Khoáng sản phi năng lượng

Các công ty Trung Quốc tham gia một lĩnh vực: khoáng sản phi năng lượng

Những Các công ty Trung Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khoáng sản phi năng lượng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS CO., LTD. TIANJIN và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
601899ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED
439.422 B CNY17.04 CNY−0.29%106.382 M0.6420.400.84 CNY+13.26%1.46%
Sức mua mạnh
600019BAOSHAN IRON & STEEL
151.814 B CNY6.49 CNY−4.56%139.64 M1.8611.790.55 CNY3.09%
Sức mua mạnh
600585ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
116.564 B CNY23.70 CNY−0.50%9.283 M0.6613.371.77 CNY−29.32%6.21%
Mua
600547SHANDONG GOLD MINING CO.,LTD.
112.292 B CNY27.50 CNY−0.29%15.258 M0.5947.520.58 CNY+88.99%0.25%
Mua
000708CITIC PACIFIC SPEC
72.326 B CNY13.98 CNY−2.44%9.321 M0.8812.991.08 CNY−16.23%3.94%
Sức mua mạnh
600362JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED
70.701 B CNY23.81 CNY−2.22%18.296 M0.9812.751.87 CNY+3.02%2.05%
Mua
600489ZHONGJIN GOLD CORPORATION LIMITED
69.51 B CNY14.29 CNY−0.35%31.591 M0.7021.230.67 CNY+47.07%1.96%
Sức mua mạnh
600010INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO.,LTD.
64.929 B CNY1.42 CNY−0.70%116.296 M0.69225.400.01 CNY0.00%
Mua
688303XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD
54.138 B CNY25.72 CNY+1.90%5.034 M0.8217.291.49 CNY−82.03%14.26%
Mua
000786BEIJING NEW BLDG
53.98 B CNY31.61 CNY−1.06%8.761 M1.1114.222.22 CNY+18.53%2.05%
Sức mua mạnh
000933HENAN SHENHUO COAL
50.67 B CNY21.92 CNY−3.52%20.803 M1.049.002.44 CNY−23.79%3.52%
Sức mua mạnh
002128INNER MONGOLIA DIA
49.808 B CNY21.55 CNY−3.02%27.68 M1.479.892.18 CNY+3.91%3.06%
Sức mua mạnh
000807YUNNAN ALUMINIUM
49.731 B CNY13.90 CNY−3.07%76.576 M1.3811.381.22 CNY−2.18%1.12%
Sức mua mạnh
000630TONGLING NONFERROU
46.235 B CNY3.55 CNY−2.74%158.71 M0.9516.990.21 CNY−20.17%1.37%
Sức mua mạnh
000975YINTAI GOLD CO LTD
45.944 B CNY16.60 CNY−1.13%49.605 M1.1028.260.59 CNY+42.19%1.67%
Sức mua mạnh
000877TIANSHAN MATERIAL
44.617 B CNY5.09 CNY−1.17%31.096 M1.6934.650.15 CNY−44.38%2.21%
Mua
600219SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO., LTD
43.79 B CNY3.71 CNY−0.80%99.096 M0.9211.410.33 CNY+16.02%3.21%
Sức mua mạnh
603799ZHEJIANG HUAYOU COBALT
42.805 B CNY24.43 CNY−4.38%25.236 M1.1214.011.74 CNY−23.16%0.78%
Mua
601168WESTERN MINING
42.656 B CNY17.28 CNY−3.46%42.217 M1.5314.471.19 CNY−15.67%2.79%
Sức mua mạnh
002532TIANSHAN ALUMINUM
36.796 B CNY7.78 CNY−1.64%53.265 M0.8514.850.52 CNY+18.67%1.90%
Sức mua mạnh
601958JINDUICHENG MOLYBDENUM CO.,LTD
35.235 B CNY10.74 CNY−1.65%13.115 M0.6511.950.90 CNY+53.23%2.75%
Mua
000932HUNAN VALIN STEEL
32.125 B CNY4.47 CNY−3.87%103.769 M1.376.460.69 CNY−3.51%5.16%
Mua
603979JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.
31.769 B CNY50.50 CNY−2.81%9.926 M1.1729.331.72 CNY+71.70%0.23%
Sức mua mạnh
600282NANJING IRON&STEEL CO.,LTD.
31.014 B CNY4.91 CNY−2.58%46.156 M1.2313.140.37 CNY+31.55%4.96%
Mua
600497YUNNAN CHIHONG ZINC&GERMANIUM CO.,LTD.
28.155 B CNY5.41 CNY−2.17%55.464 M0.6820.550.26 CNY+91.00%2.17%
Mua
600988CHIFENG JILONG GOLD MINING CO.,LTD.
27.937 B CNY16.46 CNY−1.97%25.906 M0.5729.340.56 CNY+166.43%0.30%
Sức mua mạnh
688122WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO.,LTD.
27.884 B CNY41.52 CNY−3.26%7.04 M1.2141.211.01 CNY−39.01%1.19%
Sức mua mạnh
000831CHINA RARE EARTH R
26.488 B CNY24.80 CNY−0.64%12.306 M0.79189.460.13 CNY−51.91%0.16%
000878YUNNAN COPPER CO.
26.107 B CNY12.76 CNY−2.07%26.639 M0.8716.470.77 CNY−26.49%2.30%
Mua
600549XIAMEN TUNGSTEN CORP.
25.503 B CNY17.91 CNY−1.27%9.584 M0.6915.911.13 CNY+5.18%1.93%
Mua
000426INNER MONGOLIA XIN
25.461 B CNY13.56 CNY−2.31%16.191 M0.5121.030.64 CNY+831.79%0.12%
Sức mua mạnh
000960YUNNAN TIN
25.284 B CNY15.25 CNY−2.12%25.576 M0.7717.100.89 CNY+264.36%1.67%
Mua
600801HUAXIN CEMENT CO., LTD.
23.621 B CNY14.01 CNY+0.57%7.49 M1.1310.961.28 CNY+19.19%3.66%
Sức mua mạnh
002318ZHEJIANG JIULI HI-
23.198 B CNY23.77 CNY−1.37%4.158 M0.8214.441.65 CNY+18.90%1.99%
Sức mua mạnh
002756YONGXING SPECIAL M
22.751 B CNY41.84 CNY−1.78%5.04 M1.077.615.50 CNY−54.66%7.04%
Mua
000959BEIJING SHOUGANG
22.604 B CNY2.85 CNY−1.72%16.508 M0.6631.670.09 CNY+5525.00%0.00%
Mua
600673GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD
22.576 B CNY7.55 CNY−3.08%15.993 M1.46−0.09 CNY−125.52%0.00%
Sức mua mạnh
601212BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD
21.844 B CNY2.87 CNY−2.71%66.946 M0.90318.890.01 CNY0.05%
002738SINOMINE RESOURCE
21.495 B CNY28.80 CNY−2.64%14.375 M1.3815.791.82 CNY−65.65%3.38%
Sức mua mạnh
002155HUNAN GOLD CORPORA
20.771 B CNY17.08 CNY−1.16%28.848 M0.4637.660.45 CNY+21.09%0.58%
Mua
000709HBIS COMPANY
20.614 B CNY2.02 CNY−1.46%52.66 M0.8221.130.10 CNY−26.12%1.95%
Theo dõi
000825SHANXI TAIGANG ST
20.093 B CNY3.45 CNY−1.43%22.99 M0.85−0.09 CNY+71.59%0.71%
000898ANGANG STEEL CO LT
19.422 B CNY2.20 CNY−1.35%22.451 M0.79−0.51 CNY−223.17%0.30%
Theo dõi
601702SHANGHAI HUAFON ALUMINIUM CORPORATION
19.262 B CNY19.12 CNY−0.88%4.609 M0.7919.420.98 CNY+34.21%0.52%
Sức mua mạnh
600720CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP
18.885 B CNY9.07 CNY−0.98%4.607 M0.546.771.34 CNY+35.65%0.00%
Sức mua mạnh
600516FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO.,LTD
17.956 B CNY4.45 CNY−0.22%17.455 M0.6348.630.09 CNY−65.70%0.00%
Mua
0000737NORTH COPPER CO LT
17.707 B CNY9.67 CNY−3.20%50.714 M0.7126.410.37 CNY+18.59%0.00%
603505CHINA KINGS RESOURCES GROUP
17.559 B CNY29.72 CNY+1.68%3.694 M1.1347.340.63 CNY+66.70%0.39%
Sức mua mạnh
002203ZHEJIANG HAILIANG
16.359 B CNY8.10 CNY+0.25%10.903 M1.1015.930.51 CNY−6.78%0.99%
Sức mua mạnh
600361INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY
16.217 B CNY3.69 CNY−1.34%28.439 M1.2216.100.23 CNY−35.47%1.60%
Sức mua mạnh
000893ASIA-POTASH INTERN
15.809 B CNY16.85 CNY−1.00%5.761 M0.4515.811.07 CNY−56.52%0.00%
Sức mua mạnh
600392SHENGHE RESOURCES HOLDING CO. LTD
15.772 B CNY9.04 CNY+0.33%9.629 M0.59398.240.02 CNY−95.85%1.11%
Sức mua mạnh
001203INNER MONGOLIA DAZ
15.276 B CNY10.19 CNY+0.59%7.369 M1.4412.920.79 CNY+64.19%2.96%
Mua
000657CHINA TUNGSTEN & H
14.966 B CNY10.30 CNY−3.83%17.551 M1.0432.080.32 CNY−14.74%2.33%
Mua
600808MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED
14.806 B CNY2.10 CNY−1.87%31.375 M0.93−0.15 CNY+57.43%0.93%
Mua
600126HANGZHOU IRON AND STEEL CO.,LTD.
14.725 B CNY4.30 CNY−1.38%15.473 M0.9278.750.05 CNY+52.51%1.15%
601677HENAN MINGTAI AL. INDUSTRIAL CO.,LTD.
14.626 B CNY11.91 CNY−0.42%14.485 M1.169.691.23 CNY−9.98%1.39%
Mua
601992BBMG CORPORATION
14.565 B CNY1.55 CNY−2.52%36.761 M1.08−0.09 CNY−257.14%4.21%
Theo dõi
000778XINXING DUCTILE IR
14.304 B CNY3.56 CNY−1.66%29.964 M0.9711.950.30 CNY−18.47%3.59%
Mua
601969HAINAN MINING CO.,LTD
13.672 B CNY6.62 CNY−1.34%5.82 M0.7718.970.35 CNY+21.36%1.49%
Sức mua mạnh
002240CHENGXIN LITHIUM G
13.585 B CNY14.88 CNY−0.20%9.604 M1.05142.530.10 CNY−98.15%1.61%
Theo dõi
002237SHANDONG HUMON SME
13.306 B CNY11.54 CNY−0.43%12.143 M0.7826.920.43 CNY−1.81%0.00%
Mua
601137NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL CO., LTD
13.246 B CNY16.85 CNY−0.71%13.868 M0.7111.041.53 CNY+103.79%1.24%
Mua
600022SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD
13.064 B CNY1.21 CNY−3.20%97.351 M1.40−0.07 CNY−111.18%2.40%
600456BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO., LTD
12.867 B CNY26.94 CNY+0.04%7.199 M1.3922.721.19 CNY+13.22%1.67%
Sức mua mạnh
603132JINHUI MINING INCORPORATION LIMITED
12.861 B CNY13.61 CNY+3.50%8.954 M1.1834.790.39 CNY−4.24%4.11%
002182BAOWU MAGNESIUM TE
12.764 B CNY12.67 CNY−1.55%12.385 M0.6638.230.33 CNY−16.27%0.56%
Sức mua mạnh
600331SICHUAN HONGDA CO.,LTD.
12.761 B CNY6.26 CNY−0.32%13.789 M0.53−0.05 CNY−401.67%0.00%
0000688GUOCHENG MINING CO
12.546 B CNY11.42 CNY−2.06%2.315 M0.70258.370.04 CNY−69.09%0.30%
600399FUSHUN SPECIAL STEEL CO.,LTD
12.128 B CNY6.03 CNY−1.95%28.097 M0.8228.540.21 CNY+143.15%0.00%
Mua
002978SICHUAN ANNING IRO
11.942 B CNY29.43 CNY−1.18%1.084 M1.0012.612.33 CNY−3.77%3.36%
Mua
0000923HBIS RESOURCES CO
11.801 B CNY17.83 CNY−1.38%8.238 M0.7812.061.48 CNY+70.16%1.66%
Mua
000401TANGSHAN JIDONG CE
11.324 B CNY4.26 CNY0.00%12.355 M0.79−0.69 CNY−330.68%3.52%
Sức mua mạnh
600595HENAN ZHONGFU INDUSTRY CO.,LTD
11.228 B CNY2.78 CNY−0.71%24.43 M0.8210.910.25 CNY+21.67%0.00%
Sức mua mạnh
601069WESTERN REGION GOLD
11.093 B CNY11.84 CNY−1.50%8.734 M0.58−0.20 CNY−300.31%0.48%
600782XINYU IRON & STEEL CO.,LTD
11.044 B CNY3.50 CNY−2.23%32.991 M1.3344.360.08 CNY+120.39%2.79%
Mua
3300855JIANGSU TOLAND ALL
10.847 B CNY27.11 CNY−1.20%1.894 M0.4431.740.85 CNY+13.23%1.09%
Sức mua mạnh
600459SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.
10.779 B CNY14.00 CNY−1.20%4.996 M0.6720.600.68 CNY+24.67%1.16%
Mua
600711CHENGTUN MINING GROUP CO.,LTD
10.737 B CNY3.39 CNY−2.02%51.475 M0.4620.310.17 CNY0.00%
200761BENGANG STL PLATE
10.603 B CNY1.40 HKD+0.72%109 K0.24−0.66 CNY−63.91%0.00%
000761BENGANG STL PLATE
10.603 B CNY2.66 CNY−2.21%8.185 M0.80−0.66 CNY−66.46%0.00%
600961ZHUZHOU SMELTER GROUP CO.,LTD.
10.471 B CNY9.40 CNY−3.69%15.046 M0.6616.010.59 CNY+200.46%0.00%
Sức mua mạnh
0000758CHINA NONFERROUS
10.263 B CNY5.06 CNY−0.59%22.175 M0.4517.090.30 CNY+336.08%0.00%
000762TIBET MINERAL DEVM
10.158 B CNY19.44 CNY−0.26%5.63 M0.8359.520.33 CNY−75.01%2.47%
0001337SICHUAN GOLD CO LT
10.13 B CNY23.86 CNY−1.08%3.628 M0.6344.370.54 CNY1.04%
600888XINJIANG JOINWORLD CO.,LTD.
9.857 B CNY7.10 CNY−0.84%8.851 M0.786.551.08 CNY−8.62%1.68%
000935SICHUAN HEXIE SHUA
9.818 B CNY12.73 CNY−1.01%1.77 M0.6612.411.03 CNY+1.51%0.00%
Mua
000970BEIJING ZHONG KE S
9.739 B CNY8.04 CNY+1.13%16.564 M1.49129.680.06 CNY−90.37%1.26%
Mua
601005CHONGQING IRON & STEEL COMPANY LIMITED
9.708 B CNY1.09 CNY−2.68%69.888 M0.82−0.19 CNY−9.90%0.00%
0002716HUNAN SILVER CO LT
9.655 B CNY3.31 CNY−3.22%46.421 M0.60−0.07 CNY+6.40%0.00%
3300618NANJING HANRUI COB
9.549 B CNY27.19 CNY+0.18%4.247 M0.8356.020.49 CNY+165.83%0.55%
Mua
600507FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY CO., LTD
9.254 B CNY3.93 CNY−1.01%9.388 M0.7314.290.28 CNY+20.45%2.52%
Mua
600259RISING NONFERROUS METALS SHARE
9.144 B CNY27.30 CNY+0.44%2.256 M1.00−0.32 CNY−167.42%0.00%
Sức mua mạnh
0002075JIANGSU SHAGANG GR
9.116 B CNY4.18 CNY0.00%29.405 M1.1649.760.08 CNY−40.09%1.20%
0002171ANHUI TRUCHUM ADVA
8.917 B CNY6.94 CNY−1.14%14.757 M1.1318.760.37 CNY+725.89%2.14%
0002043DEHUA TB NEW DECOR
8.864 B CNY11.13 CNY−1.85%6.35 M0.5613.050.85 CNY+46.71%4.85%
Sức mua mạnh
0002204DH HEAVY IND GP CO
8.807 B CNY4.58 CNY+0.44%12.946 M1.0522.540.20 CNY+18.00%0.66%
0000969ADVANCED TECH&MAT
8.722 B CNY8.31 CNY+0.12%8.456 M0.7134.060.24 CNY+24.17%1.45%
Theo dõi
0000603SHENGDA RESOURCES
8.625 B CNY12.12 CNY−3.04%15.567 M0.7868.050.18 CNY−64.46%0.00%
Mua
601609NINGBO JINTIAN COPPER (GROUP)
8.61 B CNY5.80 CNY−1.53%6.496 M0.8315.960.36 CNY+52.28%1.54%
Mua