Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

359
Cổ phiếu
6621.402B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.986M
Khối lượng
+3.33%
Thay đổi
−0.37%
Hiệu suất Tháng
+10.92%
Hiệu suất Năm
+6.82%
Hiệu suất YTD
          
000028 CN ACCORD MEDICINE
35.010.14%0.05Bán1.512M14.023B9.983.50
000078 SHN NEPTUNUS BIO
3.30-0.60%-0.02Mua17.530M8.683B-0.1110484.00
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
11.846.96%0.77Sức mua mạnh16.299M3.696B31.540.3545560.00
000411 ZHEJIANG INTL GP C
12.150.41%0.05Bán1.609M3.025B18.390.682710.00
000423 DONG-E-E-JIAO CO
32.57-1.39%-0.46Sức bán mạnh4.043M20.974B76.800.434509.00
000513 LIVZON PHARMACEUTI
39.531.36%0.53Bán4.730M32.515B20.651.908367.00
000518 JIANGSU SIHUAN BIO
3.36-1.47%-0.05Bán9.113M3.459B-0.01288.00
000538 YUNNAN BAIYAO GRP
96.011.28%1.21Bán3.632M122.810B25.003.838131.00
000566 HAINAN HAIYAO CO
4.69-1.26%-0.06Sức bán mạnh10.308M6.085B-0.783148.00
000590 TUS- PHARMACEUTICA
8.65-0.57%-0.05Sức bán mạnh1.361M2.071B54.720.161256.00
000597 NORTHEAST PHARMACE
5.49-0.54%-0.03Mua6.791M7.400B497.300.017567.00
000623 JILIN AODONG PHARM
18.050.78%0.14Mua20.722M20.556B12.871.444462.00
000650 RENHE PHARMACY CO
9.313.44%0.31Bán19.084M13.033B18.400.496538.00
000661 CHANGCHUN HIGH NEW
243.171.96%4.67Bán11.255M98.416B26.629.046247.00
000705 Z/ZHENYUAN SHARE C
7.911.41%0.11Mua3.082M2.643B30.310.261938.00
000710 BERRY GENOMICS CO
23.50-2.08%-0.50Sức bán mạnh2.235M8.308B67.680.351496.00
000739 APELOA PHARMACEUTI
39.493.24%1.24Sức mua mạnh15.698M46.540B47.920.805868.00
000756 SHANDONG XINHUA PH
8.200.99%0.08Mua1.999M4.171B14.390.566497.00
000766 TONGHUA GH PHARMAC
4.17-3.25%-0.14Sức bán mạnh7.465M4.030B-0.271990.00
000788 PKU HEALTHCARE COR
6.76-0.88%-0.06Bán4.952M4.029B81.580.08787.00
000790 CHENGDU HUASUN TEC
5.05-1.94%-0.10Bán8.284M3.113B75.400.07707.00
000915 SHANDONG WIT DYNE
28.133.69%1.00Bán3.211M6.592B16.511.643066.00
000919 JINLING PHARMACEUT
7.141.42%0.10Mua6.358M3.599B30.400.234728.00
000950 C.Q. PHARMACEUTICA
5.090.00%0.00Mua6.345M8.874B8.640.5912498.00
000952 HUBEI GUANGJI PHAR
8.382.20%0.18Sức mua mạnh4.878M2.878B24.400.341302.00
000963 HUADONG MEDICINE
29.791.50%0.44Bán29.988M52.127B21.501.3711359.00
000989 JIUZHITANG CO.LTD
8.810.00%0.00Bán9.240M7.400B25.400.354552.00
000990 CHENGZHI CO. LTD.
17.16-3.87%-0.69Bán19.748M20.853B16.691.074469.00
000999 CHINA RESOURCES SA
27.38-0.87%-0.24Mua4.535M26.802B14.221.9415087.00
002001 ZHEJIANG NHU CO
30.951.38%0.42Mua34.511M79.801B20.921.4610100.00
002004 HUAPONT-LIFE SCIEN
8.35-1.42%-0.12Mua104.062M16.532B24.400.3512450.00
002007 HUALAN BIOLOGICAL
28.231.62%0.45Bán27.281M51.502B34.850.802887.00
002016 GUANGDONG SHIRONGZ
5.62-0.53%-0.03Sức bán mạnh1.729M4.547B6.760.84886.00
002020 ZHEJIANG JINGXIN P
8.340.97%0.08Mua7.275M6.913B9.120.913266.00
002022 SHANGHAI KEHUA BIO
13.891.09%0.15Mua6.639M7.142B7.521.881922.00
002030 DAAN GENE CO LTD
19.492.15%0.41Bán19.805M27.353B8.192.331573.00
002038 BEIJING SL PHARMAC
10.08-1.37%-0.14Theo dõi6.595M10.356B22.360.46757.00
002099 ZHEJIANG HISOAR PH
7.54-0.79%-0.06Sức bán mạnh10.075M12.205B103.830.073282.00
002105 HL CORP.(SHENZHEN)
9.10-0.22%-0.02Mua4.850M3.317B13.580.673496.00
002107 SHANDONG WOHUA PHA
6.85-0.58%-0.04Bán2.080M3.954B20.940.331304.00
002118 JILIN ZIXIN PHARMA
2.70-0.37%-0.01Theo dõi22.579M3.458B-0.541096.00
002166 GUILIN LAYN NATURA
8.482.66%0.22Sức mua mạnh14.504M4.793B50.860.16685.00
002198 GUANGDONG JIAYING
7.491.22%0.09Bán20.641M3.801B139.620.05764.00
002219 HENGKANG MEDICAL G
3.48-3.33%-0.12Mua9.222M6.491B-0.037576.00
002223 JIANGSU YUYUE MEDI
31.691.80%0.56Bán8.207M31.377B19.401.605525.00
002252 S/H RAAS BLOOD PRO
6.99-0.29%-0.02Sức bán mạnh15.131M47.118B30.730.233060.00
002262 JIANGSU NHWA PHARM
13.601.49%0.20Bán6.902M13.651B17.130.784451.00
002275 GUILIN SANJIN PHAR
13.661.41%0.19Mua2.294M7.858B27.380.492561.00
002287 TIBET CHEEZHENG TI
31.051.74%0.53Mua4.329M16.392B13.992.222310.00
002294 SHENZHEN SALUBRIS
27.944.37%1.17Mua4.162M31.148B290.350.093448.00
002317 GUANGDONG ZHONGSHE
10.034.05%0.39Sức mua mạnh27.824M8.006B-0.411556.00
002332 ZHEJIANG XIANJU PH
11.121.46%0.16Bán5.469M11.000B18.180.603659.00
002349 NANTONG JINGHUA PH
6.27-2.49%-0.16Mua21.791M5.105B46.290.141775.00
002382 BLUE SAIL MEDICAL
19.240.89%0.17Sức bán mạnh12.326M19.369B4.624.566177.00
002390 GUIZHOU XINBANG PH
8.375.55%0.44Bán20.719M16.270B45.570.175778.00
002393 TIANJIN LISHENG PH
20.010.00%0.00Bán1.060M3.651B274.490.071691.00
002399 SHENZHEN HEPALINK
16.171.19%0.19Bán2.262M21.721B30.010.531957.00
002411 YANAN BICON PHARMA
15.894.27%0.65Mua115.504M24.348B-0.594250.00
002412 HUNAN HANSEN PHARM
5.98-0.66%-0.04Bán4.354M3.009B24.520.251512.00
002422 SICHUAN KELUN PHAR
18.02-0.77%-0.14Sức bán mạnh10.415M25.686B23.050.7919759.00
002424 GUIZHOU BAILING GR
6.63-0.60%-0.04Sức bán mạnh12.075M9.348B75.110.096074.00
002432 ANDON HEALTH CO LT
7.07-0.56%-0.04Sức bán mạnh2.718M3.300B83.260.091271.00
002433 GUANGDONG TAIANTAN
7.561.34%0.10Mua58.597M5.797B11.100.671972.00
002435 CHANGJIANGRUNFA HE
4.93-1.00%-0.05Bán11.544M6.093B23.530.212163.00
002437 HARBIN GLORIA PHAR
2.70-0.74%-0.02Bán26.995M5.935B-0.077164.00
002550 CHANGZHOU QIANHONG
4.481.13%0.05Sức mua mạnh11.136M5.599B-0.091336.00
002566 JILIN JIAN YISHENG
8.42-0.82%-0.07Mua5.727M2.787B31.710.271744.00
002589 REALCAN PHARMAC.GR
3.91-0.26%-0.01Bán11.748M5.765B34.690.119219.00
002603 SHIJIAZHUANG YILIN
17.101.00%0.17Bán12.024M28.569B19.260.8816912.00
002626 XIAMEN KINGDOMWAY
31.59-0.44%-0.14Bán3.334M19.268B19.931.592003.00
002644 LANZHOU FOCI PHARM
7.31-0.95%-0.07Bán1.501M3.733B58.900.131333.00
002653 HAISCO PHARMACEUTI
17.25-2.16%-0.38Bán1.439M18.443B25.890.683766.00
002658 BEIJING SDL TECHNO
9.190.99%0.09Bán6.808M5.698B21.750.421941.00
002675 YANTAI DONGCHENG B
16.002.43%0.38Bán3.627M12.835B35.450.442000.00
002688 JINHE BIOTECHNOLOG
5.89-2.00%-0.12Bán8.530M4.597B27.310.222120.00
002693 HAINAN SHUANGCHENG
4.784.14%0.19Sức mua mạnh10.764M1.936B-0.07413.00
002728 TEYI PHARMACEUTICA
12.583.37%0.41Mua6.944M2.561B27.000.451228.00
002737 SUNFLOWER PHARMACE
14.03-1.54%-0.22Sức bán mạnh5.604M8.093B12.571.135621.00
002750 KUNMING LONGJIN PH
7.55-1.31%-0.10Mua3.191M3.024B167.400.05421.00
002758 ZJAMP GROUP CO LTD
9.91-0.60%-0.06Mua1.879M4.836B14.240.706392.00
002773 CHENGDU KANGHONG P
18.541.87%0.34Bán6.449M17.047B-0.233882.00
002826 TIBET AIM PHARM IN
8.990.33%0.03Mua1.568M1.706B44.640.20440.00
002864 SHAANXI PANLONG PH
23.380.09%0.02Mua916.700K2.000B22.561.04859.00
002868 LIFECOME BIOCHEMIS
10.64-0.19%-0.02Bán516.150K1.632B117.530.09656.00
002872 TIANSHENG PHARMACE
5.121.39%0.07Sức mua mạnh1.131M1.628B-1.461763.00
002873 GUIYANG XINTIAN PH
17.900.90%0.16Sức mua mạnh1.252M2.040B22.850.841054.00
002876 SHENZHEN SUNNYPOL
52.10-3.05%-1.64Bán3.389M8.951B33.671.602207.00
002880 SHENZHEN WEIGUANG
31.361.69%0.52Bán834.139K7.112B38.250.81714.00
002898 SAILONG PHARMACEUT
9.62-1.03%-0.10Bán1.126M1.693B-0.25353.00
002900 HARBIN MEDISAN PHA
20.851.31%0.27Bán10.227M6.459B10.851.901675.00
002901 DOUBLE MEDICAL TEC
58.224.90%2.72Mua6.586M23.360B33.691.652495.00
002907 CHONGQING PHARSCIN
12.080.00%0.00Bán711.200K4.838B43.040.281520.00
002923 ZHUHAI RUNDU PHARM
32.86-2.67%-0.90Mua2.234M6.040B50.130.671479.00
002932 WUHAN EASY DIAGNOS
67.105.87%3.72Bán2.885M6.256B7.139.10822.00
002940 ZHEJIANG ANGLIKANG
30.32-1.43%-0.44Sức bán mạnh1.000M2.847B19.911.56933.00
002950 ALLMED MEDICAL PRO
13.200.99%0.13Bán2.682M8.359B12.111.085426.00
003020 HEFEI LIFEON PHARM
43.270.19%0.08Bán703.963K4.009B26.211.65975.00
200028 CN ACCORD MEDICINE
20.990.38%0.08Bán115.384K14.023B5.073.42
300003 LEPU MEDICAL TECHN
25.391.12%0.28Bán22.304M44.921B19.101.349388.00
300006 CHONGQING LUMMY PH
8.193.15%0.25Bán19.477M8.648B-0.361438.00
300009 ANHUI ANKE BIOTECH
12.852.72%0.34Mua34.560M21.054B46.520.272384.00
300016 BEIJING BEILU PHAR
9.521.71%0.16Mua9.589M4.639B22.850.41827.00
300026 TIANJIN CHASE SUN
4.580.00%0.00Mua36.070M13.759B21.090.225784.00
300030 GUANGZHOU IMPROVE
10.142.22%0.22Bán4.995M3.131B20.840.48928.00
300039 SHANGHAI KAIBAO PH
4.930.00%0.00Bán6.915M5.157B46.470.111640.00
300049 INNER MONGOLIA FUR
13.527.39%0.93Mua18.863M3.466B36.750.35508.00
300086 HONZ PHARMACEUTICA
5.19-1.33%-0.07Sức bán mạnh7.431M2.336B-0.121348.00
300119 TIANJIN RINGPU BIO
25.355.41%1.30Mua12.867M10.203B21.271.132260.00
300122 CHONGQING ZHIFEI B
158.936.51%9.71Bán16.101M254.288B32.764.553380.00
300142 WALVAX BIOTECHNOLO
72.288.22%5.49Bán56.467M113.204B82.930.821481.00
300143 INKON LIFE TECHNOL
13.361.75%0.23Bán7.895M8.546B67.060.201360.00
300146 BY-HEALTH CO LTD
26.120.66%0.17Bán9.061M44.412B21.701.213374.00
300147 XIANGXUE PHARMACEU
7.190.14%0.01Bán8.513M4.712B618.970.013326.00
300158 SHANXI ZHENDONG PH
7.70-1.79%-0.14Mua27.073M7.912B22.070.364557.00
300181 ZHEJIANG JOLLY PHA
8.474.83%0.39Sức mua mạnh18.592M5.155B33.990.241991.00
300194 FUAN PHARMACEUTICA
4.381.62%0.07Mua26.749M5.211B27.900.153052.00
300199 HYBIO PHARMACEUTIC
5.03-0.79%-0.04Sức bán mạnh6.689M4.443B-0.77941.00
300204 STAIDSON (BEIJING)
12.724.86%0.59Sức mua mạnh9.693M5.974B-0.25835.00
300206 EDAN INSTRUMENTS I
11.983.36%0.39Bán4.225M6.920B18.420.632255.00
300238 GUANHAO BIOTECH CO
18.122.37%0.42Bán4.909M4.805B78.420.23503.00
300246 GUANGDONG BIOLIGHT
17.532.94%0.50Mua4.008M2.561B15.751.091091.00
300254 SHANXI CY PHARMACE
6.77-2.45%-0.17Sức bán mạnh3.731M1.543B-0.861331.00
300255 HEBEI CHANGSHAN BI
7.692.53%0.19Sức mua mạnh33.955M7.068B24.740.301138.00
300273 ZHUHAI HOKAI MEDIC
5.500.73%0.04Bán15.882M4.344B58.210.09802.00
300294 BOYA BIO-PHARMACEU
38.193.78%1.39Bán9.207M16.267B52.840.701618.00
300298 SINOCARE INC
24.80-0.08%-0.02Bán1.178M13.979B94.440.263138.00
300314 NINGBO DAVID MEDIC
15.050.27%0.04Sức bán mạnh3.467M4.334B29.540.51725.00
300318 BEIJING BOHUI INN
9.052.61%0.23Bán43.763M7.393B980.000.011306.00
300326 SHANGHAI KINETIC M
11.885.32%0.60Mua53.070M8.488B-0.181113.00
300357 ZHEJIANG WOLWO BIO
55.0310.37%5.17Mua7.967M28.813B81.910.611359.00
300363 PORTON PHARMA SOLU
102.605.70%5.53Sức mua mạnh9.783M54.961B129.950.762635.00
300381 GUANGDONG VTR BIO-
10.58-2.22%-0.24Mua11.731M5.185B34.900.312825.00
300396 DIRUI INDUSTRIAL C
18.39-0.43%-0.08Bán962.445K5.041B18.830.981584.00
300401 ZHEJIANG GARDEN BI
14.70-3.03%-0.46Mua12.853M7.987B23.760.64505.00
300404 GUANGZHOU BOJI MED
11.704.46%0.50Mua8.272M3.057B133.020.08715.00
300406 BEIJING STRONG BIO
17.041.43%0.24Bán3.975M10.036B32.200.52907.00
300412 ZHEJIANG CANAAN TE
10.473.36%0.34Sức mua mạnh14.683M2.693B33.700.301477.00
300436 FUJIAN COSUNTER PH
31.161.00%0.31Bán656.166K4.947B-0.10718.00
300439 MEDICALSYSTEM BIOT
18.660.00%0.00Sức bán mạnh1.164M7.147B32.550.572405.00
300452 ANHUI SUNHERE PHAR
14.121.58%0.22Bán2.301M2.518B25.270.55859.00
300453 JIANG XI SANXIN ME
13.044.74%0.59Mua19.798M4.967B35.100.361761.00
300463 MACCURA BIOTECHNOL
28.234.09%1.11Bán7.181M15.553B14.881.832627.00
300482 GUANGZHOU WONDFO B
41.215.23%2.05Bán7.424M18.176B23.371.682926.00
300485 BEIJING SCIENCE SU
11.881.54%0.18Bán4.001M5.722B36.280.32621.00
300497 JIANGXI FUSHINE PH
19.31-0.87%-0.17Mua34.374M10.509B39.150.501608.00
300515 HUNAN SUNDAY SCIEN
11.01-3.42%-0.39Bán3.775M2.230B28.370.40503.00
300519 ZHEJIANG XINGUANG
17.001.43%0.24Mua2.021M2.720B24.390.69321.00
300529 JAFRON BIOMEDICAL
56.0611.01%5.56Mua24.691M45.044B38.861.322280.00
300534 GANSU LONGSHENRONG
6.69-2.62%-0.18Bán7.078M2.029B164.750.04298.00
300558 BETTA PHARMACEUTIC
93.998.16%7.09Mua5.510M39.003B52.781.661466.00
Tải thêm