Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

151
Cổ phiếu
2031.526B
Giá trị vốn hóa thị trường
28.652M
Khối lượng
+0.01%
Thay đổi
+4.13%
Hiệu suất Tháng
+13.28%
Hiệu suất Năm
+1.67%
Hiệu suất YTD
           
000035 CHINA TIANYING INC
5.85-1.85%-0.11Bán10.754M14.764B28.850.208631.00Dịch vụ Môi trường
000065 NORINCO INTL CO
8.50-0.12%-0.01Bán2.556M6.541B10.170.841921.00Kỹ sư & Xây dựng
000090 SHN TAGEN GROUP
5.28-0.38%-0.02Bán7.904M9.866B11.520.467485.00Kỹ sư & Xây dựng
000099 CITIC OFFSHORE HEL
7.52-0.66%-0.05Mua2.608M4.558B20.780.361090.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
000498 SHANDONG HI SPEED
4.63-0.64%-0.03Bán2.520M5.186B8.040.58Kỹ sư & Xây dựng
000505 HAINAN JINGLIANG
5.890.34%0.02Mua5.876M4.039B26.740.222990.00Kỹ sư & Xây dựng
000546 JINYUAN EP CO LTD
10.09-0.98%-0.10Bán3.890M7.211B17.690.573368.00Dịch vụ Môi trường
000548 HUNAN INVESTMENT
4.220.00%0.00Mua2.700M2.107B38.540.111057.00Kỹ sư & Xây dựng
000669 JINHONG HOLDINGS G
3.67-1.08%-0.04Sức bán mạnh4.525M2.497B-2.944139.00Đường ống dẫn dầu khí
000758 CHINA NONFERROUS
5.439.92%0.49Sức mua mạnh117.111M10.694B-0.086855.00Kỹ sư & Xây dựng
000826 TUS ENVIRONMENTAL
9.27-0.96%-0.09Mua10.040M13.225B56.420.1689712.00Dịch vụ Môi trường
000828 DONGGUAN DEVELOPME
8.270.49%0.04Mua2.333M8.597B7.341.13870.00Kỹ sư & Xây dựng
000961 JIANGSU ZHONGNAN
9.960.71%0.07Mua30.814M36.950B11.580.8616420.00Kỹ sư & Xây dựng
002051 CHINA CAMC ENGINEE
9.43-0.74%-0.07Bán3.500M11.669B10.890.872299.00Kỹ sư & Xây dựng
002060 GUANGDONG NO.2 HYD
2.99-0.66%-0.02Bán4.314M3.595B15.660.194047.00Kỹ sư & Xây dựng
002062 HONGRUN CONSTRUCT
3.540.28%0.01Mua1.385M3.903B12.580.282157.00Kỹ sư & Xây dựng
002081 SUZHOU GOLD MANTIS
9.510.53%0.05Mua17.009M25.138B10.980.8719877.00Kỹ sư & Xây dựng
002116 CHINA HAISUM ENGIN
8.54-5.64%-0.51Mua8.939M3.567B15.790.544784.00Kỹ sư & Xây dựng
002140 EAST CN ENG S&T CO
7.02-2.77%-0.20Bán5.469M3.757B23.890.291167.00Kỹ sư & Xây dựng
002178 S/H YANHUA SMART G
3.90-0.51%-0.02Bán4.154M2.777B-0.45880.00Kỹ sư & Xây dựng
002207 XINJIANG ZHUNDONG
6.055.03%0.29Mua1.872M1.447B-1.35814.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
002267 SHAANXI PROVINCIAL
7.140.00%0.00Bán1.725M7.940B26.970.261822.00Đường ống dẫn dầu khí
002307 XINJIANG BEIXIN RO
5.80-0.17%-0.01Bán6.823M5.210B88.410.074850.00Kỹ sư & Xây dựng
002310 BEIJING ORIENT LAN
5.34-1.29%-0.07Mua21.861M14.340B-0.105244.00Kỹ sư & Xây dựng
002325 SHENZHEN HONGTAO G
3.26-0.61%-0.02Mua6.065M3.973B-0.372340.00Kỹ sư & Xây dựng
002340 GEM CO LTD
5.65-1.57%-0.09Mua159.417M23.445B28.120.204912.00Dịch vụ Môi trường
002353 YANTAI JEREH OILFI
38.261.51%0.57Sức mua mạnh8.657M36.648B31.661.214431.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
002359 NORTHCOM GROUP CO
2.16-3.57%-0.08Bán19.324M2.348B-2.171342.00Kỹ sư & Xây dựng
002375 ZHEJIANG YASHA DEC
5.67-1.05%-0.06Bán3.284M7.411B20.980.276153.00Kỹ sư & Xây dựng
002398 LETS HOLDINGS GROU
6.73-0.88%-0.06Mua12.906M4.649B13.040.522048.00Kỹ sư & Xây dựng
002431 PALM ECO-TOWN DEVE
3.07-0.65%-0.02Bán8.185M4.565B-0.101557.00Kỹ sư & Xây dựng
002469 SHANDONG SUNWAY PE
4.15-0.24%-0.01Mua2.348M2.089B45.760.09464.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
002482 SHENZHEN GRANDLAN
4.58-1.51%-0.07Bán11.896M7.040B33.380.145624.00Kỹ sư & Xây dựng
002542 CHINA ZHONGHUA GEO
3.770.00%0.00Bán3.559M6.807B29.800.132574.00Kỹ sư & Xây dựng
002551 SHENZHEN GLORY MED
4.600.00%0.00Bán2.055M3.247B61.660.071779.00Kỹ sư & Xây dựng
002554 CHINA OIL HBP SCIE
3.14-1.26%-0.04Mua11.427M3.288B-0.451129.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
002586 ZHEJIANG RECLAIM C
3.021.00%0.03Bán3.990M3.456B22.030.141630.00Kỹ sư & Xây dựng
002620 SHENZHEN RUIHE CON
6.210.00%0.00Mua2.009M2.251B13.570.46676.00Kỹ sư & Xây dựng
002628 CHENGDU RD & BRIDG
4.47-1.11%-0.05Bán10.150M3.303B89.220.05626.00Kỹ sư & Xây dựng
002629 ZHEJIANG RENZHI CO
2.580.39%0.01Mua4.853M1.063B-1.48126.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
002663 PUBANG LANDSCAPE
2.85-0.70%-0.02Sức bán mạnh10.318M5.118B662.790.002397.00Kỹ sư & Xây dựng
002672 DONGJIANG ENVIRONM
9.43-1.57%-0.15Mua4.472M8.291B22.650.424609.00Dịch vụ Môi trường
002683 GUANGDONG HONGDA B
21.800.79%0.17Mua9.552M15.415B55.190.404667.00Kỹ sư & Xây dựng
002717 LINGNAN ECO&CULTUR
6.50-3.56%-0.24Mua76.706M9.837B19.250.343887.00Kỹ sư & Xây dựng
002755 BEIJING AOSAIKANG
16.49-1.20%-0.20Mua2.594M15.305B3.694.461566.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
002781 SHENZHEN QIXIN GRO
16.49-0.72%-0.12Bán1.231M3.710B45.820.361551.00Kỹ sư & Xây dựng
002789 SHENZHEN JIANYI DE
16.55-1.49%-0.25Bán1.014M2.285B23.930.69479.00Kỹ sư & Xây dựng
002811 SHENZHEN ASIANTIME
15.69-2.30%-0.37Bán1.272M2.824B21.360.731692.00Kỹ sư & Xây dựng
002822 SHENZHEN ZHONGZHUA
11.620.00%0.00Mua16.696M7.951B29.220.40974.00Kỹ sư & Xây dựng
002828 XINJIANG BEIKEN EN
11.67-0.26%-0.03Bán4.467M2.336B84.810.141673.00Hợp đồng khoan
002830 SHENZHEN MINGDIAOA
13.79-1.29%-0.18Bán898.660K1.839B57.630.241863.00Kỹ sư & Xây dựng
002856 SHENZHEN MAGIC DES
19.960.00%0.00Mua3.066M2.427B136.060.15673.00Kỹ sư & Xây dựng
002883 JIANGSU ZHONGSHE G
20.00-0.50%-0.10Bán663.760K1.706B27.200.74676.00Kỹ sư & Xây dựng
002893 BEIJING HUAYUANYIT
12.19-1.69%-0.21Sức bán mạnh2.040M1.911B33.820.361740.00Kỹ sư & Xây dựng
002941 XINJIANG COMMUNICA
17.56-1.62%-0.29Bán8.085M11.326B157.490.111816.00Kỹ sư & Xây dựng
002949 SHENZHEN CAPOL INT
22.00-0.18%-0.04Bán1.321M4.313B32.610.672699.00Kỹ sư & Xây dựng
002973 QIAOYIN ENVIRONMEN
19.509.98%1.77Sức mua mạnh252.486K7.969B21370.00Dịch vụ Môi trường
200505 HAINAN JINGLIANG
3.040.66%0.02Mua104.500K1.841B12.150.232990.00Kỹ sư & Xây dựng
300055 BEIJING WATER BUSI
6.87-0.58%-0.04Mua8.311M5.944B-0.171431.00Dịch vụ Môi trường
300070 BEIJING ORIGINWATE
8.67-1.48%-0.13Mua35.132M27.264B26.380.333105.00Dịch vụ Môi trường
300084 HAIMO TECHNOLOGIES
4.550.44%0.02Bán2.841M1.751B40.410.111038.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
300164 TONG PETROTECH COR
5.64-0.18%-0.01Mua7.169M2.519B30.550.18770.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
300187 YONKER ENVIRONMENT
4.830.21%0.01Mua2.380M3.113B-0.24967.00Kỹ sư & Xây dựng
300190 WELLE ENVIRONMENTA
7.74-1.90%-0.15Mua9.359M6.066B20.100.391865.00Dịch vụ Môi trường
300191 SINO GEOPHYSICAL C
22.93-0.35%-0.08Mua2.830M7.338B273.630.0866.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
300198 FUJIAN NEWCHOICE P
4.22-0.94%-0.04Bán18.567M4.353B-0.04850.00Kỹ sư & Xây dựng
300215 SUZHOU ELECTRICAL
6.70-0.15%-0.01Mua2.787M5.081B33.200.201353.00Kỹ sư & Xây dựng
300284 JSTI GROUP
8.39-0.83%-0.07Mua3.193M8.150B11.980.708239.00Kỹ sư & Xây dựng
300299 FUCHUN TECHNOLOGY
4.84-1.63%-0.08Bán15.600M3.440B74.690.06831.00Kỹ sư & Xây dựng
300309 GI TECHNOLOGIES GR
4.52-1.53%-0.07Bán13.211M3.938B40.570.11253.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
300385 WUXI XUELANG ENVIR
12.12-0.74%-0.09Theo dõi1.446M2.524B32.930.37581.00Dịch vụ Môi trường
300422 GUANGXI BOSSCO ENV
11.69-1.68%-0.20Mua11.691M4.160B13.690.852858.00Dịch vụ Môi trường
300425 CSCEC SCIMEE SCI&T
4.830.84%0.04Mua3.326M3.216B29.170.171570.00Dịch vụ Môi trường
300471 HOUPU CLEAN ENERGY
10.904.41%0.46Mua48.143M3.975B-0.89823.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
300500 TUS DESIGN GROUP C
15.431.05%0.16Mua1.728M2.692B16.760.921376.00Kỹ sư & Xây dựng
300517 HAIBO HEAVY ENGINE
15.96-0.75%-0.12Mua1.233M1.661B44.220.36318.00Kỹ sư & Xây dựng
300564 ZHUBO DESIGN CO LT
36.85-1.37%-0.51Bán1.994M3.685B1713.00Kỹ sư & Xây dựng
300617 JIANGSU AUKURA SMA
29.9910.01%2.73Mua2.116M2.933B46.140.65642.00Kỹ sư & Xây dựng
300692 ANHUI ZHONGHUAN EN
12.670.24%0.03Mua2.054M2.086B25.470.50432.00Dịch vụ Môi trường
300712 FUJIAN YONGFU POWE
11.950.00%0.00Mua922.015K2.176B31.800.38659.00Kỹ sư & Xây dựng
300732 HENAN PROVINCIAL C
17.701.14%0.20Mua1.020M3.396B11.901.491867.00Kỹ sư & Xây dựng
300746 HANJIA DESIGN GROU
13.37-0.74%-0.10Bán1.283M3.018B35.900.371368.00Kỹ sư & Xây dựng
300778 SHENZHEN NEW LAND
41.14-0.27%-0.11Sức bán mạnh621.314K3.291B32.74803.00Kỹ sư & Xây dựng
600027 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
3.59-0.28%-0.01Sức bán mạnh17.158M35.408B13.260.2727386.00Kỹ sư & Xây dựng
600039 SICHUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD
3.482.35%0.08Sức mua mạnh68.624M12.565B8.590.4010930.00Kỹ sư & Xây dựng
600068 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
6.560.31%0.02Mua17.405M30.207B5.961.1040539.00Kỹ sư & Xây dựng
600167 LUENMEI QUANTUM CO.,LTD
12.82-2.36%-0.31Mua4.651M29.334B18.360.703047.00Kỹ sư & Xây dựng
600170 SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD
3.52-0.56%-0.02Bán18.610M31.343B9.090.3937820.00Kỹ sư & Xây dựng
600248 SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
4.53-0.44%-0.02Sức mua mạnh24.814M4.158B10.390.444591.00Kỹ sư & Xây dựng
600284 SHANGHAI PUDONG ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION CO.,LTD
6.491.25%0.08Mua6.971M6.297B12.910.50522.00Kỹ sư & Xây dựng
600321 RIGHTWAY HOLDINGS
2.230.90%0.02Mua3.919M3.369B113.200.02723.00Kỹ sư & Xây dựng
600326 TIBET TIANLU
7.432.62%0.19Mua30.893M6.430B12.950.57709.00Kỹ sư & Xây dựng
600477 HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO.,LTD
3.303.77%0.12Mua34.900M7.109B16.070.214759.00Kỹ sư & Xây dựng
600491 LONG YUAN CONSTRUCTION GUOUP CO.,LTD
7.741.18%0.09Sức mua mạnh11.062M11.840B11.940.655099.00Kỹ sư & Xây dựng
600510 BLACK PEONY (GROUP)
6.930.73%0.05Mua4.789M7.034B5.961.162942.00Kỹ sư & Xây dựng
600512 TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.
2.87-1.03%-0.03Mua24.570M4.589B8.500.343340.00Kỹ sư & Xây dựng
600526 ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE &TECHNOLOGY CO.,LTD.
5.252.14%0.11Sức mua mạnh3.717M2.874B-0.733458.00Dịch vụ Môi trường
600545 SAURER INTELLIGENT TECHNOLOGY
6.25-0.95%-0.06Bán5.684M11.798B18.470.344743.00Kỹ sư & Xây dựng
600583 OFFSHORE OIL ENGINEERING
7.881.16%0.09Mua11.112M34.840B-0.097847.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
600617 SHANXI GUOXIN ENERGY CORPORATION LIMITED
4.72-0.84%-0.04Sức bán mạnh4.464M5.120B110.540.045363.00Đường ống dẫn dầu khí
600767 WINSAN(SHANGHAI) MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
4.75-0.42%-0.02Bán1.917M1.620B151.270.03316.00Kỹ sư & Xây dựng
600820 SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
6.05-0.00%-0.00Bán5.763M19.022B9.110.6610805.00Kỹ sư & Xây dựng
600846 SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,LTD
9.61-2.34%-0.23Sức mua mạnh18.681M6.004B12.590.762397.00Kỹ sư & Xây dựng
600853 LONGJIAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD.
3.29-0.60%-0.02Mua5.490M2.755B16.950.195626.00Kỹ sư & Xây dựng
600871 SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION
2.420.83%0.02Sức mua mạnh53.777M45.942B108.040.0275833.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
600874 TIANJIN CAPITAL ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP
7.530.94%0.07Mua8.681M10.747B22.780.331739.00Dịch vụ Môi trường
600903 GUIZHOU GAS GROUP CORPORATION LTD.
14.620.21%0.03Bán6.701M16.640B74.710.203636.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
600939 CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION LIMITED
4.59-0.65%-0.03Bán2.447M8.329B14.530.3215899.00Kỹ sư & Xây dựng
600970 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD.
6.78-0.59%-0.04Mua9.615M11.781B7.810.877944.00Kỹ sư & Xây dựng
600986 KEDA GROUP
5.21-3.16%-0.17Mua68.771M6.904B-0.041885.00Kỹ sư & Xây dựng
601068 CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION LIMITED
5.491.86%0.10Mua11.760M16.245B211.970.0312954.00Kỹ sư & Xây dựng
601117 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
6.740.60%0.04Sức mua mạnh14.075M33.248B12.080.5641339.00Kỹ sư & Xây dựng
601139 SHENZHEN GAS CORPORATION LTD.
7.42-2.62%-0.20Bán10.042M21.248B19.210.397117.00Đường ống dẫn dầu khí
601186 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
9.89-0.30%-0.03Bán28.157M134.301B6.721.47295862.00Kỹ sư & Xây dựng
601200 SHANGHAI ENVIRONMENT GROUP
12.040.08%0.01Mua5.051M10.997B21.130.572034.00Dịch vụ Môi trường
601330 DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO.,LTD
11.05-0.18%-0.02Mua8.947M12.831B36.180.311970.00Dịch vụ Môi trường
601390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
5.78-0.34%-0.02Bán28.166M142.020B6.750.86282256.00Kỹ sư & Xây dựng
601611 CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORPORATION LIMITED
7.13-0.42%-0.03Bán7.722M18.716B14.680.4931066.00Kỹ sư & Xây dựng
601618 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.
2.790.00%0.00Bán27.423M57.819B8.710.3296646.00Kỹ sư & Xây dựng
601668 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED
5.80-0.00%-0.00Mua94.310M238.627B5.890.98302827.00Kỹ sư & Xây dựng
601669 POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD.(POWERCHINA LTD.)
4.270.00%0.00Bán20.480M64.706B8.730.49132266.00Kỹ sư & Xây dựng
601789 NINGBO CONSTRUCTION CO., LTD
4.124.30%0.17Mua31.188M4.021B17.940.234250.00Kỹ sư & Xây dựng
601800 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO.,LTD
8.780.11%0.01Bán25.681M142.014B7.091.24135813.00Kỹ sư & Xây dựng
601808 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED
18.510.98%0.18Mua6.957M88.322B35.810.5214587.00Hợp đồng khoan
601816 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY
6.65-1.77%-0.12738.117M72.00Kỹ sư & Xây dựng
603017 ARTS GROUP CO., LTD
10.590.00%0.00Bán839.508K2.913B15.670.683258.00Kỹ sư & Xây dựng
603030 SHANGHAI TRENDZONE CONSTURCTION DECORATION GROUP CO.,LTD
6.21-2.97%-0.19Bán10.008M3.315B11.310.552460.00Kỹ sư & Xây dựng
603036 JIANGSU RUTONG PETRO-MACHINERY
10.68-0.28%-0.03Bán889.800K2.200B35.120.30624.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
603220 CHINA BESTER GROUP TELECOM CO.,LTD.
22.460.94%0.21Mua4.846M7.586B50.120.453136.00Kỹ sư & Xây dựng
603283 SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD.
35.310.80%0.28Mua4.458M6.164B42.220.842129.00Kỹ sư & Xây dựng
603359 DONGZHU ECOLOGICAL ENVIRONMENT PROT
17.761.14%0.20Mua5.089M5.659B17.031.04413.00Kỹ sư & Xây dựng
603458 GUIZHOU TRANSPORTATION PLANNING SURVEY&DESIGN ACADEME CO.,LTD.
19.11-0.42%-0.08Theo dõi1.360M3.498B9.162.092943.00Kỹ sư & Xây dựng
603568 ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD.
26.15-0.83%-0.22Mua3.399M24.781B26.720.981519.00Dịch vụ Môi trường
603588 BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & TECHNOLOGY, INC.
10.69-0.56%-0.06Mua7.606M7.112B17.810.602446.00Dịch vụ Môi trường
603603 POTEN ENVIRONMENT GROUP
9.42-2.99%-0.29Bán10.190M3.921B-0.512149.00Dịch vụ Môi trường
603637 ZHENHAI PETROCHEMICAL ENGINEERING
14.90-0.67%-0.10Sức bán mạnh389.770K2.581B49.550.30340.00Kỹ sư & Xây dựng
603689 ANHUI PROVINCE NATURAL GAS DEVELOPMENT CO.,LTD.
11.481.15%0.13Mua2.728M3.857B17.730.65832.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
603727 BOMESC OFFSHORE ENGINEERING COMPANY LIMITED
22.558.52%1.77Mua9.319M5.131B87.370.26682.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
603778 BEIJING QIANJING LANDSCAPE
4.11-0.96%-0.04Bán3.712M2.055B-0.02345.00Kỹ sư & Xây dựng
603797 GUANGDONG LIANTAI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.
12.201.08%0.13Sức mua mạnh11.300M3.889B25.670.48448.00Kỹ sư & Xây dựng
603800 SUZHOU DOUSON DRILLING & PRODUCTION EQUIPMENT CO., LTD
12.92-0.84%-0.11Mua1.477M2.687B20.120.641082.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
603815 ANHUI GOURGEN TRAFFIC CONSTRUCTION CO.,LTD.
17.54-4.05%-0.74Bán11.308M8.752B72.271022.00Kỹ sư & Xây dựng
603817 FUJIAN HAIXIA ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO.,LTD.
6.67-0.60%-0.04Bán1.640M3.002B22.760.29580.00Dịch vụ Môi trường
603828 SUZHOU KELIDA BUILDING& DECORATION CO.,LTD
5.34-1.48%-0.08Bán3.657M2.955B94.350.061032.00Kỹ sư & Xây dựng
603843 ZHENGPING ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION
4.70-0.42%-0.02Bán3.581M2.632B36.460.131644.00Kỹ sư & Xây dựng
603887 SHANGHAI CHENGDI CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
28.614.99%1.36Mua3.977M7.539B22.311.28271.00Kỹ sư & Xây dựng
603909 HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO.,LTD.
14.63-0.61%-0.09Mua2.086M2.046B26.750.552281.00Kỹ sư & Xây dựng
603959 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH
10.27-0.19%-0.02Mua8.074M4.509B36.260.28622.00Kỹ sư & Xây dựng
688178 NANJING WONDUX ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CORP., LTD.
53.001.71%0.899.124MDịch vụ Môi trường
900913 SHANXI GUOXIN ENERGY CORPORATION LIMITED
0.38-1.03%-0.00Bán76.100K2.857B60.950.045363.00Đường ống dẫn dầu khí
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất