Năng lượng Mỏ (Khu vực)

51
Cổ phiếu
3591.185B
Giá trị vốn hóa thị trường
41.344M
Khối lượng
−1.13%
Thay đổi
+3.49%
Hiệu suất Tháng
+16.52%
Hiệu suất Năm
+4.11%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
000059NORTH HUAJIN CHEMI
7.16CNY−0.69%−0.05CNY
Mua
3.308M23.685M11.756BCNY13.280.55CNY8.056K
000552GANSU JINGYUAN
3.52CNY−1.12%−0.04CNY
Mua
11.637M40.961M8.737BCNY13.360.41CNY12.361K
000554SINOPEC SD TAI PET
5.94CNY−0.83%−0.05CNY
Mua
1.659M9.852M2.899BCNY246.120.02CNY1.135K
000571SUNDIRO HOLDING CO
2.40CNY0.00%0.00CNY
Bán
1.995M4.788M2.011BCNY−0.01CNY3.03K
000723SHANXI MEIJIN ENER
9.56CNY−1.24%−0.12CNY
Theo dõi
7.697M73.579M42.096BCNY18.470.53CNY4.411K
000937JIZHONG ENERGY RES
6.54CNY−1.21%−0.08CNY
Theo dõi
7.675M50.191M23.357BCNY4.361.52CNY40.383K
000983SHANXI COKING CO.E
11.54CNY−1.70%−0.20CNY
Bán
10.386M119.858M60.979BCNY5.172.27CNY31.627K
001331SENTON ENERGY CO
31.21CNY−0.38%−0.12CNY
Mua
228.5K7.131M3.774BCNY1.082K
002221ORIENTAL ENERGY CO
9.19CNY−1.08%−0.10CNY
Mua
1.668M15.329M13.897BCNY42.840.22CNY1.828K
002629ZHEJIANG RENZHI CO
4.41CNY−0.45%−0.02CNY
Mua
2.074M9.148M1.943BCNY1171.050.00CNY122
002691JIKAI EQUIPMENT MA
6.36CNY0.79%0.05CNY
Mua
4.431M28.179M2.084BCNY107.540.06CNY734
002778JIANGSU ZHONGSHENG
15.50CNY−0.39%−0.06CNY
Mua
685.6K10.627M2.055BCNY336.810.05CNY725
300164TONG PETROTECH COR
4.28CNY−0.47%−0.02CNY
Mua
2.496M10.682M2.33BCNY154.450.03CNY558
300191SINO GEOPHYSICAL C
19.51CNY−0.56%−0.11CNY
Mua
721.8K14.082M6.214BCNY121.600.16CNY97
300483SINO PRIMA GAS TEC
13.58CNY−0.80%−0.11CNY
Bán
367K4.984M3.695BCNY35.560.39CNY429
600028CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
4.50CNY−0.44%−0.02CNY
Mua
18.386M82.737M521.229BCNY385.691K
600121ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER CO.,LTD.
5.28CNY−1.12%−0.06CNY
Theo dõi
8.18M43.193M6.555BCNY−0.07CNY13.099K
600123SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD
14.15CNY−0.98%−0.14CNY
Theo dõi
3.472M49.133M16.279BCNY4.403.24CNY18.348K
600180CCS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
6.07CNY−0.82%−0.05CNY
Theo dõi
725.5K4.404M6.438BCNY9.600.64CNY412
600188YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED
34.77CNY−2.19%−0.78CNY
Bán
6.115M212.626M146.046BCNY5.316.50CNY61.864K
600256GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.
10.26CNY−0.77%−0.08CNY
Mua
11.114M114.025M64.711BCNY6.261.64CNY5.999K
600348SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO.,LTD.
15.52CNY−1.40%−0.22CNY
Theo dõi
10.061M156.153M37.855BCNY6.102.58CNY34.476K
600395GUIZHOU PANJIANG REFINED COAL CO.,LTD.
7.04CNY−0.85%−0.06CNY
Theo dõi
3.745M26.362M15.241BCNY6.681.06CNY25.664K
600403HENAN DAYOU ENERGY CO., LTD
4.94CNY−0.60%−0.03CNY
Mua
1.71M8.446M11.835BCNY5.590.89CNY26.539K
600508SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURSES CO.,LTD.
14.78CNY−1.34%−0.20CNY
Bán
2.688M39.721M10.711BCNY5.722.59CNY14.298K
600688SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO.,LTD
3.24CNY−0.61%−0.02CNY
Mua
2.078M6.733M28.347BCNY−0.18CNY8.23K
600725YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED
3.33CNY0.00%0.00CNY
Mua
1.057M3.519M4.116BCNY200.000.02CNY134
600740SHAN XI COKING CO.,LTD
5.69CNY−1.39%−0.08CNY
Theo dõi
7.64M43.469M14.809BCNY6.980.83CNY6.132K
600758LIAONING ENERGY INDUSTRY CO.,LTD
4.04CNY−0.49%−0.02CNY
Theo dõi
2.099M8.481M5.394BCNY23.100.18CNY15.498K
600759GEO-JADE PETROLEUM CORPORATION
2.27CNY−0.87%−0.02CNY
Bán Mạnh
3.307M7.506M5.206BCNY−0.31CNY918
600777SHANDONG XINCHAO ENERGY
2.41CNY−1.23%−0.03CNY
Mua
53.351M128.577M16.865BCNY6.730.37CNY281
600792YUNNAN COAL & ENERGY CO.,LTD.
3.62CNY−0.82%−0.03CNY
Theo dõi
807.8K2.924M3.603BCNY−0.25CNY2.024K
600938CNOOC LIMITED
15.89CNY−1.30%−0.21CNY
Mua
7.38M117.267M455.561BCNY6.762.37CNY19.086K
600968CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED
3.18CNY−1.55%−0.05CNY
Mua
4.788M15.226M32.732BCNY18.370.18CNY14.925K
600971ANHUI HENGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER
8.59CNY−0.35%−0.03CNY
Mua
6.265M53.819M10.224BCNY4.691.82CNY15.034K
600985HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD.
13.44CNY−0.37%−0.05CNY
Theo dõi
2.126M28.576M33.37BCNY5.252.56CNY48.173K
600997KAILUAN ENERGY CHEMICAL CORPORATION LIMITED
7.10CNY−0.98%−0.07CNY
Theo dõi
1.867M13.253M11.4BCNY5.621.28CNY12.379K
601001JINNENG HOLDING SHANXI COAL INDUSTRY CO.,LTD.
12.78CNY−1.31%−0.17CNY
Bán
4.527M57.855M21.49BCNY3.953.25CNY5.524K
601011BAOTAILONG NEW MATERIALS
3.68CNY−1.34%−0.05CNY
Theo dõi
3.733M13.739M7.145BCNY49.270.08CNY2.397K
601015SHAANXI HEIMAO COKING
5.13CNY−2.10%−0.11CNY
Mua
11.205M57.48M10.355BCNY19.050.27CNY7.514K
601088CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED
28.31CNY−0.63%−0.18CNY
Bán
5.839M165.308M536.104BCNY77.872K
601101BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO. ,LTD
6.63CNY−2.21%−0.15CNY
Theo dõi
6.771M44.89M9.778BCNY4.541.50CNY5.569K
601225SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED
19.37CNY−1.27%−0.25CNY
Bán
6.817M132.051M188.471BCNY5.363.63CNY38.297K
601666PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING
11.21CNY−1.15%−0.13CNY
Bán
4.337M48.615M25.693BCNY4.422.55CNY65.281K
601699SHANXI LU’AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO.,LTD.
20.38CNY0.30%0.06CNY
Sức mua mạnh
4.765M97.102M58.751BCNY5.793.39CNY35.491K
601857PETROCHINA COMPANY LIMITED
5.15CNY−0.58%−0.03CNY
Mua
27.599M142.135M918.372BCNY417.173K
601898CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED
8.72CNY−1.36%−0.12CNY
Bán
8.611M75.091M102.721BCNY5.611.57CNY45.474K
601918CHINA COAL XINJI ENERGY
4.33CNY−0.92%−0.04CNY
Theo dõi
4.73M20.479M11.269BCNY4.590.95CNY15.631K
603619ZHONGMAN PETROLEUM AND NATURAL GAS GROUP CORP.,LTD
19.29CNY−0.82%−0.16CNY
Mua
770.6K14.865M7.84BCNY19.661.00CNY2.219K
605090JIANGXI JOVO ENERGY CO LTD
22.61CNY−0.75%−0.17CNY
Theo dõi
764.1K17.276M14.303BCNY14.891.54CNY905
900948INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED
1.477USD−1.27%−0.019USD
Mua
579.992K856.648K32.602BCNY2.254.71CNY5.241K