Các công ty Trung Quốc tham gia một lĩnh vực: Energy Minerals

Những Các công ty Trung Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Energy Minerals. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
000059NORTH HUAJIN CHEMI
5.10 CNY+3.45%18.989M0.947.885B CNY−0.24 CNY−142.48%2.68%
Mua
000552GANSU ENERGY CHEMI
3.00 CNY+0.67%25.414M0.7315.809B CNY2.421.24 CNY+282.78%4.70%
Sức mua mạnh
000554SINOPEC SD TAI PET
5.51 CNY+9.98%30.829M1.002.409B CNY104.950.05 CNY+114.29%0.30%
000571SUNDIRO HOLDING CO
2.38 CNY+4.39%12.204M0.691.901B CNY−0.21 CNY−2968.57%0.00%
000723SHANXI MEIJIN ENER
6.86 CNY+9.94%120.716M1.7626.996B CNY33.450.21 CNY−61.06%0.00%
Mua
000937JIZHONG ENERGY RES
8.13 CNY+1.12%48.119M0.7128.41B CNY6.551.24 CNY−18.07%12.44%
Sức mua mạnh
000983SHANXI COKING CO.E
11.65 CNY+0.69%45.858M0.8365.684B CNY7.171.62 CNY−28.33%10.37%
Mua
001331SENTON ENERGY CO
12.18 CNY+3.66%3.611M0.921.974B CNY−0.13 CNY2.01%
002221ORIENTAL ENERGY CO
10.05 CNY+3.82%8.125M0.9214.559B CNY33500.000.00 CNY−99.86%0.00%
Mua
002629ZHEJIANG RENZHI CO
3.00 CNY+4.53%21.349M0.901.253B CNY−0.06 CNY−1615.79%0.00%
002691JIKAI EQUIPMENT MA
5.84 CNY+6.18%7.204M0.811.87B CNY−0.05 CNY−187.72%0.13%
002778JIANGSU ZHONGSHENG
10.02 CNY+2.66%5.736M1.211.218B CNY−0.32 CNY−763.39%0.00%
300164TONG PETROTECH COR
3.94 CNY+4.79%28.392M0.992.192B CNY23.560.17 CNY+495.02%0.00%
300191SINO GEOPHYSICAL C
13.13 CNY+20.02%5.262M1.003.501B CNY−0.31 CNY−294.05%0.18%
300483SINO PRIMA GAS TEC
8.71 CNY+4.69%4.701M0.962.234B CNY−0.18 CNY−147.48%0.00%
600028CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
6.25 CNY+0.97%108.442M0.60685.676B CNY12.970.48 CNY−17.42%5.49%
Mua
600121ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER CO.,LTD.
3.63 CNY+2.83%26.056M0.984.301B CNY−0.07 CNY+0.98%0.00%
600123SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD
11.32 CNY+0.09%17.31M0.5316.797B CNY7.431.52 CNY−38.87%6.80%
Sức mua mạnh
600180CCS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
5.09 CNY+3.46%11.406M0.865.346B CNY11.010.46 CNY−27.51%2.70%
600188YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED
25.88 CNY−0.65%37.6M0.77167.476B CNY9.062.86 CNY−33.94%7.86%
Mua
600256GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.
7.49 CNY+1.22%71.944M0.6146.764B CNY6.201.21 CNY−26.19%10.81%
Sức mua mạnh
600348SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO.,LTD.
10.12 CNY+0.70%44.997M0.6036.255B CNY5.761.76 CNY+2.20%5.82%
Sức mua mạnh
600395GUIZHOU PANJIANG REFINED COAL CO.,LTD.
6.11 CNY+0.83%14.972M0.5613.009B CNY9.680.63 CNY−40.66%6.77%
Sức mua mạnh
600403HENAN DAYOU ENERGY CO., LTD
3.60 CNY+2.86%8.321M0.578.368B CNY22.430.16 CNY−81.89%12.29%
600508SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURSES CO.,LTD.
15.57 CNY+1.57%11.564M0.6711.079B CNY11.891.31 CNY−49.43%4.76%
Sức mua mạnh
600546SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO.,LTD
18.39 CNY+0.16%41.062M1.1536.398B CNY6.552.81 CNY−35.07%12.25%
Sức mua mạnh
600688SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO.,LTD
2.77 CNY+1.09%63.605M1.8923.554B CNY−0.15 CNY+19.09%0.00%
Theo dõi
600725YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED
2.72 CNY+6.67%36.701M1.603.143B CNY1088.000.00 CNY−85.03%0.00%
600740SHAN XI COKING CO.,LTD
4.96 CNY+1.85%16.392M0.7612.478B CNY10.990.45 CNY−45.47%4.11%
600758LIAONING ENERGY INDUSTRY CO.,LTD
3.14 CNY+1.62%11.782M0.624.085B CNY95.150.03 CNY−81.31%1.94%
600759GEO-JADE PETROLEUM CORPORATION
2.24 CNY0.00%15.125M1.199.294B CNY−0.33 CNY−6.45%0.00%
600777SHANDONG XINCHAO ENERGY
2.69 CNY+0.75%108.537M0.8417.799B CNY7.760.35 CNY−5.94%0.00%
600792YUNNAN COAL & ENERGY CO.,LTD.
4.71 CNY+2.39%60.541M1.174.554B CNY31.320.15 CNY0.00%
600925JIANGSU XUKUANG ENERGY CO. LTD
5.45 CNY+0.74%9.481M0.7437.269B CNY0.00%
600938CNOOC LIMITED
25.27 CNY+0.44%31.737M0.59747.526B CNY8.882.85 CNY+174.07%4.84%
Sức mua mạnh
600968CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED
3.32 CNY+2.47%34.713M0.6932.935B CNY12.410.27 CNY+52.65%2.62%
Sức mua mạnh
600971ANHUI HENGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER
12.35 CNY+0.16%14.204M0.6214.796B CNY5.842.12 CNY+16.39%8.11%
Mua
600985HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD.
18.95 CNY−0.26%19.276M0.6447.14B CNY7.652.48 CNY−3.30%5.53%
Sức mua mạnh
600997KAILUAN ENERGY CHEMICAL CORPORATION LIMITED
7.84 CNY+0.77%8.205M0.7012.353B CNY12.200.64 CNY−49.66%7.46%
601001JINNENG HOLDING SHANXI COAL INDUSTRY CO.,LTD.
13.30 CNY−1.04%18.751M0.9622.495B CNY12.191.09 CNY−66.47%4.69%
Sức mua mạnh
601011BAOTAILONG NEW MATERIALS
2.68 CNY+4.28%35.564M1.024.923B CNY276.290.01 CNY−87.19%0.00%
601015SHAANXI HEIMAO COKING
3.86 CNY+3.21%16.775M0.927.639B CNY−0.11 CNY−141.59%2.67%
601088CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED
38.60 CNY−1.03%37.573M0.94740.033B CNY6.54%
Mua
601101BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO. ,LTD
7.37 CNY+2.65%24.099M0.9710.339B CNY12.850.57 CNY−61.65%4.74%
Sức mua mạnh
601225SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED
25.80 CNY−1.41%41.45M0.94253.718B CNY10.882.37 CNY−34.65%8.33%
Mua
601666PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING
13.88 CNY−0.29%39.138M0.6432.186B CNY8.381.66 CNY−35.08%6.25%
Sức mua mạnh
601699SHANXI LU’AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO.,LTD.
25.84 CNY−0.62%17.105M0.6877.777B CNY6.354.07 CNY+19.89%10.96%
Sức mua mạnh
601857PETROCHINA COMPANY LIMITED
8.84 CNY0.00%206.94M0.741.551T CNY4.86%
Mua
601898CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED
12.44 CNY−0.96%43.393M0.93147.581B CNY10.571.18 CNY−24.83%3.29%
Mua
601918CHINA COAL XINJI ENERGY
7.07 CNY+4.74%73.144M1.2317.486B CNY8.540.83 CNY−12.75%1.63%
Mua
603619ZHONGMAN PETROLEUM AND NATURAL GAS GROUP CORP.,LTD
19.29 CNY+1.90%5.619M0.797.572B CNY9.332.07 CNY+107.39%1.85%
Sức mua mạnh
605090JIANGXI JOVO ENERGY
28.68 CNY+5.52%6.403M1.1117.103B CNY15.011.91 CNY+24.40%2.21%
Sức mua mạnh
900948INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED
2.016 USD+0.25%5.924M0.9642.392B CNY6.412.30 CNY−52.50%14.01%