Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

188
Cổ phiếu
1942.886B
Giá trị vốn hóa thị trường
38.689M
Khối lượng
+0.30%
Thay đổi
−1.91%
Hiệu suất Tháng
−5.91%
Hiệu suất Năm
+0.72%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000005SHN FOUNTAIN CORP
1.40 CNY0.00%3.153M0.451.482B CNY−0.16 CNY−286.85%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
000035CHINA TIANYING INC
5.41 CNY−0.55%10.909M0.7713.729B CNY39.960.14 CNY+3.52%1.84%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
000429GUANGDONG PROV EXP
8.03 CNY+0.25%6.911M1.2515.836B CNY11.650.69 CNY−3.75%5.34%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
000498SHANDONG HI-SPEE
5.70 CNY−0.70%5.582M0.878.96B CNY3.841.49 CNY−1.21%2.79%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
000505HAINAN JINGLIANG
7.30 CNY−0.14%5.756M1.634.965B CNY41.290.18 CNY−23.46%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
000544CENTRAL PLAINS ENV
7.15 CNY−0.69%5.519M1.247.018B CNY9.170.78 CNY+63.36%2.08%Dịch vụ Công nghiệp
000546JINYUAN EP CO LTD
7.23 CNY−2.17%21.908M0.635.755B CNY−0.66 CNY−1350.99%0.27%Dịch vụ Công nghiệp
000548HUNAN INVESTMENT
5.44 CNY+0.18%5.975M0.672.711B CNY34.260.16 CNY+111.17%0.37%Dịch vụ Công nghiệp
000669JINHONG HOLDINGS G
2.20 CNY0.00%37.151M0.601.497B CNY−0.06 CNY+94.75%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
000820SHENWU ENERGY SAVI
4.11 CNY+0.49%7.71M1.332.606B CNY−0.06 CNY−516.54%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
000826TUS ENVIRONMENTAL
3.06 CNY−0.65%18.727M0.694.375B CNY−0.73 CNY−86.67%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
000886HAINAN EXPRESSWAY
4.26 CNY0.00%6.582M0.724.212B CNY25.130.17 CNY+41.25%1.17%Dịch vụ Công nghiệp
001210KINGFORE ENERGY GP
20.70 CNY−0.34%618.05K0.932.262B CNY24.760.84 CNY−28.71%1.84%Dịch vụ Công nghiệp
002034WANGNENG ENVIRONME
15.15 CNY0.00%1.488M0.956.486B CNY10.801.40 CNY+4.51%3.30%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
002037POLY UNION CHEMICA
8.46 CNY−1.17%5.738M1.114.142B CNY−1.22 CNY−607.18%0.50%Dịch vụ Công nghiệp
002051CHINA CAMC ENGINEE
8.37 CNY−0.12%7.15M0.7210.369B CNY29.310.29 CNY−7.06%1.43%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
002060GUANGDONG NO.2 HYD
5.03 CNY−0.40%6.812M0.8118.96B CNY13.030.39 CNY+33.61%2.97%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
002061ZHEJIANG COMMUNICA
3.71 CNY+0.27%10.944M0.939.617B CNY7.190.52 CNY+1.76%3.28%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
002062HONGRUN CONSTRUCT
4.61 CNY−0.43%5.86M0.795.105B CNY12.790.36 CNY+8.29%2.16%Dịch vụ Công nghiệp
002116CHINA HAISUM ENGIN
10.41 CNY−0.67%2.727M1.064.889B CNY19.250.54 CNY+2.64%1.77%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
002140EAST CN ENG S&T CO
8.73 CNY−0.80%2.456M0.996.143B CNY18.680.47 CNY−6.41%1.14%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
002178S/H YANHUA SMART G
5.55 CNY−0.72%35.441M0.283.981B CNY−0.18 CNY−5238.24%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002200YCIC ECO-TECHNOLOG
8.15 CNY+3.56%1.795M2.161.449B CNY315.890.03 CNY0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002207XINJIANG ZHUNDONG
7.30 CNY+0.14%4.751M0.801.91B CNY−0.12 CNY−191.43%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002307XINJIANG BEIXIN RO
4.49 CNY0.00%5.62M0.725.695B CNY216.910.02 CNY−55.29%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002325SHENZHEN HONGTAO G
1.61 CNY+0.63%19.556M0.822.799B CNY−0.40 CNY+1.88%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002353YANTAI JEREH OILFI
29.65 CNY+1.96%11.485M1.8029.684B CNY13.082.27 CNY+13.86%1.14%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
002375ZHEJIANG YASHA DEC
4.92 CNY+0.61%9.442M0.626.435B CNY31.890.15 CNY0.29%Dịch vụ Công nghiệp
002482SHENZHEN GRANDLAN
2.26 CNY−2.16%12.78M0.643.551B CNY−3.71 CNY+5.05%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002490SHANDONG MOLONG PE
4.58 CNY+1.55%13.889M0.802.969B CNY−0.51 CNY+23.17%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002542CHINA ZHONGHUA GEO
2.60 CNY−0.76%13.573M0.804.731B CNY−0.46 CNY−36.07%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002551SHENZHEN GLORY MED
4.37 CNY+0.92%9.887M0.883.658B CNY−0.30 CNY−307.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002554CHINA OIL HBP SCIE
3.33 CNY−0.60%9.255M0.824.512B CNY27.840.12 CNY+96.71%0.36%Dịch vụ Công nghiệp
002573BEIJING SPC ENVIRO
5.22 CNY−0.19%4.054M0.887.501B CNY21.560.24 CNY−42.22%1.91%Dịch vụ Công nghiệp
002586ZHEJIANG RECLAIM C
3.33 CNY−0.60%3.113M0.433.833B CNY−0.68 CNY−746.25%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002628CHENGDU RD & BRIDG
3.32 CNY−0.90%7.196M0.752.503B CNY40.790.08 CNY0.69%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
002672DONGJIANG ENVIRONM
5.50 CNY−0.36%2.801M0.414.973B CNY−0.82 CNY−683.16%1.00%Dịch vụ Công nghiệp
002683GUANGDONG HONGDA H
21.03 CNY−1.64%3.855M1.0416.004B CNY23.620.89 CNY+25.36%1.40%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
002700XINJIANG HAOYUAN N
4.96 CNY−1.39%1.759M0.722.081B CNY19.000.26 CNY1.19%Dịch vụ Công nghiệp
002717LINGNAN ECO&CULTUR
2.96 CNY−1.00%17.655M0.635.005B CNY−0.77 CNY−204.77%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002718ZHEJIANG YOUPON IN
16.94 CNY−1.22%936.6K0.852.254B CNY30.050.56 CNY2.80%Dịch vụ Công nghiệp
002761ZHEJIANG CONSTRUCT
11.22 CNY−1.23%10.927M0.6812.284B CNY25.930.43 CNY−59.90%1.76%Dịch vụ Công nghiệp
002775SHENZHEN WENKE LAN
4.04 CNY−0.49%4.824M0.942.449B CNY−0.66 CNY+81.05%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002789SHENZHEN JIANYI DE
14.37 CNY−0.07%1.361M1.232.295B CNY160.020.09 CNY0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002811SHENZHEN CHENG CHU
9.67 CNY−0.21%1.733M0.822.636B CNY−0.40 CNY−55.39%5.16%Dịch vụ Công nghiệp
002822SHENZHEN ZHONGZHUA
4.73 CNY−0.42%29.016M0.483.39B CNY−0.11 CNY−6.06%0.42%Dịch vụ Công nghiệp
002828XINJIANG BEIKEN EN
11.36 CNY+0.26%15.87M0.982.277B CNY−0.40 CNY+59.87%0.53%Dịch vụ Công nghiệp
002830SHENZHEN MINGDIAOA
14.96 CNY−1.32%3.074M0.972.021B CNY95.650.16 CNY−26.05%0.79%Dịch vụ Công nghiệp
002856SHENZHEN MAGIC DES
14.57 CNY+4.07%36.45M2.791.894B CNY−1.16 CNY−22.16%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
002883JIANGSU ZHONGSHE G
11.97 CNY−0.25%1.779M0.981.86B CNY41.040.29 CNY−22.11%0.67%Dịch vụ Công nghiệp
002941XINJIANG COMMUNICA
14.03 CNY+0.21%7.007M0.779.031B CNY28.060.50 CNY+13.30%0.71%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
002949SHENZHEN CAPOL INT
14.79 CNY+0.07%1.522M0.842.897B CNY29.460.50 CNY−1.28%2.03%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
002973QIAOYIN CITY MANAG
11.25 CNY+0.27%1.725M1.324.585B CNY12.370.91 CNY+57.11%0.89%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
002989SHENZHEN STRONGTEA
14.83 CNY−0.67%1.033M0.242.713B CNY43.630.34 CNY+69.44%4.02%Dịch vụ Công nghiệp
003001ZHONGYAN TECHNOLOG
17.79 CNY−0.39%1.18M1.092.253B CNY−0.68 CNY−1130.94%0.85%Dịch vụ Công nghiệp
003013GUANGZHOU METRO DE
16.62 CNY+0.30%1.552M1.306.628B CNY15.551.07 CNY+47.96%2.72%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
200429GUANGDONG PROV EXP
5.93 HKD+0.34%241.2K0.6815.836B CNY7.740.71 CNY−10.37%7.86%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
200505HAINAN JINGLIANG
2.11 HKD−0.94%36.8K0.834.965B CNY10.680.18 CNY−29.08%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
300021DAYU WATER-SAVING
4.93 CNY−0.80%7.93M0.874.201B CNY48.290.10 CNY−27.95%2.01%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
300084HAIMO TECHNOLOGIES
7.62 CNY−0.39%5.895M0.723.013B CNY48.080.16 CNY0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
300187YONKER ENVIRONMENT
5.67 CNY−0.35%2.331M0.733.674B CNY−0.58 CNY−620.43%1.41%Dịch vụ Công nghiệp
300190WELLE ENVIRONMENTA
4.35 CNY−1.36%5.076M1.023.526B CNY−0.60 CNY−922.24%1.13%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
300198FUJIAN NEWCHOICE P
2.83 CNY+0.71%15.68M1.092.899B CNY−0.22 CNY−5.45%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
300284JSTI GROUP
5.59 CNY−0.89%5.219M0.747.021B CNY13.020.43 CNY+10.14%2.48%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
300388CECEP GUOZHEN ENVI
6.78 CNY−0.88%2.462M0.864.658B CNY11.800.57 CNY+9.76%2.63%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
300422ANHUI BOSSCO ENVIR
6.22 CNY0.00%3.099M0.823.14B CNY−0.71 CNY+49.11%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
300500TUS DESIGN GROUP C
14.80 CNY−0.67%1.298M0.592.592B CNY−0.10 CNY−114.84%0.74%Dịch vụ Công nghiệp
300517HAIBO HEAVY ENGINE
12.86 CNY−1.08%1.745M1.482.588B CNY169.210.08 CNY−74.19%0.20%Dịch vụ Công nghiệp
300540SICHUAN SHUDAO EQU
24.31 CNY+0.08%1.564M0.784.003B CNY−0.12 CNY+80.44%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
300560ZHONG FU TONG GROU
17.46 CNY+0.17%3.945M1.064.004B CNY113.970.15 CNY−31.15%0.24%Dịch vụ Công nghiệp
300564ZHUBO DESIGN CO LT
13.76 CNY+0.58%1.589M0.722.209B CNY20.350.68 CNY−37.16%4.57%Dịch vụ Công nghiệp
300597JILIN JLU COMMUNIC
9.65 CNY−1.73%11.766M1.012.677B CNY175.140.06 CNY−61.76%0.23%Dịch vụ Công nghiệp
300635SINODAAN CO LTD
13.16 CNY−0.68%1.909M1.031.806B CNY0.19%Dịch vụ Công nghiệp
300692ANHUI ZHONGHUAN EN
6.49 CNY−0.31%2.241M0.932.759B CNY18.340.35 CNY−32.79%0.77%Dịch vụ Công nghiệp
300712FUJIAN YONGFU POWE
26.51 CNY−2.29%1.146M1.015.088B CNY84.270.31 CNY−24.45%0.37%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
300746HANJIA DESIGN GROU
10.30 CNY−0.29%1.921M0.832.332B CNY−0.01 CNY−103.97%3.29%Dịch vụ Công nghiệp
300774BGT GROUP CO LTD
10.96 CNY−1.70%2.469M1.334.558B CNY107.870.10 CNY−72.20%0.90%Dịch vụ Công nghiệp
300778SHENZHEN NEW LAND
14.17 CNY−1.19%3.136M0.432.932B CNY135.210.10 CNY−76.00%1.52%Dịch vụ Công nghiệp
300815EIT ENVIRONMENTAL
15.14 CNY−0.07%2.187M0.866.039B CNY10.541.44 CNY+32.98%3.14%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
300854GAD ENVIRONMENTAL
17.79 CNY+0.11%1.764M0.961.789B CNY79.070.23 CNY−46.67%0.28%Dịch vụ Công nghiệp
300958BCEG ENVIRONMENTAL
18.22 CNY−1.09%1.413M0.562.887B CNY28.820.63 CNY−7.34%0.98%Dịch vụ Công nghiệp
300983SHANGHAI URBAN ARC
30.17 CNY−0.40%328.46K0.863.877B CNY406.600.07 CNY−89.33%0.50%Dịch vụ Công nghiệp
300989LAY-OUT PLANNING C
19.05 CNY−1.19%2.309M0.573.141B CNY176.550.11 CNY−78.83%0.12%Dịch vụ Công nghiệp
301024SHANGHAI HYP-ARCH
29.60 CNY−0.50%470K0.891.892B CNY−1.85 CNY−49.00%1.12%Dịch vụ Công nghiệp
301027HUALAN GROUP CO LT
12.33 CNY−0.88%1.659M1.011.845B CNY397.740.03 CNY−94.82%0.28%Dịch vụ Công nghiệp
301038SHENZHEN WATER PLA
19.26 CNY−5.12%7.696M0.683.483B CNY−0.37 CNY−271.09%0.94%Dịch vụ Công nghiệp
301049ANHUI CHAOYUE ENVI
24.00 CNY−0.91%751.609K0.692.283B CNY−0.90 CNY−484.49%1.03%Dịch vụ Công nghiệp
301058COFCO TECHNOLOGY &
11.79 CNY−0.51%1.807M0.966.07B CNY33.700.35 CNY−1.96%1.69%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
301091SHENZHEN URBAN TRA
24.59 CNY−2.23%15.31M0.657.847B CNY44.840.55 CNY+28.91%0.11%Dịch vụ Công nghiệp
301109HUNAN JUNXIN ENVIR
16.25 CNY−0.31%1.046M0.976.683B CNY12.311.32 CNY+23.21%5.52%Dịch vụ Công nghiệp
301115CHANGZHOU ARCHITEC
18.60 CNY−0.59%588K0.663.368B CNY30.490.61 CNY3.74%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
301127WUHAN TIANYUAN ENV
11.46 CNY+1.87%22.816M4.244.728B CNY17.830.64 CNY+58.43%0.44%Dịch vụ Công nghiệp
301136FUJIAN TENDERING C
13.15 CNY−1.28%2.323M0.723.666B CNY95.570.14 CNY−41.89%0.66%Dịch vụ Công nghiệp
301158DEZHOU UNITED PETR
17.04 CNY−0.18%1.977M0.732.567B CNY30.960.55 CNY+5.73%0.94%Dịch vụ Công nghiệp
301167ANHUI PROVINCIAL
16.84 CNY−0.77%1.067M0.891.901B CNY29.570.57 CNY−20.69%1.05%Dịch vụ Công nghiệp
301175BEIJING CHINA SCIE
5.26 CNY−0.57%7.708M0.947.786B CNY31.690.17 CNY1.04%Dịch vụ Công nghiệp
301179JIANGSU ZEYU INTEL
26.70 CNY−0.78%1.091M0.826.436B CNY25.851.03 CNY+1.92%1.07%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
301265HWAXIN ENVIRONMENT
11.26 CNY−0.71%974.674K0.713.436B CNY35.380.32 CNY1.76%Dịch vụ Công nghiệp
301289SHANGHAI NATIONAL
58.02 CNY−2.57%5.981M1.324.645B CNY59.830.97 CNY0.50%Dịch vụ Công nghiệp
301305SHENZHEN LEOKING E
18.79 CNY−0.58%1.011M0.754.603B CNY0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh