Tài chính (Khu vực)

252
Cổ phiếu
15063.148B
Giá trị vốn hóa thị trường
70.466M
Khối lượng
−0.47%
Thay đổi
−1.65%
Hiệu suất Tháng
+3.63%
Hiệu suất Năm
+3.85%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000001PING AN BANK
9.66 CNY−0.21%77.806M0.88187.461B CNY4.032.39 CNY2.95%Tài chính
Mua
000002CHINA VANKE CO
11.40 CNY−0.35%66.54M0.68126.598B CNY6.581.73 CNY−15.29%5.96%Tài chính
Mua
000006SHN ZHENYE GROUP
4.67 CNY+0.86%33.026M0.606.304B CNY29.010.16 CNY+20.24%2.01%Tài chính
000011SHN PROPS &RES DEV
9.43 CNY+0.64%3.055M0.345.226B CNY17.940.53 CNY−54.27%3.83%Tài chính
000014SHAHE INDUSTRIAL C
11.61 CNY+0.78%5.657M0.422.81B CNY5.032.31 CNY+122.08%1.03%Tài chính
000025SHN TELLUS HLDNGS
16.70 CNY+1.15%3.875M0.586.68B CNY75.700.22 CNY−22.79%0.17%Tài chính
000029SHN SEZ REAL EST
12.79 CNY+0.24%6.671M0.5511.668B CNY−0.01 CNY−104.27%0.48%Tài chính
000031GRANDJOY HOLDINGS
3.24 CNY+0.62%14.19M0.5913.888B CNY−0.81 CNY−278.44%0.00%Tài chính
Mua
000036CHINA UNION HOLD L
4.14 CNY+1.47%16.106M1.216.161B CNY14.840.28 CNY+29.77%0.82%Tài chính
Mua
000046OCEANWIDE HOLDINGS
0.93 CNY−4.12%268.089M1.084.832B CNY−3.11 CNY−38.28%0.00%Tài chính
000048SHENZHEN KINGKEY S
18.70 CNY−0.11%2.003M0.449.783B CNY4.713.97 CNY5.35%Tài chính
Mua
000056SHENZHEN WONGTEE I
4.24 CNY+2.91%111.718M0.684.301B CNY−1.18 CNY+11.93%0.00%Tài chính
000069SHENZHEN OVERSEAS
3.46 CNY+0.29%42.872M1.2327.811B CNY−1.79 CNY−2943.88%2.89%Tài chính
Theo dõi
000166SHENWAN HONGYUAN G
4.58 CNY+1.55%62.656M1.18106.516B CNY36.120.13 CNY−60.50%0.66%Tài chính
Theo dõi
000402FINANCIAL STREET H
3.97 CNY0.00%17.598M1.1911.866B CNY−0.63 CNY−198.09%0.38%Tài chính
Mua
000415BOHAI LEASING CO
2.25 CNY+1.35%36.547M1.0613.877B CNY−0.14 CNY+22.32%0.00%Tài chính
000421NANJING PUBLIC UTI
5.72 CNY+1.78%45.109M6.053.308B CNY30.570.19 CNY+45.49%1.75%Tài chính
000506ZHONGRUN RESOURCES
4.37 CNY+0.23%30.616M0.764.06B CNY34.140.13 CNY+4.66%0.00%Tài chính
000514CHONGQING YUKAIFA
4.43 CNY+1.61%12.478M0.653.738B CNY20.600.22 CNY+12.80%0.45%Tài chính
000517RONGAN PROPERTY CO
2.60 CNY+2.36%37.202M1.168.278B CNY11.440.23 CNY−43.24%12.31%Tài chính
000526XUEDA (XIAMEN) EDU
45.30 CNY+10.00%9.819M1.785.532B CNY44.731.01 CNY0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
000534WEDGE INDUSTRIAL C
13.66 CNY−0.51%2.14M0.566.91B CNY54.210.25 CNY+21.68%0.37%Tài chính
Sức mua mạnh
000537CHINA GREEN ELECTR
10.05 CNY−0.69%4.285M0.7318.718B CNY22.890.44 CNY+312.30%1.00%Tài chính
Mua
000558LANDER SPORTS DEVE
2.89 CNY+1.05%20.597M1.053.726B CNY−0.03 CNY+16.48%0.00%Tài chính
000563SHAANXI INTERNATIO
3.08 CNY+0.98%27.108M1.1415.751B CNY14.910.21 CNY+7.49%0.97%Tài chính
000567HAINAN HAIDE CAPIT
11.20 CNY+0.36%3.291M0.8615.098B CNY16.310.69 CNY+33.12%3.78%Tài chính
Sức mua mạnh
000573DONGGUAN WINNERWAY
3.54 CNY+1.43%8.786M0.742.278B CNY−0.11 CNY−236.67%2.26%Tài chính
000609BEIJING ZODI INVES
7.23 CNY−5.61%68.337M1.192.164B CNY−0.90 CNY+24.56%0.00%Tài chính
000615AOYUAN BEAUTY VALL
3.94 CNY+2.60%21.61M0.862.934B CNY−2.02 CNY−176.29%0.00%Tài chính
000617CNPC CAPITAL COMPA
5.69 CNY−1.04%46.564M0.8471.933B CNY13.800.41 CNY−1.69%2.06%Tài chính
000620MACROLINK CULTURAL
1.68 CNY+1.82%24.346M1.173.186B CNY−1.95 CNY−3.04%0.00%Tài chính
000631SHUNFA HENGYE CORP
3.45 CNY+0.88%17.96M0.477.615B CNY23.860.14 CNY+157.30%7.97%Tài chính
000656JINKE PROPERTY GRO
1.86 CNY+4.49%567.101M0.939.581B CNY−3.68 CNY−273.09%0.00%Tài chính
000679DALIAN FRIENDSHIP
5.97 CNY+0.84%9.205M1.362.128B CNY−0.08 CNY+86.17%0.00%Tài chính
000686NORTHEAST SECURITI
7.33 CNY+0.55%12.154M0.7517.156B CNY32.260.23 CNY−22.27%1.36%Tài chính
Theo dõi
000718SUNING UNIVERSAL
2.80 CNY+1.45%9.288M0.417.691B CNY35.580.08 CNY−42.34%6.07%Tài chính
000728GUOYUAN SECURITIES
6.96 CNY+1.02%16.918M0.6530.372B CNY15.190.46 CNY+14.72%2.16%Tài chính
Mua
000736CCCG REAL ESTATE C
10.80 CNY+1.22%13.115M0.557.511B CNY−1.18 CNY−1480.30%0.09%Tài chính
000750SEALAND SECURITIES
3.68 CNY+1.10%30.245M0.8223.501B CNY58.880.06 CNY+18.82%0.95%Tài chính
000776GF SECURITIES CO
14.51 CNY+0.69%21.742M0.84101.155B CNY12.981.12 CNY+14.30%2.41%Tài chính
Mua
000783CHANGJIANG SECURIT
5.63 CNY+1.26%24.297M1.0531.134B CNY18.610.30 CNY+55.93%2.13%Tài chính
Theo dõi
000809TIELING NEWCITY
3.28 CNY+1.23%5.847M0.822.705B CNY−0.03 CNY+82.38%0.00%Tài chính
000838CASIN REAL ESTATE
3.85 CNY+10.00%37.683M1.294.233B CNY137.990.03 CNY0.00%Tài chính
000861GUANGDONG HIGHSUN
2.08 CNY+1.46%25.989M0.955.195B CNY−0.22 CNY+16.29%0.00%Tài chính
000863SANXIANG IMPRESSIO
4.14 CNY+0.49%61.149M0.864.704B CNY31.220.13 CNY0.00%Tài chính
000882BEIJ. HUAL. DEP.
1.81 CNY+1.69%44.836M0.784.955B CNY−0.04 CNY+57.96%0.00%Tài chính
000897TIANJIN JINBIN DEV
2.31 CNY+1.32%27.018M0.673.736B CNY5.730.40 CNY+660.75%0.00%Tài chính
000926HBFX S&TECHNOLOGY
4.43 CNY+0.68%21.524M0.943.843B CNY32.380.14 CNY+8.49%0.68%Tài chính
Sức mua mạnh
000961JIANGSU ZHONGNAN
1.52 CNY+2.01%89.12M0.585.822B CNY−2.18 CNY−1.68%0.00%Tài chính
000987GUANGZHOU YUEXIU.H
6.40 CNY+0.79%12.528M0.7932.11B CNY12.250.52 CNY+8.13%2.66%Tài chính
001227BANK OF LANZHOU CO
2.75 CNY+0.36%18.037M0.7015.663B CNY8.380.33 CNY4.36%Tài chính
001236HOLLY FUTURES CO L
12.85 CNY−4.53%32.384M4.80364.984M CNY−0.02 CNY0.00%Tài chính
001914CHINA MERCHANTS P
13.29 CNY0.00%2.861M0.8014.092B CNY19.680.68 CNY+18.71%0.90%Tài chính
Mua
001979CHINA MERCHANTS SH
10.26 CNY−1.54%42.427M0.9691.075B CNY16.410.63 CNY−30.64%2.24%Tài chính
Sức mua mạnh
002031GREATOO INTELLIGEN
3.94 CNY−1.99%435.337M3.208.666B CNY492.500.01 CNY0.03%Tài chính
002077JIANGSU DAGANG CO
15.91 CNY+1.34%13.681M0.409.233B CNY76.160.21 CNY+808.26%0.00%Tài chính
002133COSMOS GROUP CO LT
3.69 CNY+1.37%10.46M0.792.857B CNY21.320.17 CNY−52.35%1.90%Tài chính
002142BANK OF NINGBO CO.
22.62 CNY−1.31%37.959M1.48149.373B CNY5.923.82 CNY2.21%Tài chính
Sức mua mạnh
002146RISESUN REAL EST D
1.93 CNY+1.58%175.857M0.708.392B CNY−3.03 CNY−19.36%0.00%Tài chính
002188ZHONGTIAN SERVICE
6.66 CNY0.00%4.987M1.081.948B CNY59.410.11 CNY−82.78%0.00%Tài chính
002208HEFEI URBAN CONSTR
6.83 CNY+1.04%5.442M0.555.486B CNY12.100.56 CNY+34.34%0.73%Tài chính
002244HANGZHOU BINJIANG
7.74 CNY+0.26%24.076M0.7924.083B CNY5.791.34 CNY+10.60%3.23%Tài chính
Sức mua mạnh
002285SHENZHEN WORLDUNI
2.68 CNY+1.90%16.654M0.805.278B CNY−0.17 CNY+73.20%0.00%Tài chính
002305LANGOLD REAL ESTAT
2.19 CNY+1.39%29.285M0.533.798B CNY−0.78 CNY−30.31%0.00%Tài chính
002314SHENZHEN NEW NANSH
3.11 CNY+1.97%20.131M0.788.421B CNY8.670.36 CNY+194.98%1.19%Tài chính
002316JILIN ASIA LINK TE
6.32 CNY+2.60%27.692M0.872.485B CNY−0.18 CNY+67.67%0.00%Tài chính
002344HAINING CHINA LEAT
4.36 CNY−0.46%13.345M1.175.592B CNY29.800.15 CNY−36.75%1.03%Tài chính
Theo dõi
002423COFCO CAPITAL HOLD
6.86 CNY+0.88%10.883M0.8415.806B CNY12.950.53 CNY+78.54%1.14%Tài chính
Theo dõi
002500SHANXI SECURITIES
5.62 CNY+0.72%12.349M0.7620.175B CNY37.720.15 CNY−5.22%1.42%Tài chính
002670GUOSHENG FINANCIAL
9.42 CNY+0.75%13.538M0.6418.228B CNY−0.13 CNY+8.38%0.00%Tài chính
002673WESTERN SECURITIES
6.62 CNY+0.30%17.035M0.8429.589B CNY36.680.18 CNY−11.99%0.74%Tài chính
Theo dõi
002736GUOSEN SECURITIES
9.49 CNY−0.11%12.201M0.6991.222B CNY14.710.65 CNY−12.39%2.85%Tài chính
Mua
002797FIRST CAPITAL SECU
6.13 CNY+0.33%27.688M0.6625.761B CNY66.340.09 CNY−15.69%0.65%Tài chính
Theo dõi
002807JIANGSU JIANGYIN R
3.60 CNY+0.84%13.742M1.017.83B CNY5.00%Tài chính
Mua
002839JIANGSU ZHANGJIAGA
4.00 CNY+0.50%17.591M1.028.678B CNY5.00%Tài chính
Mua
002926HUAXI SECURITIES C
7.99 CNY+0.63%9.37M0.7720.974B CNY48.100.17 CNY−22.85%0.38%Tài chính
Theo dõi
002936BANK OF ZHENGZHOU
2.06 CNY0.00%16.871M0.6915.308B CNY0.00%Tài chính
002939CHINA GREATWALL SE
8.35 CNY+0.72%13.982M0.7933.687B CNY21.810.38 CNY+22.61%1.20%Tài chính
Theo dõi
002945CHINALIN SECURITIE
13.78 CNY+0.22%6.399M0.6837.206B CNY173.550.08 CNY−51.26%0.38%Tài chính
002948BANK OF QINGDAO CO
3.12 CNY+0.32%21.367M1.2115.213B CNY5.13%Tài chính
Mua
002958QINGDAO RURAL COMM
2.67 CNY+0.75%28.338M1.3614.833B CNY7.360.36 CNY3.75%Tài chính
002961RUIDA FUTURES CO L
15.82 CNY+0.06%3.867M0.997.04B CNY29.870.53 CNY−36.47%1.39%Tài chính
Mua
002966BANK OF SUZHOU CO
6.43 CNY−0.92%17.208M0.6423.577B CNY6.071.06 CNY5.13%Tài chính
Mua
002968NEW DAZHENG PROPER
13.35 CNY0.00%1.293M0.523.02B CNY18.400.73 CNY−16.56%2.25%Tài chính
Mua
180101BOSERA ASSET MANAG
REIT
1.860 CNY+0.22%3.53M0.87Tài chính
180201PING AN FUND MGMT
REIT
8.615 CNY+0.55%665.795K0.85Tài chính
180401PENGHUA FUND MGT
REIT
6.064 CNY+0.02%2.211M1.22Tài chính
180501HOTLAND INNOVATION
REIT
2.545 CNY+0.04%2.622M1.46Tài chính
180801AVIC FUND MANAGEME
REIT
11.830 CNY−0.66%726.707K0.90Tài chính
200011SHN PROPS &RES DEV
3.94 HKD+1.81%67.13K0.805.226B CNY6.740.54 CNY−57.57%10.21%Tài chính
200025SHN TELLUS HLDNGS
3.44 HKD+1.18%46.172K1.236.68B CNY14.060.23 CNY−29.12%0.89%Tài chính
200029SHN SEZ REAL EST
2.40 HKD+3.00%561.6K2.2711.668B CNY−0.01 CNY−104.56%2.89%Tài chính
200056SHENZHEN WONGTEE I
1.14 HKD+4.59%912.564K0.774.301B CNY−1.22 CNY+19.48%0.00%Tài chính
300917SHENZHEN SDG SERVI
28.14 CNY+1.74%7.925M0.594.756B CNY41.630.68 CNY+3.24%0.71%Tài chính
Mua
300947SHANGHAI DOBE CULT
15.77 CNY+0.90%1.186M0.512.422B CNY2628.330.01 CNY−98.89%0.00%Tài chính
508006FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO
REIT
3.145 CNY−0.85%2.95M1.41Tài chính
508019CICC FUND MANAGEMENT CO LTD
REIT
2.043 CNY+0.39%3.017M1.08Tài chính
508027SOOCHOW SUZHOU INDUSTRIAL PA
REIT
3.152 CNY−0.25%3.22M1.03Tài chính
508056CICC FUND MANAGEMENT CO LTD
REIT
3.170 CNY−0.31%3.629M0.68Tài chính
600000SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK
6.85 CNY0.00%28.946M1.29201.062B CNY6.461.06 CNY4.67%Tài chính
Theo dõi