Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

286
Cổ phiếu
4401.761B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.833M
Khối lượng
−1.32%
Thay đổi
+1.53%
Hiệu suất Tháng
+31.15%
Hiệu suất Năm
+13.21%
Hiệu suất YTD
           
000028 CN ACCORD MEDICINE
40.48-0.30%-0.12Bán2.226M17.331B2.97Dược phẩm: Chính
000078 SHN NEPTUNUS BIO
4.82-3.60%-0.18Bán82.664M12.682B38.050.1311615.00Công nghệ Sinh học
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
6.73-1.17%-0.08Bán3.551M2.101B26.700.264758.00Dược phẩm: Chính
000411 ZHEJIANG INTL GP C
11.620.43%0.05Bán2.126M2.893B17.240.672524.00Dược phẩm: Chính
000423 DONG-E-E-JIAO CO
26.981.12%0.30Bán8.656M17.479B-0.694952.00Dược phẩm: Chính
000513 LIVZON PHARMACEUTI
38.910.65%0.25Mua15.664M36.406B27.741.399019.00Dược phẩm: Khác
000518 JIANGSU SIHUAN BIO
4.84-3.39%-0.17Bán29.770M4.983B-0.01314.00Dược phẩm: Khác
000538 YUNNAN BAIYAO GRP
83.572.54%2.07Mua20.495M106.752B22.163.688124.00Dược phẩm: Chính
000566 HAINAN HAIYAO CO
8.401.33%0.11Mua43.687M10.898B789.520.012359.00Dược phẩm: Khác
000590 TUS-GUHAN GROUP CO
10.49-4.29%-0.47Bán7.022M2.512B-0.041401.00Dược phẩm: Chính
000597 NORTHEAST PHARMACE
7.98-2.09%-0.17Mua31.655M6.938B33.210.257659.00Dược phẩm: Chính
000623 JILIN AODONG PHARM
16.110.06%0.01Bán11.477M18.736B16.171.033803.00Dược phẩm: Chính
000650 RENHE PHARMACY CO
6.56-2.09%-0.14Bán40.625M8.124B14.990.457362.00Dược phẩm: Chính
000661 CHANGCHUN HIGH NEW
530.973.52%18.07Mua4.481M107.447B49.9410.275535.00Công nghệ Sinh học
000705 Z/ZHENYUAN SHARE C
7.22-1.23%-0.09Mua5.739M2.412B30.030.241861.00Dược phẩm: Chính
000710 BERRY GENOMICS CO
37.99-3.04%-1.19Bán5.370M13.472B40.430.971608.00Công nghệ Sinh học
000739 APELOA PHARMACEUTI
18.692.92%0.53Sức mua mạnh18.118M22.026B38.670.475719.00Dược phẩm: Khác
000756 SHANDONG XINHUA PH
12.652.60%0.32Mua32.786M7.867B25.560.486399.00Dược phẩm: Khác
000766 TONGHUA GH PHARMAC
5.75-1.71%-0.10Bán5.917M5.557B18.260.322130.00Dược phẩm: Khác
000788 PKU HEALTHCARE COR
6.31-1.10%-0.07Bán4.858M3.761B75.150.08805.00Dược phẩm: Chính
000790 CHENGDU TAIHE HEAL
5.41-2.17%-0.12Mua19.172M3.335B49.860.11702.00Dược phẩm: Chính
000915 SHANDONG SHANDA W
22.730.49%0.11Bán3.157M5.326B25.970.872886.00Dược phẩm: Khác
000919 JINLING PHARMACEUT
7.23-1.77%-0.13Bán4.024M3.644B10.340.714956.00Dược phẩm: Khác
000950 C.Q. PHARMACEUTICA
5.32-1.12%-0.06Bán5.714M9.194B10.470.517806.00Dược phẩm: Chính
000952 HUBEI GUANGJI PHAR
10.58-0.66%-0.07Mua9.607M2.631B18.440.581350.00Dược phẩm: Chung
000963 HUADONG MEDICINE
17.360.35%0.06Bán18.469M30.377B11.331.5310944.00Dược phẩm: Chính
000989 JIUZHITANG CO.LTD
8.01-1.48%-0.12Bán4.558M6.728B37.530.224268.00Dược phẩm: Khác
000990 CHENGZHI CO. LTD.
13.201.93%0.25Bán8.351M16.064B29.270.444424.00Dược phẩm: Chính
000999 CHINA RESOURCES SA
28.50-1.55%-0.45Sức bán mạnh7.690M27.899B13.422.1614914.00Dược phẩm: Khác
002001 ZHEJIANG NHU CO
25.80-2.20%-0.58Bán27.483M55.435B1.03Dược phẩm: Khác
002004 HUAPONT-LIFE SCIEN
4.84-1.02%-0.05Sức bán mạnh12.647M9.583B0.31Dược phẩm: Chính
002007 HUALAN BIOLOGICAL
46.87-2.35%-1.13Mua27.858M65.761B52.460.912417.00Công nghệ Sinh học
002016 GUANGDONG SHIRONGZ
7.001.01%0.07Bán4.904M5.664B1.09Chuyên khoa Y tế
002020 ZHEJIANG JINGXIN P
10.51-0.66%-0.07Bán10.635M7.216B0.73Dược phẩm: Khác
002022 SHANGHAI KEHUA BIO
16.79-6.36%-1.14Sức mua mạnh51.447M8.601B45.270.40Chuyên khoa Y tế
002030 DA AN GENE CO(SUN
17.05-2.57%-0.45Sức mua mạnh60.509M13.596B135.140.13926.00Công nghệ Sinh học
002038 BEIJING SL PHARMAC
12.17-1.93%-0.24Bán9.582M12.503B0.50Công nghệ Sinh học
002099 ZHEJIANG HISOAR PH
6.28-0.48%-0.03Bán14.956M9.770B12.740.503294.00Dược phẩm: Khác
002105 HL CORP.(SHENZHEN)
5.20-1.14%-0.06Sức bán mạnh5.122M1.916B47.390.11Chuyên khoa Y tế
002107 SHANDONG WOHUA PHA
10.67-0.65%-0.07Bán6.030M3.849B0.28Dược phẩm: Khác
002118 JILIN ZIXIN PHARMA
5.46-1.62%-0.09Sức bán mạnh13.162M6.993B111.000.05Dược phẩm: Chính
002166 GUILIN LAYN NATURA
8.04-2.90%-0.24Bán13.692M4.544B65.510.13513.00Dược phẩm: Khác
002198 GUANGDONG JIAYING
4.65-1.90%-0.09Sức bán mạnh5.281M2.360B-0.23Dược phẩm: Chính
002219 HENGKANG MEDICAL G
2.20-1.35%-0.03Sức bán mạnh16.905M4.104B-1.35Dược phẩm: Khác
002223 JIANGSU YUYUE MEDI
38.101.36%0.51Mua111.928M38.194B46.410.814891.00Chuyên khoa Y tế
002252 S/H RAAS BLOOD PRO
7.98-2.21%-0.18Sức bán mạnh45.905M39.697B0.25Công nghệ Sinh học
002262 JIANGSU NHWA PHARM
10.72-0.28%-0.03Bán9.135M10.816B16.380.664414.00Dược phẩm: Khác
002275 GUILIN SANJIN PHAR
12.98-0.99%-0.13Bán846.845K7.467B0.67Dược phẩm: Chung
002287 TIBET CHEEZHENG TI
19.802.64%0.51Bán2.238M10.440B0.69Dược phẩm: Chung
002294 SHENZHEN SALUBRIS
17.750.00%0.00Bán3.035M18.505B26.100.68Dược phẩm: Khác
002317 GUANGDONG ZHONGSHE
12.38-3.51%-0.45Bán23.393M9.946B32.930.39Dược phẩm: Khác
002332 ZHEJIANG XIANJU PH
13.142.58%0.33Mua39.623M12.039B0.44Dược phẩm: Khác
002349 NANTONG JINGHUA PH
6.01-5.50%-0.35Sức mua mạnh44.295M4.893B-0.34Dược phẩm: Khác
002382 BLUE SAIL MEDICAL
16.85-0.94%-0.16Mua35.830M16.244B0.51Chuyên khoa Y tế
002390 GUIZHOU XINBANG PH
4.94-2.18%-0.11Bán12.513M7.972B0.14Dược phẩm: Chính
002393 TIANJIN LISHENG PH
24.620.24%0.06Bán1.062M4.492B1.03Dược phẩm: Khác
002399 SHENZHEN HEPALINK
21.51-0.65%-0.14Bán6.781M26.827BDược phẩm: Chính
002411 YANAN BICON PHARMA
8.40-4.98%-0.44Sức bán mạnh78.595M12.871B41.290.21Dược phẩm: Chính
002412 HUNAN HANSEN PHARM
8.32-3.48%-0.30Bán9.132M4.187B0.33Dược phẩm: Khác
002422 SICHUAN KELUN PHAR
21.351.09%0.23Bán24.453M30.739B0.65Công nghệ Sinh học
002424 GUIZHOU BAILING GR
8.58-1.72%-0.15Sức bán mạnh6.571M12.108B41.570.21Dược phẩm: Khác
002432 ANDON HEALTH CO LT
9.660.42%0.04Mua48.054M4.181B0.16Chuyên khoa Y tế
002433 GUANGDONG TAIANTAN
4.61-1.28%-0.06Bán7.193M3.535B0.13Dược phẩm: Khác
002435 CHANGJIANGRUNFA HE
4.73-4.25%-0.21Mua27.772M5.846B18.010.272889.00Dược phẩm: Chính
002437 HARBIN GLORIA PHAR
2.59-3.00%-0.08Bán25.143M5.693B-1.17Dược phẩm: Khác
002550 CHANGZHOU QIANHONG
4.69-0.42%-0.02Mua15.832M5.645B0.21Dược phẩm: Khác
002566 JILIN JIAN YISHENG
7.38-1.99%-0.15Mua5.233M2.442B0.23Dược phẩm: Chính
002589 REALCAN PHARMAC.GR
5.70-1.55%-0.09Bán28.083M8.530B-0.68Dược phẩm: Chung
002603 SHIJIAZHUANG YILIN
22.72-2.70%-0.63Mua107.343M27.054B0.50Dược phẩm: Chung
002626 XIAMEN KINGDOMWAY
20.454.98%0.97Mua14.317M12.542B1.02Dược phẩm: Khác
002644 LANZHOU FOCI PHARM
9.14-2.66%-0.25Sức mua mạnh20.000M4.667B0.15Dược phẩm: Khác
002653 HAISCO PHARMACEUTI
19.710.77%0.15Bán3.326M20.951B0.47Dược phẩm: Khác
002658 BEIJING SDL TECHNO
6.28-0.63%-0.04Sức bán mạnh1.784M3.736B26.770.242107.00Chuyên khoa Y tế
002675 YANTAI DONGCHENG B
14.00-0.28%-0.04Bán6.735M11.231B72.940.19Dược phẩm: Chính
002688 JINHE BIOTECHNOLOG
7.233.29%0.23Mua22.644M4.593B24.980.282168.00Dược phẩm: Chính
002693 HAINAN SHUANGCHENG
5.49-4.52%-0.26Mua8.604M2.223B0.07Dược phẩm: Khác
002728 TEYI PHARMACEUTICA
15.76-0.69%-0.11Bán2.146M3.202B18.890.851361.00Dược phẩm: Chung
002737 SUNFLOWER PHARMACE
13.95-1.20%-0.17Bán4.546M8.147B1.00Dược phẩm: Khác
002750 KUNMING LONGJIN PH
9.91-1.00%-0.10Bán6.659M3.969B3451.720.00238.00Dược phẩm: Khác
002758 ZHEJIANG HUATONG P
10.25-0.68%-0.07Bán1.333M2.154B93.820.11Dược phẩm: Chính
002773 CHENGDU KANGHONG P
40.301.77%0.70Sức mua mạnh6.799M35.287B0.82Dược phẩm: Khác
002826 TIBET AIM PHARM IN
10.23-0.10%-0.01Bán1.628M1.977B0.19Dược phẩm: Khác
002864 SHAANXI PANLONG PH
26.66-2.17%-0.59Bán1.107M2.311B0.84Dược phẩm: Chính
002868 LIFECOME BIOCHEMIS
16.31-1.39%-0.23Bán465.335K1.957B0.47Dược phẩm: Chính
002872 TIANSHENG PHARMACE
5.36-1.11%-0.06Bán3.739M1.704B-0.75Dược phẩm: Chính
002873 GUIYANG XINTIAN PH
19.71-4.92%-1.02Mua9.781M2.277B0.61Dược phẩm: Chính
002876 SHENZHEN SUNNYPOL
40.60-0.49%-0.20Bán1.576M4.222B0.50Chuyên khoa Y tế
002880 SHENZHEN WEIGUANG
67.75-1.53%-1.05Mua1.497M7.317B43.371.59682.00Công nghệ Sinh học
002898 ZHUHAI SAILONG PHA
12.89-1.00%-0.13Bán647.943K2.062B0.19Dược phẩm: Chính
002900 HARBIN MEDISAN PHA
11.36-0.09%-0.01Bán1.200M3.522B0.57Dược phẩm: Chính
002901 DOUBLE MEDICAL TEC
68.371.76%1.18Mua1.331M27.378B1.17Chuyên khoa Y tế
002907 CHONGQING PHARSCIN
18.78-4.23%-0.83Sức mua mạnh6.396M7.513B48.100.411140.00Dược phẩm: Chính
002923 ZHUHAI RUNDU PHARM
16.570.36%0.06Sức bán mạnh1.442M3.013B23.990.691169.00Dược phẩm: Chính
002932 WUHAN EASY DIAGNOS
40.732.31%0.92Mua4.393M2.712B60.320.66Chuyên khoa Y tế
002940 ZHEJIANG ANGLIKANG
44.00-0.54%-0.24Mua1.398M3.960B1.25Dược phẩm: Khác
002950 ALLMED MEDICAL PRO
36.25-0.06%-0.02Bán16.279M15.304B0.81Chuyên khoa Y tế
200028 CN ACCORD MEDICINE
20.150.00%0.00Bán41.100K7.891B3.01Dược phẩm: Chính
300003 LEPU MEDICAL TECHN
38.38-2.09%-0.82Sức mua mạnh17.838M67.904B0.97Chuyên khoa Y tế
300006 CHONGQING LUMMY PH
4.87-1.22%-0.06Sức bán mạnh5.509M3.956B-0.20Dược phẩm: Chính
300009 ANHUI ANKE BIOTECH
14.620.27%0.04Bán18.069M15.356B113.110.13Công nghệ Sinh học
300016 BEIJING BEILU PHAR
8.83-0.79%-0.07Bán8.314M4.318B12.710.70641.00Dược phẩm: Chính
300020 ENJOYOR CO LTD
10.202.82%0.28Mua34.058M6.689B0.22Chuyên khoa Y tế
300026 TIANJIN CHASE SUN
5.321.72%0.09Mua148.678M15.962B37.360.14Dược phẩm: Khác
300030 GUANGZHOU IMPROVE
10.294.15%0.41Mua38.860M3.178B117.200.08798.00Chuyên khoa Y tế
300039 SHANGHAI KAIBAO PH
5.63-2.93%-0.17Mua28.707M5.810B0.25Dược phẩm: Chính
300049 INNER MONGOLIA FUR
7.790.13%0.01Bán4.540M1.997B0.17Dược phẩm: Chính
300086 HONZ PHARMACEUTICA
5.61-2.60%-0.15Bán10.319M2.525B-0.05Dược phẩm: Chính
300119 TIANJIN RINGPU BIO
14.17-2.54%-0.37Bán8.590M5.673B36.890.391984.00Dược phẩm: Chung
300122 CHONGQING ZHIFEI B
67.240.81%0.54Mua13.944M107.584B1.48Dược phẩm: Khác
300142 WALVAX BIOTECHNOLO
31.132.81%0.85Sức mua mạnh34.416M47.861B328.060.091237.00Công nghệ Sinh học
300147 XIANGXUE PHARMACEU
9.20-1.39%-0.13Bán11.989M6.086B92.100.103494.00Dược phẩm: Khác
300158 SHANXI ZHENDONG PH
5.22-2.61%-0.14Mua36.666M5.393B0.16Dược phẩm: Khác
300181 ZHEJIANG JOLLY PHA
6.15-6.68%-0.44Mua53.981M3.743B137.290.05Dược phẩm: Khác
300194 FUAN PHARMACEUTICA
5.89-2.64%-0.16Mua79.615M7.007B24.580.252986.00Dược phẩm: Khác
300199 HYBIO PHARMACEUTIC
6.77-1.60%-0.11Bán23.260M6.024B-0.94Dược phẩm: Khác
300204 STAIDSON (BEIJING)
10.42-1.79%-0.19Bán4.640M4.894B185.490.06866.00Dược phẩm: Chính
300206 EDAN INSTRUMENTS I
13.57-2.86%-0.40Sức mua mạnh26.541M7.849B0.23Chuyên khoa Y tế
300238 GUANHAO BIOTECH CO
17.15-3.54%-0.63Sức bán mạnh8.782M4.547B-1.68Công nghệ Sinh học
300246 GUANGDONG BIOLIGHT
22.48-0.27%-0.06Mua21.581M3.284B0.48Chuyên khoa Y tế
300254 SHANXI CY PHARMACE
7.75-1.02%-0.08Bán2.047M1.614B309.490.03Dược phẩm: Khác
300255 HEBEI CHANGSHAN BI
5.26-1.31%-0.07Bán7.341M4.918B0.25Dược phẩm: Khác
300273 ZHUHAI HOKAI MEDIC
6.629.97%0.60Sức mua mạnh49.784M5.215B100.330.06Chuyên khoa Y tế
300294 BOYA BIO-PHARMACEU
32.00-4.65%-1.56Sức bán mạnh14.676M13.630B1.01Chuyên khoa Y tế
300298 SINOCARE INC
15.56-0.19%-0.03Mua7.532M8.711B0.45Chuyên khoa Y tế
300314 NINGBO DAVID MEDIC
10.79-1.37%-0.15Mua8.278M3.108B0.21Chuyên khoa Y tế
300318 BEIJING BOHUI INNO
4.991.63%0.08Mua36.923M4.076B1258.970.00Chuyên khoa Y tế
300326 SHANGHAI KINETIC M
21.15-0.56%-0.12Mua14.378M15.097B29.110.73711.00Chuyên khoa Y tế
300357 ZHEJIANG WOLWO BIO
42.300.19%0.08Bán3.840M22.148B74.110.571067.00Công nghệ Sinh học
300363 PORTON PHARMA SOLU
26.816.30%1.59Mua32.089M14.325B73.000.352590.00Dược phẩm: Khác
300381 GUANGDONG VTR BIO-
10.63-0.47%-0.05Theo dõi4.070M4.763B0.30Công nghệ Sinh học
300396 DIRUI INDUSTRIAL C
21.914.33%0.91Sức mua mạnh14.334M6.006B0.85Chuyên khoa Y tế
300401 ZHEJIANG GARDEN BI
14.80-0.80%-0.12Mua35.493M6.980B20.510.73525.00Dược phẩm: Chính
300404 GUANGZHOU BOJI MED
20.800.14%0.03Bán1.512M3.606B0.04Công nghệ Sinh học
300406 BEIJING STRONG BIO
17.90-1.32%-0.24Theo dõi5.679M8.982B0.66Dược phẩm: Khác
300412 ZHEJIANG CANAAN TE
7.37-1.60%-0.12Mua4.845M1.868B0.21Chuyên khoa Y tế
300436 FUJIAN COSUNTER PH
31.49-1.41%-0.45Sức bán mạnh852.500K4.409B416.430.08681.00Dược phẩm: Khác
300439 MEDICALSYSTEM BIOT
14.45-0.69%-0.10Mua11.926M4.901B-1.85Công nghệ Sinh học
300452 ANHUI SUNHERE PHAR
17.72-1.66%-0.30Sức mua mạnh6.166M2.443B0.61Dược phẩm: Chính
300453 JIANG XI SANXIN ME
11.932.67%0.31Mua25.103M3.030B0.24Chuyên khoa Y tế
300463 MACCURA BIOTECHNOL
29.04-1.43%-0.42Bán7.125M16.024B0.95Chuyên khoa Y tế
300482 GUANGZHOU WONDFO B
77.90-1.38%-1.09Mua5.121M26.487B1.13Chuyên khoa Y tế
300485 BEIJING SCIENCE SU
12.62-3.00%-0.39Mua21.158M6.058B0.31Dược phẩm: Chính
300497 JIANGXI FUSHINE PH
27.8310.00%2.53Mua29.631M7.850B1.16Dược phẩm: Chung
300516 HUBEI JIUZHIYANG I
28.08-2.84%-0.82Sức bán mạnh1.162M5.054B0.35Chuyên khoa Y tế
300519 ZHEJIANG XINGUANG
14.113.37%0.46Mua2.618M2.258B24.000.57317.00Dược phẩm: Chính
300529 JAFRON BIOMEDICAL
94.13-0.60%-0.57Mua2.400M38.975B76.981.241561.00Chuyên khoa Y tế
300534 GANSU LONGSHENRONG
5.94-2.30%-0.14Sức bán mạnh5.247M1.802B0.04Dược phẩm: Chính
300558 BETTA PHARMACEUTIC
70.282.37%1.63Bán4.559M28.182B0.56Dược phẩm: Chính
300562 GUANGDONG TRANSTEK
16.94-2.98%-0.52Bán3.273M3.198B0.16Chuyên khoa Y tế
300573 SHENYANG XINGQI PH
93.01-2.76%-2.64Mua1.121M7.441B0.47Dược phẩm: Chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất