Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

94
Cổ phiếu
1297.280B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.212M
Khối lượng
+0.16%
Thay đổi
+1.10%
Hiệu suất Tháng
−5.54%
Hiệu suất Năm
−11.12%
Hiệu suất YTD
          
000007 SHENZHEN QUANXINHA
3.58-5.04%-0.19Sức bán mạnh10.077M1.306B-0.2876.00
000156 WASU MEDIA HOLDING
7.780.65%0.05Mua7.489M14.323B0.5512944.00
000428 HUATIAN HOTEL GP
3.583.17%0.11Mua15.780M3.536B-0.433845.00
000430 ZHANG JIA JIE TOUR
5.92-1.50%-0.09Bán9.461M2.433B-0.141074.00
000524 GUANGZHOU LINGNAN
6.93-0.29%-0.02Bán1.287M4.658B-0.305389.00
000607 ZHEJIANG HUAMEI HO
3.750.00%0.00Mua4.713M3.816B-0.263070.00
000610 XI'AN TOURISM CO.
8.73-2.13%-0.19Sức bán mạnh13.906M2.112B54.960.16491.00
000613 HAINAN DADONGHAI
3.622.26%0.08Bán3.483M1.090B-0.01120.00
000665 HUBEI BROADCASTING
3.840.52%0.02Mua3.286M3.751B-0.777726.00
000673 CONTEMPORARY EASTE
1.750.00%0.00Bán5.329M1.382B18.120.10265.00
000719 CENTRAL CHINA LAND
6.990.14%0.01Mua3.716M7.142B7.430.9414172.00
000721 XI'AN CATERING CO.
4.17-3.02%-0.13Mua17.196M2.146B124.640.033338.00
000793 HUAWEN MEDIA GROUP
2.600.39%0.01Mua28.677M5.173B-1.01652.00
000796 CAISSA TOSUN DEVEL
7.50-0.66%-0.05Bán7.843M6.054B-0.944270.00
000802 BEIJING JINGXI CUL
4.97-0.20%-0.01Mua3.517M3.565B-1.0480.00
000888 EMEI SHAN TOURISM
6.48-0.46%-0.03Mua10.157M3.430B27.250.242040.00
000889 ZJBC INFORMATION T
3.320.30%0.01Bán10.048M3.094B-0.034613.00
000917 HUNAN TV & BROADCA
6.612.01%0.13Mua25.208M9.186B-0.522115.00
001914 CHINA MERCHANTS P
13.07-2.32%-0.31Bán5.105M14.187B28.120.4839888.00
002023 SICHUAN HAITE HIGH
15.040.94%0.14Bán18.270M11.039B14.711.011256.00
002033 LIJIANG YULONG TOU
6.05-0.49%-0.03Sức bán mạnh6.012M3.341B31.920.191646.00
002059 YUNNAN TOURISM CO
5.09-1.17%-0.06Sức bán mạnh6.447M5.214B30.950.173178.00
002186 CHINA QUANJUDE GP
9.960.10%0.01Theo dõi2.543M3.054B-0.513584.00
002238 SHENZHEN TOPWAY VI
6.130.33%0.02Mua2.114M4.904B30.490.202211.00
002502 DINGLONG CULTURE C
6.4810.02%0.59Sức mua mạnh26.207M5.054B701.190.01326.00
002638 DONGGUAN KINGSUN O
2.042.51%0.05Mua31.524M2.997B-0.013484.00
002707 UTOUR GROUP CO LTD
4.91-2.39%-0.12Bán14.306M4.448B-1.613089.00
002739 WANDA FILM HOLDING
15.022.81%0.41Mua26.236M32.591B-2.1211561.00
002786 SHENZHEN SILVER BA
6.931.46%0.10Bán3.027M3.385B-1.176174.00
002858 SHANGHAI LISHENG R
14.66-0.14%-0.02Sức bán mạnh1.743M2.248B-0.25354.00
002905 GUANGZHOU JINYI ME
7.363.37%0.24Mua3.224M2.679B-0.703103.00
200613 HAINAN DADONGHAI
1.603.90%0.06Mua151.100K1.090B-0.01120.00
300027 HUAYI BROTHERS MED
3.710.82%0.03Mua17.496M10.210B-0.26800.00
300133 ZHEJIANG HUACE FIL
6.133.20%0.19Mua19.258M11.292B21.720.27660.00
300144 SONGCHENG PERFORMA
14.60-1.95%-0.29Sức bán mạnh28.588M38.933B-0.541441.00
300178 TEMPUS GLOBAL BUSI
2.59-1.89%-0.05Sức bán mạnh12.289M1.623B-1.77616.00
300247 YOUNGY HEALTH CO L
3.75-0.53%-0.02Mua18.979M3.031B-0.06679.00
300251 BEIJING ENLIGHT ME
9.881.75%0.17Mua20.199M28.485B37.720.26731.00
300291 BEIJING HUALUBAINA
5.092.83%0.14Sức mua mạnh8.445M4.548B63.950.08201.00
300336 SHANGHAI NEW CULTU
2.77-0.36%-0.01Mua12.635M2.241B-2.07178.00
300413 MANGO EXCELLENT ME
43.140.16%0.07Bán9.786M80.572B32.911.314471.00
300426 ZHEJIANG TALENT TE
6.90-3.63%-0.26Mua5.502M2.834B-0.2287.00
300528 OMNIJOI MEDIA CORP
6.112.69%0.16Mua3.765M2.217B-0.541431.00
300654 ASTRO-CENTURY EDUC
7.77-1.77%-0.14Sức bán mạnh4.305M1.440B44.510.18647.00
301025 DOOK MEDIA GROUP L
16.200.68%0.11Bán4.421M6.436B228.00
600054 HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
9.34-0.85%-0.08Bán3.577M5.820B89.710.103546.00
600088 CHINA TELEVISION MEDIA,LTD.
10.300.49%0.05Theo dõi2.667M4.076B-0.141336.00
600138 CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.
10.351.07%0.11Bán12.039M7.412B-0.068016.00
600258 BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD
23.06-4.71%-1.14Bán15.622M23.750B89.630.2714594.00
600373 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP
11.21-0.53%-0.06Mua12.226M15.272B7.201.566527.00
600421 HUBEI HUARONG HOLDING CO.,LTD.
8.77-1.35%-0.12Bán1.558M1.739B182.170.05281.00
600551 TIME PUBLISHING & MEDIA
8.070.12%0.01Mua2.580M3.904B9.960.812785.00
600576 ZHEJIANG SUNRIVER CULTURE CO.,LTD
5.30-0.75%-0.04Mua2.750M3.308B144.320.04185.00
600593 DALIAN SUNAISA TOURISM HOLDINGS CO.,LTD
11.88-0.67%-0.08Bán433.300K1.540B-0.54519.00
600637 ORIENTAL PEARL GROUP
8.160.00%0.00Mua6.742M27.862B19.090.437232.00
600640 NEW GUOMAI DIGITAL CULTURE CO., LTD
10.95-0.99%-0.11Sức bán mạnh3.445M8.800B-0.022402.00
600706 XI’AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.
7.09-7.92%-0.61Bán18.297M1.659B75.420.104320.00
600715 CULTURAL INVESTMENT HOLDINGS
3.12-2.80%-0.09Bán29.694M5.954B-1.671498.00
600749 TIBET TOURISM CO.,LTD
10.930.28%0.03Mua7.654M2.425B216.700.05561.00
600754 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO.,LTD.
43.21-2.90%-1.29Sức bán mạnh4.594M42.498B-0.1935072.00
600757 CHANGJIANG PUBLISHING & MEDIA CO.,LTD
5.490.92%0.05Mua8.701M6.602B8.020.684509.00
600825 SHANGHAI XINHUA MEDIA CO., LTD
4.401.62%0.07Mua6.075M4.524B-0.271472.00
600831 SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP)CO.LTD
5.771.41%0.08Mua6.096M4.043B37.980.156701.00
600936 GUANGXI RADIO & TELEVISION INFORMAT
2.821.08%0.03Mua5.207M4.662B-0.144623.00
600959 JIANGSU BROADCASTING CABLE INFORMATION NETWORK CORPORATION LIMITED
3.110.65%0.02Mua22.498M15.452B112.360.0318338.00
600977 CHINA FILM
13.145.80%0.72Sức mua mạnh26.156M23.188B92.270.133660.00
600996 GUIZHOU BC&TV INFORMATION NETWORK CO.,LTD
5.003.52%0.17Mua8.889M5.080B-0.146190.00
601007 JINLING HOTEL CORPORATION,LTD.
5.971.36%0.08Mua2.410M2.297B38.420.151536.00
601019 SHANDONG PUBLISHING&MEDIA CO.,LTD
6.471.09%0.07Mua7.068M13.356B9.330.6910165.00
601098 CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO.,LTD.
9.393.30%0.30Mua15.661M16.326B10.440.8713264.00
601595 SHANGHAI FILM CORPORATION
11.104.03%0.43Mua5.462M4.782B-0.751076.00
601858 CHINA SCIENCE PUBLISHING & MEDIA LTD.
9.061.23%0.11Mua2.279M7.075B13.910.641410.00
601888 CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED
234.97-4.81%-11.88Sức bán mạnh11.990M481.969B45.515.4214733.00
601900 SOUTHERN PUBLISHING AND MEDIA COMPANY LIMITED
7.55-0.13%-0.01Mua2.198M6.772B8.400.905836.00
601921 ZHEJIANG PUBLISHING & MEDIA
9.97-0.70%-0.07Bán5.262M22.311B6589.00
601928 JIANGSU PHOENIX PUBLISHING&MEDIA CORPORATION LIMITED
7.390.54%0.04Mua17.902M18.705B8.600.857228.00
601949 CHINA PUBLISHING & MEDIA HOLDINGS
5.901.37%0.08Mua8.603M10.607B13.590.434336.00
601999 NORTHERN UNITED PUBLISHING & MEDIA (GROUP) COMPANY LIMITED
6.190.65%0.04Mua4.437M3.388B21.720.282334.00
603000 PEOPLE.CN CO.,LTD
14.183.50%0.48Mua18.068M15.148B49.120.283302.00
603038 DONGGUAN HUALI INDUSTRIES CO.,LTD.
11.220.27%0.03Bán886.074K2.313B32.550.34944.00
603043 GUANGZHOU RESTAURANT GROUP CO.,LTD.
21.55-2.49%-0.55Sức bán mạnh2.892M12.500B25.050.885145.00
603096 THINKINGDOM MEDIA GROUP LTD.
26.750.15%0.04Bán193.895K4.266B23.371.16419.00
603099 CHANGBAI SHAN TOURISM COMPANY LIMITED
10.23-0.97%-0.10Mua8.133M2.755B-0.251025.00
603103 HENGDIAN ENTERTAINMENT CO.,LTD
13.611.80%0.24Mua2.142M8.479B-0.145728.00
603136 JIANGSU TIANMU LAKE TOURISM CO.,LTD
18.021.35%0.24Mua3.954M3.312B38.980.461292.00
603377 EASTERN PIONEER DRIVING SCHOOL
8.160.12%0.01Bán6.626M5.731B25.690.323994.00
603721 TVZONE MEDIA
13.512.19%0.29Bán4.465M1.719B-0.10442.00
603999 DUZHE PUBLISHING&MEDIA CO.,LTD.
5.181.97%0.10Mua2.661M2.926B38.750.13480.00
605108 TONGQINGLOU CATERING CORPORATION LIMITED.
18.255.37%0.93Mua3.252M4.503B25.550.684829.00
605577 HEILONGJIANG PUBLISHING & MEDIA
13.47-6.00%-0.86Bán14.568M6.369B3162.00
688129 DONGLAI COATING TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD
19.180.37%0.07Bán612.486K2.293B26.240.73691.00
900929 SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD
1.47-0.34%-0.01Mua101.779K1.259B-0.04709.00
900934 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO.,LTD.
1.80-0.77%-0.01Bán132.600K42.498B-0.1935072.00
900942 HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
0.710.00%0.00Bán311.600K5.820B44.910.103546.00
Tải thêm