.20%0.15 CNY
Mua
4.253M53.592M2.543B CNY−0.27 CNY176
300566NINGBO EXCITON TEC
24.45 CNY−6.21%−1.62 CNY
Bán
13.727M335.637M6.876B CNY130.740.20 CNY757
300616GUANGZHOU SHANGPIN
21.77 CNY−2.94%−0.66 CNY
Bán
2.623M57.101M4.438B CNY−0.14 CNY15.567K
300640PROFIT CULTURAL AN
6.25 CNY−0.48%−0.03 CNY
Mua
7.121M44.507M1.932B CNY39.900.16 CNY333