Dịch vụ Khách hàng

Các công ty Trung Quốc tham gia một lĩnh vực: dịch vụ khách hàng

Những Các công ty Trung Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ khách hàng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như WANDA FILM HOLDING, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như TIBET TOURISM CO.,LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
002739WANDA FILM HOLDING
29.879 B CNY13.69 CNY−0.15%3.19 M0.1232.340.42 CNY0.00%
Sức mua mạnh
900934SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO.,LTD.
29.191 B CNY1.584 USD+0.89%84.2 K0.4111.421.00 CNY+181.34%0.54%
600754SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO.,LTD.
29.191 B CNY30.57 CNY+1.90%7.748 M0.6230.820.99 CNY+191.74%0.20%
Mua
601928JIANGSU PHOENIX PUBLISHING&MEDIA CORPORATION LIMITED
27.536 B CNY11.11 CNY+2.68%4.867 M0.2510.011.11 CNY+35.16%4.62%
Sức mua mạnh
300144SONGCHENG PERFORMA
27.432 B CNY10.56 CNY+0.86%20.867 M0.88339.550.03 CNY−25.06%0.48%
Sức mua mạnh
300251BEIJING ENLIGHT ME
26.432 B CNY8.96 CNY−0.55%9.602 M0.2536.250.25 CNY0.55%
Sức mua mạnh
601019SHANDONG PUBLISHING&MEDIA CO.,LTD
24.772 B CNY11.97 CNY+0.84%2.092 M0.1310.521.14 CNY+41.44%3.29%
Sức mua mạnh
000069SHENZHEN OVERSEAS
24.251 B CNY3.01 CNY−2.27%58.111 M0.78−0.81 CNY+42.54%0.00%
Theo dõi
600637ORIENTAL PEARL GROUP
22.76 B CNY6.79 CNY+0.30%4.946 M0.2148.950.14 CNY+86.93%1.99%
Theo dõi
601098CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO.,LTD.
22.45 B CNY12.76 CNY+2.08%3.896 M0.2712.791.00 CNY+21.32%4.80%
Sức mua mạnh
600977CHINA FILM
21.881 B CNY11.74 CNY+0.17%2.003 M0.22122.930.10 CNY0.00%
Mua
600373CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP
21.396 B CNY16.28 CNY+3.10%3.9 M0.2212.241.33 CNY−8.56%4.75%
601921ZHEJIANG PUBLISHING & MEDIA
20.6 B CNY8.84 CNY−4.64%8.889 M0.5513.330.66 CNY+2.73%3.78%
Mua
601858CHINA SCIENCE PUBLISHING & MEDIA LTD.
17.834 B CNY22.73 CNY+0.75%1.598 M0.2135.800.64 CNY+1.93%1.23%
600258BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD
16.698 B CNY15.15 CNY+0.80%10.367 M0.5620.180.75 CNY0.00%
Mua
600959JIANGSU BROADCASTING CABLE INFORMATION NETWORK CORPORATION LIMITED
15.102 B CNY3.03 CNY+0.33%5.994 M0.2547.940.06 CNY−3.95%0.66%
3300133ZHEJIANG HUACE FIL
14.277 B CNY7.50 CNY−0.13%20.574 M0.1352.890.14 CNY−39.17%0.29%
Mua
000156WASU MEDIA HOLDING
13.582 B CNY7.38 CNY+0.68%1.585 M0.1521.160.35 CNY−18.74%3.00%
601949CHINA PUBLISHING & MEDIA HOLDINGS
13.29 B CNY7.04 CNY+0.86%3.239 M0.2114.240.49 CNY+32.48%1.55%
300182BEIJING JETSEN TEC
13.281 B CNY4.95 CNY−1.00%16.238 M0.2032.590.15 CNY+6.97%0.00%
Sức mua mạnh
6601595SHANGHAI FILM CORPORATION
12.016 B CNY27.03 CNY+0.82%1.44 M0.1688.360.31 CNY0.00%
Mua
6601900SOUTHERN PUBLISHING AND MEDIA COMPANY LIMITED
12.013 B CNY13.49 CNY+0.60%4.2 M0.399.891.36 CNY+17.90%3.50%
Sức mua mạnh
0000719CENTRAL CHINA LAND
10.641 B CNY10.42 CNY+0.19%1.768 M0.148.071.29 CNY+27.35%3.65%
Mua
603043GUANGZHOU RESTAURANT GROUP CO.,LTD.
10.318 B CNY18.37 CNY+1.27%1.186 M0.3418.930.97 CNY+2.54%2.21%
Mua
603103HENGDIAN ENTERTAINMENT CO.,LTD
9.792 B CNY15.49 CNY+0.32%461.6 K0.1441.770.37 CNY0.00%
Mua
600757CHANGJIANG PUBLISHING & MEDIA CO.,LTD
9.309 B CNY7.72 CNY+0.65%4.249 M0.3410.500.73 CNY+8.54%4.17%
0001330BONA FILM GROUP CO
8.962 B CNY6.45 CNY−1.07%2.775 M0.15−0.32 CNY0.00%
Sức mua mạnh
6600996GUIZHOU BC&TV INFORMATION NETWORK CO.,LTD
8.693 B CNY7.05 CNY−1.81%3.483 M0.37−1.30 CNY−6719.90%0.00%
605577HEILONGJIANG PUBLISHING & MEDIA
7.707 B CNY17.38 CNY+0.23%862.7 K0.1422.700.77 CNY−29.17%0.63%
6600088CHINA TELEVISION MEDIA,LTD.
7.676 B CNY19.32 CNY+0.10%2.977 M0.2031.510.61 CNY0.00%
6600138CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.
7.6 B CNY10.72 CNY+2.10%16.206 M0.9245.690.23 CNY0.00%
Mua
0002238SHENZHEN TOPWAY VI
7.568 B CNY9.46 CNY+0.32%1.449 M0.1569.760.14 CNY−4.24%1.06%
900942HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
7.372 B CNY0.800 USD+2.17%274.652 K0.3410.880.53 CNY+2196.88%0.00%
Mua
600054HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
7.372 B CNY12.34 CNY+3.01%9.251 M1.1723.450.53 CNY+2249.11%0.00%
Mua
3301215CATARC AUTOMOTIVE
7.035 B CNY5.37 CNY+0.94%2.456 M0.1845.280.12 CNY+1.54%1.02%
605108TONGQINGLOU CATERING CORPORATION LIMITED.
6.656 B CNY25.86 CNY+1.02%907.7 K0.3022.561.15 CNY+108.32%0.29%
Sức mua mạnh
0000524GUANGZHOU LINGNAN
6.555 B CNY10.30 CNY+5.32%22.221 M1.0681.940.13 CNY0.00%
Mua
0002707UTOUR GROUP CO LTD
6.427 B CNY6.84 CNY+2.24%28.98 M1.3668.740.10 CNY0.00%
Theo dõi
0000888EMEI SHAN TOURISM
6.391 B CNY12.68 CNY+4.53%39.11 M1.0128.810.44 CNY0.00%
Mua
600576ZHEJIANG SUNRIVER CULTURE TOURISM CO.,
6.009 B CNY5.71 CNY+1.42%5.564 M0.6745.570.13 CNY+181.57%0.00%
Mua
603099CHANGBAI SHAN TOURISM COMPANY LIMITED
5.835 B CNY23.05 CNY+5.35%10.769 M0.9540.200.57 CNY0.00%
Mua
3300027HUAYI BROTHERS MED
5.65 B CNY1.97 CNY−3.43%29.269 M0.69−0.20 CNY+36.46%0.00%
Bán Mạnh
3301297FERROTEC (AN HUI)
5.58 B CNY20.77 CNY+0.53%896 K0.1873.240.28 CNY0.39%
0002033LIJIANG YULONG TOU
5.522 B CNY9.81 CNY−2.39%15.311 M0.8323.640.42 CNY+161.66%2.49%
Mua
600551TIME PUBLISHING & MEDIA
5.355 B CNY11.58 CNY+0.09%870.6 K0.1310.591.09 CNY+51.43%2.16%
Sức mua mạnh
0002059YUNNAN TOURISM CO
5.244 B CNY5.26 CNY+1.54%10.685 M0.88−0.43 CNY−48.51%0.00%
3300788CITIC PRESS CORPOR
5.208 B CNY27.53 CNY+0.51%404.7 K0.1046.650.59 CNY−11.74%1.29%
Mua
0000796CAISSA TOSUN DEVEL
5.081 B CNY3.21 CNY+1.26%4.879 M0.627.600.42 CNY0.00%
Bán Mạnh
0002786SHENZHEN SILVER BA
5.07 B CNY10.18 CNY−0.49%2.743 M0.1518.920.54 CNY0.00%
0000721XI'AN CATERING CO.
4.895 B CNY8.63 CNY+1.17%9.436 M0.52−0.20 CNY+42.22%0.00%
3301073SSAW HOTELS & RESO
4.741 B CNY25.65 CNY+5.21%6.498 M1.07160.410.16 CNY−2.20%0.36%
Mua
603230INNER MONGOLIA XINHUA DISTRIBUTION GROUP CO.,LTD.
4.72 B CNY13.36 CNY+0.07%745.6 K0.1415.700.85 CNY+1.36%1.12%
3300291BEIJING BAINATION
4.633 B CNY4.90 CNY−0.41%3.205 M0.13−0.18 CNY−804.72%0.00%
Mua
3301025DOOK MEDIA GROUP L
4.419 B CNY10.94 CNY−0.91%1.926 M0.12−0.01 CNY−108.71%0.98%
0000665HUBEI BROADCASTING
4.379 B CNY3.84 CNY−0.52%2.987 M0.30−0.57 CNY−10.59%0.00%
6600936GUANGXI RADIO & TELEVISION INFORMAT
4.345 B CNY2.60 CNY0.00%1.479 M0.21−0.45 CNY+26.17%0.00%
0000802BEIJING JINGXI CUL
4.116 B CNY5.56 CNY−3.30%5.189 M1.12−0.39 CNY−439.32%0.00%
0000607ZHEJIANG HUAMEI HO
3.979 B CNY3.88 CNY−0.77%2.096 M0.3053.080.07 CNY−14.70%0.00%
3300654ASTRO-CENTURY EDUC
3.639 B CNY9.92 CNY−0.80%2.836 M0.1386.870.11 CNY+11.52%0.47%
Mua
603721TVZONE MEDIA
3.587 B CNY27.32 CNY−0.98%2.124 M0.18−0.11 CNY−181.30%0.54%
600715CULTURAL INVESTMENT HOLDINGS
3.431 B CNY1.93 CNY+4.32%56.949 M0.74−0.90 CNY−34.12%0.00%
0002343CIWEN MEDIA CO LTD
3.367 B CNY7.04 CNY−0.71%5.596 M0.16307.420.02 CNY−35.67%0.00%
Sức mua mạnh
603136JIANGSU TIANMU LAKE TOURISM CO.,LTD
3.363 B CNY18.36 CNY+1.72%2.318 M0.7824.640.75 CNY+127.79%0.00%
Mua
0000428HUATIAN HOTEL GP
3.271 B CNY3.25 CNY+1.25%12.163 M0.67−0.13 CNY+59.97%0.00%
601999NORTHERN UNITED PUBLISHING & MEDIA (GROUP) COMPANY LIMITED
3.267 B CNY5.95 CNY+0.34%1.145 M0.2130.160.20 CNY+36.82%0.71%
603999DUZHE PUBLISHING&MEDIA CO.,LTD.
3.243 B CNY5.66 CNY+0.53%1.229 M0.2032.850.17 CNY+14.11%0.80%
0000610XI'AN TOURISM CO.
3.203 B CNY13.92 CNY+2.88%19.794 M0.96−0.65 CNY+4.99%0.00%
0000978GUILIN TOURISM COR
3.169 B CNY6.81 CNY+0.59%7.857 M0.90194.020.04 CNY0.00%
3300426ZHEJIANG TALENT TE
3.165 B CNY8.25 CNY+0.61%940.1 K0.1467.020.12 CNY−34.90%0.00%
600706XI’AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.
3.124 B CNY12.39 CNY+1.14%6.865 M0.59−0.79 CNY−6.98%0.00%
0002186CHINA QUANJUDE GP
3.118 B CNY10.41 CNY+1.96%3.504 M0.4848.280.22 CNY0.00%
603096THINKINGDOM MEDIA GROUP LTD.
2.959 B CNY18.84 CNY+1.67%505.94 K0.3318.391.02 CNY+16.48%4.32%
Mua
0002638DONGGUAN KINGSUN O
2.844 B CNY2.00 CNY+1.01%1.44 M0.14−0.14 CNY−194.01%0.00%
3300528OMNIJOI MEDIA CORP
2.787 B CNY7.46 CNY−0.27%1.336 M0.19−0.04 CNY+94.97%0.00%
6601007JINLING HOTEL CORPORATION,LTD.
2.765 B CNY7.13 CNY+0.56%3.176 M0.4948.840.15 CNY−6.41%1.41%
Mua
600749TIBET TOURISM CO.,LTD
2.728 B CNY13.10 CNY+6.85%20.764 M1.32861.840.02 CNY0.00%
0002905GUANGZHOU JINYI ME
2.725 B CNY7.25 CNY+0.14%1.02 M0.21250.870.03 CNY0.00%
600593DALIAN SUNAISA TOURISM HOLDINGS CO.,LTD
2.693 B CNY21.55 CNY+3.06%3.705 M0.5682.100.26 CNY0.00%
600831SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP)CO.LTD
2.664 B CNY3.67 CNY−2.13%7.457 M0.77−1.02 CNY−13051.90%0.53%
0002159W/SANTE CABLEWAYS
2.649 B CNY14.89 CNY−0.33%5.676 M1.1119.910.75 CNY0.00%
Mua
0000430ZHANG JIA JIE TOUR
2.619 B CNY6.66 CNY+2.94%20.03 M1.15−0.63 CNY−12.14%0.00%
3300247YOUNGY HEALTH CO L
2.404 B CNY2.98 CNY−0.33%3.487 M0.1566.220.05 CNY−72.66%0.00%
6600136WUHAN DDMC CULTURE
2.056 B CNY1.74 CNY+1.16%943.8 K0.091.001.74 CNY0.00%
0002858LISHENG SPORTS(SHA
1.948 B CNY12.20 CNY−0.08%1.059 M0.15−1.17 CNY−254.75%0.00%
6688129DONGLAI COATING TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD
1.743 B CNY14.77 CNY+2.07%231.505 K0.1825.160.59 CNY+417.64%0.00%
0000889ZJBC INFORMATION T
1.682 B CNY1.89 CNY+5.00%10.118 M0.46−0.13 CNY−62.44%0.00%
0000007SHENZHEN QUANXINHA
1.511 B CNY4.41 CNY+1.15%631.8 K0.2841.490.11 CNY0.00%
900929SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD
998.24 M CNY1.080 USD+3.55%44.3 K0.2952.940.15 CNY0.07%
3301231RONSHIN GROUP
900.021 M CNY17.95 CNY−0.28%271.4 K0.111602.680.01 CNY−95.98%0.89%