Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe

Các công ty Trung Quốc tham gia một lĩnh vực: dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Những Các công ty Trung Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như AIER EYE HOSPITAL, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như GUANGZHENG EYE HOS và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
300015AIER EYE HOSPITAL
110.251 B CNY11.54 CNY−1.62%44.608 M0.8430.720.38 CNY+27.97%0.65%
Sức mua mạnh
600763TOPCHOICE MEDICAL CO.INC
19.561 B CNY57.51 CNY−3.12%5.283 M1.4736.441.58 CNY−8.21%0.00%
Mua
002044MEINIAN ONEHEALTH
16.184 B CNY4.10 CNY−0.24%18.367 M0.4441.290.10 CNY0.00%
Sức mua mạnh
301267HUAXIA EYE HOSPITA
14.779 B CNY24.43 CNY−2.12%8.57 M1.4530.510.80 CNY0.75%
Sức mua mạnh
603882GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP
14.776 B CNY30.43 CNY−1.46%2.951 M0.4529.971.02 CNY−76.83%5.65%
Mua
000516XIAN INTERNATIONAL
12.28 B CNY5.32 CNY−0.93%5.995 M0.35−0.18 CNY+51.58%0.00%
Sức mua mạnh
300244DIAN DIAGNOSTICS G
8.27 B CNY12.80 CNY−0.70%15.114 M1.4347.690.27 CNY−80.12%1.52%
Sức mua mạnh
3301293SANBO HOSPITAL MAN
8.234 B CNY52.74 CNY−0.23%1.622 M0.58122.850.43 CNY0.00%
688315NOVOGENE
5.153 B CNY12.03 CNY−2.98%2.261 M0.7926.740.45 CNY−0.44%0.38%
Sức mua mạnh
3301239CHENGDU BRIGHT EYE
4.74 B CNY40.34 CNY−1.71%867.2 K0.5449.320.82 CNY−15.96%0.24%
Mua
3301060SHANGHAI LABWAY CL
3.761 B CNY8.99 CNY−2.49%3.334 M0.88−0.41 CNY−135.15%3.19%
3301103LIAONING HE EYE HO
3.624 B CNY22.90 CNY−0.91%474.8 K0.51100.700.23 CNY−43.80%4.32%
3300642TELLGEN CORPORATIO
1.996 B CNY12.09 CNY−1.39%565.5 K0.3826.880.45 CNY−43.79%1.23%
0002524GUANGZHENG EYE HOS
1.72 B CNY3.37 CNY+0.60%4.941 M0.52−0.00 CNY+97.09%0.00%