Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

89
Cổ phiếu
966.997B
Giá trị vốn hóa thị trường
39.602M
Khối lượng
−0.88%
Thay đổi
−5.18%
Hiệu suất Tháng
+60.54%
Hiệu suất Năm
+40.87%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
000007SHENZHEN QUANXINHA
3.81 CNY−2.56%−0.10 CNY
Bán
7.382M28.125M CNY1.355B CNY39.560.10 CNY82
000156WASU MEDIA HOLDING
9.57 CNY2.24%0.21 CNY
Mua
19.299M184.688M CNY17.343B CNY22.300.43 CNY12.26K
000428HUATIAN HOTEL GP
4.37 CNY2.34%0.10 CNY
Theo dõi
17.039M74.463M CNY4.351B CNY31.800.14 CNY3.354K
000430ZHANG JIA JIE TOUR
7.87 CNY3.15%0.24 CNY
Mua
12.247M96.385M CNY3.089B CNY−0.56 CNY989
000524GUANGZHOU LINGNAN
10.63 CNY2.11%0.22 CNY
Mua
4.717M50.14M CNY6.977B CNY−0.14 CNY4.515K
000607ZHEJIANG HUAMEI HO
6.14 CNY5.68%0.33 CNY
Sức mua mạnh
58.576M359.654M CNY5.913B CNY65.810.09 CNY3.124K
000610XI'AN TOURISM CO.
16.52 CNY1.66%0.27 CNY
Mua
24.492M404.6M CNY3.847B CNY−0.69 CNY402
000665HUBEI BROADCASTING
5.74 CNY0.88%0.05 CNY
Theo dõi
19.003M109.075M CNY6.454B CNY−0.52 CNY7.033K
000719CENTRAL CHINA LAND
13.19 CNY6.11%0.76 CNY
Sức mua mạnh
33.432M440.963M CNY12.718B CNY13.021.01 CNY13.315K
000721XI'AN CATERING CO.
12.04 CNY0.42%0.05 CNY
Theo dõi
31.882M383.856M CNY6.881B CNY−0.35 CNY3.624K
000793HUAWEN MEDIA GROUP
2.43 CNY2.10%0.05 CNY
Bán
43.57M105.876M CNY4.753B CNY−0.33 CNY518
000796CAISSA TOSUN DEVEL
3.56 CNY3.19%0.11 CNY
Theo dõi
9.221M32.826M CNY2.767B CNY−0.86 CNY2.946K
000802BEIJING JINGXI CUL
7.55 CNY10.06%0.69 CNY
Sức mua mạnh
55.352M417.905M CNY4.911B CNY−0.07 CNY53
000888EMEI SHAN TOURISM
12.65 CNY10.00%1.15 CNY
Sức mua mạnh
47.116M596.019M CNY6.06B CNY−0.15 CNY1.981K
000889ZJBC INFORMATION T
1.59 CNY5.30%0.08 CNY
Theo dõi
16.921M26.905M CNY1.411B CNY−0.08 CNY3.855K
000978GUILIN TOURISM COR
7.83 CNY3.16%0.24 CNY
Mua
11.947M93.541M CNY3.553B CNY−0.50 CNY1.984K
001330BONA FILM GROUP CO
9.58 CNY2.46%0.23 CNY
Mua
22.703M217.493M CNY12.852B CNY1.573K
002033LIJIANG YULONG TOU
10.60 CNY2.81%0.29 CNY
Mua
19.665M208.449M CNY5.665B CNY66.830.16 CNY1.576K
002059YUNNAN TOURISM CO
6.53 CNY1.56%0.10 CNY
Mua
10.885M71.081M CNY6.51B CNY−0.29 CNY1.757K
002159W/SANTE CABLEWAYS
18.08 CNY3.43%0.60 CNY
Sức mua mạnh
9.614M173.814M CNY3.099B CNY−0.15 CNY1.1K
002186CHINA QUANJUDE GP
12.34 CNY0.98%0.12 CNY
Theo dõi
7.294M90.007M CNY3.751B CNY−0.72 CNY2.985K
002238SHENZHEN TOPWAY VI
7.48 CNY2.47%0.18 CNY
Mua
9.549M71.424M CNY5.859B CNY52.820.14 CNY2.107K
002343CIWEN MEDIA CO LTD
8.79 CNY3.17%0.27 CNY
Sức mua mạnh
47.66M418.927M CNY4.047B CNY246.910.04 CNY121
002638DONGGUAN KINGSUN O
3.33 CNY9.90%0.30 CNY
Sức mua mạnh
99.752M332.173M CNY4.383B CNY23.190.14 CNY743
002707UTOUR GROUP CO LTD
7.77 CNY1.30%0.10 CNY
Theo dõi
16.984M131.964M CNY6.077B CNY−0.44 CNY1.745K
002739WANDA FILM HOLDING
12.54 CNY1.54%0.19 CNY
Bán
37.33M468.12M CNY26.031B CNY−0.75 CNY10.804K
002786SHENZHEN SILVER BA
5.76 CNY0.35%0.02 CNY
Mua
8.265M47.606M CNY2.845B CNY−0.89 CNY5.099K
002858LISHENG SPORTS(SHA
26.23 CNY5.34%1.33 CNY
Mua
12.564M329.548M CNY3.873B CNY−0.33 CNY429
002905GUANGZHOU JINYI ME
9.59 CNY5.27%0.48 CNY
Sức mua mạnh
9.425M90.384M CNY3.428B CNY−0.85 CNY2.465K
300027HUAYI BROTHERS MED
3.10 CNY2.99%0.09 CNY
Mua
115.914M359.332M CNY8.337B CNY−0.31 CNY538
300133ZHEJIANG HUACE FIL
8.06 CNY4.00%0.31 CNY
Mua
70.106M565.054M CNY14.733B CNY34.580.23 CNY545
300144SONGCHENG PERFORMA
12.99 CNY0.46%0.06 CNY
Theo dõi
39.598M514.373M CNY33.809B CNY313.010.04 CNY840
300182BEIJING JETSEN TEC
6.72 CNY2.13%0.14 CNY
Sức mua mạnh
167.297M1.124B CNY17.302B CNY47.320.15 CNY321
300247YOUNGY HEALTH CO L
3.64 CNY0.83%0.03 CNY
Mua
9.722M35.389M CNY2.903B CNY22.110.16 CNY483
300251BEIJING ENLIGHT ME
9.20 CNY3.84%0.34 CNY
Mua
58.53M538.475M CNY25.992B CNY−0.23 CNY578
300291BEIJING BAINATION
7.97 CNY10.69%0.77 CNY
Sức mua mạnh
100.489M800.899M CNY6.78B CNY313.780.03 CNY248
300426ZHEJIANG TALENT TE
16.18 CNY3.98%0.62 CNY
Sức mua mạnh
25.644M414.921M CNY6.07B CNY85.560.19 CNY130
300528OMNIJOI MEDIA CORP
9.42 CNY3.52%0.32 CNY
Mua
13.146M123.84M CNY3.391B CNY−0.86 CNY1.227K
300654ASTRO-CENTURY EDUC
17.29 CNY−0.46%−0.08 CNY
Mua
39.957M690.857M CNY6.256B CNY168.850.10 CNY697
300788CITIC PRESS CORPOR
39.50 CNY6.21%2.31 CNY
Sức mua mạnh
13.418M530.027M CNY7.072B CNY59.080.67 CNY1.076K
301025DOOK MEDIA GROUP L
14.51 CNY3.35%0.47 CNY
Mua
19.359M280.894M CNY5.62B CNY95.780.15 CNY296
301073SSAW HOTELS & RESO
55.63 CNY2.17%1.18 CNY
Theo dõi
2.235M124.307M CNY7.059B CNY226.780.25 CNY698
301215CATARC AUTOMOTIVE
6.15 CNY−0.32%−0.02 CNY
Mua
13.113M80.645M CNY8.159B CNY52.650.12 CNY101
301231RONSHIN GROUP
42.84 CNY3.55%1.47 CNY
Mua
9.822M420.769M CNY3.492B CNY443
301297FERROTEC (AN HUI)
25.94 CNY4.09%1.02 CNY
Sức mua mạnh
24.393M632.742M CNY8.433B CNY1.261K
600054HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
13.63 CNY4.60%0.60 CNY
Sức mua mạnh
14.883M202.85M CNY7.879B CNY608.480.02 CNY3.481K
600088CHINA TELEVISION MEDIA,LTD.
15.40 CNY3.29%0.49 CNY
Mua
35.775M550.935M CNY5.93B CNY−0.08 CNY1.335K
600136WUHAN DDMC CULTURE
2.87 CNY5.13%0.14 CNY
Sức mua mạnh
14.953M42.915M CNY1.588B CNY−8.94 CNY98
600138CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.
13.32 CNY2.07%0.27 CNY
Mua
17.66M235.226M CNY9.446B CNY−0.31 CNY6.779K
600258BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD
20.54 CNY1.78%0.36 CNY
Theo dõi
14.096M289.523M CNY22.465B CNY−0.24 CNY12.543K
600373CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP
17.20 CNY3.49%0.58 CNY
Sức mua mạnh
24.43M420.2M CNY22.521B CNY11.821.45 CNY6.633K
600551TIME PUBLISHING & MEDIA
12.65 CNY5.07%0.61 CNY
Sức mua mạnh
8.562M108.304M CNY5.572B CNY17.510.72 CNY2.255K
600576ZHEJIANG SUNRIVER CULTURE TOURISM CO.,
8.79 CNY2.45%0.21 CNY
Mua
9.933M87.314M CNY9.158B CNY197.530.04 CNY436
600593DALIAN SUNAISA TOURISM HOLDINGS CO.,LTD
15.00 CNY3.52%0.51 CNY
Sức mua mạnh
2.57M38.555M CNY1.866B CNY−1.94 CNY488
600637ORIENTAL PEARL GROUP
8.54 CNY−0.12%−0.01 CNY
Mua
31.804M271.602M CNY29.194B CNY115.090.07 CNY6.83K
600706XI’AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.
16.55 CNY2.41%0.39 CNY
Mua
25.318M419.01M CNY4.122B CNY−0.74 CNY3.714K
600715CULTURAL INVESTMENT HOLDINGS
2.50 CNY1.63%0.04 CNY
Sức mua mạnh
115.071M287.678M CNY4.563B CNY−0.41 CNY1.168K
600749TIBET TOURISM CO.,LTD
13.34 CNY4.14%0.53 CNY
Sức mua mạnh
10.425M139.067M CNY2.85B CNY−0.07 CNY512
600754SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO.,LTD.
47.88 CNY3.55%1.64 CNY
Theo dõi
10.515M503.441M CNY44.32B CNY140.820.34 CNY29.82K
600757CHANGJIANG PUBLISHING & MEDIA CO.,LTD
10.16 CNY4.21%0.41 CNY
Mua
81.427M827.296M CNY11.833B CNY15.010.68 CNY4.967K
600831SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP)CO.LTD
6.42 CNY2.56%0.16 CNY
Mua
27.379M175.773M CNY4.448B CNY155.450.04 CNY6.593K
600936GUANGXI RADIO & TELEVISION INFORMAT
4.28 CNY3.88%0.16 CNY
Sức mua mạnh
15.296M65.465M CNY6.885B CNY−0.61 CNY4.541K
600959JIANGSU BROADCASTING CABLE INFORMATION NETWORK CORPORATION LIMITED
3.69 CNY1.93%0.07 CNY
Sức mua mạnh
52.668M194.344M CNY18.103B CNY56.080.07 CNY17.495K
600977CHINA FILM
15.07 CNY2.38%0.35 CNY
Mua
41.065M618.846M CNY27.482B CNY−0.08 CNY3.091K
600996GUIZHOU BC&TV INFORMATION NETWORK CO.,LTD
10.08 CNY0.30%0.03 CNY
Bán
16.788M169.223M CNY12.136B CNY−0.02 CNY6.259K
601007JINLING HOTEL CORPORATION,LTD.
9.35 CNY1.85%0.17 CNY
Mua
5.477M51.21M CNY3.58B CNY59.940.16 CNY1.581K
601019SHANDONG PUBLISHING&MEDIA CO.,LTD
10.64 CNY3.91%0.40 CNY
Mua
23.187M246.705M CNY21.37B CNY13.220.80 CNY9.224K
601098CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO.,LTD.
13.56 CNY1.95%0.26 CNY
Sức mua mạnh
15.778M213.953M CNY23.887B CNY16.490.82 CNY13.107K
601595SHANGHAI FILM CORPORATION
34.68 CNY9.99%3.15 CNY
Sức mua mạnh
29.223M1.013B CNY14.132B CNY−0.66 CNY672
601858CHINA SCIENCE PUBLISHING & MEDIA LTD.
42.49 CNY5.88%2.36 CNY
Mua
38.347M1.629B CNY31.723B CNY68.200.62 CNY1.379K
601900SOUTHERN PUBLISHING AND MEDIA COMPANY LIMITED
25.90 CNY1.69%0.43 CNY
Mua
71.353M1.848B CNY22.816B CNY22.391.16 CNY7.158K
601921ZHEJIANG PUBLISHING & MEDIA
10.25 CNY3.54%0.35 CNY
Mua
45.498M466.349M CNY22B CNY15.880.65 CNY6.976K
601928JIANGSU PHOENIX PUBLISHING&MEDIA CORPORATION LIMITED
13.47 CNY2.75%0.36 CNY
Mua
27.195M366.316M CNY33.364B CNY16.400.82 CNY7.125K
601949CHINA PUBLISHING & MEDIA HOLDINGS
13.89 CNY9.98%1.26 CNY
Mua
134.323M1.866B CNY23.018B CNY37.230.37 CNY3.904K
601999NORTHERN UNITED PUBLISHING & MEDIA (GROUP) COMPANY LIMITED
7.57 CNY6.02%0.43 CNY
Sức mua mạnh
38.314M290.037M CNY3.934B CNY52.500.14 CNY2.09K
603000PEOPLE.CN CO.,LTD
21.10 CNY10.01%1.92 CNY
Sức mua mạnh
79.178M1.671B CNY21.207B CNY66.440.32 CNY3.215K
603043GUANGZHOU RESTAURANT GROUP CO.,LTD.
28.57 CNY−0.21%−0.06 CNY
Bán
1.691M48.326M CNY16.284B CNY30.180.95 CNY5.846K
603096THINKINGDOM MEDIA GROUP LTD.
22.98 CNY3.00%0.67 CNY
Mua
5.782M132.874M CNY3.563B CNY26.130.88 CNY501
603103HENGDIAN ENTERTAINMENT CO.,LTD
17.10 CNY3.57%0.59 CNY
Mua
5.352M91.512M CNY10.471B CNY−0.38 CNY4.992K
603136JIANGSU TIANMU LAKE TOURISM CO.,LTD
28.46 CNY3.64%1.00 CNY
Mua
4.206M119.689M CNY5.116B CNY87.010.33 CNY1.205K
603230INNER MONGOLIA XINHUA DISTRIBUTION GROUP CO.,LTD.
14.13 CNY2.99%0.41 CNY
Sức mua mạnh
13.34M188.5M CNY4.85B CNY16.830.84 CNY1.841K
603721TVZONE MEDIA
19.84 CNY9.98%1.80 CNY
Sức mua mạnh
18.545M367.938M CNY2.345B CNY119.950.17 CNY382
603999DUZHE PUBLISHING&MEDIA CO.,LTD.
7.19 CNY4.35%0.30 CNY
Mua
16.948M121.859M CNY3.969B CNY47.620.15 CNY502
605108TONGQINGLOU CATERING CORPORATION LIMITED.
33.43 CNY1.70%0.56 CNY
Theo dõi
2.084M69.665M CNY8.546B CNY60.750.55 CNY5.798K
605577HEILONGJIANG PUBLISHING & MEDIA
12.89 CNY3.87%0.48 CNY
Sức mua mạnh
9.729M125.408M CNY5.516B CNY11.921.08 CNY2.837K
688129DONGLAI COATING TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD
14.06 CNY−0.42%−0.06 CNY
Mua
241.12K3.39M CNY1.694B CNY78.420.18 CNY727
900929SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD
1.480 USD0.20%0.003 USD
Bán
31.7K46.916K USD1.387B CNY−0.50 CNY432
900934SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO.,LTD.
1.879 USD0.91%0.017 USD
Theo dõi
152.943K287.38K USD44.32B CNY38.110.34 CNY29.82K
900942HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
0.788 USD1.16%0.009 USD
Mua
216.506K170.607K USD7.879B CNY246.250.02 CNY3.481K