Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

339
Cổ phiếu
6789.261B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.126M
Khối lượng
+0.42%
Thay đổi
+5.18%
Hiệu suất Tháng
+45.19%
Hiệu suất Năm
+0.69%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000028 CN ACCORD MEDICINE
43.231.48%0.63Mua2.744M18.508B13.013.27Dược phẩm: Chính
000078 SHN NEPTUNUS BIO
3.243.85%0.12Mua28.986M8.487B108.330.0311332.00Công nghệ Sinh học
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
7.73-1.40%-0.11Mua8.654M2.413B32.030.244668.00Dược phẩm: Chính
000411 ZHEJIANG INTL GP C
13.262.16%0.28Bán2.668M3.301B22.610.572838.00Dược phẩm: Chính
000423 DONG-E-E-JIAO CO
36.001.27%0.45Bán3.148M23.183B529.020.074509.00Dược phẩm: Chính
000513 LIVZON PHARMACEUTI
41.980.00%0.00Mua3.758M39.167B22.941.838367.00Dược phẩm: Khác
000518 JIANGSU SIHUAN BIO
3.980.76%0.03Bán7.084M4.098B153.100.03331.00Dược phẩm: Khác
000538 YUNNAN BAIYAO GRP
112.661.22%1.36Bán3.618M142.030B25.804.348131.00Dược phẩm: Chính
000566 HAINAN HAIYAO CO
6.65-1.04%-0.07Mua32.375M8.371B-0.202588.00Dược phẩm: Khác
000590 TUS- PHARMACEUTICA
8.150.99%0.08Mua1.300M1.952B85.040.091256.00Dược phẩm: Chính
000597 NORTHEAST PHARMACE
4.860.83%0.04Mua4.883M6.159B454.720.017567.00Dược phẩm: Chính
000623 JILIN AODONG PHARM
15.881.86%0.29Mua7.698M18.278B1.32Dược phẩm: Chính
000650 RENHE PHARMACY CO
7.644.23%0.31Sức mua mạnh54.658M10.695B19.380.386886.00Dược phẩm: Chính
000661 CHANGCHUN HIGH NEW
435.38-3.24%-14.57Bán3.193M176.207B60.097.536247.00Công nghệ Sinh học
000705 Z/ZHENYUAN SHARE C
7.302.24%0.16Mua5.463M2.439B26.680.271938.00Dược phẩm: Chính
000710 BERRY GENOMICS CO
28.93-1.70%-0.50Bán6.452M10.146B45.510.651681.00Công nghệ Sinh học
000739 APELOA PHARMACEUTI
28.181.70%0.47Sức mua mạnh7.865M33.211B39.990.695868.00Dược phẩm: Khác
000756 SHANDONG XINHUA PH
8.700.69%0.06Mua1.702M5.458B15.890.546497.00Dược phẩm: Khác
000766 TONGHUA GH PHARMAC
4.09-0.73%-0.03Mua10.144M3.953B-2.442116.00Dược phẩm: Khác
000788 PKU HEALTHCARE COR
6.97-0.57%-0.04Mua6.326M4.154B92.600.08808.00Dược phẩm: Chính
000790 CHENGDU HUASUN TEC
5.27-3.30%-0.18Mua40.224M3.248B85.020.06698.00Dược phẩm: Chính
000915 SHANDONG SHANDA W
27.59-1.92%-0.54Mua8.258M6.465B22.671.243066.00Dược phẩm: Khác
000919 JINLING PHARMACEUT
7.61-0.91%-0.07Mua31.413M3.835B59.440.134728.00Dược phẩm: Khác
000950 C.Q. PHARMACEUTICA
5.161.57%0.08Mua10.423M8.917B11.630.448109.00Dược phẩm: Chính
000952 HUBEI GUANGJI PHAR
7.470.54%0.04Mua2.429M2.565B35.130.211302.00Dược phẩm: Chung
000963 HUADONG MEDICINE
41.704.38%1.75Sức mua mạnh103.488M72.967B23.371.7112118.00Dược phẩm: Chính
000989 JIUZHITANG CO.LTD
8.850.91%0.08Mua7.808M7.433B26.690.334552.00Dược phẩm: Khác
000990 CHENGZHI CO. LTD.
13.584.62%0.60Sức mua mạnh11.005M16.503B44.420.294469.00Dược phẩm: Chính
000999 CHINA RESOURCES SA
24.091.18%0.28Bán3.804M23.582B14.591.6315087.00Dược phẩm: Khác
002001 ZHEJIANG NHU CO
36.420.25%0.09Bán6.505M78.254B21.891.66Dược phẩm: Khác
002004 HUAPONT-LIFE SCIEN
6.09-2.56%-0.16Mua71.230M12.058B18.990.3312450.00Dược phẩm: Chính
002007 HUALAN BIOLOGICAL
42.78-0.07%-0.03Mua12.116M78.047B51.750.832887.00Công nghệ Sinh học
002016 GUANGDONG SHIRONGZ
6.332.10%0.13Mua4.446M5.122B6.440.96929.00Chuyên khoa Y tế
002020 ZHEJIANG JINGXIN P
12.031.43%0.17Mua5.797M7.699B11.851.003266.00Dược phẩm: Khác
002022 SHANGHAI KEHUA BIO
17.142.88%0.48Sức mua mạnh14.230M8.799B1.31Chuyên khoa Y tế
002030 DA AN GENE CO(SUN
30.90-0.48%-0.15Mua16.558M27.104B11.122.791573.00Công nghệ Sinh học
002038 BEIJING SL PHARMAC
10.560.19%0.02Mua16.323M10.849B0.35Công nghệ Sinh học
002099 ZHEJIANG HISOAR PH
11.193.23%0.35Mua26.754M17.408B38.100.283294.00Dược phẩm: Khác
002105 HL CORP.(SHENZHEN)
8.640.23%0.02Mua5.250M3.149B0.45Chuyên khoa Y tế
002107 SHANDONG WOHUA PHA
7.621.06%0.08Bán2.240M4.398B23.450.321304.00Dược phẩm: Khác
002118 JILIN ZIXIN PHARMA
3.221.90%0.06Mua35.860M4.124B-0.51Dược phẩm: Chính
002166 GUILIN LAYN NATURA
8.041.39%0.11Mua4.512M4.544B52.140.15685.00Dược phẩm: Khác
002198 GUANGDONG JIAYING
6.247.22%0.42Sức mua mạnh29.990M3.167B-0.28827.00Dược phẩm: Chính
002219 HENGKANG MEDICAL G
2.88-0.69%-0.02Mua20.329M5.372B-1.297818.00Dược phẩm: Khác
002223 JIANGSU YUYUE MEDI
26.872.21%0.58Mua10.846M26.937B1.79Chuyên khoa Y tế
002252 S/H RAAS BLOOD PRO
7.371.10%0.08Bán13.758M49.680B44.750.162895.00Công nghệ Sinh học
002262 JIANGSU NHWA PHARM
14.79-1.27%-0.19Bán3.389M14.845B20.770.724451.00Dược phẩm: Khác
002275 GUILIN SANJIN PHAR
13.480.67%0.09Mua1.345M7.755B25.750.52Dược phẩm: Chung
002287 TIBET CHEEZHENG TI
24.480.12%0.03Mua1.567M12.924B0.77Dược phẩm: Chung
002294 SHENZHEN SALUBRIS
35.452.52%0.87Bán3.034M36.461B593.140.063448.00Dược phẩm: Khác
002317 GUANGDONG ZHONGSHE
8.382.57%0.21Mua9.188M6.732B26.190.311807.00Dược phẩm: Khác
002332 ZHEJIANG XIANJU PH
13.56-0.88%-0.12Mua8.918M13.414B0.54Dược phẩm: Khác
002349 NANTONG JINGHUA PH
4.55-0.66%-0.03Mua4.870M3.705B0.14Dược phẩm: Khác
002382 BLUE SAIL MEDICAL
20.581.58%0.32Mua68.316M21.556B11.082.084106.00Chuyên khoa Y tế
002390 GUIZHOU XINBANG PH
9.631.80%0.17Sức mua mạnh18.215M15.252B86.310.115778.00Dược phẩm: Chính
002393 TIANJIN LISHENG PH
18.880.11%0.02Mua1.517M3.445B399.580.051691.00Dược phẩm: Khác
002399 SHENZHEN HEPALINK
17.281.47%0.25Bán2.782M25.355B1957.00Dược phẩm: Chính
002411 YANAN BICON PHARMA
4.72-0.84%-0.04Mua32.907M7.232B1057.780.005147.00Dược phẩm: Chính
002412 HUNAN HANSEN PHARM
6.034.51%0.26Mua6.779M3.034B20.190.291561.00Dược phẩm: Khác
002422 SICHUAN KELUN PHAR
20.942.05%0.42Bán10.193M30.126B55.150.3720242.00Công nghệ Sinh học
002424 GUIZHOU BAILING GR
7.800.39%0.03Bán9.743M11.007B70.640.11Dược phẩm: Khác
002432 ANDON HEALTH CO LT
8.74-1.02%-0.09Mua5.162M4.183B7.511.181230.00Chuyên khoa Y tế
002433 GUANGDONG TAIANTAN
3.784.71%0.17Mua21.438M2.898B47.560.082130.00Dược phẩm: Khác
002435 CHANGJIANGRUNFA HE
5.19-2.08%-0.11Mua53.178M6.415B-0.293017.00Dược phẩm: Chính
002437 HARBIN GLORIA PHAR
2.671.52%0.04Mua24.253M5.869B-1.057375.00Dược phẩm: Khác
002550 CHANGZHOU QIANHONG
4.131.98%0.08Mua5.630M4.971B26.380.151371.00Dược phẩm: Khác
002566 JILIN JIAN YISHENG
7.08-0.42%-0.03Mua8.317M2.343B0.24Dược phẩm: Chính
002589 REALCAN PHARMAC.GR
4.64-0.85%-0.04Mua14.445M6.841B26.400.189219.00Dược phẩm: Chung
002603 SHIJIAZHUANG YILIN
25.811.30%0.33Mua9.236M30.801B1.02Dược phẩm: Chung
002626 XIAMEN KINGDOMWAY
36.730.41%0.15Bán4.025M22.403B31.121.182001.00Dược phẩm: Khác
002644 LANZHOU FOCI PHARM
7.390.27%0.02Mua1.963M3.774B34.220.221440.00Dược phẩm: Khác
002653 HAISCO PHARMACEUTI
25.810.04%0.01Mua4.419M27.607B43.260.603766.00Dược phẩm: Khác
002658 BEIJING SDL TECHNO
9.360.11%0.01Mua26.710M5.797B53.220.182107.00Chuyên khoa Y tế
002675 YANTAI DONGCHENG B
18.54-0.32%-0.06Bán2.287M14.873B69.720.271932.00Dược phẩm: Chính
002688 JINHE BIOTECHNOLOG
6.135.15%0.30Mua14.392M3.894B31.560.182120.00Dược phẩm: Chính
002693 HAINAN SHUANGCHENG
4.320.93%0.04Mua6.066M1.750B-0.12Dược phẩm: Khác
002728 TEYI PHARMACEUTICA
11.23-0.18%-0.02Mua1.208M2.286B0.22Dược phẩm: Chung
002737 SUNFLOWER PHARMACE
13.491.58%0.21Mua2.660M7.857B15.200.875772.00Dược phẩm: Khác
002750 KUNMING LONGJIN PH
8.010.12%0.01Mua2.860M3.208B-0.06241.00Dược phẩm: Khác
002758 ZJAMP GROUP CO LTD
10.58-1.40%-0.15Bán3.132M5.163B105.300.101114.00Dược phẩm: Chính
002773 CHENGDU KANGHONG P
20.292.68%0.53Bán40.211M18.656B0.96Dược phẩm: Khác
002826 TIBET AIM PHARM IN
9.010.90%0.08Mua1.951M1.709B0.22Dược phẩm: Khác
002864 SHAANXI PANLONG PH
22.822.10%0.47Bán682.800K1.961B0.88Dược phẩm: Chính
002868 LIFECOME BIOCHEMIS
13.011.01%0.13Mua3.411M1.996B45.970.28656.00Dược phẩm: Chính
002872 TIANSHENG PHARMACE
4.732.83%0.13Mua1.677M1.504B-0.882162.00Dược phẩm: Chính
002873 GUIYANG XINTIAN PH
16.321.43%0.23Mua753.948K1.876B31.460.551309.00Dược phẩm: Chính
002876 SHENZHEN SUNNYPOL
73.500.63%0.46Mua1.790M9.067B76.050.962207.00Chuyên khoa Y tế
002880 SHENZHEN WEIGUANG
44.64-0.16%-0.07Bán319.050K7.232B39.601.13682.00Công nghệ Sinh học
002898 ZHUHAI SAILONG PHA
9.302.31%0.21Mua1.806M1.637B-0.36Dược phẩm: Chính
002900 HARBIN MEDISAN PHA
14.27-6.24%-0.95Mua25.093M4.421B0.10Dược phẩm: Chính
002901 DOUBLE MEDICAL TEC
54.200.48%0.26Mua649.930K21.684B39.221.382272.00Chuyên khoa Y tế
002907 CHONGQING PHARSCIN
12.34-1.28%-0.16Bán2.207M4.939B0.29Dược phẩm: Chính
002923 ZHUHAI RUNDU PHARM
16.732.39%0.39Theo dõi894.275K3.077B0.75Dược phẩm: Chính
002932 WUHAN EASY DIAGNOS
87.415.72%4.73Sức mua mạnh6.115M6.032B15.615.30623.00Chuyên khoa Y tế
002940 ZHEJIANG ANGLIKANG
36.50-0.16%-0.06Bán1.516M3.502B1.81Dược phẩm: Khác
002950 ALLMED MEDICAL PRO
19.281.26%0.24Mua9.162M12.209B11.301.684886.00Chuyên khoa Y tế
003020 HEFEI LIFEON PHARM
35.692.44%0.85Sức mua mạnh3.152M3.306B885.00Dược phẩm: Chính
200028 CN ACCORD MEDICINE
22.410.54%0.12Mua92.600K8.054B6.023.11Dược phẩm: Chính
300003 LEPU MEDICAL TECHN
27.79-0.07%-0.02Bán9.636M49.167B26.111.06Chuyên khoa Y tế
300006 CHONGQING LUMMY PH
6.20-0.16%-0.01Theo dõi9.974M6.547B-0.401438.00Dược phẩm: Chính
300009 ANHUI ANKE BIOTECH
17.82-1.16%-0.21Mua24.459M24.331B68.580.262384.00Công nghệ Sinh học
300016 BEIJING BEILU PHAR
9.00-0.11%-0.01Mua4.406M4.400B25.240.36827.00Dược phẩm: Chính
300020 ENJOYOR CO LTD
8.492.91%0.24Mua17.587M5.568B37.470.22725.00Chuyên khoa Y tế
300026 TIANJIN CHASE SUN
3.981.27%0.05Bán18.171M11.957B21.150.195784.00Dược phẩm: Khác
300030 GUANGZHOU IMPROVE
10.74-0.37%-0.04Mua7.650M3.316B15.790.68798.00Chuyên khoa Y tế
300039 SHANGHAI KAIBAO PH
4.111.73%0.07Mua5.618M4.299B28.470.141701.00Dược phẩm: Chính
300049 INNER MONGOLIA FUR
8.100.50%0.04Mua4.115M2.076B0.24Dược phẩm: Chính
300086 HONZ PHARMACEUTICA
6.945.31%0.35Sức mua mạnh57.392M3.123B-0.061452.00Dược phẩm: Chính
300119 TIANJIN RINGPU BIO
28.93-1.93%-0.57Mua5.136M11.640B29.720.992260.00Dược phẩm: Chung
300122 CHONGQING ZHIFEI B
175.49-2.94%-5.31Bán11.109M280.784B2.06Dược phẩm: Khác
300142 WALVAX BIOTECHNOLO
50.302.34%1.15Mua54.760M77.776B76.400.651481.00Công nghệ Sinh học
300143 INKON LIFE TECHNOL
20.40-2.86%-0.60Mua3.618M13.100B-1.291196.00Chuyên khoa Y tế
300146 BY-HEALTH CO LTD
28.820.21%0.06Mua10.394M45.565B29.820.963374.00Dược phẩm: Khác
300147 XIANGXUE PHARMACEU
7.171.41%0.10Bán7.399M4.680B34.900.202808.00Dược phẩm: Khác
300149 CHEMPARTNER PHARMA
12.820.23%0.03Mua3.282M6.407B45.320.28Dược phẩm: Chính
300158 SHANXI ZHENDONG PH
4.850.83%0.04Bán10.922M4.983B0.26Dược phẩm: Khác
300181 ZHEJIANG JOLLY PHA
6.933.12%0.21Mua8.010M4.218B0.14Dược phẩm: Khác
300194 FUAN PHARMACEUTICA
4.161.22%0.05Bán13.520M4.949B23.350.183052.00Dược phẩm: Khác
300199 HYBIO PHARMACEUTIC
4.594.79%0.21Bán14.115M4.054B-0.85976.00Dược phẩm: Khác
300204 STAIDSON (BEIJING)
7.872.34%0.18Bán1.322M3.696B-0.24866.00Dược phẩm: Chính
300206 EDAN INSTRUMENTS I
17.180.88%0.15Bán2.504M9.964B15.171.122255.00Chuyên khoa Y tế
300238 GUANHAO BIOTECH CO
21.372.74%0.57Mua9.104M5.666B118.380.18503.00Công nghệ Sinh học
300246 GUANGDONG BIOLIGHT
22.581.07%0.24Bán2.272M3.299B10.072.22991.00Chuyên khoa Y tế
300254 SHANXI CY PHARMACE
6.465.21%0.32Mua6.973M1.473B-1.26Dược phẩm: Khác
300255 HEBEI CHANGSHAN BI
6.96-3.06%-0.22Mua23.866M6.411B28.380.251003.00Dược phẩm: Khác
300273 ZHUHAI HOKAI MEDIC
5.301.92%0.10Mua16.143M4.175B96.650.051022.00Chuyên khoa Y tế
300294 BOYA BIO-PHARMACEU
29.40-0.03%-0.01Mua6.256M12.523B37.780.781611.00Chuyên khoa Y tế
300298 SINOCARE INC
30.102.56%0.75Bán3.502M16.789B57.070.512824.00Chuyên khoa Y tế
300314 NINGBO DAVID MEDIC
16.925.62%0.90Mua14.126M4.873B33.880.47725.00Chuyên khoa Y tế
300318 BEIJING BOHUI INNO
8.754.29%0.36Mua31.110M7.148B1997.620.001415.00Chuyên khoa Y tế
300326 SHANGHAI KINETIC M
10.207.94%0.75Mua28.546M7.288B24.840.39846.00Chuyên khoa Y tế
300357 ZHEJIANG WOLWO BIO
66.404.40%2.80Mua5.590M34.766B0.53Công nghệ Sinh học
300363 PORTON PHARMA SOLU
53.22-1.06%-0.57Mua2.986M28.426B90.060.612635.00Dược phẩm: Khác
300381 GUANGDONG VTR BIO-
9.144.58%0.40Mua7.072M4.479B0.33Công nghệ Sinh học
300396 DIRUI INDUSTRIAL C
22.640.00%0.00Bán730.016K6.206B0.97Chuyên khoa Y tế
300401 ZHEJIANG GARDEN BI
13.400.53%0.07Mua3.903M7.281B24.480.54525.00Dược phẩm: Chính
300404 GUANGZHOU BOJI MED
11.441.06%0.12Mua1.952M2.593B125.920.09651.00Công nghệ Sinh học
300406 BEIJING STRONG BIO
18.881.45%0.27Bán3.655M11.120B0.21Dược phẩm: Khác
300412 ZHEJIANG CANAAN TE
8.361.83%0.15Bán2.654M2.150B0.26Chuyên khoa Y tế
300436 FUJIAN COSUNTER PH
37.14-0.46%-0.17Bán1.501M5.200B353.310.11718.00Dược phẩm: Khác
300439 MEDICALSYSTEM BIOT
23.020.13%0.03Mua2.826M8.817B-1.362397.00Công nghệ Sinh học
300452 ANHUI SUNHERE PHAR
16.882.49%0.41Mua2.302M3.010B0.53Dược phẩm: Chính
300453 JIANG XI SANXIN ME
17.78-1.50%-0.27Mua5.140M4.515B41.610.441761.00Chuyên khoa Y tế
300463 MACCURA BIOTECHNOL
42.982.09%0.88Mua2.324M23.679B1.43Chuyên khoa Y tế
300482 GUANGZHOU WONDFO B
86.18-0.24%-0.21Mua2.113M29.337B44.431.952476.00Chuyên khoa Y tế
300485 BEIJING SCIENCE SU
11.393.08%0.34Mua5.782M5.486B34.360.32621.00Dược phẩm: Chính
300497 JIANGXI FUSHINE PH
12.050.84%0.10Bán1.556M6.516B14.470.861460.00Dược phẩm: Chung
300515 HUNAN SUNDAY SCIEN
10.006.16%0.58Mua4.395M2.045B33.800.28488.00Chuyên khoa Y tế
300516 HUBEI JIUZHIYANG I
29.304.94%1.38Mua10.068M5.274B91.120.31296.00Chuyên khoa Y tế
300519 ZHEJIANG XINGUANG
15.021.01%0.15Mua2.733M2.403B0.62Dược phẩm: Chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất