Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

93
Cổ phiếu
841.099B
Giá trị vốn hóa thị trường
25.645M
Khối lượng
−1.30%
Thay đổi
+4.81%
Hiệu suất Tháng
−1.44%
Hiệu suất Năm
−3.72%
Hiệu suất YTD
           
000007 SHENZHEN QUANXINHA
7.234.93%0.34Sức mua mạnh12.426M89839213.622.404B-0.2376.00
000156 WASU MEDIA HOLDING
7.890.13%0.01Mua10.194M80431890.8414.527B15.840.5012057.00
000428 HUATIAN HOTEL GP
4.889.91%0.44Sức mua mạnh168.941M824433914.884.116B29.380.153354.00
000430 ZHANG JIA JIE TOUR
6.98-4.38%-0.32Mua49.410M344884961.942.781B-0.411027.00
000524 GUANGZHOU LINGNAN
12.00-7.26%-0.94Mua33.176M398108760.008.103B-0.224843.00
000607 ZHEJIANG HUAMEI HO
4.64-3.33%-0.16Bán19.805M91893896.164.875B43.920.113124.00
000610 XI'AN TOURISM CO.
10.421.96%0.20Sức mua mạnh56.220M585810941.202.199B-0.36491.00
000613 HAINAN DADONGHAI
0.58-1.69%-0.01Bán10.962M6358045.84183.155M491.670.00118.00
000665 HUBEI BROADCASTING
8.50-3.30%-0.29Bán85.965M730698318.009.621B-0.487346.00
000673 CONTEMPORARY EASTE
0.249.09%0.02Bán56.391M13533838.08181.609M3.160.07265.00
000719 CENTRAL CHINA LAND
7.36-1.21%-0.09Bán5.497M40458111.367.551B7.810.9513961.00
000721 XI'AN CATERING CO.
5.101.19%0.06Sức mua mạnh107.322M547340700.602.629B-0.343871.00
000793 HUAWEN MEDIA GROUP
2.50-2.72%-0.07Bán33.836M84588830.005.033B178.470.01649.00
000796 CAISSA TOSUN DEVEL
5.704.97%0.27Mua1.556M8866920.004.146B-0.822946.00
000802 BEIJING JINGXI CUL
4.84-2.62%-0.13Mua12.695M61445276.203.465B60.00
000888 EMEI SHAN TOURISM
8.40-3.00%-0.26Mua33.248M279284997.604.373B214.360.041951.00
000889 ZJBC INFORMATION T
1.75-0.57%-0.01Bán13.325M23318858.501.626B-2.172250.00
001914 CHINA MERCHANTS P
17.604.45%0.75Sức mua mạnh13.830M243414512.0017.697B33.010.5144761.00
002023 SICHUAN HAITE HIGH
10.24-1.16%-0.12Bán15.910M162917570.567.512B10.261.011179.00
002033 LIJIANG YULONG TOU
9.829.97%0.89Sức mua mạnh49.818M489212190.444.462B-0.101666.00
002059 YUNNAN TOURISM CO
7.89-3.66%-0.30Mua67.188M530111931.367.735B-0.332540.00
002159 W/SANTE CABLEWAYS
11.58-2.28%-0.27Mua6.306M73021881.961.995B-1.031237.00
002186 CHINA QUANJUDE GP
8.85-0.56%-0.05Mua8.321M73643505.002.615B-0.513121.00
002238 SHENZHEN TOPWAY VI
5.76-3.68%-0.22Mua7.317M42143529.604.735B36.050.172119.00
002638 DONGGUAN KINGSUN O
2.28-9.52%-0.24Mua101.700M231874964.883.796B-0.571688.00
002707 UTOUR GROUP CO LTD
7.273.27%0.23Sức mua mạnh140.344M1020300698.255.660B-0.511745.00
002739 WANDA FILM HOLDING
13.21-2.22%-0.30Mua29.463M389212478.3329.713B-0.1713431.00
002786 SHENZHEN SILVER BA
7.86-9.97%-0.87Mua65.839M517491380.283.935B-1.155099.00
002858 LISHENG SPORTS(SHA
11.26-3.60%-0.42Mua4.927M55476972.821.754B-0.10448.00
002905 GUANGZHOU JINYI ME
8.15-2.74%-0.23Mua13.858M112942952.653.127B-1.103410.00
200613 HAINAN DADONGHAI
0.3011.11%0.03Bán2.218M665452.20183.509M192.860.00118.00
300027 HUAYI BROTHERS MED
2.88-1.37%-0.04Mua147.142M423769098.248.420B-0.22683.00
300133 ZHEJIANG HUACE FIL
4.81-1.64%-0.08Mua39.005M187614454.049.144B24.440.20618.00
300144 SONGCHENG PERFORMA
14.95-0.07%-0.01Mua89.684M1340769565.8536.553B271.511159.00
300182 BEIJING JETSEN TEC
5.352.69%0.14Mua180.828M967429725.1013.197B21.470.24397.00
300247 YOUNGY HEALTH CO L
3.47-3.88%-0.14Theo dõi17.409M60408536.002.846B137.260.03663.00
300251 BEIJING ENLIGHT ME
9.16-0.43%-0.04Mua24.110M220850925.0826.052B-0.15509.00
300291 BEIJING BAINATION
4.60-0.86%-0.04Mua15.154M69708515.004.198B140.610.03214.00
300413 MANGO EXCELLENT ME
33.03-2.54%-0.86Bán Mạnh15.577M514497740.4067.853B33.271.024022.00
300426 ZHEJIANG TALENT TE
7.44-1.59%-0.12Mua2.740M20382624.003.005B131.020.06103.00
300528 OMNIJOI MEDIA CORP
7.28-0.68%-0.05Mua16.702M121592744.002.631B-0.551384.00
300654 ASTRO-CENTURY EDUC
8.14-0.97%-0.08Bán2.897M23583248.701.708B36.320.23888.00
301025 DOOK MEDIA GROUP L
12.96-2.41%-0.32Bán3.501M45374891.045.244B77.710.17339.00
301073 ZHEJIANG SSAW BOUT
67.58-3.87%-2.72Mua4.217M284993915.727.501B577.00
301215 CATARC AUTOMOTIVE
7.05-7.11%-0.54Bán42.256M297902896.5010.011B
600054 HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
11.53-1.79%-0.21Mua20.227M233211983.146.858B-0.013686.00
600088 CHINA TELEVISION MEDIA,LTD.
9.08-2.58%-0.24Mua3.584M32538234.483.599B-0.051415.00
600136 WUHAN DDMC CULTURE
1.84-0.54%-0.01Bán15.639M28776350.641.073B-1.67267.00
600138 CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.
12.34-2.06%-0.26Mua43.763M540040541.108.606B-0.046994.00
600258 BTG HOTELS(GROUP)CO.,LTD
24.65-3.33%-0.85Mua17.266M425599973.3527.057B590.280.0413448.00
600373 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP
9.93-1.10%-0.11Bán11.090M110125259.0113.347B6.621.526541.00
600551 TIME PUBLISHING & MEDIA
11.63-0.34%-0.04Mua6.321M73518800.775.526B15.510.752330.00
600576 ZHEJIANG SUNRIVER CULTURE CO.,LTD
5.27-2.59%-0.14Mua8.671M45693535.003.277B214.680.03144.00
600593 DALIAN SUNAISA TOURISM HOLDINGS CO.,LTD
14.46-1.50%-0.22Mua6.394M92453220.121.739B-1.54488.00
600637 ORIENTAL PEARL GROUP
7.15-0.14%-0.01Bán26.422M188914733.1524.209B13.800.526984.00
600640 NEW GUOMAI DIGITAL CULTURE CO., LTD
10.58-2.94%-0.32Mua6.768M71609100.688.737B-0.442176.00
600706 XI’AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.
12.37-2.14%-0.27Mua30.260M374322137.603.096B-0.074446.00
600715 CULTURAL INVESTMENT HOLDINGS
2.29-2.97%-0.07Mua25.332M58010284.584.248B-0.441168.00
600749 TIBET TOURISM CO.,LTD
13.65-0.22%-0.03Mua24.999M341239653.302.812B-0.08515.00
600754 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO.,LTD.
60.40-1.48%-0.91Mua11.130M672228504.4056.015B401.770.1533162.00
600757 CHANGJIANG PUBLISHING & MEDIA CO.,LTD
5.59-1.06%-0.06Bán8.020M44834511.156.809B9.390.604785.00
600825 SHANGHAI XINHUA MEDIA CO., LTD
3.97-1.49%-0.06Bán Mạnh6.081M24142848.344.169B120.300.031409.00
600831 SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP)CO.LTD
5.97-2.77%-0.17Bán15.311M91405213.324.291B75.620.086685.00
600936 GUANGXI RADIO & TELEVISION INFORMAT
3.32-3.49%-0.12Bán21.013M69762180.605.681B-0.244582.00
600959 JIANGSU BROADCASTING CABLE INFORMATION NETWORK CORPORATION LIMITED
3.28-1.50%-0.05Bán36.493M119696285.6016.552B49.850.0717865.00
600977 CHINA FILM
11.22-1.41%-0.16Mua12.699M142480996.0220.761B101.790.113329.00
600996 GUIZHOU BC&TV INFORMATION NETWORK CO.,LTD
6.88-3.37%-0.24Bán27.040M186031883.847.486B-0.246527.00
601007 JINLING HOTEL CORPORATION,LTD.
10.16-4.33%-0.46Mua27.734M281779075.763.880B128.110.081634.00
601019 SHANDONG PUBLISHING&MEDIA CO.,LTD
6.51-2.69%-0.18Theo dõi8.402M54696811.6813.586B8.850.769747.00
601098 CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO.,LTD.
9.46-0.94%-0.09Bán7.765M73459567.7217.098B11.270.8512695.00
601595 SHANGHAI FILM CORPORATION
10.51-0.66%-0.07Mua6.291M66116518.204.670B-0.02940.00
601858 CHINA SCIENCE PUBLISHING & MEDIA LTD.
7.85-1.88%-0.15Bán3.501M27484420.006.253B13.130.611406.00
601900 SOUTHERN PUBLISHING AND MEDIA COMPANY LIMITED
8.04-1.59%-0.13Mua2.592M20839688.047.238B9.330.886238.00
601921 ZHEJIANG PUBLISHING & MEDIA
7.74-0.26%-0.02Mua3.194M24719539.8617.067B7114.00
601928 JIANGSU PHOENIX PUBLISHING&MEDIA CORPORATION LIMITED
7.17-1.38%-0.10Bán Mạnh6.685M47928029.9118.425B8.270.887142.00
601949 CHINA PUBLISHING & MEDIA HOLDINGS
4.81-1.03%-0.05Bán9.348M44965279.718.803B11.780.414168.00
601999 NORTHERN UNITED PUBLISHING & MEDIA (GROUP) COMPANY LIMITED
5.86-1.01%-0.06Mua4.571M26787478.123.206B28.770.212230.00
603000 PEOPLE.CN CO.,LTD
11.05-0.54%-0.06Mua9.973M110203362.7512.063B71.170.163537.00
603043 GUANGZHOU RESTAURANT GROUP CO.,LTD.
23.950.04%0.01Mua4.338M103884130.9013.511B24.070.995481.00
603096 THINKINGDOM MEDIA GROUP LTD.
18.31-2.19%-0.41Bán1.497M27406444.622.907B25.020.75480.00
603099 CHANGBAI SHAN TOURISM COMPANY LIMITED
9.170.44%0.04Mua8.370M76757485.002.301B-0.191092.00
603103 HENGDIAN ENTERTAINMENT CO.,LTD
13.16-1.79%-0.24Mua5.640M74225032.008.295B-0.136109.00
603136 JIANGSU TIANMU LAKE TOURISM CO.,LTD
28.21-2.66%-0.77Mua12.390M349515298.864.978B97.020.301237.00
603230 INNER MONGOLIA XINHUA DISTRIBUTION GROUP CO.,LTD.
12.20-1.69%-0.21Bán4.711M57473760.804.341B18.520.671882.00
603377 EASTERN PIONEER DRIVING SCHOOL
5.96-2.77%-0.17Bán9.389M55955787.804.344B35.950.173573.00
603721 TVZONE MEDIA
12.87-5.23%-0.71Bán7.915M101861828.641.771B-0.03442.00
603999 DUZHE PUBLISHING&MEDIA CO.,LTD.
5.15-2.28%-0.12Bán4.255M21912220.002.995B35.250.15509.00
605108 TONGQINGLOU CATERING CORPORATION LIMITED.
21.464.02%0.83Sức mua mạnh10.918M234298284.225.135B39.630.524940.00
605577 HEILONGJIANG PUBLISHING & MEDIA
11.35-2.41%-0.28Bán Mạnh3.440M39040606.355.120B3001.00
688129 DONGLAI COATING TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD
14.65-3.93%-0.60Bán679.530K9955114.501.780B21.220.72689.00
900929 SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD
1.47-0.07%-0.00Mua175.900K257693.501.285B-0.03627.00
900934 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO.,LTD.
1.87-0.11%-0.00Mua712.982K1331850.3856.128B80.260.1533162.00
900942 HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.
0.770.13%0.00Mua1.648M1265988.106.872B-0.013686.00
Tải thêm