Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

95
Cổ phiếu
935.572B
Giá trị vốn hóa thị trường
22.334M
Khối lượng
−4.09%
Thay đổi
−1.39%
Hiệu suất Tháng
+16.29%
Hiệu suất Năm
−2.76%
Hiệu suất YTD
           
000007 SHENZHEN QUANXINHA
9.11-0.65%-0.06Bán2.974M3.156B-0.57107.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
000428 HUATIAN HOTEL GP
2.54-3.05%-0.08Sức bán mạnh4.582M2.588B-0.454818.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
000430 ZHANG JIA JIE TOUR
4.91-3.73%-0.19Bán2.748M1.988B180.210.031139.00Dịch vụ tiêu dùng khác
000504 NANHUA BIO-MEDICIN
7.53-4.92%-0.39Sức bán mạnh2.042M2.346B-0.10365.00Xuất bản: Báo chí
000524 GUANGZHOU LINGNAN
7.14-0.83%-0.06Bán3.848M4.785B17.180.425919.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
000607 ZHEJIANG HUAMEI HO
4.73-5.02%-0.25Sức bán mạnh10.384M4.814B44.190.113155.00Xuất bản: Báo chí
000610 XI'AN TOURISM CO.
7.95-3.87%-0.32Bán7.305M1.882B19.140.43779.00Dịch vụ tiêu dùng khác
000613 HAINAN DADONGHAI
6.300.00%0.00Mua20.349M2.294B-0.00143.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
000665 HUBEI BROADCASTING
5.05-4.36%-0.23Sức bán mạnh8.474M4.866B53.390.138120.00Truyền hình cáp / Vệ tinh
000673 CONTEMPORARY EASTE
4.13-10.02%-0.46Sức bán mạnh5.010M3.269B-2.17575.00Phát thanh truyền hình
000719 CENTRAL CHINA LAND
7.26-3.71%-0.28Bán4.184M7.428B0.80Xuất bản: Sách / Tạp chí
000721 XI'AN CATERING CO.
3.98-3.63%-0.15Sức bán mạnh12.627M1.986B-0.023414.00Nhà hàng
000793 HUAWEN MEDIA GROUP
3.35-7.71%-0.28Bán68.612M6.691B-2.485247.00Xuất bản: Báo chí
000796 CAISSA TOSUN DEVEL
7.54-5.51%-0.44Bán13.262M6.055B64.980.126859.00Dịch vụ tiêu dùng khác
000802 BEIJING JINGXI CUL
10.00-4.12%-0.43Bán21.246M7.159B18.830.55671.00Dịch vụ tiêu dùng khác
000888 EMEI SHAN TOURISM
6.28-3.09%-0.20Sức bán mạnh6.766M3.309B15.060.432015.00Dịch vụ tiêu dùng khác
000917 HUNAN TV & BROADCA
6.38-5.62%-0.38Bán26.522M9.044B32.910.2112284.00Phát thanh truyền hình
001914 CHINA MERCHANTS P
19.80-2.70%-0.55Bán8.059M20.995B82.620.2519886.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
002033 LIJIANG YULONG TOU
5.80-1.86%-0.11Bán6.249M3.187B18.720.321689.00Dịch vụ tiêu dùng khác
002059 YUNNAN TOURISM CO
4.75-3.46%-0.17Sức bán mạnh4.377M4.809B6.780.732912.00Phim / Giải trí
002186 CHINA QUANJUDE GP
10.04-2.14%-0.22Sức bán mạnh1.911M3.097B-0.014817.00Nhà hàng
002238 SHENZHEN TOPWAY VI
8.06-4.62%-0.39Bán6.231M4.976B0.31Truyền hình cáp / Vệ tinh
002502 DINGLONG CULTURE C
2.99-0.99%-0.03Bán13.528M2.571B-2.07364.00Phim / Giải trí
002707 UTOUR GROUP CO LTD
5.50-7.56%-0.45Sức bán mạnh28.740M4.771B-0.095005.00Dịch vụ tiêu dùng khác
002739 WANDA FILM HOLDING
17.29-6.99%-1.30Bán50.071M35.936B41.220.4518036.00Phim / Giải trí
002858 SHANGHAI LISHENG R
14.08-4.28%-0.63Sức bán mạnh2.595M1.774B42.690.34348.00Sòng bạc /Trò chơi
002905 GUANGZHOU JINYI ME
14.42-5.63%-0.86Bán6.415M3.876B32.970.464982.00Phim / Giải trí
200613 HAINAN DADONGHAI
2.99-3.24%-0.10Bán315.500K970.698M-0.00143.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
300027 HUAYI BROTHERS MED
4.23-4.30%-0.19Bán48.690M11.707B-0.752010.00Phim / Giải trí
300133 ZHEJIANG HUACE FIL
7.73-6.30%-0.52Bán54.302M13.571B-0.071603.00Phim / Giải trí
300144 SONGCHENG PERFORMA
26.94-3.96%-1.11Bán26.836M39.133B28.900.971708.00Phim / Giải trí
300148 TANGEL CULTURE CO.
4.35-0.68%-0.03Mua47.541M3.570B-1.411097.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
300178 TEMPUS GLOBAL BUSI
4.27-9.92%-0.47Sức bán mạnh17.713M2.589B-0.432364.00Dịch vụ tiêu dùng khác
300251 BEIJING ENLIGHT ME
10.57-4.95%-0.55Bán58.052M31.008B165.480.07376.00Phim / Giải trí
300291 BEIJING HUALUBAINA
5.65-4.88%-0.29Sức bán mạnh11.056M4.619B-3.67216.00Phim / Giải trí
300336 SHANGHAI NEW CULTU
7.63-10.02%-0.85Mua134.844M6.152B-0.13314.00Phim / Giải trí
300359 QTONE EDUCATION GR
5.62-1.92%-0.11Sức bán mạnh8.951M3.564B-1.071777.00Dịch vụ tiêu dùng khác
300426 ZHEJIANG TALENT TE
5.53-5.47%-0.32Bán9.569M2.250B-2.68343.00Phim / Giải trí
300431 BAOFENG GROUP CO L
3.06-4.67%-0.15Sức bán mạnh13.140M1.008B-4.63651.00Phim / Giải trí
300528 OMNIJOI MEDIA CORP
6.79-5.03%-0.36Bán4.207M2.530B-1.801641.00Phim / Giải trí
300556 SILKROAD VISION TE
17.00-3.74%-0.66Bán3.947M1.913B68.960.261890.00Phim / Giải trí
300654 ASTRO-CENTURY EDUC
10.73-3.42%-0.38Sức bán mạnh2.336M1.502B51.960.21541.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
600037 BEIJING GEHUA CATV NETWORK
9.13-4.80%-0.46Bán17.230M12.707B21.530.453721.00Truyền hình cáp / Vệ tinh
600054 HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
8.70-2.79%-0.25Bán6.125M6.346B13.210.683417.00Dịch vụ tiêu dùng khác
600088 CHINA TELEVISION MEDIA,LTD.
14.78-5.74%-0.90Bán13.127M5.878B55.250.28Phim / Giải trí
600138 CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.
11.40-3.88%-0.46Sức bán mạnh21.306M8.252B14.410.829469.00Dịch vụ tiêu dùng khác
600258 BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD
17.20-4.28%-0.77Bán19.053M16.837B22.710.7924861.00Dịch vụ tiêu dùng khác
600358 CHINA UNITED TRAVEL COMPANY LIMITED
3.88-9.98%-0.43Sức bán mạnh11.128M1.959B-0.14148.00Dịch vụ tiêu dùng khác
600373 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP
14.37-4.58%-0.69Bán32.548M19.461B12.301.226092.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
600421 HUBEI YANGFANG HOLDING CO.,LTD.
9.091.45%0.13Mua926.200K1.778B-0.0573.00Dịch vụ tiêu dùng khác
600515 HNA INFRASTRUCTURE INVESTMENT GROUP CO., LTD
4.95-7.13%-0.38Mua57.587M19.343B17.120.319851.00Dịch vụ tiêu dùng khác
600551 TIME PUBLISHING & MEDIA
7.90-4.59%-0.38Bán3.187M3.826B13.120.632907.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
600576 ZHEJIANG SUNRIVER CULTURE CO.,LTD
4.28-3.60%-0.16Bán9.184M2.651B-0.00200.00Phim / Giải trí
600593 DALIAN SUNAISA TOURISM HOLDINGS CO.,LTD
40.60-3.45%-1.45Bán1.222M5.229B137.550.31630.00Phim / Giải trí
600633 ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD.
9.20-2.95%-0.28Bán12.661M11.645B24.800.382781.00Xuất bản: Báo chí
600637 ORIENTAL PEARL GROUP
10.62-1.30%-0.14Mua34.185M36.068B20.240.535323.00Truyền hình cáp / Vệ tinh
600650 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT CO.,LTD
9.90-2.56%-0.26Bán2.047M5.461B20.910.498806.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
600706 XI’AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.
8.11-4.14%-0.35Bán3.343M1.747B27.940.304355.00Dịch vụ tiêu dùng khác
600715 CULTURAL INVESTMENT HOLDINGS
3.30-2.08%-0.07Bán15.218M6.121B-0.362075.00Phim / Giải trí
600749 TIBET TOURISM CO.,LTD
9.02-2.70%-0.25Sức bán mạnh1.606M2.047B82.990.11514.00Dịch vụ tiêu dùng khác
600754 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT CO.,LTD.
26.05-5.27%-1.45Bán7.939M24.954B24.311.1340558.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
600757 CHANGJIANG PUBLISHING & MEDIA CO.,LTD
5.87-4.71%-0.29Bán11.517M7.124B10.100.614441.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
600825 SHANGHAI XINHUA MEDIA CO., LTD
5.27-5.22%-0.29Bán12.298M5.507B206.690.031709.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
600831 SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP)CO.LTD
9.20-7.72%-0.77Sức bán mạnh32.131M6.521B100.710.106979.00Phát thanh truyền hình
600936 GUANGXI RADIO & TELEVISION INFORMAT
3.72-2.87%-0.11Bán4.552M6.216B-0.014777.00Phát thanh truyền hình
600959 JIANGSU BROADCASTING CABLE INFORMATION NETWORK CORPORATION LIMITED
3.81-2.81%-0.11Sức bán mạnh24.443M19.053B39.440.1019108.00Xuất bản: Báo chí
600977 CHINA FILM
13.81-4.76%-0.69Sức bán mạnh26.528M25.783B25.290.574303.00Phim / Giải trí
600996 GUIZHOU BC&TV INFORMATION NETWORK CO.,LTD
8.23-6.37%-0.56Bán13.184M8.655B39.850.226423.00Phát thanh truyền hình
601007 JINLING HOTEL CORPORATION,LTD.
8.51-4.92%-0.44Bán1.432M2.553B34.720.261374.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
601019 SHANDONG PUBLISHING&MEDIA CO.,LTD
6.78-1.88%-0.13Sức bán mạnh5.450M14.149B9.910.7010239.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
601098 CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO.,LTD.
12.24-3.32%-0.42Bán4.825M21.983B17.670.7213490.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
601595 SHANGHAI FILM CORPORATION
13.52-4.45%-0.63Sức bán mạnh4.531M5.050B20.630.691293.00Phim / Giải trí
601858 CHINA SCIENCE PUBLISHING & MEDIA LTD.
11.29-4.89%-0.58Bán5.314M8.925B20.370.581393.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
601888 CHINA LNTERNATIONNAL TRAVEL SERVICE CORPORATION LIMITED
82.00-3.05%-2.58Sức bán mạnh24.809M160.103B36.022.3518051.00Dịch vụ tiêu dùng khác
601900 SOUTHERN PUBLISHING AND MEDIA COMPANY LIMITED
9.32-2.00%-0.19Bán3.312M8.349B10.930.875171.00Xuất bản: Báo chí
601928 JIANGSU PHOENIX PUBLISHING&MEDIA CORPORATION LIMITED
7.13-3.39%-0.25Sức bán mạnh11.253M18.145B13.620.546557.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
601929 JISHI MEDIA
2.08-4.59%-0.10Sức bán mạnh20.666M6.471B28.910.087219.00Truyền hình cáp / Vệ tinh
601949 CHINA PUBLISHING & MEDIA HOLDINGS
6.22-4.60%-0.30Bán12.675M11.336B16.390.404033.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
601999 NORTHERN UNITED PUBLISHING & MEDIA (GROUP) COMPANY LIMITED
7.6810.03%0.70Mua12.516M4.231B24.580.282247.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
603000 PEOPLE.CN CO.,LTD
21.24-4.84%-1.08Bán29.903M23.485B102.900.222843.00Xuất bản: Báo chí
603038 DONGGUAN HUALI INDUSTRIES CO.,LTD.
14.49-2.49%-0.37Bán938.356K1.899B21.590.691057.00Dịch vụ tiêu dùng khác
603043 GUANGZHOU RESTAURANT GROUP CO.,LTD.
26.61-4.25%-1.18Bán2.909M10.750B27.311.024523.00Nhà hàng
603096 THINKINGDOM MEDIA GROUP LTD.
57.43-0.09%-0.05Sức bán mạnh1.114M7.733B30.651.88508.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
603099 CHANGBAI SHAN TOURISM COMPANY LIMITED
8.65-5.46%-0.50Bán3.307M2.307B33.550.271319.00Dịch vụ tiêu dùng khác
603103 HENGDIAN ENTERTAINMENT CO.,LTD
15.97-2.92%-0.48Bán6.430M10.128B40.440.417434.00Phim / Giải trí
603136 JIANGSU TIANMU LAKE TOURISM CO.,LTD
22.88-3.66%-0.87Bán1.699M2.654B23.181.021176.00Dịch vụ tiêu dùng khác
603377 EASTERN PIONEER DRIVING SCHOOL
17.22-4.23%-0.76Sức bán mạnh5.945M10.125B47.340.384640.00Dịch vụ tiêu dùng khác
603721 TVZONE MEDIA CO LTD
24.72-7.14%-1.90Bán4.267M3.214B-0.04479.00Phim / Giải trí
603869 ENC DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD
11.18-3.54%-0.41Bán2.647M5.585B24.040.482184.00Dịch vụ tiêu dùng khác
603888 XINHUANETCO.,LTD.
27.85-9.99%-3.09Mua21.884M14.455B60.040.521916.00Xuất bản: Báo chí
603999 DUZHE PUBLISHING&MEDIA CO.,LTD.
7.59-5.12%-0.41Bán13.211M4.372B74.420.11426.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
900914 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT CO.,LTD
0.88-1.57%-0.01Sức bán mạnh169.500K3.356B1.760.518806.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
900929 SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD
1.53-5.37%-0.09Bán299.657K1.407B3.230.50816.00Dịch vụ tiêu dùng khác
900934 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT CO.,LTD.
1.75-4.79%-0.09Bán875.463K11.611B1.561.1740558.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
900942 HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
0.85-4.61%-0.04Bán426.039K4.286B1.270.703417.00Dịch vụ tiêu dùng khác
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất