Công nghệ Sức khỏe

Các công ty Trung Quốc tham gia một lĩnh vực: công nghệ sức khỏe

Những Các công ty Trung Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghệ sức khỏe. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như SHENZHEN MINDRAY B, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như INNO LASER TECHNOL và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
300760SHENZHEN MINDRAY B
345,935 B CNY285,25 CNY−0,28%3,235 M1,0228,3910,05 CNY+20,69%2,03%
Sức mua mạnh
600276JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO.,LTD.
267,823 B CNY42,23 CNY+0,19%27,751 M0,8260,550,70 CNY+13,71%0,38%
Sức mua mạnh
600436ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
134,564 B CNY231,06 CNY+3,60%3,103 M1,5846,434,98 CNY+17,60%1,04%
Mua
688235BEIGENE, LTD.
124,831 B CNY128,48 CNY+0,78%1,364 M0,99−4,14 CNY+57,66%0,00%
Sức mua mạnh
603259WUXI APPTEC
109,762 B CNY39,60 CNY+0,69%34,27 M0,962,52%
Mua
603392BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO.,LTD.
93,074 B CNY74,22 CNY+1,13%4,293 M1,18−0,00 CNY−100,04%0,44%
Theo dõi
000538YUNNAN BAIYAO GRP
88,896 B CNY53,38 CNY+1,85%9,71 M1,5122,262,40 CNY+18,67%3,96%
Sức mua mạnh
300122CHONGQING ZHIFEI B
66,984 B CNY28,33 CNY+1,50%23,087 M1,339,073,12 CNY−2,00%1,19%
Sức mua mạnh
688506SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
66,087 B CNY160,72 CNY−3,11%944,004 K0,8114,6810,95 CNY0,00%
Sức mua mạnh
002001ZHEJIANG NHU CO
63,364 B CNY21,08 CNY+2,83%37,038 M1,4922,110,95 CNY−4,22%2,20%
Mua
601607SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING
57,78 B CNY20,18 CNY+1,97%19,339 M1,8619,711,02 CNY−35,65%3,08%
Mua
600196SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP)
56,047 B CNY23,38 CNY+1,04%10,814 M1,3431,290,75 CNY−53,62%1,82%
Sức mua mạnh
000999CHINA RESOURCES SA
55,586 B CNY43,99 CNY+1,66%7,972 M1,0718,262,41 CNY+11,05%2,05%
Sức mua mạnh
600085BEIJING TONG REN TANG CO., LTD
53,432 B CNY39,33 CNY+0,95%9,205 M0,8431,341,26 CNY+11,11%1,28%
Mua
002252S/H RAAS BLOOD PRO
52,433 B CNY7,93 CNY+0,51%46,329 M1,3029,090,27 CNY−10,39%0,38%
Bán
300832SHENZHEN NEW INDUS
52,188 B CNY67,71 CNY+1,82%3,675 M1,2430,852,20 CNY+25,56%1,50%
Sức mua mạnh
002422SICHUAN KELUN PHAR
51,011 B CNY32,03 CNY+0,57%12,527 M1,1018,411,74 CNY+18,72%2,51%
Sức mua mạnh
600161BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED
50,759 B CNY25,78 CNY+0,43%7,823 M0,710,41%
Mua
000963HUADONG MEDICINE
50,177 B CNY29,48 CNY+2,90%13,546 M1,2017,531,68 CNY+15,41%2,02%
Mua
600332GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
47,226 B CNY30,80 CNY+0,88%8,973 M1,2612,202,53 CNY+0,88%2,45%
Theo dõi
000661CHANGCHUN HIGH-TEC
38,629 B CNY94,89 CNY+0,01%3,561 M0,848,5811,06 CNY+16,55%4,74%
Sức mua mạnh
002223JIANGSU YUYUE MEDI
38,017 B CNY38,14 CNY−0,75%5,208 M0,8716,232,35 CNY+26,70%2,08%
Sức mua mạnh
000423DONG-E-E-JIAO CO
33,617 B CNY53,32 CNY+0,55%7,368 M0,8126,951,98 CNY+42,23%3,36%
Sức mua mạnh
002653HAISCO PHARMACEUTI
32,867 B CNY29,21 CNY−1,42%2,722 M0,9790,660,32 CNY+24,40%0,67%
Sức mua mạnh
002294SHENZHEN SALUBRIS
31,447 B CNY28,90 CNY+1,65%4,713 M1,4855,400,52 CNY−6,74%1,76%
Mua
002007HUALAN BIOLOGICA.E
30,943 B CNY16,98 CNY+0,35%8,038 M0,6722,260,76 CNY+16,73%1,77%
Mua
600566HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL
30,41 B CNY32,79 CNY−0,61%8,562 M1,0110,063,26 CNY+31,11%3,94%
Sức mua mạnh
600079HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) CO.,LTD.
29,543 B CNY18,34 CNY−0,05%7,508 M0,5115,411,19 CNY−14,99%2,51%
600329TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORPORATION LIMITED
29,54 B CNY34,18 CNY+1,18%4,655 M1,0227,001,27 CNY−7,88%3,32%
Mua
000513LIVZON PHARMACEUTI
29,48 B CNY36,11 CNY−0,50%2,961 M0,6816,952,13 CNY+2,75%4,41%
Mua
600518KANGMEI PHARMACEUTICAL CO., LTD
27,243 B CNY1,97 CNY0,00%84,912 M0,30134,930,01 CNY0,00%
603087GAN & LEE PHARMACEUTICALS.
27,234 B CNY45,45 CNY+0,33%4,715 M0,6867,320,68 CNY0,44%
Mua
688578SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO., LTD
27,013 B CNY59,45 CNY−0,97%3,256 M0,7429,232,03 CNY+386,74%0,67%
Sức mua mạnh
688180SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES
26,933 B CNY31,69 CNY−0,03%3,916 M0,77−2,05 CNY+24,36%0,00%
Mua
002603SHIJIAZHUANG YILIN
26,798 B CNY15,67 CNY−2,31%10,14 M0,8557,700,27 CNY−85,27%3,12%
Mua
603658AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD
25,559 B CNY43,67 CNY−0,73%3,819 M1,2319,522,24 CNY+11,43%2,39%
Sức mua mạnh
600521ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
25,276 B CNY17,38 CNY−1,70%10,124 M0,4927,110,64 CNY−22,25%1,36%
Mua
300003LEPU MEDICAL TECHN
25,165 B CNY13,41 CNY−0,45%14,219 M1,0221,900,61 CNY−50,11%2,46%
Sức mua mạnh
300573SHENYANG XINGQI PH
24,595 B CNY141,00 CNY−1,40%3,384 M0,8295,981,47 CNY+61,87%1,86%
Mua
002821ASYMCHEM LABORATOR
24,273 B CNY67,45 CNY−0,95%2,844 M0,6812,725,30 CNY−33,47%2,64%
Mua
600511CHINA NATIONAL MEDICINES CORPORATION LTD.
24,069 B CNY31,64 CNY−0,82%3,476 M0,9410,902,90 CNY+9,30%2,68%
Sức mua mạnh
002262JIANGSU NHWA PHARM
23,709 B CNY23,35 CNY−0,76%2,464 M0,4521,891,07 CNY+14,38%1,36%
Mua
300529JAFRON BIOMEDICAL
23,031 B CNY28,41 CNY−0,63%5,428 M0,7943,990,65 CNY−30,51%1,40%
Mua
300146BY-HEALTH CO LTD
22,876 B CNY13,61 CNY+1,19%9,891 M1,1416,040,85 CNY−17,66%6,69%
Mua
688278XIAMEN AMOYTOP BIOTECH
22,862 B CNY57,13 CNY+1,65%1,543 M1,0138,731,48 CNY+91,27%0,73%
Sức mua mạnh
301301YILI CHUANNIG BIOT
22,338 B CNY12,20 CNY−0,65%16,575 M0,6324,260,50 CNY+129,80%1,83%
Sức mua mạnh
000403PACIFIC SHUANGLIN
19,96 B CNY27,08 CNY−1,02%4,477 M0,7029,200,93 CNY+25,95%0,73%
Sức mua mạnh
600380JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO.,LTD.
19,769 B CNY10,58 CNY−0,56%10,008 M0,8514,020,75 CNY−4,94%1,69%
Mua
002773CHENGDU KANGHONG P
19,548 B CNY21,04 CNY−1,03%4,997 M0,5916,991,24 CNY+29,61%1,79%
600535TASLY PHARMACEUTICA GROUP
19,246 B CNY13,11 CNY+1,00%12,407 M1,0817,800,74 CNY+94,04%2,54%
Mua
600062CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
18,88 B CNY18,30 CNY+0,77%11,832 M1,023,18%
Sức mua mạnh
688114MGI TECH
18,87 B CNY44,92 CNY−1,06%1,375 M0,99−1,59 CNY0,79%
Sức mua mạnh
002432ANDON HEALTH CO LT
18,861 B CNY40,06 CNY−1,28%3,991 M1,2420,451,96 CNY−60,32%0,74%
300142WALVAX BIOTECHNOLO
18,71 B CNY11,70 CNY+0,52%16,431 M0,9671,600,16 CNY−69,56%0,09%
Bán Mạnh
603707NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL
18,351 B CNY11,80 CNY+3,69%8,386 M1,80−0,21 CNY−131,93%1,01%
Sức mua mạnh
300677INTCO MEDICAL TECH
18,145 B CNY27,55 CNY−2,92%16,504 M1,3923,271,18 CNY+97,60%0,28%
600779SICHUAN SWELLFUN CO.,LTD
18,14 B CNY37,54 CNY+0,86%2,756 M1,0514,122,66 CNY+27,96%2,02%
Mua
300601SHENZHEN KANGTAI B
17,126 B CNY15,62 CNY+0,19%8,368 M0,9924,580,64 CNY2,44%
Sức mua mạnh
300294CHINA RESOURCES BO
16,864 B CNY33,44 CNY−1,47%10,897 M2,1076,940,43 CNY−56,08%0,88%
Sức mua mạnh
600420SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL
16,832 B CNY12,29 CNY−2,07%15,76 M0,6519,280,64 CNY+4,22%0,80%
Sức mua mạnh
688301IRAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
16,278 B CNY112,87 CNY−0,99%774,596 K0,6426,684,23 CNY−8,25%0,90%
Sức mua mạnh
000028CN ACCORD MEDICINE
16,271 B CNY31,40 CNY−0,48%2,866 M1,0110,752,92 CNY+1,83%2,16%
Mua
200028CN ACCORD MEDICINE
16,271 B CNY14,54 HKD+0,14%142 K0,924,562,95 CNY−2,70%5,15%
Mua
000739APELOA PHARMACEUTI
16,254 B CNY13,97 CNY+0,50%5,475 M0,8415,410,91 CNY−1,35%2,28%
Sức mua mạnh
603858SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO., LTD
16,24 B CNY15,19 CNY+0,13%3,278 M0,84−0,02 CNY+98,64%6,33%
300633SONOSCAPE MEDICAL
15,991 B CNY37,17 CNY+0,13%3,203 M0,6438,700,96 CNY−9,97%0,86%
Sức mua mạnh
000766TONGHUA GH PHARMAC
15,802 B CNY16,00 CNY−2,14%12,761 M1,06334,730,05 CNY+47,53%0,00%
000623JILIN AODONG PHARM
15,466 B CNY13,18 CNY−0,15%5,013 M0,8813,600,97 CNY−47,72%2,27%
600129CHONGQING TAIJI INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD
15,426 B CNY28,07 CNY+1,34%9,271 M1,0518,741,50 CNY+47,68%1,08%
Sức mua mạnh
600867TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
15,355 B CNY8,01 CNY+1,39%12,965 M0,6213,980,57 CNY+12,93%3,16%
Mua
600056CHINA MEHECO GROUP
15,258 B CNY10,16 CNY−0,39%5,041 M0,9716,430,62 CNY+21,95%2,06%
688076JIANGSU SINOPEP-ALLSINO BIOPHARMACEUTICAL
15,06 B CNY68,22 CNY−1,16%3,479 M0,8569,840,98 CNY+55,37%0,58%
Sức mua mạnh
603233DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP
14,758 B CNY12,85 CNY−1,08%10,816 M0,9313,680,94 CNY−6,96%2,39%
Sức mua mạnh
300595AUTEK CHINA INC
14,682 B CNY16,53 CNY+0,43%7,361 M0,8521,550,77 CNY+3,80%1,35%
Mua
002019YIFAN PHARMACEUTIC
14,594 B CNY12,20 CNY+0,74%6,879 M0,73−0,38 CNY−419,35%0,00%
Sức mua mạnh
300676BGI GENOMICS CO LT
14,562 B CNY35,81 CNY+1,27%1,478 M0,96229,550,16 CNY−87,56%2,83%
300009ANHUI ANKE BIOTECH
14,417 B CNY8,63 CNY+0,35%11,172 M1,0716,040,54 CNY+22,85%2,91%
Sức mua mạnh
600750JIANGZHONG PHARMACEUTICAL
14,387 B CNY23,15 CNY+0,22%5,672 M0,9019,791,17 CNY+11,75%5,63%
Sức mua mạnh
688266SUZHOU ZELGEN BIOPHARMACEUTICALS CO.,LTD
14,165 B CNY53,13 CNY−0,71%1,075 M0,63−1,00 CNY+39,44%0,00%
Sức mua mạnh
688198BEIJING BALANCE MEDICAL TECHNOLOGY
14,07 B CNY103,01 CNY−0,01%142,745 K0,85126,670,81 CNY+26,79%0,78%
Sức mua mạnh
688050EYEBRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING)
13,861 B CNY74,87 CNY+2,38%2,501 M1,3743,221,73 CNY+29,94%0,21%
Sức mua mạnh
300298SINOCARE INC
13,749 B CNY24,89 CNY+1,59%3,729 M0,8546,520,54 CNY−31,17%0,82%
Sức mua mạnh
002737SUNFLOWER PHARMACE
13,562 B CNY23,16 CNY−1,49%5,159 M1,0714,031,65 CNY−8,41%6,38%
Mua
600285HENAN LINGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD
13,557 B CNY23,43 CNY−0,55%7,267 M1,1521,591,09 CNY+30,05%3,40%
Mua
300558BETTA PHARMACEUTIC
13,291 B CNY31,60 CNY−0,50%5,211 M0,8833,670,94 CNY+246,22%0,54%
Mua
688166BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
13,236 B CNY30,34 CNY−3,16%7,767 M0,6465,470,46 CNY−22,87%0,36%
Sức mua mạnh
688575SHENZHEN YHLO BIOTECH CO LTD
13,145 B CNY23,01 CNY−0,35%1,32 M0,5738,790,59 CNY−42,23%1,95%
Sức mua mạnh
002399SHENZHEN HEPALINK
12,965 B CNY9,86 CNY+0,51%10,253 M1,44−0,47 CNY−224,34%1,02%
Bán Mạnh
688331REMEGEN CO.,LTD.
12,878 B CNY27,96 CNY−2,03%2,733 M0,40−2,85 CNY−48,55%0,00%
Mua
600422KPC PHARMACEUTICALS, INC.
12,802 B CNY17,13 CNY+1,18%9,206 M1,1930,070,57 CNY+7,11%0,95%
Sức mua mạnh
3300049INNER MONGOLIA FUR
12,759 B CNY48,10 CNY−2,24%3,557 M0,8796,370,50 CNY+28,44%0,41%
Sức mua mạnh
688276CHANGCHUN BCHT BIOTECHNOLOGY.CO.
12,542 B CNY30,40 CNY+0,26%2,992 M0,7123,111,32 CNY+197,47%0,49%
Sức mua mạnh
300705HUNAN JIUDIAN PHAR
12,479 B CNY27,61 CNY+7,64%11,266 M3,1331,970,86 CNY+6,51%0,64%
Sức mua mạnh
603456ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO.,LTD
12,242 B CNY13,66 CNY+0,15%7,569 M0,7512,421,10 CNY−6,66%2,93%
Sức mua mạnh
301015QINGDAO BAHEAL MED
12,131 B CNY23,17 CNY+0,39%1,664 M0,8218,001,29 CNY+26,08%3,30%
Sức mua mạnh
688336SUNSHINE GUOJIAN PHARMACEUTICAL(SHANGHAI)CO,.LTD
12,07 B CNY19,38 CNY−0,97%1,378 M0,8233,930,57 CNY+327,15%0,26%
Mua
688029MICRO-TECH(NANJING)CO.,LTD
12,069 B CNY65,33 CNY+1,68%1,42 M1,0223,252,81 CNY+41,65%1,56%
Sức mua mạnh
688062MABWELL (SHANGHAI) BIOSCIENCE
12,008 B CNY26,80 CNY−10,82%9,534 M2,83−2,55 CNY−4,30%0,00%
Sức mua mạnh
688443CHONGQING GENRIX BIOPHARMACEUTICAL
11,974 B CNY33,96 CNY+2,14%1,725 M1,10−2,08 CNY0,00%
Mua
600993MAYINGLONG PHARMACEUTICAL GROUP STOCK CO.,LTD.
11,919 B CNY27,98 CNY+1,19%4,788 M1,0926,611,05 CNY−14,32%1,27%
Sức mua mạnh