Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

274
Cổ phiếu
3971.158B
Giá trị vốn hóa thị trường
13.707M
Khối lượng
+1.02%
Thay đổi
+7.17%
Hiệu suất Tháng
+60.22%
Hiệu suất Năm
+5.25%
Hiệu suất YTD
           
000028 CN ACCORD MEDICINE
48.14-2.61%-1.29Mua2.413M21.162B16.992.9124821.00Dược phẩm: Chính
000078 SHN NEPTUNUS BIO
3.662.23%0.08Mua34.508M9.419B27.250.1311615.00Công nghệ Sinh học
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
6.620.46%0.03Mua3.374M2.057B25.830.264758.00Dược phẩm: Chính
000411 ZHEJIANG INTL GP C
12.67-1.78%-0.23Mua2.278M3.211B19.220.672524.00Dược phẩm: Khác
000423 DONG-E-E-JIAO CO
36.95-0.51%-0.19Mua3.491M24.061B22.751.634836.00Dược phẩm: Chính
000513 LIVZON PHARMACEUTI
37.88-1.28%-0.49Mua7.765M35.867B30.351.267671.00Dược phẩm: Khác
000518 JIANGSU SIHUAN BIO
3.755.93%0.21Sức mua mạnh39.818M3.645B-0.01314.00Dược phẩm: Khác
000538 YUNNAN BAIYAO GRP
87.16-1.07%-0.94Bán3.370M112.248B23.643.738068.00Dược phẩm: Chính
000566 HAINAN HAIYAO CO
6.08-0.82%-0.05Mua7.700M7.953B583.810.012359.00Dược phẩm: Khác
000590 TUS-GUHAN GROUP CO
12.010.33%0.04Mua3.959M2.866B-0.041401.00Công nghệ Sinh học
000597 NORTHEAST PHARMACE
7.541.48%0.11Mua9.498M6.466B30.280.257659.00Dược phẩm: Chung
000606 SHUNLIBAN INFORMAT
5.49-1.26%-0.07Bán11.727M4.258B-0.152880.00Dược phẩm: Khác
000623 JILIN AODONG PHARM
16.80-0.47%-0.08Mua5.281M19.632B16.371.033803.00Dược phẩm: Chính
000650 RENHE PHARMACY CO
6.29-0.16%-0.01Bán11.922M7.802B14.100.457362.00Dược phẩm: Chính
000661 CHANGCHUN HIGH NEW
493.000.92%4.49Sức mua mạnh2.118M98.855B59.008.285072.00Công nghệ Sinh học
000705 Z/ZHENYUAN SHARE C
6.74-1.03%-0.07Mua4.133M2.275B27.980.241861.00Dược phẩm: Chính
000710 BERRY GENOMICS CO
41.520.95%0.39Mua4.316M14.585B42.440.971608.00Công nghệ Sinh học
000739 APELOA PHARMACEUTI
14.450.28%0.04Mua15.685M16.983B32.120.455761.00Dược phẩm: Khác
000756 SHANDONG XINHUA PH
7.794.28%0.32Sức mua mạnh12.820M4.645B15.560.48Dược phẩm: Khác
000766 TONGHUA GH PHARMAC
6.23-0.48%-0.03Bán6.594M6.050B19.540.322130.00Dược phẩm: Khác
000788 PKU HEALTHCARE COR
6.791.80%0.12Mua9.160M3.975B78.560.08805.00Dược phẩm: Khác
000790 CHENGDU TAIHE HEAL
4.47-0.22%-0.01Bán7.148M2.761B40.400.11702.00Dược phẩm: Chính
000915 SHANDONG SHANDA W
26.500.19%0.05Mua5.471M6.198B43.990.602878.00Dược phẩm: Khác
000919 JINLING PHARMACEUT
7.350.41%0.03Mua1.806M3.689B10.280.714956.00Dược phẩm: Khác
000950 C.Q. PHARMACEUTICA
5.731.06%0.06Bán6.230M9.799B11.040.517806.00Dược phẩm: Chính
000952 HUBEI GUANGJI PHAR
9.880.00%0.00Mua2.571M2.457B17.100.581350.00Dược phẩm: Chung
000963 HUADONG MEDICINE
22.21-10.01%-2.47Bán88.577M43.185B16.171.5310944.00Dược phẩm: Chính
000989 JIUZHITANG CO.LTD
8.99-0.22%-0.02Mua12.797M7.568B41.600.224268.00Dược phẩm: Khác
000990 CHENGZHI CO. LTD.
14.24-1.04%-0.15Bán4.286M17.512B32.530.444424.00Công nghệ Sinh học
000999 CHINA RESOURCES SA
31.18-0.32%-0.10Mua3.214M30.620B13.382.3415044.00Dược phẩm: Khác
002004 HUAPONT-LIFE SCIEN
4.93-1.00%-0.05Bán7.864M9.860B18.260.2711206.00Dược phẩm: Khác
002007 HUALAN BIOLOGICAL
34.08-0.09%-0.03Mua9.007M47.858B35.550.962144.00Công nghệ Sinh học
002016 GUANGDONG SHIRONGZ
8.71-0.68%-0.06Mua2.859M7.096B7.301.20853.00Chuyên khoa Y tế
002020 ZHEJIANG JINGXIN P
10.851.88%0.20Mua15.806M7.312B14.170.752771.00Dược phẩm: Khác
002022 SHANGHAI KEHUA BIO
12.21-1.05%-0.13Mua8.813M6.321B29.390.421769.00Chuyên khoa Y tế
002030 DA AN GENE CO(SUN
11.19-0.44%-0.05Mua5.735M8.963B86.800.13926.00Công nghệ Sinh học
002038 BEIJING SL PHARMAC
13.190.38%0.05Mua5.516M13.499B24.880.53657.00Công nghệ Sinh học
002099 ZHEJIANG HISOAR PH
7.66-0.91%-0.07Mua25.828M12.026B14.900.523177.00Dược phẩm: Khác
002105 HL CORP.(SHENZHEN)
6.62-5.43%-0.38Mua19.592M2.579B46.450.154332.00Chuyên khoa Y tế
002107 SHANDONG WOHUA PHA
10.088.86%0.82Mua12.758M3.341B64.940.141448.00Dược phẩm: Khác
002118 JILIN ZIXIN PHARMA
5.97-1.00%-0.06Bán13.617M7.723B-0.061865.00Dược phẩm: Khác
002198 GUANGDONG JIAYING
5.370.37%0.02Bán6.286M2.715B68.590.081021.00Dược phẩm: Chính
002219 HENGKANG MEDICAL G
2.340.00%0.00Bán9.303M4.365B-0.648608.00Dược phẩm: Khác
002223 JIANGSU YUYUE MEDI
20.751.02%0.21Mua9.016M20.591B25.360.814891.00Chuyên khoa Y tế
002252 S/H RAAS BLOOD PRO
7.230.14%0.01Bán23.456M35.917B94.380.083047.00Công nghệ Sinh học
002262 JIANGSU NHWA PHARM
11.86-0.67%-0.08Mua8.940M12.047B19.330.624168.00Dược phẩm: Khác
002275 GUILIN SANJIN PHAR
13.15-0.30%-0.04Mua602.023K7.588B20.400.652397.00Dược phẩm: Chung
002287 TIBET CHEEZHENG TI
22.672.67%0.59Sức mua mạnh2.341M11.641B33.410.661934.00Dược phẩm: Chung
002294 SHENZHEN SALUBRIS
19.36-0.51%-0.10Bán3.288M20.355B19.860.984622.00Dược phẩm: Khác
002317 GUANGDONG ZHONGSHE
14.70-0.47%-0.07Mua14.854M11.866B26.200.561801.00Dược phẩm: Khác
002332 ZHEJIANG XIANJU PH
10.30-1.53%-0.16Mua17.175M9.584B25.190.423828.00Dược phẩm: Khác
002349 NANTONG JINGHUA PH
4.500.22%0.01Bán1.677M3.656B-0.191506.00Dược phẩm: Khác
002370 ZHEJIANG YATAI PHA
6.23-1.27%-0.08Sức bán mạnh12.054M3.385B70.350.091030.00Dược phẩm: Khác
002382 BLUE SAIL MEDICAL
12.17-1.14%-0.14Sức bán mạnh4.695M11.867B25.720.484465.00Chuyên khoa Y tế
002390 GUIZHOU XINBANG PH
5.760.17%0.01Mua18.845M9.279B-0.816994.00Dược phẩm: Khác
002393 TIANJIN LISHENG PH
27.42-0.65%-0.18Mua955.477K5.036B23.451.181652.00Dược phẩm: Khác
002399 SHENZHEN HEPALINK
22.90-0.26%-0.06Mua5.109M28.636B34.230.672333.00Dược phẩm: Khác
002412 HUNAN HANSEN PHARM
8.38-1.06%-0.09Sức bán mạnh2.965M4.262B25.910.331924.00Dược phẩm: Khác
002422 SICHUAN KELUN PHAR
25.021.17%0.29Mua15.150M35.606B32.050.7719990.00Dược phẩm: Khác
002424 GUIZHOU BAILING GR
8.700.23%0.02Bán4.002M12.249B25.390.345588.00Dược phẩm: Khác
002432 ANDON HEALTH CO LT
5.35-0.19%-0.01Mua14.221M2.320B265.350.021399.00Chuyên khoa Y tế
002433 GUANGDONG TAIANTAN
4.580.44%0.02Bán4.890M3.496B17.950.251887.00Dược phẩm: Khác
002435 CHANGJIANGRUNFA HE
4.232.67%0.11Mua8.361M5.092B15.020.272889.00Dược phẩm: Chính
002437 HARBIN GLORIA PHAR
2.97-1.33%-0.04Sức bán mạnh31.990M6.616B54.140.062427.00Dược phẩm: Khác
002550 CHANGZHOU QIANHONG
4.77-0.21%-0.01Mua5.572M5.754B25.850.181255.00Dược phẩm: Khác
002566 JILIN JIAN YISHENG
6.520.00%0.00Bán1.357M2.158B30.280.221823.00Dược phẩm: Chung
002589 REALCAN PHARMAC.GR
7.261.54%0.11Bán27.639M10.700B20.470.3510097.00Dược phẩm: Chung
002603 SHIJIAZHUANG YILIN
12.901.74%0.22Mua15.136M15.099B24.820.515218.00Dược phẩm: Chung
002626 XIAMEN KINGDOMWAY
21.72-0.37%-0.08Mua3.424M13.370B23.710.921912.00Dược phẩm: Khác
002644 LANZHOU FOCI PHARM
7.19-1.37%-0.10Theo dõi2.815M3.723B41.330.181504.00Dược phẩm: Khác
002653 HAISCO PHARMACEUTI
23.402.09%0.48Mua6.312M24.608B59.410.392211.00Dược phẩm: Khác
002675 YANTAI DONGCHENG B
16.801.14%0.19Mua12.238M13.325B36.440.461673.00Dược phẩm: Chính
002688 JINHE BIOTECHNOLOG
7.60-2.69%-0.21Mua26.324M4.962B27.870.282168.00Dược phẩm: Chung
002693 HAINAN SHUANGCHENG
4.62-0.22%-0.01Bán1.873M1.875B-0.14483.00Dược phẩm: Khác
002728 TEYI PHARMACEUTICA
17.58-0.23%-0.04Mua581.748K3.580B21.020.841280.00Dược phẩm: Chung
002737 SUNFLOWER PHARMACE
14.71-0.41%-0.06Bán4.269M8.626B14.591.015940.00Dược phẩm: Khác
002750 KUNMING LONGJIN PH
12.93-0.15%-0.02Bán6.479M5.186B4465.520.00238.00Dược phẩm: Khác
002758 ZHEJIANG HUATONG P
10.590.19%0.02Mua1.688M2.221B65.330.161042.00Dược phẩm: Khác
002773 CHENGDU KANGHONG P
39.470.66%0.26Mua3.947M34.332B46.240.854382.00Dược phẩm: Khác
002826 TIBET AIM PHARM IN
10.442.86%0.29Mua4.671M1.961B64.360.16377.00Dược phẩm: Khác
002864 SHAANXI PANLONG PH
27.640.58%0.16Mua609.074K2.382B31.150.88641.00Dược phẩm: Chính
002868 LIFECOME BIOCHEMIS
18.531.04%0.19Mua1.107M2.201B43.760.42526.00Dược phẩm: Chính
002872 TIANSHENG PHARMACE
5.08-3.79%-0.20Bán6.708M1.679B-0.312485.00Dược phẩm: Chính
002873 GUIYANG XINTIAN PH
17.88-1.11%-0.20Mua2.235M2.088B27.650.651521.00Dược phẩm: Chính
002876 SHENZHEN SUNNYPOL
51.85-0.71%-0.37Mua1.906M5.431B189.820.281739.00Chuyên khoa Y tế
002880 SHENZHEN WEIGUANG
53.59-0.59%-0.32Sức mua mạnh468.600K5.822B36.861.46713.00Công nghệ Sinh học
002898 ZHUHAI SAILONG PHA
13.870.22%0.03Mua772.224K2.214B68.210.20451.00Dược phẩm: Chính
002900 HARBIN MEDISAN PHA
11.89-0.50%-0.06Mua1.098M3.705B21.390.561696.00Dược phẩm: Chính
002901 DOUBLE MEDICAL TEC
66.600.99%0.65Mua1.589M26.409B61.261.081890.00Chuyên khoa Y tế
002907 CHONGQING PHARSCIN
16.800.84%0.14Bán4.610M6.665B40.860.411140.00Dược phẩm: Chính
002923 ZHUHAI RUNDU PHARM
17.280.00%0.00Theo dõi930.938K3.142B25.110.691169.00Dược phẩm: Chính
002932 WUHAN EASY DIAGNOS
36.77-0.22%-0.08Mua538.179K2.454B42.160.87433.00Chuyên khoa Y tế
002940 ZHEJIANG ANGLIKANG
37.363.69%1.33Mua2.588M3.243B29.83Dược phẩm: Khác
002950 ALLMED MEDICAL PRO
24.342.40%0.57Mua4.541M10.035B31.960.74Chuyên khoa Y tế
200028 CN ACCORD MEDICINE
28.27-0.42%-0.12Mua74.800K10.732B8.563.0224821.00Dược phẩm: Chính
300003 LEPU MEDICAL TECHN
35.442.31%0.80Mua22.177M61.287B36.360.957689.00Chuyên khoa Y tế
300006 CHONGQING LUMMY PH
6.011.69%0.10Mua25.930M4.800B64.800.091319.00Dược phẩm: Chính
300009 ANHUI ANKE BIOTECH
15.54-1.71%-0.27Mua10.094M16.606B57.220.281993.00Công nghệ Sinh học
300016 BEIJING BEILU PHAR
9.040.11%0.01Mua5.864M4.467B23.410.39535.00Dược phẩm: Khác
300026 TIANJIN CHASE SUN
3.581.42%0.05Sức mua mạnh24.879M10.591B40.250.095487.00Dược phẩm: Khác
300030 GUANGZHOU IMPROVE
6.74-0.59%-0.04Bán3.210M2.094B-0.42946.00Chuyên khoa Y tế
300039 SHANGHAI KAIBAO PH
4.800.21%0.01Mua5.607M4.943B25.910.181673.00Dược phẩm: Chung
300049 INNER MONGOLIA FUR
7.911.41%0.11Mua2.119M1.999B1344.830.01626.00Dược phẩm: Khác
300086 HONZ PHARMACEUTICA
4.860.41%0.02Bán3.897M2.178B-0.071587.00Dược phẩm: Chính
300110 HUAREN PHARMACEUTI
4.10-0.49%-0.02Bán8.716M4.871B133.770.032617.00Dược phẩm: Khác
300119 TIANJIN RINGPU BIO
16.80-2.27%-0.39Sức mua mạnh8.478M6.882B43.620.391984.00Dược phẩm: Chung
300122 CHONGQING ZHIFEI B
59.000.84%0.49Sức mua mạnh8.309M93.616B44.001.332405.00Dược phẩm: Khác
300142 WALVAX BIOTECHNOLO
29.692.17%0.63Bán21.264M44.678B41.540.701089.00Công nghệ Sinh học
300147 XIANGXUE PHARMACEU
8.861.37%0.12Mua24.931M5.705B99.660.093561.00Dược phẩm: Khác
300158 SHANXI ZHENDONG PH
4.75-0.84%-0.04Mua10.406M4.948B-0.073746.00Dược phẩm: Khác
300181 ZHEJIANG JOLLY PHA
5.050.00%0.00Bán2.808M3.074B91.160.061713.00Dược phẩm: Khác
300194 FUAN PHARMACEUTICA
5.420.37%0.02Bán13.066M6.424B-0.313030.00Dược phẩm: Khác
300199 HYBIO PHARMACEUTIC
5.45-0.55%-0.03Bán6.969M4.876B-0.781059.00Dược phẩm: Khác
300204 STAIDSON (BEIJING)
11.80-3.59%-0.44Mua3.404M5.749B103.290.12864.00Dược phẩm: Chính
300206 EDAN INSTRUMENTS I
7.68-0.78%-0.06Mua8.995M4.477B38.580.201847.00Chuyên khoa Y tế
300238 GUANHAO BIOTECH CO
18.000.00%0.00Sức bán mạnh2.839M4.773B138.250.13482.00Công nghệ Sinh học
300246 GUANGDONG BIOLIGHT
16.111.38%0.22Mua3.638M2.321B33.250.481019.00Chuyên khoa Y tế
300254 SHANXI CY PHARMACE
8.210.00%0.00Mua1.883M1.710B58.980.141665.00Dược phẩm: Khác
300255 HEBEI CHANGSHAN BI
6.261.79%0.11Mua17.781M5.750B33.190.19938.00Dược phẩm: Khác
300273 ZHUHAI HOKAI MEDIC
5.05-0.98%-0.05Bán8.828M4.018B43.040.121210.00Chuyên khoa Y tế
300294 BOYA BIO-PHARMACEU
29.74-0.50%-0.15Bán3.232M12.731B25.551.171626.00Chuyên khoa Y tế
300298 SINOCARE INC
15.812.53%0.39Mua4.874M8.633B30.430.512329.00Chuyên khoa Y tế
300314 NINGBO DAVID MEDIC
9.51-1.76%-0.17Mua3.121M2.788B88.080.11571.00Chuyên khoa Y tế
300318 BEIJING BOHUI INNO
4.070.49%0.02Bán1.769M3.308B64.900.061393.00Chuyên khoa Y tế
300326 SHANGHAI KINETIC M
16.35-0.97%-0.16Mua9.470M11.785B22.560.73711.00Chuyên khoa Y tế
300357 ZHEJIANG WOLWO BIO
50.601.87%0.93Mua8.400M26.006B89.640.55901.00Công nghệ Sinh học
300363 PORTON PHARMA SOLU
15.71-1.87%-0.30Mua8.054M8.555B55.380.291960.00Dược phẩm: Khác
300381 GUANGDONG VTR BIO-
9.59-1.64%-0.16Bán2.942M4.288B32.590.302611.00Công nghệ Sinh học
300396 DIRUI INDUSTRIAL C
19.320.62%0.12Mua3.941M5.263B22.960.841788.00Chuyên khoa Y tế
300401 ZHEJIANG GARDEN BI
12.87-1.00%-0.13Mua7.249M6.131B15.860.82493.00Dược phẩm: Chung
300404 GUANGZHOU BOJI MED
17.69-2.70%-0.49Mua3.657M3.151B459.090.04616.00Công nghệ Sinh học
300406 BEIJING STRONG BIO
16.760.48%0.08Mua3.188M8.370B25.870.64429.00Công nghệ Sinh học
300412 ZHEJIANG CANAAN TE
6.68-1.91%-0.13Mua6.509M1.726B42.940.161321.00Chuyên khoa Y tế
300436 FUJIAN COSUNTER PH
33.80-0.21%-0.07Mua1.375M4.742B193.760.17832.00Dược phẩm: Khác
300439 MEDICALSYSTEM BIOT
13.45-0.88%-0.12Bán2.178M4.603B18.570.732863.00Công nghệ Sinh học
300452 ANHUI SUNHERE PHAR
15.541.37%0.21Mua1.191M2.114B25.940.59792.00Dược phẩm: Khác
300453 JIANG XI SANXIN ME
7.67-0.90%-0.07Mua2.174M1.966B37.830.201511.00Chuyên khoa Y tế
300463 MACCURA BIOTECHNOL
29.20-1.68%-0.50Mua3.324M16.389B32.550.912255.00Công nghệ Sinh học
300482 GUANGZHOU WONDFO B
55.701.62%0.89Mua1.459M18.636B49.871.102252.00Chuyên khoa Y tế
300485 BEIJING SCIENCE SU
9.063.78%0.33Mua5.579M4.190B20.990.42512.00Công nghệ Sinh học
300497 JIANGXI FUSHINE PH
19.410.00%0.00Mua6.203M5.192B21.810.891413.00Dược phẩm: Chung
300516 HUBEI JIUZHIYANG I
30.65-1.67%-0.52Bán956.300K5.611B104.210.30303.00Chuyên khoa Y tế
300519 ZHEJIANG XINGUANG
13.61-0.73%-0.10Mua631.179K2.194B24.100.57317.00Dược phẩm: Chính
300529 JAFRON BIOMEDICAL
80.011.15%0.91Mua1.622M32.752B63.781.241561.00Chuyên khoa Y tế
300534 GANSU LONGSHENRONG
5.900.34%0.02Bán4.086M1.784B252.360.02260.00Dược phẩm: Chính
300558 BETTA PHARMACEUTIC
73.806.19%4.30Sức mua mạnh7.652M27.869B128.090.541274.00Dược phẩm: Chính
300562 GUANGDONG TRANSTEK
15.54-1.65%-0.26Mua5.977M2.983B94.500.171851.00Chuyên khoa Y tế
300573 SHENYANG XINGQI PH
87.560.00%0.00Mua2.880M7.005B241.410.36858.00Dược phẩm: Chính
300583 SHANDONG SITO BIO
33.540.27%0.09Bán364.700K3.561B32.361.03686.00Dược phẩm: Chính
300584 NANJING HICIN PHAR
31.591.90%0.59Mua1.685M3.720B37.810.82557.00Dược phẩm: Chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất